PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 22.03.2011.

9. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

9. dan rada

22.03.2011

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:05 do 15:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Htela bih još jedanput da se vratim na član 9, jer je na član 9. amandman podnela grupa od 21 narodnog poslanika Poslaničke grupe Napred Srbijo, a nisam vas izvestila da je Vlada prihvatila taj amandman i zbog toga verovatno nije bilo interesovanja za učešće u raspravi.
Na član 10. amandman je podneo poslanik Radoslav Milovanović.
Vratila sam se jer nisam pitala da li neko želi reč, ali ne želi.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Bojana Stanojević. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika Poslaničke grupe Napred Srbijo. Narodni poslanik Zoran Antić želi reč.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Antić

Napred Srbijo
Dame i gospodo narodni poslanici, SNS insistira na poštovanju Zakona o državnoj upravi, i u vezi sa svim zakonskim projektima koji stižu iz Vlade u kojima se daju neprimerena ovlašćenja ministrima mi reagujemo. Tvrdimo da ministar nije organ državne uprave, da je član Vlade i da izvorna ovlašćenja moraju da pripadnu ministarstvima. U tom smislu, mi smo reagovali i sa ovim amandmanom. Nažalost, jako često u našim zakonima imamo konfuziju u vezi sa nadležnostima, imamo jako puno diskrecionog prava ministara.
Mislim da je prilika da to dokažem i kroz jedan primer iz Jagodine, gde je očigledno da je ministarstvo, sam ministar, svesno ili nesvesno, došao u situaciju da jednu dosta čistu situaciju u vezi s legalizacijom jednog objekta, odnosi se na diskont „Kralj“, čoveka koji 20 i kusur godina radi kao privatni preduzetnik, koji je svoj objekat legalizovao 2006. godine, stavi pod znak pitanja.
Na rešenje kojim je legalizovano uknjiženje tog objekta 2010. godine iz jedne firme, gospoda iz „Iks trejda“, uložili su prigovor. Taj prigovor je odbijen od strane opštinskog katastra i oni su upućeni na žalbu u roku od 15 dana Republičkom geodetskom zavodu. Interesantno je da je ta firma, „Iks trejd“, izgradila zgradu bukvalno do tog objekta i da se u ovom slučaju postavlja kao zainteresovano lice koje pokušava da uz pomoć advokata, ne birajući sredstva, dođe do tih objekata (Jagodinci to dobro znaju): „Pariz“, sadašnji „Ajriš pab“ i još par objekata koji izlaze na glavnu ulicu.
Sve bi ovo bilo u redu da se nije umešalo Ministarstvo, vaše, gospodine Duliću, i po specijalnom vašem ovlašćenju taj predmet iz Republičkog geodetskog zavoda prebacilo u vaše ministarstvo. Ne znam da li ste toga svesni, na koji način je to odrađeno. Bez ikakvog zakonskog osnova Ministarstvo je dalo sebi za pravo da se stavi iznad Republičkog geodetskog zavoda. Donelo je jedno rešenje koje je potpisala izvesna gospođa Aleksandra Damjanović Petrović, koje je nesprovodivo. Kada je predmet vraćen opštinskom katastru, vašeg ovlašćenja nije bilo u predmetu. Ni dan-danas niko ne zna kako to vaše ovlašćenje izgleda, zbog čega je izdato, koji su argumenti za izdavanje tog vašeg ovlašćenja.
Bilo je nesprovodivo zato što ste potvrdili da čovek ima pravo da legalizuje objekat, ali nema pravo da legalizuje objekat na svoje ime, zato što je on taj objekat kupio pre dvadesetak godina od nekog prvog vlasnika. Jedno totalno apsurdno, neprimenjivo rešenje, koje na silu pokušavaju da sprovedu u opštinskom katastru. Zbog toga imamo jednu prijavu za miting, pardon, mobing, koja se odnosi na načelnika opštinske katastarske uprave. Mitinzi su sad aktuelni, što se tiče Srpske napredne stranke, pa sam se malo zaneo.
Dakle, imamo problem oko sprovođenja tog rešenja koje je izdalo vaše ministarstvo. Pokrenut je upravni spor. Ono što je interesantno, Ministarstvo je po pokretanju tog upravnog spora tražilo od Upravnog suda da zastane sa rešavanjem zato što ono smatra da ima mogućnosti da se to rešenje na neki način dopuni. Predmet je fizički ponovo preuzelo Ministarstvo. Očigledno je da neko ima želju da izvrši pritisak na vlasnika, koji već dvadesetak godina radi kao preduzetnik i došao je u situaciju da kupi taj objekat, da mu se budzašto uzme taj objekat ili bukvalno da se otme. Sumnjivo je to što ceo postupak vodi firma „Iks trejd“, koja je direktno zainteresovana za tu lokaciju, ima želju da nastavi izgradnju zgrade (jedan deo zgrade je već urađen), izađe na glavnu ulicu, čime bi cena tih stanova bila znatno veća.
Što se vašeg ministarstva tiče, da bi sve ovo ostalo bez neke trunke sumnje u ispravnost svega onoga što je urađeno, pre svega je neophodno da se vidi to specijalno ovlašćenje. Molim vas, ako je moguće, možda nije trenutak za poslaničko pitanje, ali da se nekako dođe do tog ovlašćenja gde ćemo videti argumente zbog čega ste baš to ovlašćenje izdvojili. Pretpostavljam da u Republičkom geodetskom zavodu imate na hiljade žalbi, ali ta je bila interesantna Ministarstvu urbanizma i planiranja.
Možda još jedno pitanje: koliko ste takvih predmeta preuzeli iz Republičkog geodetskog zavoda u 2009. i 2010. godini i koliko je žalbi bilo Republičkom geodetskom zavodu u ove dve godine?
Na osnovu toga moći će, čini mi se, da se stekne uvid da li neki građani u Srbiji mogu da budu privilegovani tako da Ministarstvo, još jednom ponavljam, bez ikakvog zakonska osnova pokušava da rešava preko Republičkog geodetskog zavoda, da dezavuiše institucije sistema i da se stavi iznad zakona.
Bilo bi interesantno da znamo zbog čega je vaše ministarstvo tražilo zastoj u postupku koji je pokrenut kod Upravnog suda. Mi u Jagodini stekli smo utisak da Ministarstvo probleme Jagodinaca ne rešava na pravi način, da postoje neke prečice za pojedince i da svi građani nisu isti pred ovim ministarstvom; to je ono što je naš strah. Siguran sam da ćemo, ukoliko uz vašu dobru volju dobijemo informacije, ubuduće znati kako voditi ovaj sudski postupak, pošto je očigledno da će sve ovo da se završi pred sudom. Ne kažem da ste vi upućeni u to, verovatno prvi put čujete za ovo, ali vas molim da se angažujete, da vidite o čemu se radi, jer se radi o jednom čoveku za kog cela Jagodina zna da je sve što je stekao stekao mukotrpnim radom, radeći više od 20 godina kao preduzetnik. Krajnje je neprimereno da se pojedinci koji su kapital stekli na sumnjiv način na takav način odnose prema preduzetnicima u Jagodini. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Reč ima ministar. Gospodine Duliću, izvolite.

Oliver Dulić

Samo da vam dam objašnjenje: specijalno ovlašćenje, radi se o primeni Zakona o državnom premeru i katastru; od 1. januara ove godine Ministarstvo je drugostepeni organ po odlučivanju po žalbama, kada je u pitanju ceo katastarski posao. Iz tog razloga je verovatno i ovaj slučaj preuzet, zajedno sa još pet hiljada slučajeva iz cele Srbije.
Molim vas da posle ove sednice doneste taj predmet, da vidimo o čemu se radi. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem. Gospodine Antiću, u okviru vremena želite?
...
Srpska napredna stranka

Zoran Antić

Napred Srbijo
U okviru vremena. Još jedna informacija ministru: imamo rekonstruisane i nerekonstruisane katastre, koliko je meni poznato i koliko sam se informisao kod advokata. Kada su u pitanju rekonstruisani katastri, imate pravo da kao drugostepeni organ reagujete, ali jagodinski katastar je nerekonstruisan još uvek, i tek pošto se taj posao bude završio, koliko o zakonu znam, imaćete pravo da reagujete. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Vladimir Milentijević.
Gospodin Petković ima reč.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospođo predsednice, složili smo se da razgovaramo o vrlo važnom zakonu. Molim vas da se koncentrišete i da mi objasnite da li je amandman narodnog poslanika Bojane Stanojević Vlada prihvatila i da li je, pošto predsednik Odbora nije ovde, postao sastavni deo teksta? U košuljici piše – Vlada je prihvatila amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Vrlo sam koncentrisana. Vlada je prihvatila, ali nije postao sastavni deo teksta i o njemu ćemo se izjašnjavati. To sam upravo objasnila, pa molim vas da se vi koncentrišete.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Nisam čuo ministra da je rekao da je prihvatio ovaj amandman, pa da ne pričamo bespotrebno o tome.