Šesta posebna sednica, 30.08.2013.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta posebna sednica

30.08.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 15:20 do 21:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić, po Poslovniku.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Poštovani predsedniče, članovi Vlade, kandidati za članove Vlade, mislim da ste povredili član 44. i član 34. Poslovnika, gospodine predsedniče.
U jednom trenutku dok ste obrazlagali odbijanje da prihvatite da ste povredili Poslovnik, rekli ste da ste izvukli nekakav zaključak iz onoga što su tražili opozicioni poslanici. Upravo zbog toga postoji institut Kolegijuma i sastanaka Kolegijuma, poslaničkih grupa, da vi ne biste izvlačili zaključke iz rasprave niti izvlačili one zaključke koji idu vama u korist, nego da bi svi predstavnici parlamentarni poslaničkih grupa imali prilike da o tome govore i da iz toga izađe neki zajednički stav na sednici Kolegijuma.
Molim vas više nemojte izvlačiti zaključke iz rasprave, one zaključke koji vam odgovaraju, recimo da svi žele da bude Vlada bude izabrana što pre. Pošto mi želimo da Vlada bude što pre izabrana, ali pre toga želimo da razgovaramo sa potencijalnim kandidatima za ministre i kakva će biti njihova politika. Od toga zavisi kako ćemo govoriti u ovoj raspravi i da li ćemo glasati za Vladu.
Prekršili ste član 44. Poslovnika tako što ste uveli jedno neverovatno tumačenje da odbori nemaju pravo da govore ili da ispituju ili da vode raspravu sa ministrima ili kandidatima za ministre, zbog toga što oni nemaju izbornu funkciju. To nije tačno. Odbor i između ostalog usvajaju izveštaje nadležnih ministarstava, prati izvršenje i politiku izvršenja i politiku Vlade. Mi smo hteli da pred tim odborima o tome razgovaramo.
Znate gospodine Stefanoviću, za mene nije argument da se to nije ranije dešavalo. Tačno je da se ranije nije dešavalo. Želeli smo da zajedno uspostavimo jednu novu praksu. Ona postoji gospodine Stefanoviću u nizu parlamenata razvijenih demokratskih zemlja i mislili smo da je ovo dobar trenutak da tu praksu uvedemo i u parlamentarni život Srbije. Zbog toga smo podneli takav predlog. Mogli ste da ga odbijete, ali mislim da je elementarni red bio da makar odgovorite na taj predlog pre početka ove sednice.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Što se tiče toka sednice, Kolegijum ne uređuje bilo koji način niti to piše u Poslovniku – ni na koji način Kolegijum ne uređuje tok sednice. To radi predsednik Skupštine i ovlašćen je zakonom, Ustavom i Poslovnikom Narodne skupštine da vodi računa o toku sednice i da određuje kada će sednica početi u skladu sa zakonom i prethodno navedenim aktom. Što se toga tiče niste u pravu.
Verujem u vaše ne namerno pogrešno tumačenje člana 44. vezanog za rad odbora. Naveli ste da odbori razmatraju izveštaje ministarstava. Mi na ovoj sednici ne razmatramo bilo kakav izveštaj ministarstva, nego biramo članove Vlade. Odbori razmatraju o tome šta se radi u ministarstvima i šta rade članovi Vlade kada su izabrani. Odbori ne razgovaraju o kandidatima za članove Vlade.
Drugo, kada se uspostavlja parlamentarna praksa kao što ste rekli, za to je potrebno obezbediti većinu koja bi se sa tim složila. Pošto to niste uspeli da obezbedite, nastavljamo sa parlamentarnom praksom koja je obezbeđena u nekim prethodnim vremenima i nekim prethodnim većinama. Da li je to ovako ili onako, imate prava da tumačite, ali to je u skladu sa Poslovnikom, u skladu sa zakonom i tako ćemo da nastavimo da radimo dok se Poslovnik, odnosno zakon ne promeni. Mislim da je to veoma jasno.
Reč ima narodni poslanik Predrag Marković.

Predrag Marković

Hvala gospodine predsedniče. Održavanje reda na sednici, član 105. želim da pomognem. Pustite politiku, jer danas se ovde raspravlja o novim ministrima i veliko je zadovoljstvo da to uradimo tačno kako i nalaže red, Poslovnik i činjenica da sedimo u najvišem telu vlasti, najvišem zakonodavnom telu, pa da poštujemo dostojanstvo Skupštine.
Kao što znate tokom ove sednice oni kandidati za ministre, inače dobro došli u Narodnu skupštinu dame i gospodo, nadam se uskoro i u Vladu Srbije, oni ne mogu da govore. Nemaju pravo reči. Svi postojeći ministri imaju pravo da govore. Korektno je, tako je bilo i prilikom prethodnih rekonstrukcija, na jednoj strani, jer to su klupe za ministre, sede ministri, a kandidati na drugoj strani. Na taj način je svima i pred očima jasno, ako žele da pomognu budućim ministrima u radu, obraćaju se njima, a ako žele da nešto kritikuju ili hvale ili podrže od postojećih ministara, obraćaju se njima. Time se održava lakše red na sednici, jer nećete sve vreme moći da vi pretsedavate, moraće neko i od potpredsednika. Molim da zamene mesta i da sednu onako kako i mogu u skladu sa Poslovnikom, kandidati i ministri. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović, po Poslovniku.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Gospodine predsedniče, da li vidite u šta se pretvara Skupština kada bez ikakvog razloga, samo zbog neiskustva ili spremnosti da se toleriše nečija inferiornost, na ovakav način započnemo raspravu?
Kako možemo da razgovaramo kao poslanici sa ljudima koji ne mogu da nam odgovore ni na jedno pitanje? Kako možemo da glasamo, a da ostanemo ozbiljni, ako nismo u prilici da razgovaramo sa onima sa o kojima treba da se izjašnjavamo kao poslanici? Vi podsećate mene na način na koji sam ja izabran. Pa, znam kako sam izabran, dva dana nakon ubistva Zorana Đinđića, u vanrednom stanju, kao šef poslaničke grupe sa dve godine prethodnog rada u Skupštini.
Mislim da je ključno za ovo društvo elementarno poverenje da ljudi koji vode ovu zemlju imaju sposobnosti da je vode u ovoj krizi. Zašto sami sebi postavljate nepotrebne prepreke?
Želeli smo da razgovaramo na odborima na onaj način na koji ne možemo da razgovaramo tokom same formalne rasprave. Vi ste nam uskratili mogućnost za nešto tako.
Evo ga ekspoze predsednika Vlade. Ni jedna reč o 11 ministara. Neke od njih poznajemo, bavili su se politikom i u prethodnom periodu. Ali, na osnovu čega se izjašnjavamo o drugim ljudima? Mi nismo protiv ideje da neko svojih 29 godina i vrhunsko obrazovanje uloži u ovu zemlju. To respektujem. I sami smo mladi ušli u politiku, ali isto tako, ako se bavimo politikom, želimo da znamo u šta investiramo podršku koju imamo.
(Predsednik: Vreme.)
Mi ne možemo da glasamo za vas, gospodine Krstiću, jer sa vama ne možemo ni o čemu da razgovaramo. Kako da glasamo za ministra poljoprivrede, ili ministra privrede ili ministra sporta ili ministra kulture ako sa njima nismo mogli pre toga da obavimo nijedan razgovor?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
 Vreme, gospodine Jovanoviću. Molim vas, dva minuta i 18 sekundi. Nisam dozvoljavao drugima, pa neću ni vama, da kršite Poslovnik.
Što se tiče odgovora na vaše pitanje vezano za Poslovnik i za sednicu Narodne skupštine, nažalost, kao što sam više puta rekao, ni ja, ni ljudi koji učestvuju u mojoj političkoj stranci, niti u vladajućoj većini koja sada postoji, nisu glasali za ovakav Poslovnik. Ovakav Poslovnik isključuje mogućnost da i na odborima i u plenumu kandidati za ministre odgovaraju narodnim poslanicima. Meni je žao zbog toga. Možda bi bilo mnogo bolje da je drugačije, da kandidat za ministra ima pravo pred plenumom da odgovara jednako kao i svi drugi. Međutim, takav je Poslovnik.
Predsednik Vlade, odnosno mandatar ili predsednik Vlade, ako je rekonstrukcija u pitanju, u svom ekspozeu obrazlaže program Vlade i on odgovara u ime Vlade na pitanja koja narodni poslanici postavljaju. Dakle, to je nešto što je uspostavljeno tako.
Vi sad, kad bi hteli da ja kršim Poslovnik, ja to zaista ne mogu da uradim. Sad, da li je to bolje, da li je politički mudrije, ali ja predlažem svima da počnemo raspravu, pošto je ovo neproduktivno vreme.
Dakle, mi još uvek nismo otvorili raspravu. Povelo se po povredama Poslovnika. Mene ovo podseća na želju da se opstruiše rad Narodne skupštine. Iskoristiću svoje poslovničke mogućnosti i svakom, gde budem prepoznao da je to pokušaj opstrukcije, izricati opomenu.
Molim vas da nastavimo sa radom, držeći se Poslovnika. Molim vas da nastavimo sa radom i počnemo sednicu na kojoj će svi narodni poslanici u okviru svog poslaničkog vremena predviđenog Poslovnikom moći da kažu sve što misle i o članovima Vlade i o rekonstrukciji Vlade.
Reč ima narodni poslanik Predrag Marković, po Poslovniku.

Predrag Marković

Samo da vas podržim, gospodine predsedniče.
Član o održavanju reda na sednici. Molim vas, vaša je obaveza da omogućite da se u skladu sa zakonom i Poslovnikom omogućava. Molim vas, samo razmestite građanska lica u odnosu na ministre i da što pre počnemo raspravu u kojoj ćemo se opredeljivati prema jednima i prema drugim. Poštujmo ovaj dom i učinimo da se dobro osećaju i da tačno znaju gde je kome mesto i kandidati za ministre i ministri. Red mora da se zna, to je osnovna pristojnost. Ako nema mesta, možemo da donesemo još jednu stolicu. U čemu je problem? Molim vas, počnimo raspravu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Marković.
...
Jedinstvena Srbija

Dragan Marković

Jedinstvena Srbija
Gospodine predsedniče Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, vi gospodine predsedniče Skupštine se ponašate kao da opozicija treba da glasa za vas. Kršite Poslovnik. Dozvoljavate da se jedan isti poslanik javi više puta, a da koristi jedan član Poslovnika. Srbija nema vremena da gubi više.
Dosta mi je da slušam više kako su birane vlade, jer sam bio poslanik od 2000. do 2003. godine. U tom tadašnjem Poslovniku su bile takve kaznene mere da je samo još jedan član Poslovnika trebao da stoji – ako se još jednom javiš, iščupaću ti uši. To su tada u to vreme tako sprovodili Poslovnik i rad parlamenta.
Kada se u istoriji parlamentarizma desilo da svakog poslednjeg četvrtka u mesecu vam dođe cela Vlada i da odgovara na vaša pitanja? Zašto vi sada ne dozvoljavate da krene ova sednica i da pitate i Dačića i Vučića i nove kandidate šta god želite? Kako Dačić unapred da govori o ministrima kada sednica još nije ni započela rad?
Gospodine predsedniče, molim vas da poštujete Poslovnik, da otvorite sednicu i da čujemo ekspoze premijera, da vidimo šta premijer nudi i ova nova Vlada. Građani Srbije sada čekaju pored malih ekrana da slušaju neke čija je prošlost odavno, a niko im za to nije javio.