Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2013.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja

11. dan rada

18.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:10 do 22:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Poslanička grupa SPS će podržati ovaj amandman Odbora, odnosno u danu za glasanje će glasati za ovaj amandman. Smatramo ga značjanim jer uvodi četiri nove sudske jedinice – Varvarin, Kovačica, Ćuprija i Bogatić.
Poslanička grupa SPS je imala predlog amandmana koji se odnosi na ove sudske jedinice, tako da sa te strane izražavamo zadovoljstvo što je to tako.
Prva tačka koja se odnosi na promenu nadležnosti suda u Aranđelovcu i Kragujevcu, koji omogućuje da u sudskoj jedinici u Topoli, koja je inače već bila predviđena da postoji, ali približava je Rači, tako da Rača može da je koristi. Što se toga tiče, imate našu punu podršku.
Koristeći vreme ovlašćenog predstavnika, želeo bih da se osvrnem i na nekoliko amandmana za koje mislim da su mogli da nađu mesto u ovom amandamnu Odbora.
Što se toga tiče, imate našu punu podršku. Želim da se ovde, koristeći vreme ovlašćenog predstavnika, osvrnem i na nekoliko stvari za koje mislim, još nekoliko amandmana, za koje mislim da su mogli da nađu mestu u ovom amandmanu odbora. Držim se ovog obrazloženja koje kaže da, imajući u vidu opravdane razloge koji su izneti u većem broju amandmana narodnih poslanika, što znači da je skoro postojala opšta saglasnost za ovaj amandman, za ove sudske jedinice, što nije sporno i za podršku. Isto tako, mislim da treba dobro obratiti pažnju i na one amandmane gde nisu baš sve poslaničke grupe uložile, a isto tako postoji jasna i jaka argumentacija.
Gospodine ministre, na mnogo mesta u mišljenju Vlade dali ste sledeće obrazloženje – da se Predlog zakona zasniva na analizi rada osnovnih sudova, prosečnim godišnjim prilivom predmeta, kriterijuma geografske udaljenosti i razvijenosti putne mreže, broju stanovnika, tradiciji kao i realnim potrebama građana za sudskom zaštitom. Naravno, sve to imajući u vidu da treba obezbediti, odnosno, poštovanje prava na pravično suđenje i prava na suđenje u razumnom roku, bolju organizaciju rada i smanjenje troškova pravosuđa, ujednačavanje sudske praske i ostvarivanje ravnopravnosti građana kao i podizanja kvaliteta sudskih odluka.
Veoma respektujem ovo obrazloženje i mislim da je logično da onaj ko uredi pravosudni sistem da ima ove kriterijume. Dakle, nijedan ne dovodim u pitanje, ali želim da vas, gospodine ministre, podsetim da ja kao građanin, kao laik, dakle iz ugla građana posmatram ovo, ne sme da se, kako bih rekao prenebretne najvažniji kriterijum - da li je sud dostupan građanima na najlakši mogući način.?
Ovo vaše ne dovodim u pitanje, tačno je - košta, o tome treba voditi računa, potpuno sam saglasan. Prošli put sam u načelnoj raspravi rekao - najbolja je stvar kada bi svaka opština imala opštinski sud. To bi bila prava stvar. Naravno, vi ćete mi odmah reći - jeste ali ko će to da plati itd. Dakle, to imam u vidu, ali i vi uz ove kriterijume, mislim da treba da još jednom pogledate, za mene najvažniji kriterijum dostupnost suda građanima.
Prošli put sam pomenuo još jedno pitanje za neke sredine, male sredine nije sud samo organ sudske vlasti, to je jedan poseban društveni fenomen koji okuplja obrazovane ljude, sudije, advokate i da ne nabrajam dalje. Odlaskom odatle, naravno, prazni se sredina a onda je pritisak na Beograd, Kragujevac, Niš itd.
Dakle, uvažavam ove argumente, veoma ih poštujem, a iz ovog razloga o kome sam sad govorio i ponavljam meni kao građaninu najvažnije je koliko mi je dostupan sud, kako mogu do njega najpre, najlakše da stignem, da dođem, da bi ostvario ono vrhunsko pravo - pravo na sudsku zaštitu. Iz tih razloga ima dosta amandmana koje smo predložili, u smislu i podrške vašim strateškim kriterijuma, ali istovremeno da vas upozorimo da još jednom pogledate i to je bio povod da govorim, kada je u pitanju amandman Odbora, upravo da bi se ispoštovali ti kriterijumi.
Predložili smo kao poslanička grupa, inače neću govoriti posle o svakom amandmanu, predložili smo Osnovni sud u Kladovu, Osnovni sud u Apatinu, Osnovni sud u Sopotu. Vaše obrazloženje na moje pitanje u načelnoj raspravi – kakva je razlika između suda sada, osnovnog i sudske jedinice je bio da nema osim administrativnog rukovođenja, osim pretećih službi itd. To je meni dovoljan argument da je građanima svejedno da li je sudska jedinica ili je osnovni sud.
Govorim iz ugla građana. Kladovo ima sudsku jedinicu ok. Šteta je što na Odboru nije, recimo, izašao je predlog da Apatin ima sudsku jedinicu, za to ima uslove. Radi se o pograničnoj opštini, velikoj opštini, 30.000 stanovnika itd. Za Sopot i Barajevo, kada sam predložio osnovni sud, imao sam u vidu uz vašu pohvalu, baš prema vama, kada ste onaj famozni Drugi osnovni sud koji je obuhvatao 2.000 kvadratnih kilometara sa nekoliko stotina hiljada stanovnika podelili na tri, Lazarevac, Obrenovac, kao gradovi i Mladenovac, Osnovni sud u Mladenovcu koji pokriva Mladenovac, Sopot i Barajevo, apsolutna podrška.
Zašto smo upozorili za osnovni sud? Zato što taj Osnovni sud Mladenovac, Sopot, Barajevo ima preko 100.000 stanovnika. Ponovo će da bude glomazan. Ima oko 800 i nešto kvadratnih kilometara. To su bili razlozi. Inače, uz vaše obrazloženje da osnovni je sud i sudska jedinica da ne kažem potpuno isto, ne računajući način rukovođenja zadovoljava to, iako mislim da treba vratiti na onu jednu rečenicu iz vašeg izlaganja i mog podsećanja u načelnoj raspravi, treba pratiti ovu mrežu i odmah reagovati tamo gde je to glomazno, gde je veliko, da se i dalje smanjuje itd.
Upravo iz tih razloga, uz ove koji su već prihvaćeni u amandmanu Odbora, dakle, geografske udaljenosti, razvijenosti putne mreže, itd. da ne ponavljam, zato smo smatrali i smatramo i sada da treba još jednom da pogledate i potrebu da Nova Varoš ima sudsku jedinicu, jer se radi o ogromnom prostranstvu, nerazvijenoj opštini, brdsko-planinskoj opštini. Iz ugla kako građanin da dođe do suda, Guča, Lučani, ne samo Guča nego Guča – Lučani, kao teritorija. U celini opet sa sličnom konfiguracijom. I da ne nabrajam one male sredine Boljevac, Svrljig, Ljig itd. o kome sam malopre govorio.
Dakle, želim da ponovim da smo potpuno saglasni sa ovim amandmanom Odbra, ali da mislimo da ima prostora da još jednom bez obzira što nije postojala opšta saglasnost svih poslaničkih grupa, da još jednom pogledate svaki od ovih amandmana, sve sa osnovnim ciljem, ispoštovati kriterijume. Ali, dajte da još jednom vidimo da li smo učinili sve da taj sud bude dostupan građaninu, a ponavljam, to nam je najvažnije. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Selaković.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući. Dami i gospodo narodni poslanici, daću jedan slikovit primer, u što kraćoj meri.
Nažalost, u Srbiji već nekoliko decenija postoji tendencija opadanja broja stanovnika. Jedna od prvih stvari koja se oseća kao posledica tog opadanja broja i starenja stanovništva jeste gašenje škola.
Kada pogledate i ozbiljno sagledate tu celu statistiku koju je radilo duži niz godina Ministarstvo prosvete, videćete da u velikom broju koji se meri stotinama naseljenih mesta u Srbiji, škole više ne rade. Iz godine u godinu se te škole gase.
Možemo da složimo oko podatka da je škola kao jedna od temeljnih institucija izuzetno bitna za jedno mesto, ali takođe ćemo se složiti oko činjenice da ako nema dovoljno korisnika njenih usluga u jednom mestu, da nema potrebe ni za školom. Dao sam ovo kratko poređenje da bih približio i poređenje vezano, nažalost i za pravosuđe i za sudsku mrežu.
Hvala na pitanju koje ste postavili iz ugla običnog građanina, laika – da li će mu pravda ili sud biti dostupni? Hoće. Tamo gde nema dovoljno predmeta, dovoljno resursa da postoji sudska jedinica ili osnovni sud, biće organizovani sudijski dani. To je ono što je bitno da znaju i građani Lučana, odnosno Guče i građani Apatina i još nekih naseljenih mesta koja su ovde pomenuta. Ako da Bog pa u jednom trenutku oživi privreda tih mesta, uveren sam da će država smoći snage i resursa da osnuje sudsku jedinicu ili osnovni sud u tim mestima. Izvinjavam se na prekoračenom vremenu.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala gospodine ministre.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Vidite, siguran sam da gospodin Petronijević i poslanička grupa SPS neće biti u prilici da glasa za amandman. Za ovaj amandman koji su podržali neće biti u prilici da glasaju zato što amandman je predložio odbor. Predstavnik Vlade je prihvatio to, a Odbor za ustavna pitanja se izjasnio da je u skladu sa ustavnim i pravnim sistemom i postao je sastavni deo Predloga zakona. Znači, celokupna diskusija u vezi toga je bespredmetna, kada se gleda iz tog ugla.
Kada se gleda iz drugog ugla vidimo, a to ćemo videti i kada budemo razmatrali sledeći amandman koji je između ostalog podnela poslanička grupa JS, između ostalog i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, gde osim jedne tehničke greške koja se krila u tom amandmanu, a koja je ispravljana amandmanom odbora jer su zaboravili da poprave tačku koja se tiče Kragujevca i da izbace iz Kragujevca a da stave kod Aranđelovca, jedina druga intervencija je u pogledu sudske jedinice u Kovačici. Sve ostalo je praktično identičan amandman.
Čudno je da od 60 amandmana na član 3. samo amandman koji je predložila poslanička grupa JS, gospodin Petrović je predsednik odbora, da upravo samo taj amandman bude usvojen. Apelujem da ipak do kraja današnje rasprave svi mi narodni poslanici još uvek porazmislimo, pročitamo i druge amandmane. Ima dobrih amandmana i u onim amandmanima koji trenutno nisu prihvaćeni od strane Vlade ili koji nisu prihvaćeni od strane odbora, ali postoji mogućnost da se ubedimo do trenutka glasanja da još neki dobar amandman prihvatimo. Mislim da to ne treba ni na koji način gledati loše. Svi mi želimo da bolje funkcioniše pravosuđe.
Ovde sam pomenuo pitanje sudske jedinice kad već ne može da se sud u Kovinu osnuje, bar sudska jedinica. Mi ćemo biti i u nelogičnoj situaciji da kolege advokati iz Kovina, koji se trenutno upisuju u Advokatsku komoru Vojvodine, praktično se sude kod svog Osnovnog suda u Smederevu. Ne, nema nikakvih problema. Siguran sam da će i Osnovni sud u Smederevu kada bude postavljao branioce po služenoj dužnosti imati u vidu celokupno područje, pa će i advokate iz Advokatske komore Vojvodine, sa područja Kovina da isto postavljaju tu.
Međutim, mislim da je veći problem onaj o kome sam pričao, a to je za boljim i efikasnijim radom i saradnjom policijske uprave, tužilaštva i svih onih koji imaju određene nadležnosti naročito i u pogledu uspešnog sprovođenja novog Zakonika o krivičnom postupku, pre svega govorim o Zakoniku o krivičnom postupku, a onda i svemu ostalom.
Opet moram da kažem da smo donekle bili hendikepirani u radu Odbora za pravosuđe jer Odbor za pravosuđe je danas izašao sa jednim brojem amandmana. Nismo imali situaciju da Odbor za pravosuđe razmotri amandmane svih narodnih poslanika, da vidimo šta će Odbor za pravosuđe da uradi i da na vreme ukoliko je potrebno se popravi i doradi čak i amandman odbora, da se potrudimo da to učinimo na bolji način.
Danas ćemo imati situaciju da se o sledećim amandmanima na čl. 4, 13, 14, 19. izjašnjavamo odmah ovako. Onaj ko eventualno nije bio na Odboru za pravosuđe ili ko nije član Odbora za pravosuđe neće biti u prilici da iznese svoj stav u pogledu tih amandmana, a imamo situaciju da npr. u članu 4. koji kada bude stigao na red neće biti mogućnosti ni ispravka da se podnese od strane odbora, da samo Viši sud u Beogradu je nadležan da sudi sporove o autorskim i srodnim pravima. Trenutno postoji mogućnost da se popravi, da se da ispravka dok ne stignemo dotle. Kada stignemo dotle neće biti mogućnosti da se da ispravka. Svi drugi viši sudovi, osim Višeg suda u Beogradu, ne mogu da sude autorska prava. Viši sud u Novom Sadu, Viši sud u Nišu, govorim o većim mestima gde je kadrovska osposobljenost nešto bolja, neće moći da sude. Ne samo to, nego u pogledu odlučivanja o zabrani rasturanja štampe i nekih drugih stvari.
U tom smislu, imaćemo član 13. govorim na vreme da ne stignemo do toga da nam istekne vreme. Imamo u članu 13. predmete u kojima do dana početka primene ovog zakona nije doneta odluka o sudovima i da preuzimaju mesno nadležni sudovi. Ne govori se više o stvarno i mesno nadležnim sudovima kako je bilo u Predlogu zakona. Ili je greška bila u zakona pa je navođeno stvarno i mesno ili smo propustili stvarno i mesno ovde. Ima nekih stvari gde se menjaju i stvarne nadležnosti. Da li to treba ili ne treba? Ovog trenutka pokušavam da podvučem sve ono što je u predlogu amandmana odbora, da nam se ne desi da nismo videli i prošla greška jer to će se primenjivati od 01. januara, a u pogledu čl. 14. i 15. govoriću kada to stigne na red, jer tu nema principijelnosti u odnosu na čl. 14. i 15. Različiti su stavovi. To ne može.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Narodni poslanik Petrović, replika.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani gospodine ministre, osećam potrebu da i kao predsednik odbora, a više kao zamenik predsednika poslaničke grupe JS odgovorim uvaženom kolegi Mikoviću, kada je rekao da su usvojeni amandmani poslaničkog kluba JS na član 3. zakona.
Moram da kažem zbog javnosti da je odbor kada je dao ovaj amandman imao u vidu i mnoge amandmane drugih poslanika iz drugih poslaničkih grupa koji su pojedinačno stavljali amandmane kada je Rača u pitanju i Bogatić i Kovačica. Veliko mi je zadovoljstvo da pred javnošću kažem da je poslanički klub JS kada je predlagao ovaj amandman u ovakvom sadržaju imao u vidu celu Srbiju da nismo hteli da budemo lokal patriote pa da samo se sa amandmanima obraćamo ministarstvu i Narodnoj skupštini sa onih mesta odakle imamo poslanike. Jedinstvena Srbija odnosno poslanički klub nema poslanike ni iz opštine Rača, ni Bogatić, Kovačica itd. Čak ni iz opštine Ćuprija. Sagledavali smo po našem mišljenju šta je najbolje u ovoj reformi da damo naš doprinos. Drago nam je da je i odbor to prepoznao.
Gospodin Miković kada kritikuje rad odbora kada su u pitanju drugi amandmani, imao je prilike da dođe jutros u devet sati iznese svoje mišljenje. Verovatno je bio zauzet nekim ranije preuzetim obavezama pa nije mogao da učestvuje u radu odbora, ali bili su tu drugi predstavnici njegove poslaničke grupe i koliko se sećam za ove amandmane su i neki glasali tako da su oni podržani od strane predstavnika poslaničke grupe DS.
(Predsedavajući: Vreme.)
Dakle, to je to što imate pred sobom. Mislim da ovaj doprinos ne samo JS nego i odbora da poboljšamo tekst zakona. Nadam se da će ministarstvo sagledavajući sve diskusije koje će doći i posle ove moje za druge predloge i amandmane naći opravdanje da još neke usvoji.
(Predsedavajući: Vreme.)
Znam da je bilo dilema da li će biti sudska jedinica u Kanjiži. Ostalo je da se razgovara na tu temu. Prekoračio sam vreme. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Replika, Srđan Miković. Izvolite.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Činjenica je da sam o amandmanima koje sam podneo govorio i ovde u plenarnom delu, plenarnom zasedanju, kada je bilo govora u raspravi u načelima. Sve je to nabrojano i ja sam očekivao - za muzikalnog je i komarac je muzika, a kada je bila rasprava na Odboru za pravosuđe, isto, čak načelna rasprava u vezi svih predloženih rešenja sam diskutovao i skrenuo pažnju šta bi trebalo učiniti. Ovde sam davao i konkretne primere, da treba ispraviti član 14, da se ne desi da gospodina Milenkovića, predsednika Apelacionog suda u Beogradu, biramo za veliki odmor, odnosno na nedelju dana.
Dobro je što je praktično usvojen moj amandman, istina u drugom obliku i što neće doći do ponovnog izbora ljudi koji su izabrani, istina, drugačije se postupa u odnosu na tužioce koji su izabrani, odnosno ne prihvata se isti stav. Kada je moj amandman na član 14. odbijen, jedna argumentacija je bila, a na sednici Odbora, kada je usvojen amandman, data je argumentacija suprotna argumentaciji Vlade. Naime, Vlada je rekla – nije potrebno da se popravlja član 14. stav 4. jer, Bože moj, izvršen je izbor, znači stav 5. popravlja taj stav 4, a kasnije se utvrdilo na Odboru da treba da se popravi. Pa sad, ne može - pola riba, pola devojka. Ili treba ili ne treba da se popravi.
(Predsedavajući: Vreme.)
U svakom slučaju, ja smatram da sam bio u pravu ne samo kod tog amandmana, nego i kod mnogih drugih amandmana.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.
Reč ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite.
Po amandmanu?