Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 07.10.2013.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

07.10.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 20:40

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 117 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je utvrđen radni kvorum od 84 narodna poslanika, međutim prisutno je 121 narodni poslanik i nemamo kvorum za glasanje.
Određujem pauzu zbog toga od sat vremena i sa radom nastavljamo u 11,15 časova.
(Posle pauze)
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Poštovani narodni poslanici nastavljamo sa radom.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Mladen Grujić.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pored predstavnika predlagača, prof. dr Tomislava Jovanovića, ministra prosvete, nauke, tehnološkog razvoja pozvao da sednici prisustvuju i dr Slobodan Stupar, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Željka Kneževića, sekretar i Vesnu Lukić, viši savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, i izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz predloženog dnevnog reda.
Uz saziv ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je podnela Narodnoj skupštini 3. oktobra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 125, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 33, od ukupno 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Nebojša Stefanović, je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja koji je podneo Narodnoj skupštini 4. oktobra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 74, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, nije glasalo – 78, od ukupno prisutno 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa DS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela Narodnoj skupštini 4. oktobra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo – 31, od ukupno prisutno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da je većinom glasova prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Ljuban Panić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o lokalnim izborima, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe DS, 20. septembra 2013. godine, sa ispravkom Predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine.
Da li narodni poslanik Ljuban Panić, želi reč? (Da)
Izvolite.

Ljuban Panić

Demokratska stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, uvaženi gospodine ministre, mi danas ponovo predlažemo Predlog zakona o lokalnim izborima da bi sprečili nešto što je postao manir ove Vlade, a to je da se u Srbiji dešava samo ono što ova vlada nije obećala da će da se dogodi, a građani za to nisu glasali.
Ako uzmemo činjenicu da je nekoliko stotina hiljada glasalo više u zbiru, da su lokalne liste DS dobile u odnosu na lokalne liste SNS, jedini uspešan projekat ove vlade, a to je tzv. prekomponovanje, odnosno upodobljavanje lokalnih koalicija republičkoj vlasti. Postavlja se pitanje, zašto i zbog koga postoji ustavno pravo građana na lokalnu samoupravu i zašto postoji institut lokalnih izbora?
Demokratska stranka zato predlaže da se za odbornike u lokalnim sredinama glasa tako što tačno znate koji vaš komšija se na vašem izbornom mestu, odnosno, vašoj izbornoj jedinici kandiduje da bude vaš predstavnik u lokalnoj skupštini. Ukupan zbir glasova koji dobiju kandidati imenom i prezimenom ulazi u fond stranke na osnovu onoga što je dobila stranka ako pređe izborni prag, raspodeljuju se mandati i ne može politička stranka da određuje ko će biti odbornik u lokalnoj skupštini.
Takođe, predlažemo ono što Ustav ne onemogućava, a to je da gradonačelnike građani biraju neposredno na izborima kako ne bi imali situaciju kakvu smo imali u Leskovcu, Užicu, Novom Sadu, Beogradu, da ljudi koji nisu dobili podršku građana ulaze u prvi red i ne zna se u čije ime vode gradove, a oni koji su tu podršku ubedljivo dobili, bivaju smenjeni.
Danas kada iz najava o najavama o merama štednje koje građani Srbije očekuju, mislim da je najvažnije da politiku vratimo u ruke građana. Jedini način da politika postane, izađe iz tog kolektivističkog duha koji i ovde poslaničke grupe gaje, jedini način da politika postane servis građana, jeste da građani dobiju priliku da pojedinačno odlučuju o njenim predstavnicima.
Znam da vi ovo nećete prihvatiti ni danas i da se ni ovo danas neće naći na dnevnom redu, ali imajte na umu da oni koji su na ovaj način, kako je to rađeno prethodnih 12 meseci, prekrajali volju građana, neće na nekim sledećim izborima dobro proći.
Zalažem se za to da naše odbornike u lokalnim skupštinama našu lokalnu politiku kreiraju komšije, a ne tabloidi poput „Kurira“. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 149, od ukupno prisutno 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe DS, 20. septembra 2013. godine sa ispravkom predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine.
Da li narodni poslanik Dejan Nikolić želi reč? (Da)
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, eve samo u pet dana drugi put prekidate sednicu i stavljate na dnevni red zakone po hitnom postupku samo zato što Vlada nema sposobnosti da prepozna probleme nedelju dana unapred.
Nastavljate sa tim, rekao bih kliše – odnosom prema opoziciji, da ni jedan reformski predlog koji predloži opozicija ne može da dođe na dnevni red. Politička situacija u Srbiji je danas takva da vapi za promenama, to je suština naših predloga.
Demokratska stranka je predložila set izbornih zakona i želi da napravi pravni okvir za promenu izbornog sistema. Još jednom, predlažemo da gradonačelnike građani u sva 23 grada biraju direktno, pa kada daju podršku jednoj listi, jednom čoveku, znaju ko će voditi taj grad i tu opštinu, a ne da danas, kakva je situacija širom Srbije, vode oni koji nisu dobili ni upola toliko glasova.
Postoji ustavno ograničenje da predsednike opština biramo na takav način, ali ne postoji nikakvo ustavno ograničenje da odbornike biramo na jedan drugačiji način, pa da građani znaju tačno kome daju glas. Ako taj njihov kandidat na listi dobije dovoljan broj glasova, znaju ko će ih predstavljati u lokalnoj skupštini, a ne oni koji nemaju nikakvu podršku građana, to je suština našeg predloga.
Želimo da zaštitimo izbornu volju građana od prekompozitora, kompozitora i da politiku damo političarima koji se kandiduju na izborima i koji dobijaju podršku građana.
Još jednom, ovi predloženi zakoni imaju veze sa političkim dešavanjima u poslednjih 14 meseci širom Srbije. Izborna volja građana je nešto što mora da se poštuje, ne nešto sa čim može da se igra. Zato predlažemo ove zakone i zato o tome želimo da razgovaramo u parlamentu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasao 151, od ukupno 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Borislav Stefanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o glavnom gradu, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka 20. septembra 2013. godine, sa ispravkom teksta i obrazloženja Predloga zakona od 27. septembra 2013. godine, kao i sa ispravkom Predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine.
Da li narodni poslanik Borislav Stefanović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158, od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Srđan Miković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednici dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici prof. dr Miodrag Stojković i Srđan Miković, 2. aprila 2013. godine.
Da li narodni poslanik Srđan Miković želi reč? (Da.)

Srđan Miković

Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo, koleginice i kolege narodni poslanici, u proceduri pred Narodnom skupštinom nalaze se dva predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Jedan predlog zakona je predložen pre par dana od strane Vlade. Drugi predlog zakona je pre više od šest meseci predložen i stoji ovde u proceduri.
U par navrata jedan od predlagača zakona prof. dr Miodrag Stojković je pokušavao da vas ubedi da se to stavi na dnevni red i da izglasamo takav jedan zakon. Da je to učinjeno, ne bi bili u situaciji danas da jedan od ministara u radnoj knjižici ima upisano samo srednju školsku spremu, a to je gospodin Lazar Krstić. Znači, on nije nostrifikovao diplomu, a da ste usvojili zakon koji je još 2. aprila, znači ne 1. aprila, nije bila šala, nego 2. aprila predložen u proceduru bili bi u situaciji da ne samo gospodinu Lazaru Krstiću, nego i svim ostalim kojima to treba, da se izvrši nostrifikacija kako treba, da za to pojedine visokoškolske ustanove ne traže neke enormne iznose, nego da to bude pred kontrolom države. Ni po jada što niste prihvatili nešto je gurao gospodin Miljenko Dereta, a što smo praktično operativno napravili profesor Stojković i ja, i predložili u proceduru, znači, ni po jada što to nije urađeno.
Da je Vlada Republike Srbije uradila svoj deo posla i u ovom periodu od šest meseci kada smo nacrtali šta sve treba uraditi, nije urađeno. Znači ako nećete da prihvatite naš predlog koji je dobar, onda uzmite i uradite.
Danas smo gospodin Dereta i ja sedeli i računali smo koliko je to posla što smo prof. Stojković i ja uradili. To je tri reči po danu. Znači, da je ministarstvo ili Vlada svaki dan po tri reči napisalo, imalo bi ovakav predlog zakona, ali očigledno da je teško tri reči po danu napraviti i za šest meseci imati ovakav zakon.
Smatram da je nedopustivo da se na ovaj način radi. Sugerišem da svaki put kad damo predlog, ako nećete da prihvatite naš predlog, u nekom doglednom vremenu predložite, ako treba prepišite, nećemo se žaliti, pošto ovaj predlog zakona je u korist svih.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 41, protiv – niko, uzdržanih –nema, nije glasalo – 138 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlozima za dopunu dnevnog reda, a na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 123, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 56 od ukupno 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila dnevni red.
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
2. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.
Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
Pre otvaranja načelnog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, koje imate u prilogu.
Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres.
Da li predstavnik predlagača prof. dr Tomislav Jovanović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja želi reč? (Da.)
Reč ima ministar Tomislav Jovanović. Izvolite.

Tomislav Jovanović

Poštovani predsedavajući, uvaženo predsedništvo, dragi poslanici, predstavlja mi izuzetnu čast što mogu po prvi put da se obratim javno i da predložim nešto što predstavlja rešavanje životnog problema 30.000 studenata, a možda i većeg broja, koji su u dosadašnjim zakonskim uslovima dovedeni u situaciju da ne mogu da nastave školovanje započeto. Ne mogu da ga okončaju, a svima je jasno u kojoj situaciji su i studenti, univerziteti, da možemo da realizujemo njihove zahteve.
Naime, Studentska organizacija Srbije u zajednici sa KONUS-om, sa Zajednicom univerziteta ili rektora svih univerziteta, i privatnih i državnih, je početkom septembra ove godine uputila zahtev Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj za izmenu zakonskog akta kojim se dozvoljava da studenti i ove godine upišu narednu školsku godinu sa 48 ostvarenih bodova u prethodnoj školskoj godini.
Mi smo prihvatili to, uputili Vladi, a Vlada uputila jedan predlog pre izvesnog vremena Skupštini, sa molbom za hitno rešavanje tog problema. Kako ovaj visoki dom to nije usvojio, ponovo smo uputili zahtev, koji je Vlada usvojila. Danas po zahtevu i željama studenata, ja vas molim da usvojimo predlog studenata i da se zakonska odredba koja je donesena prošle godine izmenom Zakona o univerzitetu, koja definiše da student ima pravo da upiše narednu školsku godinu po osvojenih 50 SBB bodova, da to ponovo vratimo na 48 bodova.
Samo podsećanja radi, Zakon o visokom obrazovanju kojim je Republika Srbija ušla u zajednicu zemalja sa Bolonjskom deklaracijom i bolonjskim obrazovnim procesom, usvojen je septembra 2005. godine. Od tada pa do prošle godine, kada je učinjena izmena Zakona, uredbama Vlade Republike Srbije su donošene olakšavajuće okolnosti u kojima je sa 60 bodova dozvoljavano studentima da se upišu sa 48 bodova. Prošle godine, izmenama Zakona o univerzitetu, u dogovoru sa studentskom asocijacijom, dogovoreno je da se zakonom reguliše da taj broj bodova bude 50. Međutim, studenti, ponovo ponavljam, još pre početka septembarskog roka, su registrovali i napravili spisak od potencijalno 30 i nešto hiljada studenata, koji ne mogu da ostvare ili da dostignu prag od 50 bodova i zamolili vas ovde da dozvolite izmenu zakona kojim bi se i ove godine dozvolilo kolegama studentima u čitavoj Republici Srbiji da upišu narednu školsku godinu sa osvojenih 48 bodova.
Radi se o jedinstvenom zahtevu studenata Srbije i jedinstvenom zahtevu KONUS-a, Zajednice univerziteta Srbije, svih rektora, na kojima smo i mi prisustvovali i dali im podršku.
Uz ovaj osnovni zakon, na samom početku školske godine, registrovano je i da postoje problemi primenjivanja zakona koji treba da stvore zakonsku pretpostavku za osnivanje visokoškolske ustanove za ostvarivanje studijskih programa za potrebe nacionalne bezbednosti i istovremeno izjednačavanje njenih statusa sa visokoškolskim ustanovama odnosno za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog odnosno vojnog obrazovanja. Bili smo primorani da obezbedimo ustanovama koje se bave policijskim i vojnim visokim obrazovanjem izmene pojedinih članova zakona, odnosno samo člana 73. Zakona o visokom obrazovanju.
Vaše informacije radi, u toku je ili je završena javna rasprava o izmenama Zakona o visokom obrazovanju. Ta javna rasprava je trebala da se završi do 1. septembra ove godine. Na zahtev KONUS-a, znači Zajednice univerziteta Republike Srbije, i privatnih i državnih, i studentske asocijacije, javna rasprava je produžena do 1. oktobra. Ta javna rasprava je upravo završena i jedinstvena pravila zakona, predlog zakona, usvojen na KONUS-u i studentskim asocijacijama, naravno sa Ministarstvom, biće prosleđen Vladi Republike Srbije.
Ovom prilikom vas ja molim samo da učinimo ove dve izmene i obezbedimo nesmetan početak školske godine, nesmetan upis studenata koji su započeli studije kojima su studije i pravila studiranja menjana, počev od 2005. godine, sedam godina, odlukama Vlade, a onda izmenom Zakona do danas.
Ja vas ponovo molim da učinimo uslugu i da obezbedimo armiji studenata da nastave školovanje u uslovima kako je to moguće. Naravno, ubeđen sam da ćemo veoma brzo imati prilike da pređemo i taj famozni prag, ne 50 bodova nego i famozni prag od 60 bodova. Mislim da zajedničkim naporima univerziteta, univerzitetskih nastavnika i studenata, a za to sve postoji dobra volja, možemo da ostvarimo i tih famoznih 60 bodova. Sada famoznih, a realno očekivano je i moguće.
Moguće je kolege poslanici i profesori univerziteta, ako zajednički učinimo napore da podelimo odgovornost, prava i obaveze. Zajednički mi univerzitetski nastavnici i studenti možemo ostvariti da studenti studiraju, da u toku studija stiču znanja i ta znanja budu prevedena u ovih famoznih 60 bodova. Očekujem od vas podršku i ume studenata, u ime svih poslanika univerzitetskog obrazovnog sistema Srbije. Još jednom vas molim da usvojite ove zahteve i da usvojite predlog za hitnom izmenom ovih zakonskih regulativa. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala ministre.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz.