Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Kasalović. Izvolite. Mislim da je vreme da privedemo kraju replike.
...
Socijalistička partija Srbije

Zoran Kasalović

Socijalistička partija Srbije
Želeo sam da završim ali očigledno da je prethodnom govorniku bitnija prošlost zato što nema argumentaciju za sadašnjost i za budućnost. Ali, postavio bih neka ključna pitanja rezultata politike DS. Slažem se i sa gospodinom Pastorom da se utvrdi odgovornost, ali DS može samo da pokuša da prikaže da je ista vrsta odgovornosti bila među stranaka u prethodnoj Vladi. To je zaista svima jasno napolju i vrapcima na grani, onaj koji je imao predsednika države, predsednika Vlade, predsednika AP Vojvodine isključivo snosi odgovornost. To je valjda svima jasno.
Ali, efekti takvog rada, a imao sam prilike da o tome razgovaram i u prošloj raspravi kada je bila, prosečna zarada u Novom Sadu u decembru mesecu 2012. godine, dakle, kada su još vidljivi efekti DS, bila je oko 60.000 dinara. Samo tik pored Novog Sada su Sremski Karlovci koji su imali oko 30.000 dinara. Na isti taj način u opštini Nova Crnja isplaćena je zarada po stanovniku te opštine dva i po puta manje i od vojvođanskog i od republičkog proseka. Isti je slučaj, a ovo je podatak iz oktobra meseca u srednje banatskom okrugu u opštini Novi Bečej, 31.505 dinara, 40% manje od proseka u Republici Srbiji koji je bio 43.615. dinara.
Da li su to rezultati koji zaslužuju pažnju? To je sadašnjost, a mi želimo da pričamo o budućnosti kakvu autonomiju želimo. Rekao sam da želimo funkcionalnu, ekonomsku, isplativu autonomiju koja će voditi računa o građanima Vojvodina, ali i o svim građanima Republike Srbije. Ovakvi rezultati nisu zaista za pohvalu i zbog toga se izbegava rasprava argumentovana o sadašnjosti i o budućnosti.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Šajn.
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Poštovane dame i gospodo, izuzetno je teško govoriti o ovom amandmanu kada imate kao predstavnike Skupštine AP Vojvodine čoveka koji je predsednik SVM, neko ko je dosledan bio u insistiranju na ovom pitanju. Kada imate čoveka koji je izuzetan stručnjak za finansije sa svojim saradnikom koji od nedavno preuzeo odgovornost u Vladi AP Vojvodine za finansije.
Onda ste u situaciji da se ne obraćate onim ljudima koji su zaista dugi niz godina krivi za situaciju i za odnose između Skupštine Srbije, Vlade Republike Srbije, Skupštine AP Vojvodine i Vlade AP Vojvodine za ovu situacije da bi mogli da se adekvatno izjasnimo o ovom amandmanu i u punom kapacitetu. Zato sama dužan, prvenstveno predsedavajućem da kažem da mi moramo ovaj amandman i odluku koju donosimo da sagledamo u jednom širem političkom, pravnom okviru u kome se nalazimo danas. Onda na osnovu toga da zaista imamo utemeljenje u našoj odluci zašto se na ovaj ili onaj način izjašnjavamo o njemu.
Ono što želim da kažem to jeste da je SVM bio vrlo dosledan kada je vodio tu politiku. Međutim, to isto pokazuje odnose u Vojvodini da onog trenutka kada su oni imali realan uticaj, kada je liga imala realan uticaj i tada smo imali jednu situaciju. Međutim, kada taj uticaj nije više mogao da bude realan već je bio sporadičan jer je neko mogao da vodi politiku onako kako on hoće, onda je uticaj tih nekih drugih ideja bio izbrisan. Reći ću vam o čemu se radi, a to ima direktne posledice i na budžet i na ovaj amandman o kome mi govorimo.
Iako je gospodine Pastor u jednom razgovoru kada je radio realizaciju budžeta i Fonda za razvoj jasno rekao da je spreman da za proces integracije Roma odrede se određena sredstva i da u susretu ravnomernom razvoju svih pripadnika nacionalnih zajednica. Nekome to nije odgovaralo pa je onda to sveo na politiku da se za 40 firmi sa 1800 evra govori kako mi podstičemo razvoj integracije Roma upravo iz ovih sredstava iz ovog razdela o kome se govori.
Takođe, kada govorimo o uticaju gospodina Čanka, u razgovoru sa njim kada smo razgovarali, da se opredele sredstva i da pored hrvatskog jezika koji je kao novi jezik, ne kao stečena prava, uveden kao zvaničan jezik u AP Vojvodini kada govorimo o procesu promena gde je on imao realnu želju i realnu iskrenu nameru da to bude jedan od službenih jezika. Onda nije mogao tu stvar i da realizuje zato što neko u većini nije želeo ni to da uradi, a nije želeo ni da se formira zavod za kulturu Roma.
Mi danas imamo zavode za kulturu svih nacionalnih zajednica, nekih koje su manje brojnije u odnosu na Rome, međutim, ovog trenutka nemamo.
Šta to ukazuje i zašto to ima direktnu vezu sa ovim amandmanom? Ukazuje da se mi nalazimo u jednom pravno-političkom okruženju u kome moramo jasno da definišemo određene stvari. Mi moramo da donesemo napokon taj zakon i ja očekujem i od ministra finansija i od pokrajinskih organa vlasti koji su danas ovde da najbrže što je moguće otpočnu razgovore na tu temu o zakonu o finansiranju AP Vojvodine, da redovno imamo informacije o tome u kom pravcu idu ti pregovori i na kraju da 2014. godinu zaista ne dočekamo bez barem jednog ozbiljnog predloga zakona koji nam na vrlo jasan način demistifikuje sve ove dileme o kojima mi danas govorimo.
Nažalost, mi smo u jednoj neustavnoj situaciji. Jer, ako po zakonu o Vojvodini kojim određene stvari nisu ustavne, dovodi se u pitanje i to da li u tom budžetu od tih 7% treba da učestvuju u odlučivanju o njegovom trošenju svi građani Vojvodine, onako kako piše u Ustavu Republike Srbije, a tamo piše da u svim organima vlasti, republičkim organima vlasti, pokrajinskim organima vlasti, predstavnici nacionalnih zajednica moraju da budu zastupljeni.
Nažalost, izborni sistem u Vojvodini je takav da danas mi nemamo predstavnika Romske nacionalne zajednice, nažalost, mi nemamo ni u nekim drugim organima predstavnika Romske nacionalne zajednice i ja govorim da sve to ide u prilog tome da mi moramo napokon da uredimo državu, moramo napokon da definišemo neka ključna pitanja, moramo vrlo iskreno i otvoreno da govorimo o tome i kad to budemo uradili, onda možemo vrlo relevantno i da dajemo odgovore na određena pitanja kao što su ova.
U tom pravcu, ja doživljavam ovu raspravu kao inicijativu ne samo danas, nego da, kad su u raspravi i drugi zakoni, budu predstavnici AP Vojvodine ovde, odnosno Skupštine. Nije samo budžet kada ovde treba da bude neko iz Skupštine AP Vojvodine, nego i kad se ostvaruju ljudska, manjinska prava, možda kad smo donosili Deklaraciju o odnosima prema pripadnicima Mađarskoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini, možda smo i tada trebali da imamo predstavnika Skupštine AP Vojvodine.
Dakle, hajde da to promenimo. Hajde da navike koje su trajale 10 godina da AP Vojvodina isključivo preko svojih političkih predstavnika, partijskih, bude prisutna ovde u Skupštini, bude zaista prisutna kao institucija, da to bude naš pomak i da to pomogne svim poslanicima da možemo da donosimo odluke koje su u skladu sa interesima Vojvođana.
Ovo govorim i kao predstavnik Romske nacionalne zajednice i kao neko ko živi u Vojvodini, ko živi u Kovačici i očekujem da ćemo zaista u 2014. godini da stvorimo drugačiji pravno-politički ambijent i da stavimo tačku na ovo pitanje. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Potpredsedniče, ministre, gospodine Pastor, dame i gospodo narodni poslanici, naravno da se ne radi ovde samo o ovom amandmanu. Mi ove scene imamo svake godine i zapravo se rasprava o ovom amandmanu pretvori u raspravu o ključnom pitanju u ovoj zemlji a to je – kako je ona organizovana, da li može da izdrži i da funkcioniše po onim principima po kojima je organizovana katastrofalnim Ustavom iz 2006. godine? U međuvremenu je ta situacija dodatno iskomplikovana nizom odluka, u ovom slučaju odlukom Ustavnog suda i zbog toga ovo danas izgleda ovako. I naravno, treba to reći.
Nisu se sve političke partije ponašale u prošlosti na jednak način. Postoje političke partije koje su 2006. godine bile protiv ovakvog Ustava, znajući, između ostalog, da ni ovako pogrešno definisana ustavna odredba, pokušaj da se autonomija svede i da se objasni i da se trajno definiše kroz neki nejasno postavljeni procenat budžeta, da će se to pretvoriti u katastrofu. Dakle, postoje stranke koje su bile protiv tog Ustava – LDP, LSVM, SVM i bile su vrlo dosledne nakon toga i kada je Ustav usvojen, u borbi makar za tih 7%. Postoji DSS koja je na potpuno drugom polu političke scene, koja brani taj Ustav za koji veruje da je dobar. Postoje i druge političke partije koje su se ponašale u zavisnosti od trenutnih okolnosti. Ali, sve je to danas manje bitno.
Mi pitanje autonomije Vojvodine, a sledstveno i organizacije čitave Srbije, ne možemo da rešimo na jednoj raspravi o budžetu, a pogotovo na raspravi o jednom amandmanu. Ono što LDP predlaže je da se odustane od ambicije da se na ovome politički profitira sa bilo koje strane i da se razgovara o promeni Ustava. To je jedini način da u narednim godinama nemamo ovu vrstu rasprave šta je 7% i od čega 7%. Mi tu besmislenu raspravu vodimo već punih šest godina. To nas opisuje kao društvo nesposobno da se organizuje i da sračuna šta je 7%. A u stvari se iza toga kriju neiskrene političke ambicije iz 2006. godine da se kosovski poraz prikrije time što se usvaja Ustav čije su žrtve na kraju i Vojvodina i svi drugi delovi Srbije gde je stanje tako konzervirano da mi danas sedam godina kasnije pokušavamo da živimo tako što do pola nosimo šinjel, a od pola odelo. I takvi pokušavamo, u situaciji kad smo suočeni sa neverovatnom ekonomskom i političkom krizom, da preživimo.
Još jednom poziv Liberalno-demokratske partije – mi se zalažemo za ovaj amandman. U ovom trenutku se ovakva ustavna garancija mora poštovati, ali Srbija, Vojvodina, svi građani Srbije ne mogu da žive u ovakvom interegnumu predugo. Dakle, vreme je za neku vrstu dogovora. Vreme je da razgovaramo o Ustavu, ali ne onako kako se razgovaralo 2006. godine. Ustav nije prošao u Vojvodini, ali postoji. Političke stranke koje su tada podržavale Ustav danas imaju, neke od njih drugačije pozicije, neke iste pozicije, ali se vreme promenilo. I besmisleno je da pokušavamo da poentiramo na temama iz 2006. godine. Jasno se pokazalo posle sedam godina da smo mi koji smo bili protiv tog Ustava u pravu. Mi to danas ne želimo da iskoristimo kao platformu za poentiranje, nego kao platformu da se na tim pozicijama, uz uvažavanje mišljenja onih koji imaju drugačije poglede na položaj Vojvodine, na organizaciju Srbije, razgovaramo o tome.
Prvo moramo da se dogovorimo šta država radi i šta su javna ovlašćenja. Onda moramo da se dogovorimo oko toga kako su ona podeljena između centralne vlasti, autonomije ili autonomija, jer, legitimno je pitanje da se u Srbiji razgovara i o drugim autonomijama i lokalnih samouprava. Ta ovlašćenja moraju da budu znatno manja nego sada. Kada ih rasporedimo međusobno, onda će biti manje-više tehničko pitanje da kroz zakone o budžetskom sistemu i budžete ta sredstva i taj novac rasporedimo i da vršimo njihovu kontrolu.
Šta je tu toliko komplikovano? Oni koji u politici nisu spremni da budu iskreni, pitanje Vojvodini i svako drugo emotivno pitanje koriste kao neku vrstu maske za nesposobnost da reše ona pitanja koja su ključna.
Dakle, još jednom apel LDP da se ovaj amandman usvoji, ali da odmah iza toga počnu ozbiljni razgovori o tome šta je buduća teritorijalna, politička, ekonomska, socijalna, kulturna, prosvetna, kakva god hoćete organizacija Srbije, Vojvodine u njoj i svih lokalnih zajednica. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dejan Mihajlov. Izvolite.

Dejan Mihajlov

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, gospodine Pastor, ovo pitanje, pitanje 7% može da se posmatra i da se tumači na način na koji smo ovde danas pokušali da uradimo kao pravno-političko ili politikantsko. Prosto, ako govorimo o pravnom pitanju, DSS je tu uvek bila krajnje dosledna i odgovorna i potpuno je poštovala Ustav, za razliku od onih koji to nisu radili, koji su doneli Statut Vojvodine koji nije u skladu s Ustavom i Zakon o nadležnostima Vojvodine koji takođe nije u skladu s Ustavom, koji je, na svu sreću građana Srbije i građana Vojvodine, Ustavni sud stavio van snage i gde će on morati da se uskladi sa Statutom i sa onim što je pravni poredak Republike Srbije i sa jednim ustavom koji je prošao i dobio najviše ocene kao jedan najdemokratskiji i najbolji Ustav koji je donet u više poslednjih decenija u Evropi, je Ustav koji u Evropi garantuje najveći stepen i manjinskih prava i koji ta manjinska prava štiti na najbolji mogući način.
Ono što hoću da kažem ovde, politikantska rasprava koja se povela ovde, jeste da mi trebamo Ustav da usklađujemo sa političkim potrebama za očuvanje vlasti i sakrivanje lopovluka i da treba da menjamo Ustav da bi sakrili nečije planove i nečije politike, i nečije probleme, je potpuna besmislica.
Zašto se nismo, kada smo govorili o „Razvojnoj banci Vojvodine“, pozivali na Ustav? Tri stotine miliona je otišlo iz budžeta Republike Srbije. O „Metalsbanci“, o svim ostalim stvarima? Tada je Republika bila apsolutno dobra i tada je nije postojao nikakav drugi problem.
Ovde govorimo o potrebi da se realno stanje uskladi sa zakonom, što smo mi kao DSS i radili, ali očigledno oni sa kojima ste vi sada u Vladi i sedeli u Vladi, to tako ne misle. Onda se ovde vode besmislene, slušamo skoro sat vremena, politikantske rasprave.
Demokratska stranka koja je sada odjednom shvatila da treba Ustav da se poštuje, a do pre godinu dana mislila da ne treba da se drže Ustava kao pijan plota, do onih drugih koji sada se prave da nisu od 2008. godine bili u vlasti sa DS i potpisali Sporazum, Deklaraciju o pomirenju i zajedno hrlili sa njima u socijalističku internacionalu. Dve hiljade osme godine DS je SPS oprostila što su nas tukli, što su nas uveli u ratove, što su dozvolili da se sve to dešava Srbiji. To je DS oprostila. Oni su valjda njima oprostili nešto drugo i to je ono što smo 2008. godine doživeli.
Ono što svi ovde treba da znamo, a to je da Ustav mora da se poštuje uvek i na svakom mestu. Te priče, da Ustav u Vojvodini nije prošao, prošao je svugde, 50% građana Srbije je glasalo za Ustav. Ne 50% onih koji su izašli na referendum, 51% građana Srbije je glasalo za ovaj Ustav, ovakav kakav je, od upisanih birača. Nijedan akt nigde u Evropi, nigde u svetu nije dobio taj legitimitet, tu legitimaciju koju ima Ustav Republike Srbije.
Stoga, kad slušam sva ova osporavanja sa politikantskih pozicija, da bi se prikrile prave političke namere koje idu u pravcu secesije ili nečeg drugog, su za mene ništa drugo do pokušaj manipulacije činjenicama. Činjenica je da Vlada od 2008. godine ne poštuje Ustav Republike Srbije u odnosu finansiranja Vojvodine, da je to jedino poštovala Vlada DSS, i to je ono što je činjenica. Mi treba ovde da vidimo kako ćemo da nađemo izlaz iz ove situacije. Dajte da o tome govorimo, a ne da sve ostale probleme krijemo iza problema promene Ustava.
Zašto, gospodine Pastor, ne kažete da su dve od pet najnerazvijenijih opština u Srbiji iz Vojvodine? Ako govorite o Vojvodini, koja je do skoro bila lokomotiva, zašto ta lokomotiva ima dva vagona koja su najgora u Srbiji? Zašto o tome ovde ne govorimo, ako već govorimo o situaciji u Vojvodini? To su suštinski problemi. Gde su te pare odlazile? Gde su te silne pare odlazile iz Vojvodine? Kako je vojvođanska vlast dozvolila, u kojoj vi učestvujete, dugi niz godina, da dve najnerazvijenije opštine u Srbiji budu iz Vojvodine? To je tema, ako već hoćemo da otvorimo na ovaj način pitanje Vojvodine. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima gospodin Pastor. Izvolite.

Ištvan Pastor

U svom uvodnom obraćanju, u dva minuta, sam rekao o čemu sve ne mogu da govorim, zbog toga što vremenski okvir to ne dozvoljava. Sa druge strane, zbog toga što smo o tim stvarima milion puta razgovarali. To su stvari koje se najčešće rešavaju sa rečenicom, pa i drugde je tako, pa i drugde je teško, pa i drugde je problematično. Iz tog razloga mislim da u ovoj raspravi na takve detalje verovatno ne vredi trošiti snagu.
U odnosu na ovo, što mislim da je značajno, o čemu ste govorili, što se tiče Statuta, Zakona o nadležnostima, odluke Ustavnog suda i td, moram da kažem da, čitajući izveštaje predsednika Ustavnog suda za 2012. godinu, može da se zaključi sledeće – da je Ustavni sud proglasio, odnosno utvrdio neustavnost pojedinih odredbi, ukupno 25 zakona koje je donela Narodna skupština Republike Srbije. To je Zakon o advokaturi, zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o VOA i VBA, zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o sahranjivanju i grobljima, zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vladi, Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, te zakone je donela ova skupština, ne Skupština AP Vojvodine, ova skupština, Zakon o visini stope zateznih kamata, Zakon o stečaju, Zakon o štrajku, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o obaveznom osiguranju i saobraćaju, Zakon o sudijama, zakon o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu.
Šta to znači? Da li to znači da bi toj logici ova skupština trebala da razmišlja o sopstvenom raspuštanju i raspisivanju vanrednih izbora?
(Predsedavajući: Vreme.)
Ako tome dodam i okolnost da je isti taj Ustavni sud osporio ustavnost sedam odluka Vlade, onda mislim da je potpuno jasno da se radi o instituciji, Ustavnom sudu, kao mehanizmu tegova i kontra tegova, koji vrši kontrolu i ta kontrola se nakon toga mora sprovesti. Iz tog razloga ne vidim nikakav problem. Dobićemo odluku Ustavnog suda i postupićemo po njoj, kao što smo to činili do sada.