Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Jovana Mehandžić

Demokratska stranka
Dobar dan poštovani ministre.
Poštovani predsedavajući, suština ovog amandmana jeste da obrazovanje i nauka u budžetu za sledeću godinu dobiju još sredstava iz prostog razloga što smatramo mi iz DS da su obrazovanje i nauka apsolutno najvažnija i najbitnija investicija za jedno društvo i način da se na duge staze uloži u boljitak ovog društva i naše nacije.
Ono što sam predložila ovim amandmanom jeste između ostalog i da Petnici obezbedite 30 miliona za funkcionisanje zato što ste na sreću prihvatili kroz amandman koleginice Plavšić i zbog toga mi je veoma drago. Ono što smo dalje predložili jeste poboljšanje uslova u kojima naša deca uče i stiču znanja i veštine. Da uložite još više u infrastrukturu u smislu osnovnih, srednjih škola, ustanova studentskog, učeničkog standarda i ustanova visokog obrazovanja.
Dalje, predložili smo da povećate sredstva za rad sa talentovanom i darovitom decom i učenicima iz prostog razloga što smatramo da je to investicija koja se isplati i koja će ovom društvu obezbediti boljitak i da ova država još više pomogne u smislu takmičenja učenicima zato što smo videli u proteklom periodu da nikada nije dosta sredstava koje država obezbedi vezano za podršku učenicima koji idu na takmičenja, donose odlične rezultate ovoj državi. Grade jedan imidž Srbije u naučnim i obrazovnim krugovima kojima samo možemo da se ponosimo. Smatramo da država mora da uloži još sredstava u rad sa talentovanim i darovitim učenicima i da omogući još većem broju učenika da idu na takmičenja, pogotovo međunarodna.
Ovaj projekat predlaže i dva nova projekta…
(Predsedavajući: Vreme.)
… odnosno obrazovanje odraslih koje ste, završavam, predvideli zakonom koji je donesen u junu ove godine…
( Predsedavajući: Ako me niste čuli, rekao sam da…)
…. Da završim rečenicu, ako vi mene niste čuli. Dakle, završavam.
U junu ove godine ste doneli Zakon o obrazovanju odraslih koji stupa na snagu i počinje da se primenjuje 1. januara 2014. godine. U ovom budžetu niste predvideli sredstva za obrazovanje odraslih. Mojim amandmanom je to predloženo i molim vas da to još jednom razmotrite.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdeo 20 i 24 amandman je podnela narodni poslanik Ana Novković.

Ana Novković

Ujedinjeni regioni Srbije
Gospodine ministre, verovatno znate da od 1. januara za najveći broj poljoprivrednih proizvoda neće biti carine i to će biti veliki pritisak na našu ionako nekonkurentnu poljoprivredu i naše seljake. Nažalost, za ovo se nismo ni adekvatno ni na vreme pripremili i zato URS traže da budžet za poljoprivredu bude i veći od 5% a ne manji, kao što ste planirali, a ovim amandmanom tražimo da dodate 2 milijarde u budžetu za investicije u poljoprivredi jer jedino investicijama u poljoprivredi nju možemo modernizovati i učiniti konkurentnim.
Ujedinjeni regioni Srbije traže da poljoprivrednicima date bespovratna sredstva za nabavku sistema za navodnjavanje, za mehanizaciju, plastenike, hladnjače, za linije za preradu poljoprivrednih proizvoda.
Gospodine ministre, na poljoprivredi ne smete štedeti. Vi dolazite iz jedne razvijene zemlje i veoma dobro znate šta znači modernizovati i investirati u bilo koju proizvodnju. Zato me čudi što ste odbili ovaj amandman URS. Očekujem vaš odgovor zašto ste to uradili jer ovakvim odnosom prema poljoprivredi koji imate u ovom budžetu, srpsku poljoprivredu i srpske seljake samo ćete gurnuti u onaj ambis o kojem ste danima ovde pričali.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 7. razdele 20 i 24 amandman je podnela narodni poslanik Slavica Saveljić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Slavica Saveljić. Izvolite.

Slavica Saveljić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Na ovaj član predloženog zakona poslanici URS podneli su veći broj amandmana. Poljoprivreda je jedan od stubova naše politike i dok smo bili deo Vlade intenzivno smo se zalagali za obaveznih 5% budžeta za poljoprivredu. U lokalnim samoupravama, gde URS vrši ili bitno utiče na vlast, agrarni budžeti su već tradicija. Najbolji primer za to je grad Kragujevac, koji je prošle nedelje, usvajajući svoj budžet, desetu godinu za redom planirao i sredstva za agrarnu politiku i time dao stvarni, a ne deklarativni doprinos razvoju sela i poljoprivrede.
Na žalost, republički budžet za 2014. godinu vrlo se restriktivno odnosi prema poljoprivredi i od 5% zagarantovanih zakonom nema ništa.
Ovim amandmanom, URS su predvideli veće podsticaje za nekomercijalna domaćinstva i mi predlažemo da u ove podsticaje dodatno bude uloženo tri milijarde dinara. Smatramo da ovakvim podsticajima može da bude obuhvaćeno čak 60.000 korisnika i da bi svaki član porodičnog domaćinstva morao i treba da dobije 50.000 dinara.
Ova domaćinstva su u izuzetnom siromaštvu. Čuli ste i od predsednika poslaničke grupe u načelnoj raspravi, preko 200.000, tačnije 213.000 dobija poljoprivrednu penziju, jedva oko 10.000 dinara, a više od 100.000 lica starijih od 65 godina uopšte nisu ostvarila pravo na poljoprivrednu penziju.
Srbija je zemlja sa velim potencijalom, ali i velikim problemima u poljoprivredi. Svi o poljoprivredi puno pričamo, a kad dođemo u priliku da tu politiku pokažemo, nekako obećanja padnu u vodu. Sela su sve starija, sve siromašnija, mehanizacija zastarela, prihodi među najnižima u Evropi, oko 700 sela izumire, jedna petina dece sa seoskog područja uopšte ne upiše ni osnovnu školu, a mladi se teško odlučuju da na selu i ostanu.
Zbog svega ovoga smatramo da je zaista neophodno dati nove podsticaje, zato što je i mladima i ženama i nekomercijalnim domaćinstvima potrebna predvidiva i to dugoročno predvidiva poljoprivreda…
(Predsedavajući: Vreme.)
… i politika u toj oblasti, a ne nešto što će se ad hok menjati svake godine. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 7. razdele 20, 24 i 28 amandman je podnela narodni poslanik Jelena Travar Miljević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. razdele 20, 24 i 53 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. razdele 20 i 25 amandman je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić.
Izvolite.

Suzana Grubješić

Ujedinjeni regioni Srbije
Hvala gospodine potpredsedniče.
Ovaj amandman se odnosi na rekonstrukciju, odnosno dovršetak rekonstrukcije nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i radi se o stvarno skromnom sumi od 100 miliona dinara, koja zaista ne bi narušila fiskalnu ravnotežu.
Ovaj projekat je dobio široku podršku javnosti, a to sve u cilju unapređenja obrazovanja mladih, povećanja broja obrazovanih mladih stručnjaka i razvoja sektora komunikacionih tehnologija.
Mi smo, samo da se setimo, strategijom razvoja industrije, kao jedan od prioriteta industrijske politike, postavili razvoj IT industrije, tako da mislimo da je razvoj IT industrije neophodan i hitan zbog zaustavljanja odliva mozgova iz naše zemlje, o čemu pričamo godinama, pa sa tim u vezi treba stvoriti uslove da mladi stručnjaci pronađu posao u svojoj zemlji, ali pre svega investirati u proširenje kapaciteta naučnih i fakultetskih ustanova i obezbediti garancije za investicije u ovoj oblasti i obezbediti opremanje tehnoloških parkova.
Da naše zalaganje za razvoj IT ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, hajde da krenemo od ove skromne sume od 100 miliona dinara za adaptaciju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdele 20 i 25 amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Miodrag Stojković i Vladimir Gordić.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Gordić.

Vladimir Gordić

Demokratska stranka
Poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege, predlažući ovaj amandman na budžet, namera nam je bila da se povećaju sredstva koja se opredeljuju za nauku, kao i sredstva koja su neophodna za normalno funkcionisanje Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Srbija se naime danas, po svom ulaganju u nauku od 0,36% BDP i sumom od 14 milijardi, nalazi na poslednjem mestu u Evropi. S obzirom na ovo, ne može da čudi činjenica da imamo najmanji broj prijavljenih naučnih patenata i da Srbija iz godine u godinu sve više stagnira.
Da li zaista mislite, gospodine ministre, da je 30.000 dinara godišnje, po naučnom radniku, odnosno 2.500 dinara mesečno za direktne materijalne troškove kojima treba da se plate potrošni kancelarijski materijal, potrošni laboratorijski materijal, troškovi putovanja na naučne skupove, školarine za postdiplomske studije, zaista dovoljno da bi naša nauka mogla da iznedri proizvode koji će biti konkurentni na svetskom tržištu.
Ovako loši uslovi rada i smanjenje plata naših naučnih radnika i drugih visoko obrazovanih kadrova, dovešće do daljeg odliva mozgova iz naše zemlje, ali i odliva ogromnih finansijskih sredstava koja se ulažu u njihovo školovanje i njihov rad. Ovo je poruka njima, da treba da odlaze u inostranstvo, da bi mogli da se profesionalno ostvare, a Srbija će nakon toga od tih zemalja i od tih stranih fabrika po visokim cenama kupovati znanje i tehnologiju.
Upravo iz ovog razloga, što smatramo da ulaganje u nauku investicija, a ne potrošnja, tražimo da se milijarda dinara, koja je opredeljena na razdelu Ministarstva privrede, a predviđena za gašenje i rasprodaju naših fabrika i otpuštanje radnika, bude prebačena za razvoj nauke…
(Predsedavajući: Vreme.)
… koja može da bude zamajac za razvoj naše privrede o otvaranje novih radnih mesta. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković.