Treće vanredno zasedanje, 26.07.2012.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vama.
Što se tiče vaših pitanja, imaćete, naravno mi ćemo uputiti poslaničko pitanje i gospodinu Jeremiću i predstavnicima Vlade, u skladu sa mogućnostima, s obzirom na činjenice koje ste i sami istakli.
Što se tiče vašeg drugog pitanja, imaću konsultacije sa predsednicima poslaničkih klubova većine, ali mislim da mogu da vam kažem da će ovo pitanje koje ste pominjali vezano za Zaštitnik građana već naredne nedelje biti na dnevnom redu, tako da mislim da možemo to da posmatramo na takav način. Hvala vam.
Da li neko drugi, u skladu sa članom 287. Poslovnika, želi da iskoristi svoje pravo na postavljanje pitanja i objašnjenja? (Ne.)
Nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Branko Ružić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda – PREDLOGA ZAKONA O MINISTARSTVIMA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Nenad Milić, Ivan Andrić, Nataša Mićić, Bojan Đurić, Judita Popović, Svetislava Bulajić, Radmila Gerov, Sanja Jeftić Branković, Zoran Ostojić, Žarko Korać, Ranka Savić, Milenko Dereta, Kenan Hajdarević, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojšić, Goran Bogdanović, Slobodan Samardžić, Olgica Batić, Aleksandar Jugović i Aleksandar Čortić, Dragan Šutanovac, Ivan Jovanović, Milica Delević, Srđan Miković, Oliver Dulić, Milovan Marković, Zlata Đerić i Dubravka Filipovska, Slobodan Homen, Marijan Rističević, Miletić Mihajlović, Ivan Karić, Predrag Marković, Branka Savić, Božidar Đelić, Meho Omerović, Gordana Čomić, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić i Radojko Obradović.
Primili ste izvšetaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Narodni poslanik Srđan Šain, 24. jula 2012. godine, pisanim putem, povukao je amandman na član 10. Predloga zakona.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe LDP.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Judita Popović.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Poštovani gospodine predsedniče, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, imamo prilike danas da raspravljamo u pojedinostima o ovom zakonu o ministarstvima.
Ovaj član 2. definiše 17 ministarstava buduće vlade. Dakle, ima više ministarstava od onog broja koji je na početku predlagan.
LDP je još 2008. godine predlagala da se smanji broj ministarstava i predlgali smo da to bude 12 ministarstava. Očekivali smo da će prošla vlada da koriguje svoj stav u pogledu ministarstava i delimično je to urađeno skoro na kraju mandata. Dakle, prihvaćen je taj stav i to mišljenje i u stvari shvatilo se koliko je racionalnije da imamo manji broj ministarstava.
Sada ova nova buduća vlada takođe ponavlja istu grešku prethodne zato što 17 ministarstva predlaže umesto jednog mnogo racionalnijeg broja. Ovim našim amandmanom smo hteli da pomognemo novoj vladi u smislu racionalizacije pojedinih ministarstava i njihovog delokruga rada i nadležnosti. Nažalost, nismo naišli na razumevanje, iako se priča o promenama, priča se o nekoj racionalizaciji i priča se o novom sistemu i načinu razmišljanja u pogledu funkcionisanja ove države. Dakle, nagoveštava se neka vrsta modernizacije. Nažalost, očigledno je da se pogrešno shvata ta promena koja je bila predmet u toku kampanje kao jedna od jako bitnih budućih želja vlasti zato što bi posebno skrenula pažnju na činjenicu da se i dalje vodi računa o tome da se svi partijski, odnosno koalicioni partneri namire.
To je u stvari i slika i prilika ovog člana 2. zato što je potpuno besmisleno da se pojedina ministarstva, kao što je spoljna i unutrašnja trgovina, formulišu i definišu kao jedan od zasebnih ministarstava. Prema tome, od onoga što je najavljivano, a to je promena u smislu jednog mnogo višeg nivoa upravljanja ovom državom očigledno da nekako gubi na snazi i ne možemo baš očekivati da će uroditi plodom.
Promena nije samo u smislu promene i smene službenika kao što je to predviđeno članom 38. ovog predloga zakona, niti je promena promena u smislu ministara, odnosno koalicije na vlasti. Promena je kada se zaista prione na reforme države i društva, ali ovaj član 2. ne ukazuje na to da će zaista do te reforme i da dođe.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojišić.
Da li neko želi reč?
Reč ima gospođa Papuga. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedniče, kolege poslanici, hoću samo da kažem da je LSDV podnela ovaj amandman sa namerom da se ukaže da raspored ministarstava, kakav je predložen, nije odgovarajući. Nije dobar iz tog razloga što se neka ministarstva dupliraju, a neka ministarstva koja su stvarno važna, koja bi bila u Republici Srbiji, bi služila za razvoj i za možda drugačije predstavljanje pred EU, nisu uopšte uvrštena u sadašnju Vladu.
Predložili smo da se formira jedno ministarstvo, u stvari Ministarstvo finansija, a ne ministarstvo finansija i privrede, jer tu smo stvarno uvideli da se direktno preklapaju neke nadležnosti i poslovi koje treba da obavlja to ministarstvo.
Predložili smo Ministarstvo pravde, državne uprave i lokalne samouprave. To je i do sada bilo zajedno i stvarno su nadležnosti i poslovi državne uprave, lokalne samouprave i Ministarstvo pravde trebala da budu zajedno.
Meni je žao, ne samo kao pripadnici nacionalne zajednice koja živi u Srbiji, što je ukinuto Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mislim da ono treba da bude formirano s tim razlogom što nacionalne manjine su ukazale da su kompaktne u Republici Srbiji, da ovde mi pojedini živimo 260 godina i jednostavno naš život i rad treba da prati jedno ministarstvo.
S obzirom na to da dolaze izbori za dve godine za nacionalne savete, a znamo da skoro pola miliona pripadnika nacionalnih zajednica glasaju na tim izborima, ne znam ko će pratiti rad, ne samo resor ljudskih i manjinskih prava, nego i izbore koje predstoje.
Predložili smo takođe Ministarstvo infrastrukture da bude jedno ministarstvo. Ministarstvo energetike, prirodnih resursa, rudarstva, zaštite životne sredine, takođe, to može da bude jedan resor. Ministarstvo rada i socijalne politike, privrede, trgovine i regionalnog razvoja kao jedno posebno ministarstvo i Ministarstvo tehnološkog razvoja i telekomunikacije.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč?
Reč ima gospodin Bogdanović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Goran Bogdanović

Demokratska stranka
Hvala gospodine predsedniče.
Poštovani narodni poslanici, kao što je poznato Ministarstvo za KiM je bitisalo pet godina i bez obzira na mnoge manjkavosti i na mnoge probleme sa kojima se suočavalo, nažalost, ova vlada je donela odluku da takvo ministarstvo više ne postoji u Vladi Republike Srbije.
Imajući u vidu činjenicu da postoji ogromna percepcija u javnosti i ovde u Srbiji i na samom KiM, da se što-šta dole dešava mimo znanja državnih organa, mislim da ovo ministarstvo koje je dalo svoj doprinos u prethodnih pet godina treba da nastavi sa tim aktivnosti i da ide u pravcu rešavanja problema. Pogotovo sada u ovoj situacija kada nas čekaju veliki izazovi, veliki problemi. Pogotovo sada kada očekujemo nastavak dijaloga i implementaciju postignutih dogovora iz Brisela. Poznat je stav, i moj, i DS da je Ministarstvo za KiM trebalo da bude jedna kapa za sve institucije koje postoje, koje deluju, na prostoru KiM da bi se na taj način objedinilo delovanje i jačanje srpski institucija na samom KiM.
Iz tog razloga sam podneo amandman da se u tački 18) dodaje, na osnovu člana 2, Ministarstvo za KiM. Moram, takođe, da vam kažem, moglo se čuti ovih dana, kada smo govorili zbog čega je ugašeno ministarstvo, da će kancelarija koja je u najavi imati iste nadležnosti, iste kompetencije. Onda se postavlja pitanje – zbog čega i ovih 17 ministarstava nisu kancelarije. Da bi bile veće uštede, kako vi kažete.
Podneo sam još jedan amandman, o kojem ću kasnije govoriti, o statusu radnika u samom ministarstvu. Poznato je da ti ljudi, za razliku od drugih ministarstava koja se gase, su ostali bez svojih radnih mesta, da im sutra prestaje radni odnos, da su ostali na milost i nemilost budućoj vlasti i da ponovo partijski kadrovi mogu da se zapošljavaju u ministarstvu.
Želim da iskoristim priliku da apelujem na poslanike vladajuće koalicije ipak izglasamo, pored svih ušteda, da Ministarstvo za KiM ostane, ali da to ministarstvo istinski bude kapa svim institucijama na prostoru KiM. Iz tog razloga pozivam poslanike da glasaju za ovaj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima dr Jorgovanka Tabaković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Srpska napredna stranka
Želim samo da obavestim javnost da ne samo zaposleni u Ministarstvu za KiM, nego svi zaposleni u bilo kom organizacionom delu Vlade Republike Srbije i ministarstva, ovim zakonom ne ostaju ni bez posla, niti na nečiju nemilost ili milost, već se u skladu sa zakonom preuzimaju u organizacione delove Vlade, koja će biti, nadam se, danas izglasana, na poslovima koje su i do sada radili u nekoj drugačijom preraspodeli delova državne uprave. Nije tačno da im radni odnos, ni za jedan trenutak, prestaje. Želim da obavestim sve da smo rezervisali odluku o objavljivanju ovih današnjih odluka, kada budu bile usvojene i izglasane, i da se nova rešenja ljudima izdaju sa takvim rokovima i datumima da apsolutno nemaju nikakvu brigu za egzistenciju, jer zakone donosimo zbog ljudi. Vlada postoji zbog građana Srbije i taman posla da nismo vodili računa o tome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Goran Bogdanović, replika.
...
Socijaldemokratska stranka

Goran Bogdanović

Demokratska stranka
Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, gospođo Tabaković, potpuno razumem to što ste rekli, ali to nigde ne piše u zakonu. Zbog čega su sva ministarstva koja se gase preuzeta od nekih drugih ministarstava, a samo je Ministarstvo za KiM, tj. radnici u Ministarstvu za KiM su ostali neraspoređeni. Potpuno razumem i verujem da će tako biti, ali prosto nigde ovde to ne piše. Hvala.