PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Na član 1. amandman je podnela poslanik Zlata Đerić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Ognjen Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Veselinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela poslanik Lidija Vukićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela poslanik Vesna Marić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milorad Krstin.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela poslanik Gordana Pop-Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Vitomir Plužarević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Goran Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dejan Mirović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dragan Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dragan Todorović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Avramović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Paunović-Milosavljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milorad Buha.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Popović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dragan Aćimović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Lapčević.
Reč ima gospodin Milan Lapčević.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovano predsedništvo, gospođo ministarka, drago mi je što ste danas ovde i što možete da nam odgovarate na pitanja i nedoumice oko rebalansa budžeta.
Naravno, nije dobro to što pri samom obrazlaganju budžeta nije bio prisutan premijer Vlade Republike Srbije, koji u principu jeste najpozvaniji da odgovara za ekonomsku politiku ove zemlje, koja se, nažalost, poslednjih godinu dana ili poslednjih deset meseci može okarakterisati kao pogrešna, a da ne kažem katastrofalna.
U medijima vidimo da ekonomsku politiku ove zemlje kreira, pre svega, ministar ekonomije, na konferencijama nevladinih organizacija se pojavljuje premijer koji obrazlaže mere, a u parlamentu dolazite vi da nam to pojasnite.
Uz svo uvažavanje vas i vaše ličnosti i vašeg rada, to govori koliko Vlada, koliko premijer, koliko vladajuća koalicija poštuju parlament i koliko oni poštuju građane Srbije.
U amandmanu, a povezan je sa članom 13. i članom 2, suština je da lokalne samouprave koje će pored, naravno, najugroženijih slojeva društva, penzionera i zaposlenih sa lošim socijalnim stanjem, biti najugroženije i da se zato lokalnim samoupravama ne umanjuju transferi za 15 milijardi, kako je to predviđeno u članu 3.
Niko nam nikada nije rekao ko je, na koji način i sa kojim parametrima odlučio da se lokalnim samoupravama prekinu, odnosno uskrate transferi u visini od 15 milijardi dinara. Takođe, niko nije obrazložio koji su to kriterijumi bili da se odluči Vlada, odnosno vi ili onaj ko je pravio budžet, da se na taj način postupi, da se tu prave uštede.
Takođe, nije nam jasno iz kojih će sredstava biti izdvojeno dodatnih 11 milijardi za finansiranje pokrajinske administracije u Vojvodini, koje je došlo, čini mi se, u petak. To smo čuli preko medija, nismo čuli od vas, ali premijer je rekao da je sa poslanicima iz Vojvodine, sa vojvođanskom koalicijom i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, dogovoreno da se obezbedi dodatnih 11 milijardi dinara za finansiranje pokrajinskog budžeta.
Iz kojih će to sredstava biti finansiran pokrajinski budžet sa dodatnih 11 milijardi, ako toga u rebalansu budžeta nema?
Na ovaj način ćete pomoći pokrajinskoj administraciji, pomoći i opštine iz Vojvodine, jer će one dobijati posredno iz pokrajinskog budžeta dodatna sredstva, ali će zato opštine u čitavoj Srbiji, naročito one najugroženije sa juga Srbije biti pogođene, jer će im biti umanjeni transferi za razne projekte koje su planirali, jer je njihova infrastruktura najugroženija i projekti koji su zamišljeni neće moći da budu ostvareni baš iz tog razloga što će transferi lokalnim samoupravama biti umanjeni.
Smatramo da je to vrlo pogrešno i da će se na ovaj način dodatno uticati na ionako loše stanje u opštinama, na ionako loše stanje sa radnim mestima zaposlenih u lokalnim samoupravama i naravno dodatni pritisak na te ljude da traže bolje uhlebljenje i bolji standard u nekim većim gradovima.
Stoga vas pozivam da to ne činite, da prihvatite amandman kojim se lokalnim samoupravama ne uskraćuju transferi. Ne znam zašto me tako gledate, ali mislim da je to logično. Zašto bi sada uskraćivali lokalnim samoupravama nešto što im je od životnog značaja za realizaciju projekata koje su zamislili? Na ovaj način ćete dodatno uticati da se život u tim opštinama dodatno pogorša i molim vas da dobro razmislite da usvojite ovaj amandman koji je naravno povezan i sa članom 1. i sa članom 2. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Raguš Marina.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Naravno, koristim vreme predviđeno za poslaničku grupu SRS.
Zaista o ovoj temi je bilo puno reči proteklih dana i bilo smo svedoci toga da su se predsednici opština i gradova zbog ove odluke pobunili, ne razumevajući na koji način će moći da predviđeno ostvare, a tiče se direktno stanovništva koji živi u gradovima i opštinama Srbije.
Međutim, ono što je nas takođe zateklo, premda nas opet nije iznenadilo, postalo je manir vlasti u Srbiji, jeste izjava gospodina Stojana Stamenkovića. On je član ekonomskog saveta premijera Srbije, gospodina Cvetkovića.
On između ostalog kaže da se savet sastao samo dva puta. Jedanput, i to poslednji put, kada je premijer gospodin Cvetković saopštio nove mere Vlade.
Takođe, gospodin Stamenković kaže da nisu imali zvaničnu sednicu gde bi, recimo, pre pregovora sa MMF Vlada pitala članove saveta šta misle o rešenjima.
Ono što takođe kaže gospodin Stamenković, a opet jeste atmosfera u okviru koje mi raspravljamo o rebalansu budžeta, jeste da je Vlada bila zatečena sa 100 milijardi dinara manjka, koje je sračunao MMF, pa su morali na brzinu da računaju, a kada se narod pobunio zbog poreza na plate morali su da uključe druge mere. Ova bruka mogla je da se izbegne da su bili spremni.
Takođe, pred dolazak Fonda pričalo se da ćemo tražiti dve milijarde dolara, a onda je MMF rekao da nam trebaju tri milijarde evra.
To je izjavio u svom intervjuu gospodin Stojan Stamenković, član ekonomskog saveta premijera Srbije, 18. aprila 2009. godine.
Kada je već reč o teškoj situaciji za lokalne samouprave, tiče se smanjenja transfera lokalnoj samoupravi, dr Dragutinović je takođe u jednoj izjavi 12. aprila za reviju "Novac" rekla da je u Republici planiran rast zarada od 8%, a u opštinama 20%.
Stoga, znači od 40 milijardi dinara usmerenih ka lokalnoj samoupravi, ovo nije deo citata, naravno, treba oduzeti 15 milijardi, a član 24, samo da vas podsetim, Zakona o budžetu, 1. stav konstatuje da jedinice lokalne samouprave masu sredstava za plate isplaćene u 2008. godini mogu da uvećaju najviše do 7,8%.
U istom članu konstatuje se da ukoliko se ne poštuje odluka iz stava 1. ovog člana, tada ministar može obustaviti prenos transfernih sredstava, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa obavezama iz stava 1.
Dakle, 40 milijardi dinara u budžetu za 2009. godinu projektovano je upravo u skladu sa ovim članom i sa članom 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, odnosno u visini od 1,7% ostvarenog bruto domaćeg proizvoda za 2007. godinu, a ne sa projekcijama lokalne samouprave.
Šta je ovde značajno? Ova obrazloženja, koja daju za nas matematički pristup rešavanju problema u budžetu, znače da bi ovom merom morao da se promeni Zakon o finansiranju lokalne samouprave, ili mi grešimo. To je takođe još jedan podatak o kojem bi zaista trebalo da se razmišlja.
Znači, da li mi ovim rešenjima, a jesu zahtevi MMF, uskačemo u novi talas drugih problema koji su zakonske prirode pored, naravno, onih konkretnih, a jesu ekonomska i socijalna stabilnost građana koji žive u opštinama i gradovima države Srbije. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić. Reč ima gospodin Palalić.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko Dragutinović, dame i gospodo narodni poslanici, za razliku od gospodina Vuka Jeremića, koga nismo gledali u prethodnom prepodnevnom delu zasedanja, koji je trebalo da nam predstavi i promoviše jedan izuzetno važan i koristan sporazum, da promoviše unapređenje odnosa između Srbije i Ruske federacije, vi gospođo Dragutinović na današnjoj raspravi prisustvujete i promovišete jedan izuzetno loš Predlog zakona, tačnije rebalans budžeta. To je prosto jedan paradoks s kojim se svakodnevno susrećemo kada je u pitanju rad Vlade Republike Srbije.
Želim da kažem o temi koja je i te kako aktuelna, temi koja pokazuje u stvari na koji način Vlada Republike Srbije vidi čitavu jednu oblast funkcionisanja, o čemu su govorili moji prethodnici, čitav jedan ustavni koncept oko koga smo se svi zajedno složili da je neophodan i nužan u Republici Srbiji. To je oblast lokalne samouprave i naravno ustavno načelo ravnomernog regionalnog razvoja.
Svo to deklaratorno zalaganje da će se uložiti svi mogući napori i državni resursi da se smanje razlike u razvoju pojedinih delova Srbije upravo na ovoj tački padaju u vodu, na vašoj odluci da i pored svih analiza koje su rađene u Stalnoj konferenciji gradova i opština, ovde u Skupštini Srbije, od ozbiljnih analitičara koji su se bavili problemima u lokalnim samoupravama, uporno i tvrdoglavo odbijate te argumente i insistirate na tome da smanjite transferna sredstva za 15 milijardi lokalnim samoupravama.
Onda ste rekli da ta transferna sredstva neće biti smanjena linearno, a način na koji vi to u članu 13. definišete kao moguću korekciju je sve samo ne korekcija. Faktički to će biti linearno smanjenje.
To da će se uvažiti samo činjenica odnosa broja stanovnika sa lokalnim budžetima, da će to rešiti ovaj problem u velikom broju siromašnih opština sa malim budžetima koji sad imaju ozbiljne probleme u punjenju budžeta, a svi znamo da najveći prihodi u lokalnim budžetima su prihodi od poreza na zarade iz transfernih sredstava, i te kako će omesti ne samo razvoj, od čega više nema razgovora ovde, razvoj lokalnih samouprava u Srbiji staje usvajanjem ovog rebalansa, pitanje je normalnog funkcionisanja velikog broja lokalnih samouprava, gde transferna sredstva u velikom broju lokalnih samouprava učestvuju sa preko 50%.
Znači, pored činjenice da se smanjuju izdaci koji se odnose na investicije od strane NIP, sada smanjenjem transfernih sredstava, gde je veliki broj lokalnih samouprava planirao ozbiljne investicije na osnovu tih sredstava, dovešće u pitanje normalno funkcionisanje lokalnih samouprava.
Molim vas, ministarko Dragutinović, da uvažite argumente koji su se čuli prethodnih meseci u javnosti, da prihvatite naše amandmane i da na taj način sprečimo jednu veliku katastrofu koja će uslediti u velikom broju gradova i opština.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
 Hvala.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Milan Lapčević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima Milan Lapčević.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Mogu samo da nastavim onu priču od malopre. Dakle, i ovaj amandman je suštinski povezan sa prethodnim i sa članom 13. koji predviđa da se iznađu sredstva za nesmetano funkcionisanje lokalnih samouprava, odnosno da nema umanjenja transfera jedinicama lokalne samouprave.
Zašto je ovo važno? Pa, važno je iz više razloga, jer je kompletan infrastrukturni razvoj prepušten lokalnim samoupravama da one brinu o njemu. Umanjenjem sredstava za lokalne samouprave koje nemaju sopstvena sredstva da mogu eventualno da smanje broj zaposlenih, a i to smo čuli da je na zadnjoj sednici Vlade obustavljeno, ostaće im isti broj zaposlenih.
Da li mislite da će sa umanjenim sredstvima lokalne samouprave da smanje plate ljudima? Neće. Sve što se bude prebacilo sa nivoa države lokalnim samouprava biće potrošeno u plate za administraciju u lokalnim samoupravama i to znači da neće ostati ništa za investicije koje su lokalne samouprave planirale za sopstveni razvoj.
Neće ostati ništa od sredstava kojim bi lokalne samouprave mogle da utiču na poboljšanje uslova za eventualne nove investicije, već će sve to otići u potrošnju, a od investicija, od onog što stvara novu vrednost, od onog što stvara bolje uslove privređivanja, neće biti ništa.
Ako uzmete u obzir da su iz sredstava NIP od prošlogodišnjih 47 milijardi, u prvobitnom predlogu budžeta smanjena na 12 milijardi, a u ovom rebalansu na jedva na tri milijarde dinara, kojima se finansira i realizacija projekata u lokalnim samoupravama, na osnovu kojih mnoge firme u lokalnim samoupravama žive, prihoduju i zapošljavaju ljude, onda je potpuno jasno da ni punjenje budžeta u lokalnim samoupravama ne može da bude adekvatno iz onog dela koji se odnosi na poreze, na plate u lokalnim samoupravama i druge doprinose zato što tih aktivnosti neće biti tamo.
Svodimo se ponovo na istu priču, da nećemo oduzimati predviđena sredstva za ulaganje u Fijat, koji inače neće sigurno doći u Srbiju, jer je trebalo do 31. marta da uplati svoja sredstva, a nijedan evro nije uplatio, ali zato će lokalne samouprave biti uskraćene za ona sredstva koja im život znače.
Dakle, pravimo i dalje Potemkinova sela, samo da bi zadovoljili jednog ministra, koji kao fliper ubaci lopticu, pa tiltuje, tiltuje, tiltuje dok ona ne padne, potroši se ideja, pa se onda stvara neka nova i sve iznova. Sada ćemo da zapošljavamo 10.000 mladih ljudi kao pripravnike da bi odradili pripravnički staž, a pri tom 80.000 ljudi je već izgubilo posao, a nemamo rešenje kako ćemo to da sprečimo. Na takav način vi uništavate i privredu Srbije, naravno i život u lokalnim samoupravama.
Molim vas da razmislite o ovom amandmanu jer je od suštinskog značaja za dalji razvoj Srbije.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
 Hvala.
Reč ima Marina Raguš. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka
Takođe samo kao podrška u pokušaju rešenja ogromnog problema koji se nalazi pred svima nama, a tiče se transfera lokalnim samoupravama. Bez obzira koliko mi bili kao stranka za smanjenje potrošnje, ne možemo da budemo za smanjenje transfera lokalnoj samoupravi, a takođe i zamrzavanje plata u kontekstu porasta cena i nekontrolisanog rasta cena ipak, pa se onda dovodi u pitanje ekonomska i socijalna sigurnost svih građana.
Dakle, ono što jeste situacija, ne bih da se ponavljam, kolege su to rekle već, da su mnogi projekti, vrlo značajni za lokalne samouprave, pokrenuti, dakle, na lokalnom nivou, gde se država neretko pojavljuje kao dužnik, iznela sam već neke podatke, a još češće kasni sa plaćanjem.
Smanjenje transfera može kreirati još veći problem sa nelikvidnošću realnog sektora, tj. preduzeća s jedne strane, a sa druge strane opet se postavlja pitanje ko će normalan od preduzetnika sutra ući u neki novi projekat sa državom, recimo infrastrukturni, ako mu država duguje već za prethodni.
Koji god problem da dotaknemo mi više problema moramo da obuhvatimo. To je jedna situacija koja rađa kišobran problema, koji opet zadiru u ekonomsku i socijalnu sigurnost građana i zato je bilo neophodno da tokom rasprave o ovako važnom Predlogu zakona za rebalans budžeta, od kojeg zavisi da li će dalje te mere Vlade uticati na ekonomsku aktivnost države Srbije, pa ćemo moći da prebrodimo krizu, zaista prisustvuje celokupna Vlada.
Vlada je dala svoj odgovor, samo je gospođa Dragutinović tu. Vrlo sam svesna da niste nadležni da dajete odgovor na sva pitanja koja mi postavljamo. Recimo, iskreno da vam kažem, meni nije jasno kako je za tri meseca napunjen budžet koji bi trebalo da obezbedi zdravstveno osiguranje onolikih osiguranika, a pričali smo o smanjenju te pozicije za lica koja ne mogu da ostvaruju sopstvene prihode. Gospodin ministar nije tu, pa ne mogu to da pitam vas, pa verovatno ću u nekoj narednoj prilici da pitam njega.
Dakle, to su sve uzročno-posledične veze koje bi trebalo da daju odgovore kako će svima nama da izgleda taj jednomesečni život u periodu prelivanja efekata finansijske krize na naše živote u državi Srbiji. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.