Treće vanredno zasedanje, 26.07.2012.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Uvodna Reč

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

STENOGRAFSKE BELEŠKE

(neredigovane i neautorizovane stenografske beleške)

 

Druga posebna sednica

Narodne skupštine Republike Srbije

26. jul 2012. godine

(Sednica je počela u 18,35 časova. Sednicom predsedava Nebojša Stefanović, predsednik Narodne skupštine.)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisustvu narodnih poslanika, konstatujem da na sednici prisustvuje 145 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 192 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da, pored narodnih poslanika, sednici prisustvuju predstavnici diplomatskog kora i gosti Narodne skupštine, naravno kao i predstavnici verskih zajednica.
Dozvolite mi da ih ovom prilikom pozdravim.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre izabere Vladu, kako bi se što pre okončao proces konstituisanja najviših državnih organa i tela nakon izbora održanih u maju ove godine.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, za Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini, utvrdio sam sledeći:
D n e v n i r e d
1. Izbor Vlade i polaganje zakletve predsednika i članova Vlade.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Primili ste predlog kandidata za predsednika Vlade koji je, saglasno članu 112. stav 1. tačka 3) Ustava Republike Srbije, podneo predsednik Republike gospodin Tomislav Nikolić.
Primili ste saglasnost gospodina Ivice Dačića, kandidata za predsednika Vlade, da prihvata kandidaturu u pisanom obliku.
Na taj način, a saglasno odredbama Ustava Republike Srbije Zakona o Vladi i Poslovnika Narodne skupštine, stekli su se uslovi da kandidat za predsednika Vlade Narodne Skupštine iznese program Vlade i predloži sastav Vlade, član 127. stav 2. Ustava Republike Srbije, da otvorimo pretres o kandidatu za predsednika Vlade, programu kandidata za predsednika Vlade i kandidatima za članove Vlade, da prilikom izbora Vlade, odredimo broj potpredsednika Vlade i ministra bez portfelja u Vladi na predlog kandidata za predsednika Vlade i izaberemo predsednika Vlade, potpredsednika i ministra, da članovi Vlade pred Narodnom skupštinom polože zakletvu.
Sada molim gospodina Ivicu Dačića, kandidata za predsednika Vlade, da Narodnoj skupštini iznese program Vlade i predloži njen sastav.
Reč ima kandidat za predsednika Vlade, gospodin Ivica Dačić.
Sačekajte samo jedan trenutak, da predstavnici medija oslobode salu.
Po Poslovniku se javio gospodin Borislav Stefanović, ali pre njega gospodin Mićunović.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka
Prvo je neophodno da stvorite uslove za rad. Počeli ste sednicu kada je ovde bilo 20 i više reportera i nismo se videli, ni mi vas, a ni vi nas. To je bio prvi problem.
Drugo, bio sam uveren da Vlada nema program, jer nam ga nije ni dostavila. Uobičajeno je bilo i red je da imamo pisani ekspoze, koji možemo da razmatramo, da bismo učestvovali u raspravi, pratili izlaganja. Toga ste nas lišili. Znam ovu brzinu, ali neću da ulazim u razloge.
Da li je već stupio na snagu Zakon o Vladi, Zakon o ministarstvima? Da li mi onda po zakonu i biramo Vladu?
Bilo je normalno da ste nam podelili pisani ekspoze kandidata za predsednika Vlade, da možemo da ga proučimo, makar koliko to vremena bilo i da onda govorimo. Ovako, ostaju samo impresije iz onoga što će nam reći predsednik Vlade.
Predložio bih vam da napravite pauzu, da nam podelite ekspoze i da onda mi, ili sutra ili nekoliko sati kasnije, možemo o njemu da govorimo.
Znam da se u Srbiji, prisustvovao sam u deset Vlada, uvek nešto smandrljavalo kada je Vlada u pitanju. Očekivao sam, pošto je najavljeno da će se raditi sve drugačije od onoga kako je ranije rađeno, da će ovo sada biti urađeno "lege artis", da u tome uživamo, tim pre što nas i drugi posmatraju. To je moj predlog, da odložite sednicu, podelite nam ekspoze i da možemo da nastavimo rad.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Što se tiče vaše primedbe za predstavnike medija, želim da vas obavestim da sam hteo da celokupna srpska javnost ima potpuni uvid u rad ovog parlamenta i da prisustvuje potpuno sednici na ovakav način. Naravno, nakon mog uvodnog obraćanja, pre davanja reči mandataru za sastav Vlade, novinari su, kao što ste videli, se povukli iz centra sale.
Što se tiče ekspozea, on je upravo podeljen svim narodnim poslanicima, odnosno deli se svim narodnim poslanicima. Nakon ekspozea mandatara ću odrediti pauzu, na kojoj vi možete i detaljno da ga pročitate.
Drugi se po povredi Poslovnika javio gospodin Stefanović. Molim vas, navedite samo član Poslovnika koji je prekršen.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Odrekao sam se tog prava, s obzirom da je šef poslaničke grupe već rekao istu primedbu.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodin Jovanović, po poslovniku.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, član 19. stav 5. povreda Poslovnika, koju ste izvršili, gospodine Stefanoviću.
Vi ste dužni da se starate o redu u ovom parlamentu. Loše je to što ovakvu značajnu sednicu zakazujete na tako neodgovoran način. Ne mislim da se bilo kakav ozbiljan posao može uraditi tako što ćete nekoga pozvati u 23,00 časa, a vi ste to učinili preksinoć, kada ste u 23,00 časa poslaničkim grupama prosledili poziv za današnju sednicu.
Sada ste nam sarkastično, a ne duhovito sugerisali, pošto vam se gospodin Dačić obrati, mi u pauzi proučimo njegov ekspoze.
Zašto ste sazivali onda Skupštinu, ako je suština ove Skupštine obesmišljavanje onoga što Skupština treba da bude? Zemlja je u krizi. Nikada nije bilo manje poverenja i među nama, u čitavom društvu, a najmanje u odnosu prema institucijama koje svojim autoritetom treba da usmeravaju život u zemlji.
Na ovakav način vi samo ponavljate greške svojih prethodnika. Poslednja ponoćna Vlada je trajala šest meseci. Nikom ništa dobro nije donela, ni onima koji su je pravili, ni onima koji su od nje zavisili.
Mi svoju sreću nismo našli u kritici te Vlade, koja se ni po čemu ne razlikuje od prvih kritika koje upućujemo novoj parlamentarnoj većini. Na takav način se ne odnosi odgovorna institucija prema onima od čijeg grada presudno zavisi.
Obraćam vam se sa uvažavanje i od vas očekujem da poštujete 260.000 glasova koje mi ovde predstavljamo.
Nemamo mi šta da tražimo u polusatnoj pauzi u prosleđenom ekspozeu gospodina Dačića. Ako je želeo odgovornu raspravu, bio je dužan kao mandatar, a posebno vi kao predsednik parlamenta, da nam omogućite da se mi za nju pripremimo, a ne da sve svedemo na intrige i spletke. To je ponižavajuće, makar za nas. Povredili ste Poslovnik, član 19. stav 5.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ako vi insistirate, Narodna skupština će se o vašem predlogu izjasniti u Danu za glasanje.
Po kom osnovu, gospodine Mićunoviću? Jeste li rekli povreda Poslovnika? Morate mi reći. Ako je povreda Poslovnika, ja ću vam dati reč, ako nije, onda ne mogu da vam dam.
Možete li se prijaviti, molim vas.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka
Mislim da ste nekorektno objasnili moju primedbu. Nisam bio protivu toga da mediji budu prisutni. Naprotiv, ja želim da svi mediji budu tu. Protestovao sam protivu gužve koju ste napravili i čitav zid je nastao između vas i nas i nije moglo da se radi. Niste me ni čuli kada sam tražio poruku.
Prema tome, nemojte tumačiti da je to bio razlog – eto, protestujemo protiv medija. Naprotiv, želimo medije, ali želimo i red. Mogli ste da počnete sednicu, neka mediji snime, pa kad izađu, onda da se vidimo i da se čujemo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Za reč se javila, po povredi Poslovnika, gospođa Jorgovanka Tabaković. Izvolite.