ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 14.07.2010.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

14.07.2010

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:00 do 15:40

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
U vezi sa temom dnevnog reda.

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Član 64. nema smisao. Pročitaću ga. Ima smisao samo jedan, i to zadnji stav ovog člana: "Ako se procenom stručnog procenitelja utvrdi da troškovi skladištenja, odnosno držanja i čuvanja određene oduzete robe u vremenu redovno potrebnom za sprovođenje prodaje javnim nadmetanjem itd." I u trećem članu kaže: "Vlada može ustupiti bez naknade robu iz stava 1. ovog člana i robu čija prodaja nije moguća za humanitarne svrhe, državnim organima, ustanovama kulture, humanitarnim organizacijama i drugim korisnicima humanitarne pomoći, kao i za druge opravdane svrhe".
Gospodine ministre, robu koju oduzmete, samo ovaj zadnji stav da ste stavili u članu 64. bilo bi sasvim dovoljno. Budžet se puni drugim sredstvima. Vrlo su mala sredstva koja se na ovaj način sakupe i stave u budžet. S druge strane, imate toliko organizacija humanitarnih, organizacija koje se bave brigom o osobama koje nisu sposobne da se same o sebi brinu, pri tom mislim na Zvečansku, pri tom mislim na domove u kojima su deca ometena u razvoju, pri tom mislim na mnoge druge institucije, narodne kuhinje, koje, posle "buldožer revolucije", otkad je došao DOS na vlast, to cveta…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, vreme koje je na raspolaganju vašoj poslaničkoj grupi je iskorišćeno.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, a pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predstavnici, odnosno predsednici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 93. Poslovnika Narodne skupštine? (Ne)
U tom slučaju, zaključujem načelni pretres i time za danas završavamo rad. Rad nastavljamo sutra.
(Momir Marković, sa mesta: Ni ministru nije data reč.)
Narodni poslanici dobacuju da ministru nije data reč. Ministar se nije prijavio da dobije reč. Ko se nije prijavio, ne može da dobije reč. Zaključen je načelni pretres.
Rad nastavljamo sutra u 10.00 časova raspravom o Predlogu izmena i dopuna Zakona o bezbednosti u saobraćaju.