ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 14.07.2010.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

14.07.2010

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:00 do 15:40

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Deset minuta iskorišćeno vremena poslaničke grupe, na merenju vremena deset minuta. Izmereno vreme je bilo 11 minuta i 44 sekunde, čega smo svedoci svi koji smo gledali u ekran. Dakle, deset minuta je iskorišćeno vremena poslaničke grupe, a minut i 44 sekundi, koliko ste videli na ekranu, jeste zbog pokušaja, tj. mene da poslanika privolim da govorimo o dnevnom redu.
Narodna poslanica Vjerica Radeta, povreda Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Potpredsedniče Narodne skupštine gospođo Čomić, najgrublje ste malopre, dok je kolega Prelić govorio, prekršili član 104. Poslovnika Narodne skupštine i to sva tri stava ovog člana.
Navikli smo mi da vi pokušavate narodne poslanike da usmerite šta treba da kažu o nekom predlogu zakona, o nekom amandmanu. Ne možete da prihvatite činjenicu da svaki narodni poslanik može da govori na način na koji on proceni da treba da ubedi ministra, da ubedi skupštinsku većinu da prihvati određenu sugestiju, odnosno da narodni poslanik mora da ima mogućnost da objašnjava temu koja je na dnevnom redu na način na koji on misli da treba da je objasni.
Gospođo Čomić, bili smo istovremeno u parlamentu i vi i ja kad su narodni poslanici vreme koje im je predviđeno Poslovnikom otćutali ispred skupštinske govornice, što je takođe legitimno pravo narodnog poslanika.
Dakle, da ustane i da ćuti onoliko vremena koliko je predviđeno za poslaničku grupu ili tog poslanika u dogovoru sa poslaničkom grupom.
Gospođo Čomić, potpredsedniče Narodne skupštine, najlepše vas molim da jedanput u životu priznate da ste vi prekršili Poslovnik.
Ne znam kako ste mogli sebi da dozvolite da kažete gospodinu Preliću da on ne zna šta piše u Predlogu zakona. Gospođo Čomić, to je vređanje dostojanstva Narodne skupštine, to je obraćanje poslaniku sa odsustvom uvažavanja…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Dva minuta. Zahvaljujem.
Nema povrede člana 104. Kada i ako budem pogrešila, kao što je i bivalo, nikakav problem neće biti da kažem da sam pogrešila.
Vas upućujem na čitanje stenograma. Narodni poslanik Dobrislav Prelić je prvi put zamoljen…
Narodni poslanik Vitomir Plužarević dobacuje treći put. Izričem vam opomenu zbog ometanja rada.
Dakle, narodni poslanik Dobrislav Prelić je u osmom minutu svog izlaganja zamoljen da prestane da se obraća učesniku sednice, ministru Slobodanu Milosavljeviću, kao ministru poljoprivrede, jer on to nije. Bio jeste, ali sada nije. Istovremeno je zamoljen da bar jednu rečenicu posveti temi dnevnog reda, jer u osmom minutu svog izlaganja nije nijednu posvetio Predlogu zakona o trgovini.
Narodni poslanik Dobrislav Prelić je insistirao da krši Poslovnik. Moja želja da se staranje o redu ipak dogodi bez izricanja opomena ne nailazi na saradnju. Ukoliko želite da se red u Skupštini sprovodi isključivo izricanjem kaznenih mera, ja vam stojim na raspolaganju, kao i narodnom poslaniku koji je insistirao da mu se može da dobacuje i da krši Poslovnik, jer smatra da za njega ne važi odredba iz člana 104. da je zabranjeno dobacivanje.
Sve vaše komentare možete videti da ste pogrešno obrazložili uvidom u stenografsko izlaganje narodnog poslanika Dobrislava Prelića. Ni jedna jedina rečenica koju je imao u izlaganju nije bila vezana za Predlog zakona o trgovini.
Narodni poslanik Srđan Milivojević želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 2.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Za evropsku Srbiju
Poštovana gospođo predsedavajuća, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, ali pre svega građani Srbije, kao što je kazala gospođa predsedavajuća, ovde je teško narušeno dostojanstvo Narodne skupštine i teško je narušeno dostojanstvo porodice Đinđić iznošenjem neistinitih iskaza i izjava u vezi imovnog stanja gospođe Ružice Đinđić.
Gospodin Dobrislav Prelić je namerno …
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, ja mogu da prekršim Poslovnik, tako da vas molim da u svom izlaganju u skladu sa stavom 1. člana 100. kažete koju sam odredbu Poslovnika prekršila, odnosno povredila.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Za evropsku Srbiju
Nisam mislio na vas, mislio sam na gospodina Prelića.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Onda ne može da bude mera povrede Poslovnika. Zahvaljujem.
Narodni poslanik Momir Marković želi da govori o povredi Poslovnika ili želite reč po redosledu? Vreme na raspolaganju poslaničkoj grupi SRS je osam minuta. Reč ima narodni poslanik Momir Marković.

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, naravno neću da kritikujem ministra Milosavljevića za deo koji se odnosi na poljoprivredu jer je on ministar trgovine, ali kad se bude raspravljao Zakon o poljoprivredi sigurno ću da pomenem ministra Milosavljevića za onaj deo za koji je on odgovoran.
Naravno ne mislim da je on odgovoran ni za stanje, tačnije rečeno za haos na tržištu Srbije sad jer je mnogo toga on nasledio. Tržište je državni resurs i svaka država vodi računa o tome.
Onog trenutka kada smo odlučili, a čini mi se da ministar Milosavljević tad nije bio ministar, da jednostrano primenjujemo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, onog trenutka je tržište otvoreno i bukvalno dozvoljeno da se na tržište Srbije sliju mnogi i tako je naneta neprocenjiva šteta građanima Srbije i državi Srbiji.
Građanima s jedne strane kao proizvođačima, jer nisu mogli da se nose sa nelojalnom konkurencijom koja se tog trenutak pojavila na našem tržištu i građanima potrošačima koji nisu takođe mogli da se odupru nekvalitetnim, mnogo hvaljenim proizvodima koji su nagrnuli sa tog zapadnog tržišta, uglavnom sa zapadnog tržišta, i to proizvoda koji se ne prodaju u trgovinskim lancima na zapadu. Imao sam prilike da pogledam šta se prodaje u trgovinskim lancima u Belgiji, recimo, i to nije ta roba, iako je iz Belgije, koja dolazi na naše tržište.
Dakle, zakon mora da štiti i proizvođače i potrošače, a to ovaj zakon ne radi. S druge strane, zakon mora da štiti konkurenciju, a to ovaj zakon ne radi. Doduše, u naselju u kome živim konkurencija je vrlo razvijena, s jedne strane je "Delta", s druge strane "Maksi diskont", s treće "Tempo", pa izvoli, volj' ti ovde, volj' ti u onu drugu prodavnicu. Nesreća je u tome samo što i "Delta", i "Maksi" i "Tempo" - vlasnik Mišković.
Pitam se koliko procenata tržišta u Srbiji drži Mišković i koliko procenata Vlade, odnosno koliko komada ministara drži Mišković? Pogotovo pitam o političkim strankama, kako u vlasti, tako i u opoziciji, jer su se mnogi ovde hvalili da su sa Miškovićem pili kafu, a ja se sad pitam šta li su još uz kafu dobili?
U međuvremenu je Mišković prodao banku, a držao je tu banku i ti neki su podigli kredit i SRS zadužili do guše, sa neverovatnom kamatom je kredit podignut, mi i dan-danas taj kredit otplaćujemo. Oni su sad otišli, oprali ruke i sad su oni čisti. Pitam se šta oni dobiše uz onu kafu sa Miškovićem?
S druge strane, taj isti Mišković, imam prijatelje dobavljače, snabdevače Miškovićevih lanaca, jer ima tri-četiri lanca distributivna, kojima on ne plaća po devet meseci, po godinu dana fakture. Mislim da je obaveza Ministarstva da malo zaviri i da vidi kako se on odnosi prema onima od kojih robu dobija, i to uvoznu robu, a oni su upućeni da plasiraju preko njega.
Pitam se, ne pitam ministra da ne bih dobio opomenu, šta je sa zaštitom građana od kriminalaca vlasnika lanaca? Dočekasmo nedavno kao grom iz vedra neba Pevec uhapšen. Sad možemo da očekujemo i da vlasnici "Ideje" ili "Tulsa", kako se već zovu distributivni centri i lanci trgovinskih firmi, budu pohapšeni, pa tek onda da država Srbija reaguje. Koliko je još tih Peveca ili pevaca kukuriču na našem tržištu, ko njih štiti, pitam se, i za koliko ih štiti?
Gospodine ministre, napisali ste mnogo lepo u zakonu o deklaraciji, ali se pitam da li ste vi ili gospoda koja sedi pored vas, vi ne verujem da ste ulazili u prodavnice, nemate vremena, to supruga radi, ali jednom svratite pa zavirite u deklaracije onih proizvoda koji se tamo nalaze, pa ćete videti koliko je onih oznaka sa "E", pa iza toga dolazi broj E13, E14, E18 itd.
Pogledajte šta znače te oznake. Ne samo da je nekvalitetna, nego i po zdravlje štetna roba nalazi se obeležena, doduše mnogo sitno da ne može ni sa naočarima da se pročita, ali se nalazi na deklaraciji. Ministarstvo mora da natera proizvođače da ta deklaracija bude jasna i nedvosmisleno čitka i da kupcu, potrošaču ukazuje na šta se to odnosi.
Ovim zakonom se ne štite od nesavesnih prodavaca i otvaraju se vrata za robu sumnjivog i lošeg kvaliteta, pa čak i robu opasnu po zdravlje. Zašto niste ovim zakonom, zašto se Ministarstvo uopšte ne potrudi da zabrani proizvodnju i prodaju genetski modifikovanih organizama u Srbiji? Podsećam vas da je Ministarstvo poljoprivrede, čini mi se da ste vi tada bili ministar, preoralo nekoliko desetina hektara genetski modifikovane soje u okolini Šapca, i svaka čast.
Ali, pri tom se nije išlo dalje da se vidi ko je taj koji je tom seljaku prodao genetski modifikovano seme. Pri tom se nije išlo dalje da se utvrdi i da se taj kazni, i to najstrože. Jer, da vas podsetim, oni koji konzumiraju genetski modifikovanu soju ne štete samo svom zdravlju i svom organizmu, što je najgore, štete organizmima onih potomaka koji će tek doći na svet posle toga, jer se genom drastično menja. Nauka je utvrdila, a čini mi se da su ovo recidivi još ministrovanja Dulićke, Ivane Dulić-Marković u jednoj od onih vlada posle "buldožer revolucije".
Da vas podsetim, mi smo tad dokazivali da je ona jednom mesečno odlazila u Zagreb i posle toga išla avionom iz Zagreba u Monsanto, po proviziju i po instrukcije kako dalje da nastupa.
Danas imamo mnogo proizvoda koji su genetski modifikovani i koji su opasni po zdravlje. Doduše, neću da vas podsetim na onih 100 hiljada, dva puta po 50 hiljada tona genetski modifikovane soje, koju smo dobili kao poklon od SAD, pa preradili u "Krmivo produktu", pa prodali kao stočnu hranu. Meso od tih životinja koje su jele stočnu hranu zaraženu genetski modifikovanom sojom je opasno po zdravlje i pitanje je koliko ljudi tog trenutka bilo zatrovano i zaraženo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, i vas pozivam na član 107.

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Samo da završim misao.