Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov. Izvolite.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Gospodine ministre,  mi se ne zalažemo za sivu ekonomiju, ali smatramo da pre nego što se sprovede prekršajni postupak, nije korektno ljudima zapleniti opremu. Robu u redu, ali ne i opremu.
Vi kažete da ne registrovane delatnosti nemaju veze sa PDV. Gospodine ministre, da li znate koliko je ljudi koji su imali registrovane radnje, zatvorilo svoje radnje i sada radi na crno, baš zbog toga, zbog povećanja PDV? Vi ste govorili o pečenjarama, o pekarama. Znači, veliki broj preduzetnika je zatvorilo radnje i sada radi na crno. To je, naravno, loše, ali za to nisu krivi oni, kriva je ova vlada i ekonomska situacija u društvu i smanjen promet zbog povećanja PDV i akciza.
Vi kažete da od 2007. godine niko nije kontrolisao sivu ekonomiju, to ste sada saznali a ministar ste već godinu dana. Sada vas pitam – hoće li neko da snosi odgovornost za to što nije radio svoj posao šest godina unazad?
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Ne mogu da se složim sa vama. Onaj ko radi na crno ne radi na crno zbog toga što je PDV 18 ili 20%, on ne plaća nikakav porez državi, ni porez na plate, ni doprinose. PDV je najmanja stvar za one koji rade na crno. Prosto, rade na crno i ne plaćaju ništa. Povećanje stope od 2% sigurno nije razlog za nekoga da iz legalnog pređe u nelegalni sektor, posebno što postoji povraćaj PDV-a za one koji legalno posluju.
Ja se mogu složiti da bi bilo dobro da imamo niže poreze i doprinose na plate, to je osnovni trošak za svakog privrednika, porezi na rad. Porez na potrošnju, u krajnjoj liniji, snosi korisnik. Znači, potrošači. Ne opterećuje to onoga ko proizvodi, opterećuje ga porez i doprinos na zarade. To jeste suština. Evo, sad smanjujemo stopu poreza na plate sa 12 na 10%, zbog povećanja neoporezivog dela dohotka sa 8 na 11 hiljada ukupno opterećenje za neka dva procentna poena. To je malo. Ako bi neko postavio pitanje da li je to dovoljno – nije dovoljno. Mi smo toga svesni. Ali, trenutno je takva ekonomska kriza da nismo u mogućnosti da idemo sa većim smanjenjem.
Ali opet, ukoliko postoje oni koji ne samo sada u poslednjih godinu dana, nego u poslednjih više godina redovno izmiruju svoje obaveze državi, a postoje oni koji ne plaćaju ništa, ta nefer situacija, ta nelojalna konkurencija mora jednom da se prekine.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić i Nebojša Zelenović.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Ima reč Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, gospodine predsedavajući.
Gospodine ministre, član 167a. izvornog zakona reguliše status zamenika direktora Poreske uprave. U stavu 3. kaže se da "zamenika direktora Poreske uprave postavlja Vlada, na period od pet godina, na predlog ministra, a po sprovedenom javnom konkursu".
Izmenama i dopunama ovog člana i ovog stava kaže se da "zamenika direktora postavlja Vlada, na period od pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika". Izbrisan je institut javnog konkursa i zato je DSS odreagovala svojim amandmanom, kojim predlaže da stav koji je ranije bio u ovom članu, gde se bira na osnovu javnog konkursa, ostane i dalje.
Vi ste se u obrazloženju neprihvatanja ovog amandmana pozvali na Zakon o državnim službenicima i na popunjavanje položaja u sklopu ovog zakona. Ja bih vas pitala nešto da mi pojasnite, prosto da i zbog vas i zbog nas rešimo tu nedoumicu, jer član 66. ovog zakona o državnim službenicima u poglavlju 3, popunjavanje položaja, kaže – pod 1, radi popunjavanja položaja sprovodi se interni ili javni konkurs; 2) interni konkurs obavezan je ako položaj popunjava Vlada.
Dalje, u članu 68. kaže – kada položaj popunjava Vlada, interni i javni konkurs oglašava služba za upravljanje kadrovima, s tim da se u članu 69. na internom konkursu, kada polože, popunjava Vlada, mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i Službe Vlade, koji se u prethodne dve godine ocenjuju ocenom "naročito se ističe".
Znači, pozivajući se na Zakon o državnim službenicima, izbrisali ste institut javnog konkursa, pa vas pitam da li ovo što se u članu 68. kaže, da Vlada može i interni i javni konkurs da oglasi, može da se odnosi i na izbor, odnosno postavljenja zamenika direktora Poreske uprave?
Znate šta, vi ste se svi, pogotovo vladajuće stranke, u izbornim kampanjama uglavnom zalagali za departizaciju kadrova u visokim državnim službama, u javnim preduzećima, a samim tim nekako se često sve više u zakonima elegantno zaobilaze javni konkursi kada su državne uprave u pitanju. Zaobilaze se javni konkursi kada su i javna preduzeća u pitanju.
Demokratska stranka Srbije, ne zato što ste vi to obećavali, nego zato što smatra da svim stručnim ljudima treba da se omogući da dođu na neke visoke položaje, ovako, kada je to samo u nadležnosti ministra, koji predlaže Vladi, nekako ima utisak da će se opet ostati u okvirima kadrova koji su tu po partijskoj pripadnosti, a isto tako, s obzirom da se na ovom internom konkursu mogu prijaviti samo ljudi iz državnih uprava, koji imaju ocenu kako u Zakonu stoji, bojim se da će mnogi mladi ljudi, koji su kvalitetni, koji su stručni, ako nisu članovi stranaka i partija, pogotovo ako to nisu stranke partije na vlasti, bogami podobro sačekati da dođu do nekih visokih funkcija, iako su stručni, iako im ta funkcija odgovara. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Mlađan Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Izvinjavam se, ali ne može zamenik direktora Poreske uprave da bude mlad čovek, koji tek počinje da radi. Realno, za zamenika direktora Poreske uprave treba neko iskustvo.
Direktor Poreske uprave se bira na javnom konkursu i to je ostalo u Zakonu, a za zamenika smo predložili da postoji mogućnost i internog konkursa, ali ne isključuje se sa javnog, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima, što apsolutno ne znači da taj koji bi bio izabran na internom konkursu, dolazi iz same Poreske uprave, mora biti neki partijski kadar. Dokaz je sadašnje stanje. Gospodin Dejan Stojanović, koji je zamenik direktora Poreske uprave, nije nikad bio član ni jedne partije. Radi već 20 i nešto godina u Poreskoj upravi.
Prosto, sama institucija konkursa ne znači da to znači siguran izbor partijskog kadra, ako je interni konkurs u pitanju, niti javni konkurs ne znači da je onemogućeno partijsko zapošljavanje, da budemo potpuno otvoreni.
Ono što mogu da garantujem u institucijama koje su pod mojom ingerencijom, niko na ovakvim mestima ne može biti funkcioner stranke. Dakle, mora biti stručno lice. Primer Dejana Stojanovića, koji je sada zamenik direktora, a i direktora gospodina Ivana Siniča, koji nemaju nikakve veze ni sa jednom partijom ovde u Srbiji, niti bilo gde, govori da zaista poštujemo u Poreskoj upravi kriterijum profesionalnosti. Isto važi i za sve ostale koji su u vrhu piramide.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Srđan Miković. Izvolite.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Smatram, bez obzira što je amandman predložen od strane poslanika iz druge poslaničke grupe, da dobar amandman treba da bude usvojen.
Ne vidim zbog čega se Vlada plaši javnih konkursa? Ne znam zbog čega, ukoliko je do sada u Zakonu stajalo da zamenika direktora postavlja Vlada na period od pet godina na predlog ministra, a po sprovedenom javnom konkursu, sada se predlaže isto to, ali nema sprovedenog javnog konkursa?
Da li se plašite da, ukoliko se raspiše javni konkurs, opet neće ministar moći da da svoj predlog? Ako ništa, dajte privid demokratije u pogledu izbora za ovo, da može da se konkuriše, a u slučaju eklatantnog kršenja da može i da se obara konkurs. Ovako – brišemo konkurs, ne vidim zašto? Svuda se zalažemo za konkurs, a ovde ne. I nije mi jasno zašto ovaj dobar amandman nije prihvaćen?