Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2013.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja

11. dan rada

18.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:10 do 22:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka
Da, o amandmanu, vrlo kratko. Samo da se zahvalim Ministarstvu, tu smo izgubili u raspravi, gde su oni prihvatili amandman Odbora za pravosuđe i sada imamo post festum rasprave o tome što je Ministarstvo prihvatilo. Na tome smo im zahvalni i Odbor je, hoću samo da pomognem, jedinstveno to radio. Nije istina da je amandman usvojen na osnovu predloga samo jedne poslaničke grupe. Imam kao primer amandman na član 3. koji su podneli narodni poslanici Tanja Radovanović i Milan Kovačević. Taj amandman je takođe ugrađen u ovaj amandman koji je Odbor predložio i koji je usvojen. Ima takvih amandmana, različitih, političkih, ovde poslaničkih grupa, više poslanika, tako da, prosto zbog javnosti ponavljam da ovo nije istina što je izneto i ne vidim smisao rasprave post festum kada je Ministarstvo prihvatilo amandman.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima Mirko Čikiriz po amandmanu.
Ne znam zašto vas je toliko provocirao ovaj amandman. Izvolite.
...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

SPO-DHSS
Hvala predsedavajući.
Ja sam u ime naše poslaničke grupe, u raspravi u načelu rekao da smo mi pokušali zaista sa apsolutno objektivnog stanovišta da pogledamo teritoriju cele Srbije i amandman koji smo mi podneli ne tiče se uopšte opština, mesta ili gradova iz kojih smo mi, kao narodni predstavnici u parlamentu, zastupljeni. Očekivao sam u ovoj raspravi da proradi lokal patriotizam, da se svako zalaže isključivo za svoje mesto i da ne gleda kroz prizmu objektivnosti i dosadašnji ton diskusije uvaženih kolega je najčešće to i pokazivao.
Ono što je dobro, to je da je Odbor za pravosuđe predložio ovakav amandman, da je ministar imao sluha i moram da kažem da je delimično ovim prihvaćen i amandman naše poslaničke grupe, jer smo mi smatrali da dosadašnji Opštinski sud u Varvarinu treba da ostane kao sudska jedinica za opštine Ćićevac i Varvarin i dali smo detaljno obrazloženje u predlogu amandmana i to je nešto što ohrabruje.
U daljoj diskusiji, kada dođu naši amandmani na dnevni red, ja ću se izjasniti o njima i dati obrazloženje, s tim što bih zaista rekao, javnosti radi, da nije bio lak posao ni radne grupe ni Ministarstva. Ako bismo danas slušali narodne poslanike i analizirali ko se za šta zalaže, uopšte ne bismo mogli da nađemo i da dođemo do nekih jedinstvenih zaključaka, jer čini mi se da bi razlike bile veće nego u predlogu ove sudske mreže.
Takođe, mislim da treba imati na umu i da će skoro početi rad sudskih notara, da će oni obavljati značajan deo poslova iz sadašnje sudske nadležnosti, da će postojati i sudski dani i to je nešto što će sigurno ove disproporcije i ovaj loš utisak kada neka opština ili mesto izgubi sud ili sudsku jedinicu, što će možda na neki način ublažiti.
Zbog toga će naša poslanička grupa, kada budemo dalje obrazlagali naše amandmane, služiti se ne lokal patriotizmom i nećemo se obraćati samo biračima koje mi predstavljamo u Narodnoj skupštini, već ćemo zaista pokušati da sasvim objektivno pogledamo teritoriju cele Srbije i da hladne glave damo najbolje predloge. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Srđan Miković, replika na izlaganje narodnog poslanika Maje Gojković. Izvolite.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Ono što sam govorio je apsolutna istina, možemo da se uverimo. Evo, da pročitamo – u amandmanu poslaničke grupe JS napadnute su tačke 2, 28, 43. i 65. Predloga zakona na identičan način kako je to predloženo amandmanom Odbora. Istina, zaboravljeno je da se izvrši intervencija u tački 26. zato što Osnovni sud u Kragujevcu ne može da bude i za teritoriju opštine Rača ukoliko to prelazi za Osnovni sud u Aranđelovcu. Jedina praktično intervencija u odnosu na taj amandman je uvođenje sudske jedinice u Kovačici, ništa drugo. Kad govorim, trudim se da nikad ne izgovorim neistinu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zlata Đerić.
...
Nova Srbija

Zlata Đerić

Nova Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, poštovani predsedavajući, pitali ste - zašto je ovaj amandman Odbora izazvao ovoliko rasprave? Zato što se verovatno mnogi od nas posle neće javljati po svojim amandmanima, kao što neću ni ja, jer je ovaj amandman Odbora upravo uspeo da objedini jedan znatan broj amandmana koje smo podneli i da izađe u susret građanima i potrebi građana da ostvare pravo na pravdu i pravosuđe i sve ono što ih u toj oblasti muči, na najbolji način.
Nije bilo lako naći najadekvatnija rešenja, ali pozdravljamo ovu pozitivnu nameru i zahvaljujemo se, ja pre svega u ime građana opštine Bogatić, jer je na ovaj način i moj amandman, po kom se kasnije neću javljati više da ga obrazlažem, upravo usvojen i postao sastavni deo zakona. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Demokratska stranka
Svi na Odboru za pravosuđe su glasali za ovaj amandman. Ovaj amandman jeste dobar. Rekao sam, ranije kada sam govorio o amandmanima – dobro je to što smo neke četiri sudske jedinice, koje su postojale do današnjeg dana, uspeli da očuvamo i da se izborimo da one postoje i dalje.
Ono što ne valja, to je što 40 sudskih jedinica se ipak ukida. Ne mogu da budem zadovoljan do kraja amandmanom Odbora, jer amandman Odbora rešava pitanje Ćuprije, Kovačice, Varvarina, Bogatića, ali ne rešava pitanje 40 opština u kojima se ukidaju sudske jedinice.
Da li je ovaj amandman donet na ovaj ili onaj način, to mi narodni poslanici dobro znamo, mi koji smo bili na Odboru i mi koji učestvujemo u skupštinskom radu godinama. Kolega Petar Petrović, koji je predsednik Odbora, i poslanička grupa Jedinstvene Srbije, koja je praktično podnela skoro identičan amandman ili sličan amandman, je uspela da izlobira kod Vlade da ovaj amandman bude prihvaćen. Zato je takav amandman bio prihvaćen i na Odboru. Da je na Odboru bilo mogućnosti ono što je tražila opozicija da budu i druge opštine uvršćene, u smislu da im se daju sudske jedinice, da je vladajuća većina htela, bilo bi i to prihvaćeno, ali to prosto nije htela i to nije bilo prihvaćeno.
Kakve su mogućnosti Jedinstvene Srbije da ona jedina baš izdejstvuje kod Vlade da se tako nešto desi, to ostaje svakome od nas da tumačimo. Ali, fakat jeste da su sve ove sudske jedinice koje se uvode baš nabrojane i u amandmanu Jedinstvene Srbije koji je Jedinstvena Srbija podnela kada i ostali narodni poslanici drugih 60 amandmana. Dakle, na ovaj član ima 60 amandmana, praktično ovo je prihvaćeno, a drugo nije prihvaćeno i nadam se da ćemo neki idući put uspeti i mi na neki način da ubedimo Vladu da prihvati naše stavove. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Šajn. Izvolite.