Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.10.2013.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

4. dan rada

16.10.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:10 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Rečenica ne mora da traje 45 sekundi. Molim vas ako se pozivamo na poštovanje Poslovnika da onda to prvi činimo sami.
Narodni poslanik Srđan Milivojević, da li želite da replicirate ministru?
(Srđan Milivojević, s mesta: Da.)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine Ljajiću, ja apsolutno uvažavam sve razloge koje ste izneli vi i nikako ne mogu da uvažim argumente koje izlaže SNS. Voleo bih da vidim koliki je obim izvoza srpskih cigareta bio na hrvatsko tržište, koliko smo prometa ostvarili u proteklih dve, tri ili četiri godine i povratno, koliki je promet hrvatskih cigareta bio na teritoriji Republike Srbije. To će biti jedini pravi, merodavni pokazatelji valjanosti ovog sporazuma.
Znate, mogu nama neke države da daju ogromne kvote za izvoz letećih tanjira, ali mi leteće tanjire ne proizvodimo, čak ni leteće ćilime na kojima su mnogi poleteli. Gospodine ministre, pošto nam se spočitava da smo u Vrbasu izgubili, ako ćemo da gubimo izbore tako što će da nam kidnapuju članove DS da ih vode u podrum i da se to najavljuje ponovo kao metod dobijanja svih izbora, od Košarkaškog saveza do Atletskog saveza, onda je žalosno vreme u kome živimo i vi i ja.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Molim narodne poslanike da ako koriste pravo na repliku da koriste pravo na repliku onome kome žele da pojasne, da isprave šta je pogrešno rečeno i da postave dodatno pitanje. Nema replika opšteg spektra, tako da vas podsećam i takođe da je replika pravo, isključivo pravo predsedavajućeg i ja sam rada da svima dam pravo na repliku, ali da ih koristimo u skladu sa Poslovnikom.
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović, replika na izlaganje narodnog poslanika Zorana Babića, dva minuta. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Hvala.

Poštovana predsedavajuća, jednostavno bih hteo da se osvrnem na nekoliko neistina ili poluistina iznetih u tom izlaganju. Prva i osnovna ključna jeste u činjenici da se govori i upoređuje nivo ulaganja za vreme prethodne i ove sadašnje Vlade.

Nivo ulaganja u Srbiju za vreme prethodne Vlade, čije je okosnica bila DS je svake godine bio 10 puta veći nego što je ulaganje sada kada zemlju vodi SNS. Bez obzira na situaciju, da je tada u svetu vladala najveća ekonomska kriza, prosečno su ulaganja bila oko milijardu evra. Ona su sad znatno manja, a kada kažem 10 puta, govorim i o tome da je ovih 200 i nešto miliona evra koji će možda biti na kraju, najveći deo su ulaganja koja su ugovorena u prethodnom periodu.

Nemojte se za 2012. godinu vajkati, vi ste praktično od petog, maja meseca kada su izbori, raspisani, vaši ministri koji su sada u Vladi ili su u međuvremenu izašli, vodili su ekonomiju ove zemlje, da ne spominjem gospodina Dinkića, gospodina Ljajića i sve ostale. Oni su ostali u Vladi. Oni su nastavili da vode Vladu i u narednom periodu.

Vaša nesposobnost da ovu zemlju izvučete iz krize i da dovedete strane investitore, naravno, stvara vam mogućnost, odnosno nužno je da otvorite pitanje o Vaterpolo savezu, Košarkaškom savezu, ali to je ona alibi – politika o kojoj smo govorili, kada nemate odgovor zbog čega pravite štetu državi time što dajete jednoj članici EU ono što ova prethodna vlada ne bi, dajete takve odgovore.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se na informaciji da je svetska ekonomska kriza bila do 2012. godine i da se 2012. godine u maju mesecu izborimo u Srbiji da ne postoji više krize i da je ona važila samo za opravdanje za Vladu Mirka Cvetkovića i kriza više ne postoji. Odlično. Toliko o ozbiljnosti argumenata koji su nastali posle toga, uostalom, vi to treba da pravdate, vi ste i ta vlada je rekla da nas kriza neće ni dotaći.
Ta vlada je rekla da je kriza šansa, što je niste iskoristili. Kada o tim milijardama govorite investicija, nemojte mešati babe i žabe, nemojte mešati nespojivo, nemojte mešati prodaju sa investicijama. Jedno je prodaja preduzeća, prodaja firmi, smanjenje kapitala, smanjenje broja zaposlenih, odnosno povećavanje stope zaposlenosti za četiri godine sa 13 na 26,2%, jer da su tolike investicije cvetale u Vladi Mirka Cvetkovića, valjda bi one produkovale većim brojem zaposlenih. Gde su završavale te silne investicije, a ljudi ostajali bez posla? O čemu pričate? O kojim investicijama pričate?
Vrlo odgovorno i vrlo pošteno izlazimo i kažemo – teško je, preporučujemo i uvodimo mere koje nisu popularne, ali one koje će dati održivost našem društvu u naredne dve godine i perspektivu. Nećemo gledati na stanje u kojem se nalazi država ružičastim naočarima. Nećemo izlaziti, kao što je prethodni premijer izašao u ovom parlamentu rekao – Srbija je statistički izašla iz krize, ali to njeni građani neće osetiti. To je rekao gospodin Mirko Cvetković. Da li o tome nivou investicija pričate? O nivou investicija gde su ljudi ostajali masovno bez posla. Gde su završavale te investicije? Nemojte mešati prodaju kapitala, prodaju preduzeća i investicije, jer je to nespojivo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić, povreda Poslovnika.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Uvažena potpredsednice, smatram da su povređeni članovi 106. i 107. Poslovnika, a zapravo ne reakcijom na prvo izlaganje gospodina Babića. Smatram da je gospodin Babić teško povredio dostojanstvo Narodne skupštine kada je najavio da će se SNS kandidovati za poziciju predsednika Košarkaškog saveza Srbije i uopšte se ne šalim, vrlo sam ozbiljan kada to kažem. Smatram da je time gospodin Babić povredio član 45. Zakona o Narodnoj skupštini koji govori o tome da je narodni poslanik dužan da u svom ukupnom radu čuva dostojanstvo i ugled Narodne skupštine.
Naša država je zasnovana, između ostalog, i na ustavnom načelu da političke partije ne mogu neposredno da vrše vlast. Smatram da je teška povreda dostojanstva da se najavljuje da će jedna politička stranka učestvovati na izborima za predsednika Košarkaškog saveza. Nemam razumevanja za to što je politički funkcioner na čelu tog saveza, ali ako smo parlament pretvorili u poprište borbe za predsedništva u sportskim savezima, onda smatram da je najbolje da se raspustimo. Ukoliko nije tako, onda vas molim da ova sednica teče na način koji će omogućiti da raspravljamo o ovim zakonima, a da lične, sportske ambicije ili neostvareni sportski snovi ostanu privatni život pojedinaca o kome će se raspravljati van ovog parlamenta o kome treba da se raspravlja ili o kome treba da raspravljamo, kako voli da kaže gospodin Babić, van ovog parlamenta.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Intervencija na repliku na koju ste ukazali bi podrazumevala da ja tumačim šta je gospodin Babić želeo da kaže time da se politička stranka kandiduje za mesto predsednika jednog sportskog saveza. Čula sam šta je on rekao, ali smatram da je to njegova odgovornost kao narodnog poslanika, tako da je ostalo bez intervencije upozorenja šta ko radi u pravnoj državi.
Mogu da se složim sa vama da se izjasnimo u danu za glasanje.
Biće dve replike: narodni poslanik Janko Veselinović i narodni poslanik Zoran Babić.
Narodni poslanici koji žele da govore o povredi Poslovnika za to vreme mogu da dobiju reč pre njih, ali da vas upozorim da će biti striktno primenjen stav člana 103. koji govori o obavezi predsedavajućeg kada se traži o povredi Poslovnika i kada se pravo zloupotrebi.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsedavajuća, iako jedno sedam minuta to tražim, hvala vam što ste mi dozvolili. Pozivam se na član 109. stav 3. koji kaže – opomena se izriče narodnom poslaniku koji …