Treće vanredno zasedanje, 26.07.2012.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 129 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 120 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
S obzirom da je danas četvrtak, nakon otvaranja sednice i utvrđivanja broja narodnih poslanika, imate pravo na traženje obaveštenja i objašnjenja na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, nalazimo se, naravno, očigledno u jednom interegnumu. Danas se bira nova vlada, ali ne bih voleo da neke stvari ostanu neprimećene i da, prosto, na određeni način bude narušeno dostojanstvo ovog parlamenta i sad odlazeće i buduće vlade i generalno svih državnih institucija Republike Srbije.
Naime, tokom noći se pojavila vest da je odlazeći tehnički ministar spoljnih poslova, Vuk Jeremić, danas u zvaničnoj bilateralnoj poseti Ruskoj Federaciji. Tražim obaveštenje, odnosno objašnjenje od vlade Republike Srbije, tu je i gospodin Cvetković, ali od ovog parlamenta, od Odbora za spoljne poslove po kom osnovu danas gospodin Jeremić boravi u Moskvi? Znate, to je prilično neubičajeno.
Gospodin Jeremić danas popodne više ni formalno neće biti ministar spoljnih poslova ove zemlje. On danas u Moskvi vodi bilateralne razgovore.
Proverio sam da li je tema razgovora samo njegovo buduće predsedavanje generalnom skupštinom. U zvaničnom saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije se govori da je prevashodna svrha njegove današnje posete razgovor o bilateralnim odnosima naše dve zemlje.
Mislim da takva odluka, odnosno činjenica da je gospodin Jeremić danas u Moskvi unapred narušava i kredibilitet i buduće vlade. Ne vidim ni jedan poseban razlog da se sa tom posetom žuri.
Srbija nije dovoljno velika ili uticajna zemlja da može svakih 10 ili 15 dana ili svakog meseca da ima takve susrete i takve posete Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacija.
Mislim da je ovim prosto uskraćena i šansa novom ministru spoljnih poslova koji će danas biti izabrani i novoj vladi da organizuje u najskorije vreme jedan takav susret.
Ako je svrha te posete dodatna lična promocija gospodina Jeremića, onda zaista mislim da tome mora da se stane na kraj ili je, sa druge strane, gospodin Jeremić predstavnik i politike nove vlade, pa u tom svojstvu danas boravi u Moskvi.
Ovo je vrlo neprijatna situacija, vlada koja odlazi, praktično više ne postoji očigledno, osim gospodina Jeremića, ali želeo bih da znam ukoliko je to moguće, tu je gospodin Cvetković, koji je još uvek premijer u tehničkom mandatu, kako je vlada odlučivala o tom putovanju gospodina Jeremića i da li ta vlada smatra da je normalno da poslednjeg dana mandata, praktično u poslednjim satima mandata gospodin Jeremić predstavlja politiku ove zemlje, za koju ne znamo u čije ime predstavlja?
Verovatno će nova vlada imati makar delimično drugačiju politiku. U svakom slučaju njeno je pravo da novu platformu utvrdi i da na osnovu toga povlači određene spoljno političke poteze. To je moje prvo pitanje ovde.
U ovoj sali vidim i neke druge ministre koji su još uvek ministri ili će do danas popodne biti ministri. Svako od njih je mogao da bude na nekom mestu. Gospodin Stefanović je danas možda mogao da bude u Prištini ili u Briselu, gospodin Šutanovac na nekoj karauli, pa su ipak dovoljno pristojni i dovoljno vaspitani da se sada ponašaju kao poslanici i da ne koriste to vreme tehničkih ministara ili funkcionera odlazeće vlade baš do poslednjeg sekunda.
Drugo pitanje tiče se jedne vrlo važne stvari, a to je pitanje izbora Ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana. To pitanje je otvoreno u javnosti. Znate da je pre nekoliko dana zvanično istekao mandat bivšeg zaštitnika građana, Saše Jankovića, za koga u našoj stručnoj i opštoj javnosti vlada ne podeljeno uverenje da je odlično obavljao svoj posao.
Prošli saziv Skupštine nije ispunio svoju zakonsku i ustavnu obavezu da pre isteka mandata odlazećeg Ombudsmana izabere novog.
Podsećam vas da je ta procedura pokrenuta u prošlom sazivu krajem februara i početkom marta i da pred ovim parlamentom postoji validan važeći predlog da se gospodin Janković ponovo izabere na tu funkciju. Između ostalih, takav predlog je podnela u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine i poslanička grupa LDP.
Taj svoj zahtev ili predlog nekadašnjem ustavnom odobru, danas Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i dalje smatramo validnim i očekujemo da se ova skupština u najskorije vreme o tom predlogu izjasni ili da budemo obavešteni da poslaničke grupe u ovom sazivu ili poslaničke grupe vladajuće većine nameravaju da nekog drugog predlože i izaberu za budućeg zaštitnika građana. Mislim da je važno da to već danas znamo. Hvala.