Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Demokratska stranka
Amandmanom se predlaže da se deo sredstava u visini od 200 miliona dinara preusmeri sa razdela 20 – Ministarstvo privrede na razdeo 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave na ekonomsku klasifikaciju 511 – grad i građevinski objekti za izradu planske dokumentacije za državni put prvog reda Požarevac-Kučevo-Majdanpek-granica sa Bugarskom.
U obrazloženju, koje sam dobila, kao i ostali poslanici, a kojim se odbija moj amandman, između ostalog, pozvala sam se na Prostorni plan Srbije, kao i vi, vi kažete da imajući u vidu značaj ovog putnog pravca za razvoj opština u istočnoj Srbiji, kao i za razvoj Republike Srbije, u okviru programa rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti na putevima u periodu od 2014. do 2018. godine za deonicu državnog puta prvog B reda broj 22 Požarevac-Kučevo-Majdanpek planirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova u ukupnoj dužini od 84,9 km. Program će realizovati Putevi Srbije, a radovi će se finansirati iz kredita Svetske banke, Evropske investicione banke, Evropske za obnovu i razvoj i uz učešće Republike Srbije.
Probala sam, gospodine ministre, da nađem ovaj plan koji se ovde navodi, a to je plan, odnosno program rehabilitacije puteva. Mene interesuje, a i građane kraja, odnosno grada iz koga dolazim, da li se, osim izrade plana tehničke dokumentacije, ovde predviđa i asfaltiranje, odnosno sama rehabilitacija puta?
Ja sam danas probala preko ministarstva i preko Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ da dođem do tog dokumenta. U člancima koji su ovih dana izlazili vi ste viđeni kao neko ko potpisuje taj sporazum sa Svetskom bankom i ostalim bankama koje će ovo finansirati. Mene interesuje kako mi, građani i naravno mi poslanici možemo da dođemo do tog dokumenta?
Još me nešto interesuje. Interesuje me da li je deo prostornog plana koji se odnosi na ovaj deo kada su u pitanju putni pravci prvog reda, a odnosi se na period od 2014. do 2018. godine, da li je to uzeto iz prostornog plana Republike Srbije? To je prvi deo mog amandmana.
Možda ste i videli, ako se malo bolje pogleda, ja sam stavila akcenat, kao i moje kolege i koleginice, upravo na najveće razlike, a to je sam regionalni razvoj o kojem se puno priča. Mislim da je ove godine pretrpeo jako veliki lom. Od 10 milijardi dinara koje su predviđene ove godine, to se svelo na nešto malo preko pet milijardi dinara kada su u pitanju aktivnosti Ministarstva za regionalni razvoj.
Takođe, kada se radi o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, mislim da su sredstva od 120 miliona, koja su namenjena za investicione projekte, daleko ispod svakog minimuma ako se zna da je 46 opština iz Srbije upravo u toj četvrtoj kategoriji, a u njima živi preko milion naših građana, te vas još jednom molim da usvojite bar deo ovog amandmana.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. razdele 3. i 16 amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Vuk Jeremić.
Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vuk Jeremić. Izvolite.

Vuk Jeremić

Samostalni poslanici
Poštovani gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, 2014. i 2015. godina biće ključne godine u međunarodnim odnosima kada je reč o multilateralnim pregovorima, o novom međunarodnom konceptu održivog razvoja.
U septembru mesecu 2015. godine Generalna skupština UN treba da usvoji novu razvojnu strategiju za naredne decenije. Ciljevi održivog razvoja koji će tada biti usvojeni u Njujorku zameniće milenijumske ciljeve razvoja.
Srbija se kao zemlja koja je predsedavala 67. zasedanjem Generalne skupštine našla u poziciji da rukovodi procesom struktuiranja tih pregovora. Osnovana su mnoga tela. Osnovano je nekoliko foruma u okviru kojih će države članice UN pregovarati o tom zajedničkom novom razvojnom konceptu.
Kao zemlja koja je predsedavala 67. zasedanjem postarali smo se da Srbija bude jedna od retkih država koja će imati stolicu u svakom od tih tela.
Dakle, predstavnik Srbije biće svuda i mislim da je neophodno da ova država ima jedan koordinisan, jedan ozbiljan i struktuiran nastup prema tim međunarodnim pregovorima.
Logično je da takva vrsta, da kažem, međuresorne koordinacije bude vođena u okviru Vlade. Ona nije potrebna samo za razna Vladina tela, ona je potrebna za državna tela, jer koncept održivog razvoja je jedan holistički sveobuhvatni koncept koji treba da podrazumeva praktično sve aspekte razvoja jednog društva, ne samo kao jedne države ili kao regiona, već i kao jednog prostora koji je integrisan u globalnu porodicu.
Zbog toga sam podneo ovaj amandman koji predviđa formiranje međuresornog tela za koordinaciju državne politike po ovom pitanju.
Ovaj amandman ne uvećava obim budžeta. Mogao bih da kažem i da je on, pre svega, izraz političkog stava, a ne budžetske raspodele. Ta suma koju predviđam, koju smo kao jedna grupa odlučili da predložimo, na kraju krajeva, ne mora ni biti potrošena. Ona je više simbolična i više je politička. Ona je izraz stava da Srbija mora biti deo međunarodnih pregovora kada se već izborila za svoju poziciju u svakom od tih međunarodnih tela.
Prilikom svih naših nastupa u međunarodnoj zajednici uglavnom smo se bavili problemima koji su vezani direktno za naš prostor. Ovo je šansa da budemo na neki način avangarda i da budemo uključeni u pregovore koji se tiču budućnosti, koji se tiču razvoja ne samo naše zemlje, ne samo našeg prostora, već čitavog sveta.
Zbog toga bih želeo da apelujem na sve narodne poslanike da podrže ovaj amandman da u budžetu Srbije za 2014. godinu na jedan eksplicitan način bude stavljeno da je održivi razvoj državni prioritet Vlade i cele zemlje.
Prema tome, čak i za one poslanike koji nemaju nameru da podrže budžet u celini, želeo bih da apelujem u njih da usvoje ovaj budžet. Ovaj budžet je vezan za to da mi kao jedna celina, kao neko ko je u stanju da postigne državno jedinstvo oko najvažnijih pitanja, pošaljemo signal svetu da je za Srbiju u 2014. godini, za Srbiju u XXI veku održivi razvoj jedan od prioriteta.
Na kraju želim da kažem da, bez obzira na to kakve su rasprave vođene, a čuo sam kakve su rasprave vođene na Odboru za finansije, želim ovde da budem eksplicitan, ni ja, ni institut na čijem sam čelu, niti bilo ko ko je uključen u rad mog instituta ni na koji način neće biti vezan za sprovođenje i za rad ove interresorne grupe. Dakle, ovde ne govorim o projektima koje neko može da radi sa strane, u koje neko može da se uključi. U svakom slučaju, to neće biti centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoje.
Još jednom apelujem na vas da podržite ovaj amandman, jer podržavanje ovog amandmana je zapravo slanje jasnog političkog signala gde je Srbija deo modernih međunarodnih tokova.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Ovo je pitanje predstavniku Vlade koji šalje poruke. Bojim se da ćete nekog probuditi, gospodine Krstiću.
Gospodine Krstiću, kako vi niste znali šta treba predsedniku Vlade, nego je to trebao nezavisni poslanik, odnosno poslanik koji brine o predsedniku Vlade da previdi? Kako to da vi ne znate šta treba predsedniku Vlade u izvršavanju njegovih međunarodnih obaveza? Kako to da Kabinet predsednika Vlade, jedino vas to mogu da pitam, ne zna kakve su međunarodne obaveze naredne godine? Kako je to moguće?
Zar neka grupa ili poslanik ili mi odavde treba da vodimo brigu o predsedniku Vlade da li su njegovi putni troškovi dovoljni, da li su mu gume letnje ili zimske? Zaista to nije u redu. Šta radite vi u Vladi?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Mi smo kao Vlada prihvatili amandmane i drugih poslanika i na razdelima samih ministarstava, uostalom i Odbora za finansije. Mislim da je to dobar institut kao takav da dođe do sugestija, one koje su u ovom trenutku moguće i imaju smisla. Zašto ih ne prihvatiti? Ne radi se o Kabinetu predsednika, nego potpredsednika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Radmila Gerov. Izvolite.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Član 27. predsedniče.
Zaista, ne razumem, mi radimo već 13 sati. I mislim da je malo i vama pala koncentracija. Zaista, ne želim da zloupotrebljavam Poslovnik.
Gospodin Jeremić je pričao, pozivao nas ovde narodne poslanike, da podržimo njegov amandman. Amandman koji je prihvatila Vlada, koji je postao sastavni deo Zakona o budžetu, o tome se poslanici ne izjašnjavaju. Zato mislim da vam je pala koncentracija i da ste to trebali da mu kažete. Sa druge strane, zaista 13 sati je previše. Predsedniče, ne radi se o tome, da li će to sad biti na televiziji, direktan prenos ili ne. Ovde je danas potpuno obesmišljena na raspravu o Zakonu o budžetu.
Gospodin Krstić kao ministar, već dva i po sata, reč jednu nije rekao. To nije rasprava o budžetu.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ali, ovo nema nikakve veze sa Poslovnikom, pa vas molim da o tome ne diskutujemo.