Peto vanredno zasedanje , 20.06.2013.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović, Milica Vojić Marković i Aleksandar Pejčić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Milica Vojić Marković. Izvolite.

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala.
Ovo me danas podseća na jednu scenu iz filma "Lajanje na zvezde", ko će se prvi pomeriti.
Danas, iz poslaničke grupe DSS, sa ove strane pokušavamo da vas ubedimo da more stvari koje ste napisali u zakonima ima problem i da treba popraviti, ali sa druge strane, nailazimo na zid ćutanja, vi tvrdo stojite na vašim pozicijama. Malo je to prihvaćenih, moja koleginica dobacuje. Malo je to prihvaćenih, od 140 amandmana prihvatili su nam 18, to je malo.
Ovaj član 49. se odnosi na, verovali ili ne, izvođače programa obrazovanja odraslih. Zaista se malo teže snalazim sa ovim novim zanimanjima i funkcijama. Zamislite, sada imamo i izvođače programa. Nije postojala ni jedna druga reč da se koristi reč izvođač, nego se koristi upravo ona.
U stavu 3. vi navodite ko su svi ti izvođači, pa kažete, to su između ostalog, ponovo onaj voditelj, koga smo već intervenisali. Mi smo smatrali da je nastavnik praktične nastave mnogo prihvatljivije rešenje i više potreban ovom procesu, nego što je voditelj.
Konačno, stvarno bih molila da mi neko objasni šta je voditelj, šta je njegova funkcija, šta on radi i gde on to vodi i koga vodi? Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 50. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Donka Banović i Milica Vojić Marković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 57. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Donka Banović i Milica Vojić Marković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 64. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Elvira Kovač, Balint Pastor, Laslo Varga, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA
Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici: Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Milica Vojić Marković, Donka Banović, Aleksandar Pejčić, Radoslav Komlenović, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Riza Halimi, Srđan Šajn, Elvira Kovač, Balint Pastor, Laslo Varga, Arpad Fremond, Zoltan Pek, Olgica Batić, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Dušan Obradović, Ljiljana Lučić, Judita Popović, Nataša Mićić, mr Svetislava Bulajić, Radmila Gerov, Miljenko Dereta, dr Žarko Korać, Stefana Miladinović, Zlata Đerić, Gordana Čomić, Jovana Mehandžić, Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković, Nebojša Zelenović, prof. dr Miodrag Stojković, prof. dr Janko Veselinović, Borislav Stefanović, Balša Božović, Vladimir Gordić i Nataša Vučković, kao i amandmane Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
Primili ste izveštaje Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je, kao nepotpune, amandmane na članove 7, 10. i 17. Predloga zakona, koje su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa – član 163. stav 4. Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Nataša Vučković, zajedno narodne poslanice Gordana Čomić i Jovana Mehandžić i zajedno narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Samo da dodam opasku kako može kada se razumemo.
Važno je zbog javnosti, jer je moje duboko uverenje da naša rasprava služi isključivo tome da ljudi koji nas gledaju, koji će pratiti stenogramske beleške na sajtu – Otvoreni parlament, ili na Skupštini Srbije, internet sajtu naše Narodne skupštine Republike Srbije, da im objasnimo šta je ono što će u pojedinim članovima zakona proizvesti promene u njihovom životu. To je svrha našeg razgovora, po meni i jedina. Zato mi je važno da kažem da je predlagač prihvatio amandmane kojima se vraća, da kažem, uklanja brisanje dela teksta u članu 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, bez prepreke za promene, nastavljanje i upotpunjavanje obrazovanja i obrazovanja tokom celog života.
To je odlična poruka, jer je potpuno nebitno koji je motiv bio da se ova izmena predloži kao brisanje. Potpuno je nebitno koliko je nas poslanika to uočilo i dalo amandman u istovetnom tekstu. Bitna je poruka kako će taj član izgledati ubuduće, a to je da je celo životno učenje ono što mi smatramo vrednošću. Hvala vam za prihvatanje mog amandmana i mojim kolegama i drugima koji su uočili da je to potrebno u ovom zakonu izbrisati.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Nataša Mićić, mr Svetislava Bulajić, Radmila Gerov, Miljenko Dereta i dr Žarko Korać.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima mr Svetislava Bulajić. Izvolite.

Svetislava Bulajić

Liberalno demokratska partija
Zahvaljujem se.
Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre i članovi tima, javljam se ne samo zbog toga što je amandman odbijen, što i nije tako čudno, obzirom na to da nailazimo na malo razumevanja, ali i zbog toga što se čini da naša obrazloženja, za to još juče intervenisala, ne čitate ili propuštate da ih čitate. Razumem da je veliki broj amandmana u pitanju, ali mislim da nije u redu. Prema obrazloženju zašto se ovo odbija, vidi se da ne uvažavate naše argumente, pa makar na njih da odgovorite.
Mi smo tražili amandman u smislu da se uvedu organizacija i šire društvene sredine eksplicitno i organizacije civilnog društva. To smo uradili namerno, da to ne bi više bio formalni izgovor onih koji tu saradnju ne žele, ne aludirajući na to da te saradnje nema. Naprotiv, smatramo da te saradnje ima.
Zato ne vidimo razlog da se ovakav amandman ne prihvati, tim pre što apsolutno i to u obrazloženju i kažemo. Tumačenje te sintagme - šira društvena sredina često proizvoljno, nedovoljno, precizno i ne vidimo razlog da se ovo ne usvoji. Naročito u 2. stavu na koji ste se potpuno oglušili jer je i to deo amandman, niste uopšte odreagovali. Dakle, tražili smo da se pridev - kvalitetno, kada je u pitanju vrednovanje pojedinih predškolskih ustanova ovde izuzme, ne samo što je to vrednosni sud koji deli predškolske ustanove na kvalitetne i nekvalitetne, što dozvoljavam da može da postoji, nego nema kriterijuma za kategorizaciju i bez takvih kriterijuma je vrlo teško postići.
Zbog toga vas molim da još jednom razmislite, makar u ovom prvom delu, hajde u ovom drugom ako vam se čini da nije za vas prihvatljivo, da naš amandman prihvatite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Komlenović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Nataša Mićić, magistar Svetislava Bulajić, Radmila Gerov, Miljenko Dereta, dr Žarko Korać.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandmane su u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nataša Vučković, zajedno narodne poslanice Gordana Čomić i Jovana Mehandžić i zajedno narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
 Zahvaljujem.       
Ovo je druga dobra vest i drugih dva minuta koje ću iskoristiti u pokušaju da u ime svoje koleginice Jovane Mehandžić i pretpostavljam u ime drugih kolega izrazim zadovoljstvo što je ovaj amandman prihvaćen.
Naime, o čemu se radi? Naša intervencija je bila da se izmeni predložena izmena Predloga zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja tako što je tekst – ravnopravnost, tolerancija i uvažavanje razlika predlogom koji je bio predmet našeg interesovanja tekst – samo ravnopravnost i tolerancije. Naš predlog da se ne oduzima sintagma – uvažavanja razlike, smatramo da je razuman i drago nam je da će ostati ovaj član onakav kakav je bio u prethodnom tekstu zakona.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 2. amandman  je podnela narodni poslanik Zlata Đerić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović i Aleksandar Pejčić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Nataša Mićić, mr Svetislava Bulajić, Radmila Gerov, Miljenko Dereta i dr Žarko Korać.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Donka Banović, zajedno narodni poslanici Balša Božović i Vladimir Gordić i zajedno narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo nisu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Gordić.

Vladimir Gordić

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, ovaj amandman smo predložili iz razloga jer se ovom izmenom Zakona od osnovnih nadležnosti Nacionalnog prosvetnog saveta ukida, a to je objašnjeno kao da se povećava efikasnost cele ove procedure. Ta nadležnost jeste da Nacionalni prosvetni savet predlaže ministru odobravanje udžbenika i nastavnih sredstava. Međutim, mi smo mišljenja da se može dobiti efikasnost ali se gubi na transparentnosti celog postupka.
Naime, cela nadležnost se sa Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je jedno stručno i nezavisno telo sastavljeno od naših najeminentnijih akademika i profesora sa svih univerziteta i fakulteta, prenosi na Zavod za unapređenje i obrazovanje vaspitanja koji je do sada učestvovao u celom ovom procesu u tom stručnom delu, kroz Centar za razvoj programa i udžbenika, gde se vršila priprema standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava, priprema plana udžbenika i davanje stručne ocene udžbenika.
Jedan od argumenata koji ste naveli jeste da nema dovoljno nezavisnih eksperata koji nisu u sukobu interesa, a ove stručne stvari su se radile na ovom nivou i zato smatramo da bi trebali usvojiti ovaj amandman jer će na taj način biti transparentnost celog postupka odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava daleko izraženija ako u celoj proceduri kao kontrolni organ ostane i Nacionalni prosvetni savet. Hvala.