Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 15.05.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

5. dan rada

15.05.2013

Sednicu je otvorila: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 11:15 do 18:25

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici,  nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 83 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Zlata Đerić, Dubravka Filipovski, Milorad Stošić i Milica Dronjak.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednik Narodne skupštine pozvao da današnjoj sednici pored predstavnika predlagača Aleksandra Vučića, prvog potpredsednika Vlade i ministra odbrane i Ivana Mrkića, ministra spoljnih poslova, pozvao da prisustvuju i Miroslav Jovanović, pomoćnik ministra odbrane i brigadni general Ljubomir Nikolić, načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju u Ministarstvu odbrane.
Nastavljamo rad po dnevnom redu i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o upotrebi i učešću pripadnika vojske Srbije u Misiji EU za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija, Izveštaju odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2012. godinu, sa predlogom odluke o usvajanju Izveštaja.
Saglasno odluci Narodne skupštine, da se obavi zajednički jedinstveni pretres o Predlozima odluka iz dnevnog reda po tačkama 8. i 9, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 192, a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Vreme po poslaničkim grupama dobili ste u materijalu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u Misiji EU za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija u 2013. godini i Izveštaju Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2012. godinu, sa Predlogom odluke o usvajanju Izveštaja.
Da li predstavnici predlagača žele reč?
(Srđan Milivojević, s mesta: Po Poslovniku.)
Samo se prijavite gospodine Milivojeviću.
Reč ima Srđan Milivojević, po Poslovniku. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Gospođo predsedavajuća, vladajuća većina me je ponovo prinudila da reklamiram povredu Poslovnika, član 87. i član 88.
Dakle, ja sam vam govorio da ću vas svaki put opominjati kada sednica po Poslovniku ne počne u predviđeno vreme.
Danas je za početak sednice bilo predviđeno 11, 00 časova. Sednica počinje u 11,20 časova.
Po članu 88. Poslovnika kaže se da ako konstatujete da nemate kvorum, sednicu bi trebalo da odložite za sat vremena. Ako i nakon toga utvrdite da nemate kvorum, sednica se odlaže za prvi naredni dan kada poslanici vladajuće većine mogu da se probude i prionu onome za šta su ih građani birali da rade u parlamentu.
Žao mi je, rekao sam vam da neću dozvoliti da sednice Skupštine počinju sa 20 minuta zakašnjenja. Ovo je bruka i sramota šta vi radite i kako se rugate najvažnijoj instituciji u Republici Srbiji. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Ivan Mrkić. Izvolite.

Ivan Mrkić

Hvala gospođo predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, pred vama se nalazi predlog odluke o upotrebi i učešću Vojske Srbije u Misiji EU za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija u 2013. godini.

Na osnovu Rezolucije UN i relevantnih odluka Saveta EU, visoka predstavnica EU za spoljnu bezbednosnu politiku, Ketrin Ešton, uputila je poziv Srbiji da razmotri mogućnost učešća u Misiji EU za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija.

U cilju pružanja doprinosa uspešnoj realizaciji Misije EU u Maliju, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su spremni da angažuju medicinsko osoblje i timove za obuku ukupno do 13 lica.

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju plana upotrebe Vojske Srbije u Misiji EU za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija u 2013. godini iznose 75 miliona 160 hiljada dinara, koja su odobrena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu u okviru razdela 18 – Ministarstvo odbrane.

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Trećeg vanrednog zasedanja u 2013. godini, održanoj 20. februara 2013. godine, donela je odluku o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini, i odluku o učešću Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2013. godini.

Predlog odluke o upotrebi i učešću Vojske Srbije u Misiji EU u Maliju u 2013. godini, pripremljen je u skladu sa Zakonom o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacinalnim operacijama van granica Republike Srbije, imajući u vidu da je poziv za učešće u Misiji EU u Maliju stigao nakon što je usvojen godišnji plan upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini, kao i činjenica da navedena Misija nije predviđena godišnjim planom upotrebe za 2013. godinu.

Angažovanje pripadnika Vojske Srbije u muiltinacionalnim operacijama doprinosi jačanju vlastitih odbrambenih kapaciteta i nacionalne bezbednosti.

Učešće pripadnika Vojske Srbije u aktivnostima u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU jedan je od prioritetnih ciljeva Ministarstva odbrane, što smo i pokazali angažovanjem srpskih vojnika u vojnoj operaciji pomorskih snaga EU protiv pirata u Somaliji, gde trenutno imamo angažovanog jednog štabnog oficira i Misije EU za obuku snaga bezbednosti Somalije u Ugandi, gde trenutno imamo angažovanog jednog štabnog oficira i medicinski tim od četiri lica u sastavu bolnice nivoa jedan.

Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pozivom EU da razmotrimo mogućnost učešća u Misiji EU u Maliju, otvoreno je novo poglavlje u odnosima Srbije sa EU koje podrazumeva produbljivanje saradnje i partnerskih odnosa sa državama članicama EU.

Predlažem da Narodna skupština usvoji Odluku o upotrebi Vojske Srbije u Misiji EU za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija u 2013. godini. Zahvaljujem se na pažnji.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Jadranka Joksimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jadranka Joksimović

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Pošto sam predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti, trebalo bi i red je da na samom početku obavestim sve kolege zbog čega se prvi put ovakav izveštaj o radu Odbora, odnosno o izvršenom nadzoru nad službama bezbednosti od strane parlamentarnog odbora podnosi Narodnoj skupštini. To zaista smatram velikom i ličnom privilegijom, a čini mi se i privilegijom svih nas da o svom radu, koji nije uvek u epicentru viđenje i horizonta onoga što ljudi i naši građani gledaju putem TV prenosa, a to je rad Odbora, budu upoznati sa dometima ovako ozbiljnog rada u kojem učestvuju, naravno, i ne bih volela da istaknem samo sebe i svoje kolege iz poslaničke grupe, već zaista iz svih opozicionih partija koje participiraju u radu ovog odbora.
Obzirom da ste već imali priliku da se upoznate sa Izveštajem o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti, koji je Odbor za kontrolu službi bezbednosti…
Ja se izvinjavam, da li možete da kažete gospodi fotoreporterima da se uklone sa ovog dela pošto sada obrazlažem veoma važan izveštaj Odbora? Molim vas da omogućite uslove da normalno radim.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Molim vas da omogućite govorniku da nesmetano izlaže.
(Nada Kolundžija, s mesta: Mogla bi da ustane.)
...
Srpska napredna stranka

Jadranka Joksimović

Srpska napredna stranka
Mislim da je na svakome od nas da odabere da li će da ustane ili će da sedi. Ne mislim da time izražavam bilo kakvo nepoštovanje, naprotiv. Volela bih da budem veoma precizna. Koristim papire da se i prisetim nekih stvari, jer ne mislim da sam najpametnija, za razliku od mnogih koji sede u ovoj Skupštini.
Dakle, s obzirom da ste već imali priliku da se upoznate sa Izveštajem o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti, koji je Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na osnovu člana 231. Poslovnika, Narodne skupštine utvrdio na sednici koja je održana 29. marta 2013. godine, sednica je održana tog dana iz razloga što, po Poslovniku, do 31. marta Odbor ima obavezu da podnese izveštaj Narodnoj skupštini i svim poslanicima o izvršenom nadzoru, tako da smo mi taj poslednji trenutak iskoristili da bi što više aktivnosti ušlo u ovaj predmetni izveštaj, samo ću se kratko na početku osvrnuti na najznačajnije aktivnosti Odbora i biti raspoložena da razgovaram sa svim drugim poslanicima o tome šta misle da bi trebalo unaprediti, možda i dodatno u radu Odbora.
Kao što je poznato, Odbor za kontrolu službi bezbednosti je specifičan odbor prvenstveno zbog svojih nadležnosti u kontroli i nadzoru nad radom službi bezbednosti. Sektor bezbednosti je, kao što je to opšte poznato, i svuda u svetu je tako, uvek obavijen nekim delimičnim velom tajni, što je proizašlo iz prirode poslova službi bezbednosti, ali upravo zbog toga članovi Odbora moraju da vrše svoju nadzornu i kontrolnu funkciju balansirajući između razumevanja za ono što službe bezbednosti kao svoj prioritetni zadatak zaštite nacionalnih i državnih interesa, bezbednosnih pre svega, države i građana moraju da rade i, s druge strane, one obaveze koje proističu iz svih civilizovanih tekovina i obaveza ne samo EU, već zaista pravnog društva, a to je civilna i demokratska kontrola izabranih vlasti pre svega.
Upravo iz ovog razloga, iako smo u dobroj meri ograničeni odredbama Poslovnika Narodne skupštine, Odbor je zaista preuzeo sve neophodne aktivnosti u prethodnom periodu od svog konstituisanja do danas kako bi na jedan i svrsishodan, ali i bezbedan način mogao da ostvaruje svoje zakonske i nadležnosti i obaveze.
S obzirom da je većina podataka kojima se rukovodimo u radu prilikom kontrole rada službi bezbednosti, članovi Odbora uglavnom dolaze u kontakt sa podacima koji su označeni i klasifikovani kao državna tajna, kao strogo poverljivo, potpadaju u onu kategoriju tajnih podataka, prva stvar koju je Odbor uradio, i to bih volela da naglasim, a što nije bila praksa iz meni potpuno nepoznatih razloga, nije bila praksa održavanja zatvorenih sednica, sednica zatvorenih za javnost. To je nešto što je praksa svuda u svetu. Ona podrazumeva uspostavljanje jedne vrste i poverenja i atmosfere i tehničkih i svih drugih uslova u kojima će agencije, u ovom slučaju VBA, VOA i BIA, imati priliku da ne krše ni svoje obaveze u pogledu čuvanja tajni i iznose riziku i mogućnosti da tajni podaci izađu iz zgrade ove skupštine i cirkulišu u javnosti, što predstavlja jedan od vidova ugrožavanja nacionalne bezbednosti. Upravo zbog toga mi smo jednoglasno, tu su učestvovali svi članovi Odbora, uvek zahvaljujem na konstruktivnom radu svim članovima Odbora, posebno u pogledu ove odluke, doneli odluku da zatvorimo sednice za javnost i da Odbor izuzetno može da odluči da se sednica sazvana radi tajnih podataka otvori za javnost.
Istom odlukom predviđene su i odgovarajuće mere bezbednosti i zaštite tokom održavanja sednice odbora zatvorene za javnost i tu je sada veoma važno pomenuti tu priču koja se u javnosti dosta pominje o nekoj gluvoj sobi. To zapravo uopšte nije gluva soba, ali su sve protivprislušne i protivdiverzione mere preduzete u onom smislu u kojem se niti unose mobilni telefoni. Postoji tehničko obezbeđenje prostorije koja se nalazi u Kralja Milana i mi tamo održavamo sednice zatvorene za javnost. Dakle, to su sednice na kojima ne može da se izlazi, ne mogu da se unose nikakvi tehnički aparati, potpuno su obezbeđene i pokazale su se veoma efikasne.
Pokazalo se da na taj način možemo sa predstavnicima službi bezbednosti i direktorima, koji zaista dolaze, i to moram da pomenem, u brojnom sastavu, sa svim ljudima koji pokrivaju relevantne sektore u dotičnim agencijama. Dakle, zaista su konstruktivne sednice i možemo da kažemo da sve do sada održane, održane su četiri, u ovom izveštaju su tri, u međuvremenu smo još jednom razmotrili polugodišnji redovni izveštaj BIA 29. aprila 2013. godine, tako da smo do sada imali četiri, zapravo i pet, s obzirom da smo po prvi put i sa Generalnim inspektorom razmatrali izveštaj Generalnog inspektora o radu VBA i VOA.
Dakle, to je ono što nije ušlo u ovaj izveštaj, a nije ušla i još jedna važna stvar koja se u međuvremenu dogodila i zbog toga smatram obavezom da je predočim kolegama narodnim poslanicima, a to je da smo mi zbog postojanja jedne pravne praznine i nemogućnosti da se Poslovnikom reguliše način na koji bi Odbor za kontrolu službi bezbednosti vršio neposrednu kontrolu i neposredni nadzor nad radom službi bezbednosti, a pošto po Poslovniku mi ne možemo da donesemo nikakav pravilnik, formirali jednu radnu grupu u kojoj su bili uključeni predstavnici i pozicije i opozicije. Tom radnom grupom je rukovodio kolega Nenad Miliš iz LDP. Tu su bile i kolege Nenad Popović i Igor Bečić. Ta radna grupa je imala zadatak da, u dogovoru sa predstavnicima i direktorima službi bezbednosti, napravi jedan dokument, interni akt o tome na koji način zapravo Odbor može da vrši svoju neposrednu ulogu i da zapravo u punom kapacitetu stvari svoje nadležnosti iz kontrole službi bezbednosti.
Radna grupa je uradila deo svog posla. Naravno, mi smo na Odboru delimično taj rad i nacrt izmenili i dopunili i u jednoj dobroj atmosferi i debati doneli taj interni akt, internu odluku o tome na koji način će se vršiti direktan nadzor nad službama bezbednosti. Taj akt je dostupan poslanicima. Mogu da se upoznaju sa njim ukoliko su zainteresovani da i o tome steknu adekvatno saznanje.
Sednicama Odbora na kojima su razmatrani izveštaji su prisustvovali kao što sam rekla i direktori agencija i pripadnici službi bezbednosti i moram da kažem i zaista pohvaljujem jedan dobar i čini mi se u punom poverenju i u punoj dobroj nameri i veri, rad i direktora službi bezbednosti koji su po prvi put o sopstvenim rečima mogli da na sednicama Odbora otvoreno razgovaraju sa članovima Odbora i da odgovaraju na pitanja. Vidim da vlada veliko neinteresovanje od strane kolega iz skupštinskih klupa, kada je u pitanju rad Odbora. Meni je to zaista žao. Čujem često primedbe na rad toga, ne na rad Odbora nego uopšte službi bezbednosti. To se uvek postavlja kao neko mistifikovano pitanje, evo sad dobijate relativne odgovore, pa biste možda mogli nešto i da čujete, ali naravno, to je već na savesti svakog od poslanika. U skladu sa planom rada Odbora što bih takođe volela…

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospođo Joksimović, samo bih volela da vodite računa o vremenu, pošto sam vas pustila duže nego što Poslovnik dozvoljava.
...
Srpska napredna stranka

Jadranka Joksimović

Srpska napredna stranka
Izvinjavam se, koliko još vremena imam?