PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. Razdeo 15. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Maraš, koji ima reč

Slobodan Maraš

Poštovane dame i gospodo, poštovana ministarka, podneo sam amandman na član 5. razdeo 15 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Suština je da se usluge po ugovoru, koje su predviđene za ovo ministarstvo sa 200 miliona smanje na 50 miliona.
Bez obzira na vreme, voleo bih da pročitam obrazloženje, pošto mislim da će građanima, kada ovo budu gledali u odloženom snimku, biti veoma interesantno kako zvuči obrazloženje – zbog čega se odbija amandman da se samozvanom premijeru, ministru finansija, ministru ekonomije, portparolu Vlade smanje ova sredstva?
Kaže – amandman se ne prihvata, imajući u vidu da je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, sada dalje kaže, u skladu sa svojim poslovima iz svoje nadležnosti, praćenje i analiziranje privrednog sistema u oblasti privatizacije, koordinacije poslova u vezi sa vlasničkim povezivanjem preduzeća sa investitorima, predlaganje pravaca svojinskog, organizacionog ili finansijskog restrukturiranja preduzeća, kreiranja strategije i mera ekonomske politike za upravljanje industrijskim razvojem, sprovođenje usvojenih programa i mera, ekonomske mere za poboljšanje opštih uslova i … trla baba lan do preksutra ovako piše u obrazloženju.
Kakvo je ovo obrazloženje? Suština je, lepo kažite – ne smemo da diramo Mlađana Dinkića, srušiće nam Vladu ako mu uzmemo bilo koji dinar. Vi ste kao njemu smanjili 26%.
Ukinite to ministarstvo. Spojite ga sa Ministarstvom finansija, tako je bilo nekada.
Samo pre par godina je bilo Ministarstvo finansija i ekonomije, pa se znalo ko šta radi.
Sada ministar ekonomije i regionalnog razvoja vodi Vladu, pojavljuje se kao portparol, premijer, obećava umesto vas, gospođo ministarka, pre neki dan. On je rekao da je on garant da se neće se dizati PDV.
Pitao sam ga – ko ste vi, kada možete tako nešto da garantujete? On je samo ministar za ekonomiju i regionalni razvoj, doduše i potpredsednik Vlade, ali nije on taj koji o takvim stvarima odlučuje. Dvesta miliona dinara je na ovoj stavci usluge po ugovoru.
(Predsedavajući: Vreme.)
Rekli ste, gospodine predsedavajući, 15 minuta.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Ne, ovo je vreme koje ide po amandmanu.

Slobodan Maraš

Hvala, neću više govoriti.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 5. Razdeo 15. amandman je podneo narodni poslanik Vlada Milojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. Razdeo 15. amandman je podneo Ognjen Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. Razdeo 15. amandman je podneo Goran Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. Razdeo 15. amandman je podneo Dejan Mirović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. Razdeo 15. amandman je podneo Marko Milenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. Razdeo 16. amandman je podneo Bojan Mladenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na osnovu člana 142. stav 5. Poslovnika, Odbor za finansije je podneo amandman na član 5. Razdeo 17. Vlada je prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. Razdeo 17. amandman je podneo Zoran Šami, koji ima reč.

Zoran Šami

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Dame i gospodo poslanici, gospođo ministar, podneo sam amandman čija je suština da se u razdelu Ministarstva za infrastrukturu obezbedi novac, bar tri milijarde dinara, za izgradnju Koridora 10. O tome sam nešto govorio kada sam govorio u načelu o budžetu za 2008. godinu, tu su bila predviđena sredstva od pet miliona dinara iz NIP-a i ona su ukinuta. Podsetiću, Koridor 10 nije samo izgradnja puteva, to je izgradnja pruga na tom istom koridoru.
Poznata je stvar da u uslovima ekonomske krize, a kako kaže Vlada motiv za donošenje rebalansa jeste ekonomska kriza koja je nesporna, svi se trude da otvore što više javnih radova. Vrlo jednostavnom logikom, svaki dinar uložen u javne radove se po pravilu, gotovo u celini, vraća državi. Oni koji rade na javnim radovima novac troše u državi.
Država uzima doprinose i poreze na plate, uzima deo koji se potroši na PDV, na razne akcize, pa se taj krug još koji put okrene, jer oni koji troše opet obezbeđuju nekom drugom da zaradi, a ostaje iza tog posla autoput ili pruga.
Moram da kažem da mi imamo hiljade kilometara autoputeva, a nažalost nemamo, da bi trebalo izmisliti šta bi trebalo graditi, a mi imamo toliko kandidata za izgradnju da ne vredi da vas u to uveravam. Verujem da to svi znaju.
Kada je reč o železnici, koju ovde malo ko spominje, vozovi na železnicama danas idu prosečno 10 kilometara sporije nego 1936. godine. Razlog tome su propale pruge. Pouzdano znam da u Srbiji ima bar 200 kilometara pruga na kojima vozovi ne smeju da idu brže od 20 kilometara na sat.
Pri tom, saobraćaj je, rekao bih, najvažnija strateška prednost naše zemlje koju valja koristiti i da nema ekonomske krize, a pogotovo u uslovima ekonomske krize. Veoma mi je žao što se za izgradnju puteva i pruga na Koridoru 10 nisu iz budžeta izdvojile mnogo veće pare. Imalo bi to odakle, pravo da vam kažem, moje kolege poslanici iz DSS, ali i iz drugih stranaka su ukazivali na brojna mesta na kojima je moguće takve stvari raditi.
Na kraju, obrazloženje Vlade da bi time tobož oštetili Železnice Srbije, preduzeće koje ovaj budžet Srbije dotira svake godine za 100 miliona evra. Mora da ih dotira, dotiraće i više, jer će vozovi vrlo brzo da stanu, ako se u Koridor 10 ne bude ulagalo.
Prema tome, veću ćemo uslugu učiniti Železnicama Srbije da im napravimo puteve, odnosno pruge sa kojima je moguće vrlo realno od Beograda do Niša doći za jedan sat, onda bi svi putovali od Beograda do Niša vozom. Ali, ako treba da se klackate pet i po sati do Niša, onda naravno niti će oni imati putnike, niti će moći nešto da zarade i večito će biti na jaslama države.
Prema tome, moj je apel da se pronađu dodatna sredstva i da se intenzivira rad na Koridoru 10, jer je to upravo ono što je jedan aktivan odnos u odnosu na ekonomsku krizu.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 5. razdeo 18 amandman je podneo narodni poslanik Paja Momčilov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 18 amandman je podneo Mirko Munjić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 19 amandman je podneo Milan M. Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdele 19 i 55 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Pejčić.
Reč ima gospodin Pejčić.

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovano predsedništvo, poštovana ministre, uložio sam amandman na član 5. iz više razloga. Prvi razlog je što iz ovog amandmana stoji preko 15 hiljada potpisa ratnih vojnih rezervista, koji kažu za sebe, pre svega, da su diskriminisani, da su građani drugog reda, da su obmanuti, da su prevareni u toku izborne kampanje.
Naime, o čemu se radi? U toku predizborne kampanje naš predsednik suveren Boris Tadić obišao je Toplički okrug i da se tamo ne bi radikalizovali protesti ratnih vojnih rezervista iz Topličkog okruga, njima je u vidu socijalne pomoći podeljena određena svota novca i obeštećeni su. To traže i ratni vojni rezervisti iz Leskovca.
Drugi zahtev zbog čega sam podneo ovaj amandman je zaključak Skupštine opštine Leskovac, koja je na zadnjoj sednici koja je otprilike završena pre desetak dana, donela jedan zaključak i prosledila ga Vladi Republike Srbije, da po hitnom postupku reši problem ratnih vojnih rezervista sa juga Srbije, tačnije iz Jablaničkog okruga.
Očekujem da ovaj amandman podrže i moje kolege, poslanici iz pozicije, naročito iz DS, koji su pričali u toku predizborne kampanje da će rešiti problem ratnih vojnih rezervista i da će oni i dalje biti obeštećeni. Naime, 300 miliona koje sam opredelio za ratne vojne rezerviste odnose se na prvu ratu, dok država ne reši sistemski ovaj problem, a ovaj problem je izuzetno kompleksan. Nadam se da će država u što skorije vreme rešiti ovaj problem. Takođe, pretpostavljam, gospođo ministar da ćete prihvatiti ovaj amandman, jer od vas to očekuju 15.000 ratnih vojnih rezervista iz Leskovca. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 20 amandman je podneo Mileta Poskurica.
Reč ima dr Poskurica.
...
Srpska napredna stranka

Mileta Poskurica

Napred Srbijo
Dame i gospodo, mi iz SNS smo hteli da poziciju u članu 5. razdeo 20, radi se o Ministarstvu za nauku, klasifikacija 424 - specijalizovane usluge, protivno inače uvaženoj praksi, uvećamo za milijardu i po dinara, i to tako što ćemo novac uzeti sa pozicije ministra Dinkića.
Naravno, mogao je ovaj amandman i da ide tako da bi se išlo na razdeo 15 i odatle skinulo milijardu i po, prebacilo na nauku, ali ne bismo mogli na taj način da pokažemo tačno šta smo hteli da transparentnije ukažemo nego na ovaj način, da je nauka zaista u nezavidnoj poziciji, da manje od 1%, 2% ili 3% budžeta se izdvaja za nauku, u uslovima u kojima bar 50 naučnoistraživačkih institucija i organizacija i dve do tri hiljade ljudi zaposlenih ne prima ni plate, čak ni za februar nisu dobili plate, gde nemaju osnovnih sredstava za materijalne troškove, gde je skoro na sajtu osvanuo podatak da ih Ministarstvo poziva da potpišu ugovor o stipendiranju.
Zašto ovo menjamo? Stavku koju menjamo iznosi 90% opredeljenih sredstava za Ministarstvo nauke. Nešto se iz toga bitno finansira. Ovo je izuzetak. Pravilo po kome se sve i svašta finansira iz specijalizovanih usluga, protiv čega jesmo, i ova pozicija uzima negde 50% svih sredstava specijalizovanih usluga. Ali je, uslovno rečeno, najtransparentnije i najjasnije prikazano kako se troši u Ministarstvu nauke.
U vrlo neugodnoj poziciji su oni koji se sada spremaju da jednu nakaradnu koncepciju bolonjskog školovanja dovrše. Moraće zakon da menja i tu mnogo toga. To će biti verovatno deca sa velikim prosekom, deca koja će teško završiti školovanje, jer im Vlada sprema novo iznenađenje, a to je veća školarina.
Master studije će biti maltene privatno plaćanje. Kada nekako završe i ne ostanu na fakultetu iz razno-raznih razloga, najčešće jer nemaju dobre veze rođačke, pokušavaju da nađu sreću na institutu. Tamo ih čeka iznenađenje, minimalne finansije, nemaju šanse na čemu da rade, kako da rade, sa kojom opremom. Jako teška situacija.
Naravno da privatizacija i generalni koncept u kome se nalazimo od 2000. godine mnogo doprinose ovome, ali vredi nešto učiniti i poboljšati pozicije, jer njihovi vlastiti prihodi su svega oko četiri i nešto miliona, a donacije iz inostranstva oko 70 miliona. Velika je diskriminacija i treba ih na ovaj način pomoći.