Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 07.10.2013.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

07.10.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 20:40

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, povreda Poslovnika.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Složiću se da sam napravio lapsus i da je to bio Mihiz. Taj govor sam slušao, ali zapravo oko diktature, to drvo ne slobode itd.
Reklamiram povredu člana 104. Ukoliko vi kažete da ćemo završiti sa replika, voljan sam da od ove replike odustanem samo uz jednu ispravku, kažem, da na fotografiji sa srednjim prstom, koji se pokazuje Narodnoj skupštini, nisam ja, nego Srđan Milivojević. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika i završavamo sa replikom.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući. Kratko ću.
Razumem zabrinutost kolega, nije lako sa 25, 26% na 15, 16, pa na pet, šest, pa borba za cenzus, pa ispod cenzusa, znate, a kad naviknete na beneficije, automobile, kabinete, plate, putovanja, teško je to. Teško je to kad se zaljulja, znate, odmah prorade neki porivi, proradi neka mržnja, proradi nešto da je to dedovina, ali nije država Srbija dedovina, ona je svih građana. Nije to dedovina samo DS. Nekako ste ostali bez odgovora na pitanje…
Do pre mesec dana je predsednik DS, gospodin Dragan Đilas, rekao da je Aleksandar Vučić najbolji iz SNS, da podržava borbu protiv korupcije, da sve što radi gospodin Vučić da je to dobro. Šta je to odjednom? Kako smo mi to iz jedne hvale prešli odjednom u diktaturu? Kakav je to strah? Kakva je to spoznaja? Šta je to?
Razumem vijuganja u politici i traženja puta, nesnalaženja u opoziciji, polako, vreme je pred vama. Prvih 20 godina u opoziciji je teško, navići ćete se vi, ne brinem ja za vas. Posle 20 godina biće sve u redu, ali samo da vidimo koji su to razlozi promena politika od dana do dana, između jutra i večeri. Šta je to da između nečeg najboljeg iz SNS, naravno da je najbolji zbog toga i predsednik SNS, odjednom dolazimo do engleske kraljice ili do uvreda tog tipa? Gospodo, to više govori o vama nego o SNS i Aleksandru Vučiću.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Završavamo sa replikama, molim vas. Nećemo više.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo?
Reč ima ministar Tomislav Jovanović. Izvolite.

Tomislav Jovanović

Poštovani predsedavajući, uvaženi poslanici, mislim da sam dužan da iznesem nekoliko nedoumica ili nerazumevanja onoga što je naravno iz najbolje namere izrečeno.
Moj prvi radni dan kao ministra je bio da budem na sastanku KONUSA. Kada su izneseni stavovi vezani za smanjenje ovog famoznog kredita na 48, tada sam zamolio KONUS i Studentsku organizaciju da organizuju zajednički sastanak i da predstave predlog. Oni su to učinili tek 16. septembra. U ponedeljak 14. oktobra počinje školska godina za drugu i više godine studija. Dana 30. septembra i 1. oktobra je počela školska godina za prvu godinu. Kao što znate, svi mi koji smo prošli studije, po oktobarskom roku koji se završava u petak, počinje i školska godina za drugu i više godine.
Studentima smo poslali uputstvo, odnosno dobili su fakulteti uputstvo da evidentiraju kandidate koji mogu da se upišu posle ovog donošenja izmena zakona. Upisan je kandidat kada se upiše u glavnu evidencionu knjigu na fakultetu. Sada su evidentirani kandidati za upis. Zbog čega? To vam govorim odgovorno, jer sam slučajno, odnosno nije slučajno, nego namerno šef Katedre za fiziologiju Medicinskog fakulteta. Mi smo dobili spisak potencijalnih kandidata kako bi mogli da organizujemo nastavu, da se pripremimo za broj studenata, pošto je nastava na mom predmetu i teoretska sa 16 studenata, seminarska nastava i predavanja. To je ono što moramo da znamo.
Naravno, insistirao sam da dobijemo predlog KONUS i Studentske organizacije, koji su zbog istovremenih obaveza, diskusije po predlogu izmena zakona, pomerili, odnosno zbog njihovih termina smo pomerili rok za usvajanje do 1. oktobra, usvajanje te završne diskusije ili javne diskusije. Na drugoj sednici KONUSA u Vrnjačkoj Banji je bio prisutan i predsednik Nacionalnog saveta, koji je u ime Nacionalnog saveta podržao predlog studenata i KONUSA, tako da je učešće Nacionalnog saveta u potpunosti ispunjeno.
Meni je drago da je Centar za promociju nauke pre neki dan u velelepnom prostoru Narodne banke Srbije održao velelepni naučni skup ili promovisao nauku, međunarodni skup gde je prisustvovalo 14 ministara prosvete i desetak ambasadora. Nadam se, gospodine Đeliću, da niste bili na tom sastanku, ali je bio velelepni skup u prostorijama Narodne banke Srbije. Gospođa Drecun je verovatno zaboravila da vas pozove. Ukorićemo je.
Što se tiče Tehnološkog parka na Zvezdari, moje insistiranje je da se on što pre useli. Moje lično insistiranje je i da se taj famozni park, da se definitivno reše problemi imovinsko-pravni u Svilajncu i da se to da na korišćenje deci. Naravno, ja sam na otvaranju nove zgrade rektorata, u koju je Vlada Republike Srbije uložila 80% sredstava, 20% pokrajinska vlada, preneo poruku Vlade da ćemo mi, i pored problema koje imamo sa Tehničkim fakultetom u Novom Sadu, nastaviti i završiti drugu fazu Tehnološkog parka u Novom Sadu. Mislim da je to ono što je započeto i to moramo da nastavimo i da završimo. Sve je to neko započeo, a neko mora i da završi. Ja ću da insistiram i prenosim da to moramo pošto poto da završimo.
Mislim da u Srbiji nedostaje mnoštvo kadra, i srednje obrazovanog i visoko obrazovanog. Trebamo zajednički da učinimo, da kažemo koji to kadar nedostaje. Naše škole, i srednje i fakulteti, moraju da se prilagode novim uslovima, uslovima potrebama našeg tržišta, a pogotovo ne smemo zaboraviti da to što imamo sada već se prepoznaje u svetu. Ponovo nam se vraćaju strani studenti. Ovaj interes desetak hiljada studenata da dođe da se školuje kod nas je pokazatelj za to, ali ćemo ih primiti, ne odmah, nego pošto razradimo naše mogućnosti, shodno njihovim potrebama, da se tih desetak hiljada studenata ne završi na samo jednoj generaciji, nego da nastavimo da proširimo saradnju u školovanju stranih studenata.
Mi se već pripremamo za Projekat „Horizonti 2020“. To je novi projektni zadatak. Odbori i Ministarstvo je preuzelo da to reši i da se na vreme prijavimo u narednoj godini za novi evropski projekat, koji nam otvara potpuno vrata konkurisanja našim naučnicima, konkurisanja ravnopravno sa svim ostalim u okviru evropskih projekata koji su veliki projekti, visoke vrednosti, a daju nam ravnopravnost, potpuno ravnopravnu ulogu.
Danas sam imao prilike da čujem, odnosno, kroz diskusiju smo čuli niz pravaca strategije. Strategija obrazovanja je usvojena, a ja vam se zahvaljujem na nizu predloga koji predstavljaju i pravce realizacije te strategije. Predlozi su sa svih strana bili korisni, a danas smo, ubeđen sam, zajedno poslali poruku nade i izvesnosti da obrazovanje, nauka i tehnološki razvoj imaju nadu i imaju smisla u Srbiji. Pogotovo smo poslali poruku najmlađima, poruku tolerantnosti.
Ono što nam nedostaje, nedostaje najmlađima, a moram da kažem i o tome. Poslali smo odavde svi poruku, odnosno vi, a ja slušao, poruku tolerantnosti, dali im primer da im ugled bude najbolji, koji su ostvarili kroz obrazovanje, kulturu i nauku, a da im nikako ne smeju biti primer oni koji ne poštuju tolerantnost, koji ne priznaju rasne i bilo koje druge razlike, ono čime su, nažalost, zapljusnuti sa svih strana, i u kući i izvan kuće i u sredstvima informisanja. Ako smo, a ubeđen sam da smo najmlađima poslali tu poruku, ja vam se svima zahvaljujem. Hvala vam lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala, ministre.
Zaključujem načelni pretres.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
Primili ste Predlog odluke, koji je podnela poslanička grupa DS.
Pre otvaranja pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika.
Vreme ste dobili u materijalu.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Borislav Stefanović, predsednik poslaničke grupe, želi reč? (Ne.)
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Sa radom nastavljamo u sredu, 9. oktobra 2013. godine, u 10,00 časova. Hvala.