Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 07.03.2013.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

07.03.2013

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:15 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Nažalost, građani su mleko morali ostaviti po strani, ali moram da odgovorim ministarki na jednu neistinu koju je zaista izrekla. Nije tačno da prethodna Vlada nije radila ništa na energetskoj efikasnosti. Ministarko, ako ste imalo pratili energetiku, u prethodnom periodu morali bi znati da to nije tačno. Na stotine kilometara cevi koje su puštale, na svakih deset metara, su promenjene, na stotine kilometara cevi je zamenjeno, predizlovanim cevima, na tim cevima je bio gubitak do 30%. Uz pomoć KF, uz pomoć Nemačke i uz pomoć još nekih evropskih zemalja. Ugrađeni su čak i u nekim gradovima kalorimetri uz tu pomoć, ugrađene su čak i tela za regulaciju toplotne energije. Ne možete reći da prethodna Vlada nije učinila na tom planu, donela je sve zakone i ovaj zakon bi donela, da vi kažete da nije gospodin Škundrić pravio neki problem. Uzeli ste mi minut.
Mleko sam spominjao samo u kontekstu, predsedavajući, da su ga neke zemlje koristile kao energent i to jeste tema ovog današnjeg dnevnog reda, a da ga neke koriste kao Srbija za ishranu dece, a međunarodna zajednica je zabranila upotrebe mleka preko 0,25%.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Zorana Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Hvala lepo.
Daleko od toga da ne poštujem Narodnu skupštinu, veoma je poštujem i zato sam danas ceo dan ovde, upravo da predstavim veoma važan sistemski zakon o efikasnoj upotrebi energije. Kada sam vam rekla da nismo na pijaci, rekla sam vam zbog toga što ste mi pitanje uputili tako da trzanjem glave me pitate – da li sam za nešto glasala ili ne. To se ne radi. Pitajte me, ja ću vam posle toga odgovoriti. To je valjda normalna stvar i doneli ste zaključak da li jesam ili nisam glasala. I vi znate da je tako.
Sledeća stvar – merni uređaji koje pominjete u Pančevu, i drago mi je da ste to pomenuli, ne samo u Pančevu, nego uopšte merne uređaje i te kako će se finansirati merni uređaji i te kako će se nastaviti taj posao. Jedini problem je bio što neko ko se bavio time, dakle na mesečnom nivou je dobio 700.000 dinara, jedna jedina kompanija i direktor te kompanije koji je zaposlen u drugom zavodu, koji se zove Hidrometeorološki zavod. Ako vi mislite da je to normalno, ja mislim da nije i zbog toga je bilo zastoja u onome što se zove i jeste problematika mernih uređaja, ali će biti rešena.
Što se toga tiče da je prestalo sa čišćenjem Srbije od kada je nova Vlada, od kada sam ja ministar, moram da vam kažem, vi ste stvarno bili sjajni u čišćenju novca, ali u onome što se zove – čišćenje Srbije, to je sramota, zato što od otpada, od deponija koje nisu završene, od planova koji su postojali, dakle uzmite planove prethodne Vlade, uzmite šta je trebalo da bude urađeno, a nije bilo urađeno, verujte, sigurna sam da vam se neće svideti.
Prema tome, još jedna stvar važna za energetsku efikasnost, sporadične stvari, sporadični projekti koji jesu dobri, ali su sporadični ne mogu toliko da pomognu da se podigne energetska efikasnost zemlje. Zato je ovaj zakon važan, zato je morao da se donese mnogo ranije da bismo prosto na nivou države uspeli da podignemo energetsku efikasnost. Ona ne može za jednu ili dve godine i tu se potpuno slažem, ali je mogla za prethodnih deset godina ili je mogla za prethodnih šest ili sedam. Mogli smo, da smo imali zakon pre šest godina, Srbija ne bi imala problem sa uvozom električne energije i Srbija bi imala siguran pad u emisijama štetnih gasova i to tačno smo odredili kojih, negde za 12% do 15%. Izvinite to nije mala stvar. Nismo ga doneli i evo danas pričamo o tome. Ali, hoću da kažem da smo mogli mnogo bolje u tom smislu da prođemo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po Poslovniku za reč se javio Marjan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ne bih se javljao da tema koja se nameće sa one strane nije upravo povreda Poslovnika člana 106. i člana 107.
Dakle, govornik se po drugi put ne drži tačke dnevnog reda i govori o mleku. Budući da sam profesionalni zemljoradnik to skretanje sa teme donosi meni i mojim kolegama nepopravljivu štetu. Istine radi, da ne bi bilo zabune u javnosti dužni smo da kažemo da su pre dve godine bivša vlast prepravila jedan pravilnik o mleku, ali je zaboravila da prepravi pravilnik…
(Predsedavajući: Gospodine Rističeviću molim vas nemojte sada koristiti povredu Poslovnika…)
Sačekajte molim vas. Molim vas njemu ste dopustili, a meni ne dopuštate da kažem u čemu se sastoji povreda Poslovnika.
(Predsedavajući: Dozvoljavam vam da vi obrazložite povredu Poslovnika ali repliku sad voditi nije korektno, onda vi kršite Poslovnik.)
Govorim u čemu se sastoji povreda Poslovnika. Dakle, govornik je govorio o tome da je mleko otrov. Znači, nije govorio o temi dnevnog reda, a time što nije govorio o temi dnevnog reda pravi nama nepopravljivu štetu. Zbog kolizije pravilnika za koju priznajemo da je nastala greška, zbog toga što mleko nije dovoljno kvalitetno ali je bezbedno za ishranu, dakle, ovde se pravi ….
(Predsedavajući: Molim vas Rističeviću.)
Dozvolite da završim. Dakle, skreće se sa teme dnevnog reda kada njima odgovara, a ja kad pokušam to da obrazložim. Samo da vam kažem da smo mi zbog te politike spali sa 900 hiljada krava na 400 hiljada krava.
Njima su u kampanji te krave tako bile mile za milovanje, ali sada gotovo da vi vršite pravi kravocid. Dakle, dužan sam to da kažem zato što sam profesionalno vezan za tu proizvodnju. Dakle, nisam skrenuo sa teme dnevnog reda, skrenuli su prethodni govornici i o ovome neću govoriti ukoliko oni ne izazovu novom povredom Poslovnika, odnosno reklamacijom moje nove povrede Poslovnika ukoliko oni ne izazovu svojim nastupom. Moja namera nije da govorim o mleku, ali ovo je već drugi put.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Vreme, Rističeviću. Prvo da raščistimo, ja sam i u ranijem izlaganju kada je bilo o povredi Poslovnika dao komentar…
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Ne tražim da se o ovome glasa.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Drugo, ne može govornik povrediti Poslovnik, mogu ja da povredim kao predsedavajući. Prema tome, ja smatram da nije došlo do povrede Poslovnika, a ukoliko smatrate da treba da se izjasnimo u danu za glasanje. Ne treba, hvala.
Gospodine Stefanoviću, po kom osnovu se javljate?
(Borislav Stefanović, sa mesta: Spomenuta je DS u negativnom kontekstu.)
Moram da vam kažem, ovlašćeni predstavnik je Janko Veselinović. Neću vam dozvoliti repliku i Janko Veselinović može repliku po svakom pitanju, on je ovlašćeni.
(Borislav Stefanović, sa mesta: Niste u pravu proverite Poslovnik.)
Mislim da sam u pravu, vi ste ovlastili predstavnika i ne možete sada po dva osnova.
Hajde, izvolite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Dakle, kada se stranka spomene, šef poslaničke grupe ima pravo na reč. To je potvrdila i praksa i Poslovnik i ne znam šta je problem.
Dakle, spominjanje mleka u kontekstu energenata je jedna stvar. Otvaranje diskusije u sasvim drugom pravcu je druga stvar.
Moram da kažem da je ministarka ovde iznela stvari koje nemaju nikakve veze sa ovom temom i otvorila ovaj problem. Ona nas podučava, ko je čistio Srbiju i kako oni čiste Srbiju, i klima glavom i da li klima glavom.
Prvo, problem, sve što je bilo vezano za energetiku i efikasnost, je pripremila prethodna Vlada. Ako imate problem u kašnjenju, u nedostatku realizacije, tu vam je gospodin Škundrić i to smo više puta ponovili.
Taj vaš perfidni plan, to je sve DS, neće uspeti, ne može. Svi ti koji su sa nama bili u vlasti su sada sa vama. Ukinuli ste fond koji je malopre spomenut za zaštitu životne sredine, sprovodite te stvari na način da nam je Srbija prljavija nego ikada i to je činjenica i onda vaš odgovor na našu kritiku i argumentovano pitanje, vi kako ste čistili, čistili ste pare.
Nemojte molim vas, čekajte da vidimo šta ćete do kraja vi da očistite, osim novčanika građana Srbije koji čekaju vaše najave hapšenja, a nemaju dinara u novčaniku, zato što, ne može neko ovde da dođe i onda van teme da otvori pitanje ponovo o pokušaju kriminalizacije cele jedne političke organizacije i da neko misli da ćemo mi to ovde da slušamo i da vam se smešimo.
Vodite računa, ako se držimo teme, držite se teme, manite se paušalnih optužbi.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Moram da dam jedan komentar, prvo je vaš predstavnik otvorio tu temu na diskretan način i izazvao druge poslanike i ja vas molim da i vi vodite računa.
Prvo reč ima ministar Mihajlović.