Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.10.2013.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

4. dan rada

16.10.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:10 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Rekla sam i sada treći put ponavljam da su replike sredstvo za razjašnjenje ovakvih sučeljenih mišljenja, te vas molim da se držite vremena replike od dva minuta kao što sam ponudila i predsednicima grupa i svakom onom ko je smatrao da je potrebno razjasniti ono što je ministar već izneo.
Reč ima ministar Ljajić, pa pravo na repliku narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.

Rasim Ljajić

Izvinjavam se što se ponavljam, ali moram neke stvari da istaknem, jer gospodin Andrić nije bio tu kad sam jutros odgovarao na slična pitanja narodnog poslanika Dejana Mihajlova.
Godinu dana se tačno pregovara oko ovog pitanja i, kao što sam rekao jutros, usaglasili smo 86 tarifnih linija ukupno po modalitetu koji je važio, manje više, za sve zemlje članice CEFTA. Izdvojili smo dva proizvoda kao za nas strateški važna – cigarete i šećer, za koje smo zainteresovani da se poveća kvota sa sadašnjih 180 hiljada tona.
Pregovore, tako je bilo i tokom prošle Vlade, nije bilo nikakvih promena, vodio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, gospodin Golubović. Zamenik šefa pregovaračkog tima bila je gospođa Bojana Todorović iz Ministarstva trgovine i tu nije bilo nikakvih izmena.
Dakle, mi nismo doneli odluku. Održan je sastanak u ponedeljak koordinacionog tela za pridruživanje EU u čijem sastavu su većina ministara u Vladi Republike Srbije i dogovoreno je da se Evropskoj komisiji uputi pismo u kojem se kaže da se prihvataju modaliteti koji su važili za ostale proizvode, ali da smo spremni da nastavimo razgovore oko praktične implementacije te odluke.
Ono što je bila naša pozicija, mi smo razgovarali ovih godinu dana sa predstavnicima duvanske industrije. Najpre bio pokušaj da smanjimo ovu kvotu od 1600, a to je prosek u poslednje tri godine. Do sada, do juna meseca uveženo je 1500 tona cigareta uglavnom iz Hrvatske. Šta to znači? Kada bi prihvatili ovu meru to znači da do kraja godine bi još 100 tona moglo da se uveze po ovoj carinskoj stopi od 15%.
Razumem i niko nije srećan zbog prihvatanja ovakve odluke ukoliko ona bude u ovom obliku prihvaćena. Niko nije srećan i niko ne može da brani ovo i da kaže – ovo je super, ovo je idealno. Pitanje je samo šta je bila alternativa.
Drugo, da govorimo o nekim realnim brojkama. Ovde je bilo da će biti potop duvanske industrije, a ja vam kažem da je 1500 tona već uvezeno, jer su računali da nećemo postići ovaj dogovor, a mi nismo postigli dogovor iz razloga o kojem sam govorio. Na kraju je Evropska komisija vrlo jasno rekla – ukoliko nema pomaka, nemamo više o čemu da razgovaramo, obavestite nas da li ste spremni da nastavite razgovore, a da sada ponovo, iz početka sve pregovaramo, nema smisla. Zato smo uputili ovaj dopis da smo spremni da nastavimo razgovore, da prihvatamo ovaj modalitet, ali želimo da dogovorimo neke praktične stvari u implementaciji tog modaliteta.
Nešto o tome je govorio poslanik Marijan Rističević. To će biti predmet ovih razgovora. Drugi predmet razgovora su te van carinske barijere. Mislim da je narodni poslanik Srđan Milivojević to spomenuo, koliko smo mi izvozili u Hrvatsku? Ništa. Jedan kamion, 25 tona zbog visoke carinske stope od 38% i zbog velikih vancarinskih barijera, ograničenja i opstrukcija koje je duvanska industrija imala na hrvatsko tržište.
Prednost ovoga što je sada carinska stopa nula, bez ikakvih kvota i prednost ovog rešenja je što ulazimo u model zaštite konkurencije od strane EU, a ne Hrvatske i što ćemo sada moći negde da se žalimo. Ovde postoji presuda hrvatskog suda da duvanska industrija „Rovinj“ ima dominantan položaj i na to se niko nije obazirao. Sad ćemo bar moći tu da tražimo neki oblik zaštite. Dakle, nismo srećni, nije ništa još dogovoreno, ali nam nisu velike šanse da ovo dramatično izmenimo i to je, takođe, činjenica.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Narodni poslanik Zoran Babić, pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine Ljajiću, zahvalan sam vam na iscrpnom odgovoru.
Nadam se da su sve dileme otklonjene, bar kada je ovaj izazov ispred našeg društva i naše države, kada su cigarete i CEFTA i svi ti problemi i kakve su nam alternative bile ako bi nešto odbili.
Ako ćemo da pričamo i da otvaramo takve teme, voleo bih da otvorimo i teme da je, po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija dobila određene kvote za izvoz. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je potpisan 2008. godine. Čini mi se da je u prvom trenutku 9900 tona bifa moglo da se izveze godišnje i da zbog toga što smo kao država izvozili ne više od 2200 do 2700, da su te kvote smanjene za 1000 tona, da je u 2012. godini izvezeno iz Srbije manje od 1000 tona, u 2011. godini nešto slično. Šta ćemo sa time? Ne možemo govoriti samo o stvarima koje su trenutne, uzbunjivati javnost polučinjenicama, ne potvrđenim stvarima, a nešto što gajimo četiri godine ne pominjemo.
Šta je sa neiskorišćenim šansama iz tog sporazuma koji je potpisan? Šta ćemo sa tom odgovornošću? Ako pominjemo, kažete – vraćamo se u prošlost, a ako ne pominjemo, nećemo ništa naučiti.
Mislim da ovde sedi 250 razumnih ljudi koji će ukazivati na šanse, na prilike, a ne samo kada se upali šibica da se kaže – evo, gori Beograd, gori država. Hajdete da se usredsredimo jednom na šanse, na prilike.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodni poslanik Ivan Andrić, pravo na repliku. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Gospodine predstavniče vladajuće koalicije, ne radi se ovde ni o CEFTA, ni o cigaretama, ni o uzbunjivanju javnosti. Radi se o građanima koji rade u toj industriji u Srbiji. Ne znam da li možete to da razumete?
Pustite CEFTA i to, 130 hiljada ljudi koji rade u privatnoj industriji, od uzgajivača duvana do onih koji voze, do onih koji sede u trafikama i prodaju taj duvan će biti oštećeni. To što mi na to upozoravamo, to nije uzbunjivanje javnosti, osim ako pod uzbunjivanjem ne podrazumevate to što mi mislimo da je ova Vlada vrlo neuspešna i na jedan loš način te pregovore dovela. Ne možemo mi prihvatiti nikakvo prethodno stanje, niti sada traženje alternative od nas.
Sada više ne bi ništa. To je gotovo. Ono što je naše pitanje, to jedno upozorenje da se ovakva situacije ne sme ponoviti, zato što su pregovori i desetine i stotine hiljada ljudi zavisni od nečega što će Vlada raditi u periodu za koji se nadam da će doći u decembru. Neka dođe u januaru, to će biti stotine ovakvih odluka. Za ovu odluku smo mi juče saznali preko „tvitera“ od dopisnika RTS iz Brisela. Mi smo poslanici koji se bave evropskim integracijama. Da li vi razumete koliko je to loše? Pri tome smo pitali sto puta šta se sa tim dešava. I danas mi opet nemamo suštinski odgovor na to šta se desilo? Da li je kvota za sve zemlje EU i da li će to dovesti do smanjenja proizvodnje? To recite ljudima koji treba taj duvan da sade, da znaju da ga ne sade, da ne kažete to u januaru – sada je kasno.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Rasim Ljajić.

Rasim Ljajić

Kvota je naravno za sve zemlje EU, ovih 1600 tona, ne samo za hrvatske cigarete, jer je ovde sinonim da je svih 1600 tona za duvansku industriju „Rovinj“. Njihovo učešće na našem tržištu, to sam jutros rekao, je 8% ukupno. Da li će biti 8% sada ili manje, to ne može niko da predvidi, kao što ne možemo da predvidimo da li će to uticati na domaće proizvođače da smanje proizvodnju. Ono što su oni nama isticali, verovatno i vama u tim razgovorima, jeste da njih više pogađa sivo odnosno crno tržište duvana, nego ovakva odluka, kakva god da bude, čak i ova najnepovoljnija. To je veliki problem i juče o tome sa njima razgovarao, oni su imali određene zahteve i videćemo šta na kraju možemo od toga da uradimo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Narodni poslanik Ivan Andrić i Janko Veselinović su prijavljeni sa zahtevom za replike.
Dakle, još jedan krug i završavamo temu kroz replike o CEFT-i i o ugovoru koji vlade sklapaju.
Narodni poslanik Ivan Andrić. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Da bi se razjasnilo, znam da je došlo do konfuzije i da niko ne zna šta je dogovor. Zbog toga i moje pitanje ili zahtev Vladi da nam dostavi tačno šta je dogovoreno, odnosno šta je prihvaćeno.
Za sumnju to šta je sadržaj tog prihvatanja ili tog odgovora, nas navodi na nekoliko činjenica. Prvo da je to Evropska komisija saopštila sinoć oko 10 sati, oko 22,00 sata kao način na koji je to Evropska komisija saopštila je da je to urađeno da bi izveštaj koji danas treba da dobijemo bio pozitivniji. Ako je to cena to je skandal. Mi ne možemo tako ići u EU, prosto mi u EU treba da idemo tako da to bude na korist svima nama. Razlozi objektivni naravno da postoje i nismo mi ludaci koji, ne znam ni ja šta očekuju. Ali ako je tačno da je plan da se 1600 tona uvozi godišnje iz Hrvatske, uvoz iz EU, a da Hrvatska od toga ima samo 8% koliki je njen udeo na tržištu trenutno, da li će Hrvatska time biti zadovoljna? Da li smo mi problem rešili? Zbog toga su ovi pregovori. Ovo je samo početak i zbog toga je važno da se napravi danas tačka iz koje nećemo ovakve greške ponavljati. Uključite društvo u to što radite. Podelite odgovornost. Nije dovoljno reći ili zaboravite to više. Takvo je nasleđeno stanje. Jeste. Slažem se sa vama. Mi smi i tada bili protiv toga, ali to nije rešenje za ove ljude koji od toga žive. Mi u ovom procesu koji je pred nama samo zajedno možemo dovesti do najboljih rezultata za Srbiju. To da Skupština saznaja preko „tvitera“ u 11 noću da je Vlada nešto prihvatila, pa to je skandal. Mi vam ovde stojimo na raspolaganju svaki dan. Imamo Odbor za evropske integracije, ima deset sednica nedeljno, dve dnevno. Pitajte, možda mi možemo da pomognemo. Možda mi možemo da utičemo. Mi vidimo da je Vlada bila izložena pritiscima koji nisu samo konvencionalni. Mi to jako dobro vidimo. Mi jedino usaglašeni možemo postići najbolje rezultate. Nemojte ovo gledati kao borbu vlasi i opozicije, pošto ćemo u tome gubiti svi.