Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.12.2013.

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćeno je dva minuta i 40 sekundi od vremena poslaničke grupe.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Poštovana potpredsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi pred sobom imamo Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima.
U pogledu Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, u pogledu člana 1. neću se mnogo osvrtati, jer tu se radi praktično o reosiguranju. Mislim da je svakome ko je ozbiljno čitao Predlog zakona to jasno.
Šta nam nije jasno? Da li odredba člana 234. Zakona o osiguranju treba da se prolongira iz godine u godinu, dalje i dalje?
U tom smislu moje kolege i ja iz poslaničke grupe DS sačinili smo tri amandmana. Danas smo dobili uveravanje gospodina ministra da će NBS kao ovlašćeni predlagač zakona u ovoj oblasti završiti posao i da ćemo imati mogućnost da u Narodnoj skupštini izglasamo nov zakon o osiguranju do polovine naredne godine.
Ako je to istina, nemam razloga da sumnjam da gospodin ministar je to iskreno rekao, onda isto tako nema razloga da se ne prihvati amandman narodnog poslanika Srđana Mikovića, koji je predložio da rok koji se produžava bude šest meseci, a ne godinu dana ili amandman gospodina Srđana Milivojevića, koji je predložio da se produži rok na osam meseci ili amandman narodne poslanice Nataše Vučković, koja je predložila da taj rok produženja bude devet meseci.
Gospodine ministre, uveravate nas da će za šest meseci biti završen posao i ne vidim zašto ne biste prihvatili amandman i rekli – u redu, razdvajanje životnog i neživotnog osiguranja biće za tih šest meseci, usvajamo amandman?
Ukoliko sam previše bio optimistički određen prema tome ili ukoliko sam previše verovao gospodinu ministru, dajte da produžimo rok dva ili tri meseca ili da prihvatimo predlog gospodina Srđana Milivojevića ili gospođe Nataše Vučković.
Konačno, činjenica je da predloge zakona sačinjavamo kada je cajtnot. Znali smo prošle godine kada nam ističe ovaj 31. decembar, a onda brže bolje 18. decembra, dan uoči Svetog Nikole se da Predlog zakona i očekuje se da se to odmah izglasa.
Redovna procedura je, za one koji ne znaju naš Poslovnik, da 15 dana predlog zakona treba da stoji u skupštinskoj proceduri, da svaki narodni poslanik i članovi i matičnog odbora i drugih odbora koji se izjašnjavaju po pitanju predloga zakona imaju dovoljno vremena da se izjasne. Zato je tih 15 dana, da bi se pročitalo i da nam se ne bi desilo kao u predlogu zakona da se predvidi stupanje na snagu osam dana nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“. Danas je 23. decembar. Osam dana od danas kada je? To je 31. decembar 2013. godine, a 31. decembar 2013. godine je rok kada su organizacije za osiguranje trebale da razdvoje životno i neživotno osiguranje.
Polazi se od pretpostavke verovatno da neće biti amandmana, da će danas moći da se izglasa zakon, da će danas predsednik Republike potpisati ukaz o proglašenju i da će danas biti objavljen zakon. Jedino tada ima smisla odredba da će zakon stupiti na snagu osam dana od dana objavljivanja.
U protivnom, ukoliko budemo raspravljali o amandmanima 25. decembra, što očekujem da neće biti jer je 25. veliki praznik Božić za veliki broj građana Srbije i jedan broj narodnih poslanika, očekujem da će se u četvrtak raspravljati o amandmanima. Ako se to desi, objavljivanje ne može da bude pre četvrtka ili pre petka, naročito ako glasanje bude u 19,00 časova, kako je potpredsednik Konstantin Arsenović najavio.
Šta to znači? Ako ne usvojimo amandman, džabe nam uopšte Predlog zakona. Džabe smo krečili, jer 1. januara svi koji do 31. decembra nisu uradili svoj posao ulaze u docnju. Bespredmetno raspravljate. Da ste nas pitali ranije, objasnili bismo vam.
Druga stvar, što je posebno interesantno, dobili smo predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima.
Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine je od strane predsednika Odbora zakazana upravo za 19. decembar, za Svetog Nikolu sa ciljem da je ovo jako važno. Ne znam šta će se desiti ukoliko se to ne uradi upravo tada za Svetog Nikolu?
Činjenica je da predsednik Odbora gospodin Cvijan tada nije bio u prilici i uglavnom nije predsedavao tim odborom. Opet ovde pred svima vama moram da se izvinim što tada nisam bio u prilici da predsedavam Odborom za ustavna pitanja i zakonodavstvo zato što nisam na stalnom radu u Narodnoj skupštini i zato što sam tada bio u obavezi da u isto vreme budem na drugom mestu upravo braneći čoveka koji je dan danas u pritvoru samo zbog uznemirenja javnosti koji je u tri, četiri mandata dobio poverenje svojih sugrađana i to 75%. Upravo zbog toga nisam mogao da stignem na sednicu Odbora, a postavlja se pitanje i tumačenja tog člana 211. Zakonika o krivičnom postupku – da li uznemirenje javnosti, koji ugrožava nesmetano vođenje krivičnog postupka treba da bude razlog za pritvor?
No, da neko protumači da otvaram političku temu, a to jeste par ekselans politička tema, ja ću se vratiti na ovo samo tumačenje.
Činjenica je da smo mi kao narodni poslanici dobili predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kojim je predsedavao predsednik Narodne skupštine, gospodin Stefanović u takvom tekstu gde se kaže: da bi kandidat bio imenovan za direktora javnog preduzeća potrebno je da ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o javnim preduzećima, Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija koja je objavljena 2013. godine, kao i aktima Komisije za imenovanje Vlade.
Kada nam je Vlada davala predlog autentičnog tumačenja, mislim da jedino što je Vladi bilo bitno je bilo da u postupku imenovanja direktora javnog preduzeća ne primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku. Te rečenice nema u tekstu autentičnog tumačenja, ali ima ovo drugo. Sada ću da vam objasnim šta je tu apsolutno nelogično.
Mi dajemo tumačenje kako treba da se tumači odredba Zakona o javnim preduzećima koja je 2012. godine izglasana. Te 2012. godine nije bilo uredbe Vlade iz 2013. godine, a mi dajemo tumačenje da ta odredba iz 2012. godine važi na taj način da su potrebni uslovi iz Zakona o javnim preduzećima, Uredbe iz 2013. godine i uslovi iz akata Komisije za imenovanje Vlade. Nonsens. Godine 2012. nije postojala uredba, a mi tvrdimo da Zakon iz 2012. godine važi. Drugo, Zakon je stariji od uredbe. Šta mi tumačimo, da su potrebni uslovi iz određene uredbe koja će biti doneta u budućnosti u odnosu na izglasavanje zakona?
Konačno, samo bih vam ukazao na još jednu stvar. Na apsurd, pre svega tumačenja člana 22. stav 1. tačka 1). Imate u materijalu. Znači, tumači se da za direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina, imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove – da je punoletno i poslovno sposobno, a ne nabrajam da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće, da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama III stepena, doktor nauka, II stepena master itd, da ima najmanje pet godina radog iskustva, da nije član organa političke stranke, da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja, službene dužnosti, da licu nije izrečena mera bezbednosti i zabrane obavljanja delatnosti. Znači, izvlačimo samo jednu rečenicu, ovo drugo ne važi. Puj pike ne važi. Za tumačenje to nije važno. Molim vas da na ovo posebno obratite pažnju.
Mi dajemo tumačenje da bi kandidat bio imenovan za direktora javnog preduzeća, potrebno je da ispunjava sve uslove koji su propisani Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija i aktima Komisije za imenovanje Vlade, a ti uslovi se odnose ne samo za Republičko javno preduzeće, nego se odnosi i na ona javna preduzeća čiji je osnivač organ uprave AP i jedinica lokalne samouprave. Znači, oglas o javnom konkursu priprema s jedne strane nadležno ministarstvo, odnosno organ uprave AP ili jedinice lokalne samouprave.
Sada mi objasnite, da li je to normalno da za preduzeće u bilo kojoj lokalnoj samoupravi se propisuju uslovi iz Republičke uredbe i uslovi iz akata komisije za imenovanje Vlade, a radi se o javnom preduzeću u bilo kojoj lokalnoj samoupravi? Da li su se tu malo pomešale nadležnosti i pomešalo ono šta se htelo?
Ukoliko se htelo da se protumači da Zakon o javnim preduzećima ima primat u odnosu na Zakon o opštem upravnom postupku, to je moglo mnogo jednostavnije da se uradi. Mi sada imamo autentično tumačenje, koje ničem ne služi gde ne dobijamo odgovor onaj koji je očigledno bio bitan Vladi, a autentično tumačenje pošto se donosi u postupku istog, kao i kako se donose zakoni. Autentično tumačenje će da nam padne pred Ustavnim sudom. Da li mi to hoćemo?
Ovog trenutka još jednom postavljam pitanje – da li nam treba ovakvo jedno zaletanje u autentičnom tumačenju gde se dira u nadležnosti i lokalne samouprave, gde se dira u nešto što je Zakonom o javnim preduzećima definisano kao nadležnost organa lokalne samouprave, samo zato da bi stigli do nekog tumačenja koje treba da olakša Vladi u pogledu postavljanja direktora javnih preduzeća, ukoliko se neko do sada pozvao i rekao – ej, treba da važi ZUP, odnosno Zakon o opštem upravnom postupku da može da mu se odgovori – nisu u pravu, nego treba da važi Zakon o javnim preduzećima? To je drugačije trebalo da se uradi. Ako tehnički hoćemo da napravimo autentično tumačenje, pitajte one koji znaju to da naprave i nemojte danas za sutra da predlažete autentično tumačenje.
Dajte da ga uradimo kako treba, jer svaki akt koji izađe iz ove sale, ukoliko ne valja bruka je za sve nas. Bez obzira da li smo glasali ili nismo glasali. Da li smo bili protiv i da li smo ukazivali da nešto ne štima. U tom smislu, molim vas nemojte više po hitnom postupku. Pustite nas da pročitamo, da vam najdobronamernije damo sugestiju i da odavde akti, bilo da su zakoni, bilo da su autentična tumačenja ili nešto drugo, da bude kako treba.
Gospodine ministre, vama se desilo kod izmena Zakona o javnoj svojini ili Zakon o restituciji i povraćaj imovine, vama su gurali da potpišete nacrt zakona koji je išao na Vladu, a niste bili nadležni za to. Bilo je nadležno Ministarstvo pravde i državne uprave. Nesporno, možete to da branite, može da brani bilo ko taj zakon, ali dajte da poštujemo proceduru i ono što stoji.
U avgustu smo izglasali Zakon o ministarstvima pa nismo poštovali. Molim vas dobronamernu prihvatite moju diskusiju, jer nijedna diskusija ni ide prema tome da se bilo kome nešto natrlja na nos, nego pre svega da ako pravimo nešto da pravimo da se ne stidimo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, evo nas u drugoj godini mandata ovog saziva Narodne skupštine, u drugoj godini mandata ove Vlade i nažalost, ono što je bila osobenost rada u prethodne dve godine svoju kulminaciju doživljava na ovoj sednici.
Sa jedne strane je neshvatljiva opstrukcija parlamentarnog rada od strane parlamentarne većine, a sa druge strane, mesec dana pre početka pregovora sa EU tehnički datum, tehnički zakon koji za cilj ima odlaganje jednog zakonskog rešenja, zbog nekompetentnosti Vlade i onih koji donose zakone.
Danas ponovo po ko zna koji put u ovom sazivu donosimo samo tehničke zakone, koji za posledicu imaju odlaganje produženja roka i tehničke izmene. Nema toliko neophodnih suštinskih reformskih zakona, nema obećanih reformi i ima samo igrarije, šege, neozbiljnosti i dilatentizma, koji je pre svega očigledan u Predlogu zakona o osiguranju.
Sada postavljam pitanja zarad građana Republike Srbije koje je postavio prethodno gospodin Miković. Šta će se desiti ako za ovaj predlog zakona glasamo u četvrtak i kaže se da on stupa na snagu u roku od osam dana, a ovaj prethodni zakon predviđa obavezujući rok 31. decembar 2013. godine? Ko će popuniti tu prazninu i ko je iz vladajuće većine odgovoran zbog ovakve neozbiljnosti?
Naravno, pre svega SNS, koja je javno rekla da nema kadrove koji mogu da vode ovu zemlju, više puta. Nakon toga oni koji dobacuju, koji neće da slušaju. Kada govori gospodin Miković, vi koji dobacujete otvorite sveske i hvatajte beleške. Kao već niste naučili nešto kroz svoj prethodni život, ako niste profesionalno ostvareni, ako niste dovoljno obrazovani, edukovani da vodite ovu zemlju, makar slušajte one koji to jesu.
Imam pitanje, koga ćemo sledeće godine u Srbiji da osiguravamo po tom novom zakonu o osiguranju? Moram da pročitam današnji naslov u „Politici“. Veliki naslov „Svakog dana posao za mandata ove Vlade izgubi 200.000 ljudi za godinu dana, svakog dana 600 ljudi“. Na nas ste bacali drvlje i kamenje, što je po vašim rečima – za našeg mandata bez posla ostalo za četiri godine 200.000 ljudi, vi ste taj rezultat nadmašili za samo godinu dana. Bez posla je ostalo 200.000 ljudi i pri tome, to što nama imputirate nije tačno.
Ovo su vaši pokazatelji i pitam koga ćemo danas u Srbiji sledeće godine da osiguravamo po ovom zakonu? Ko je taj ko će moći da plaća troškove bilo kakvog osiguranja, kada u godini koju građani sa mrzovoljom ispraćaju i sa velikom neizvesnošću čekaju tu novu 2014. godinu u kojoj ćete doneti zakon o osiguranju, koga ćemo od ovih 700.000 nezaposlenih da osiguramo? Po kom zakonu i kojim parama će da plate to osiguranje?
Da li ste vi svesni šta radite ovoj zemlji i gde vodite ovaj brod? To je naravno zasluga nesposobne Vlade. I pre svega vodeće stranke u toj Vladi, SNS.
Naravno, kažem nas čeka veoma odgovoran posao 21. januara. Trebalo je da ovde imamo na dnevnom redu izuzetno značajne zakone o stečaju, trebalo je da imamo zakone o privatizaciji, zakon o radu, ali vi niste sposobni da te zakone napišete na kvalitetan način, a sa druge strane, nemate ni parlamentarnu većinu koja te zakone može da izglasa.
(Predsedavajući: Molim vas da se ipak vratite temi.)
…Zahvaljujem.
Evo kada je reč o temi, opet postavljam pitanje. Ko će biti odgovoran što ovaj zakon po vama prestaje da važi 31. decembra 2013. godine? U četvrtak su amandmani na ovaj zakon i predviđa se da se on usvoji tek za osam dana. Ko će popuniti tu pravnu prazninu? Ko će od osiguravajućih kuća kazati – blago nama sa ovakvom Vladom, kako su nam lepo uredili poslovanje? Mislim da to vlasnici osiguravajućih kuća u Srbiji ne podržavaju, da to građani ne podržavaju. Da je zalud zaklinjanje i zaklanjanje iza velikog rejtinga, kada veliki rejting vodi ovu zemlju u sunovrat i propast.
S druge strane, ja sam apsolutno uveren da naši nekadašnji koalicioni partneri, i iz SPS, i iz JS, i PUPS, imaju snage da donesu ekonomske zakone. Ali, nemaju potrebnu većinu, jer ih vi gurate u izbore, u krizu Vlade. Sada shvatam zašto je na pomolu kriza Vlade i zašto vi srljate u nove izbore. Obuzela vas je nezajažljiva čežnja za još većom vlašću. Popustile su vam ionako krhke moralne kočnice kada je reč o privilegijama koje proizlaze iz vršenja vlasti na vaš način i sa druge strane, nemate više šta da pružite. Sve što je moglo da odložite…
(Predsedavajući: Molim vas, Milivojeviću.)
Završavam. Sve što ste mogli da odložite, vi ste odložili. Sve zakonske rokove koje ste mogli da nađete da bi se stvorio privid da Skupština nešto radi, vi ste ovde stavili na dnevni red. Svaka treća tačka dnevnog reda je odlaganje primene zakona, odlaganje efekata zakona, odlaganje za godinu dana, za dve godine.
Predao sam amandman na ovaj zakon. Smatram da Srbiji predstoje vanredni parlamentarni izbori i predložio sam amandmanom da ovaj zakon počne da važi 31. avgusta 2014. godine. Do tada će građani Srbije imati mogućnost da se na izborima izjasne da li žele ovakvu Vladu ili ne, da li žele neku drugu vladajuću većinu i toj vladajućoj većini ostavlja mogućnost da u roku od šest meseci po izboru te nove Vlade donese jedan nov zakon o osiguranju sa obavezujućim rokom važenja, od 31. avgusta.
Sutradan, posle 31. avgusta je prvi septembar, dan kada mnogi kreću u školu. Preporučujem onima koji ne znaju da pišu zakone da se tog prvog septembra upišu u školu i da više nemamo ovakvu bruku i sramotu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Replika, Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, razumem zabrinutost narodnih poslanika kada je upitanju primena pojedinih zakona. Jako me je dirnula priča o nesposobnosti Vlade.
Postavljam jedno pitanje. Ova odredba u zakonu je bila predviđena još 2004. godine, pa 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. godine. Koliko znam, od 2004. godine do 2013. godine DS je participirala u vlasti punih sedam godina. Nije mi jasno zašto za tih sedam godina nije regulisala ovu oblast?
Dalje, nije ovo pitanje nesposobnosti Vlade nego nesposobnosti osiguravajućih kuća i kompanija, zašto nisu upodobili svoje poslovanje sa zakonskim odredbama. Ovde izlazimo u susret osiguravajućim društvima i kompanijama da im damo još godinu dana da usklade svoje poslovanje sa zakonom. Inače, smatramo da važeći zakon nije najsrećnije rešenje i da ga treba promeniti.
Čisto racionalno da pogledamo, hoćemo li da uđemo u primenu jednog zakona koji će u vrlo bliskom periodu da bude promenjen pa ponovo da izlažemo osiguravajuće kompanije i društva novim troškovima u vezi sa usklađivanjem sa zakonom ili da produžimo rok ovog zakona do stupanja novog zakona na snagu? Mislim da je ovo drugo racionalnije nego ovo prvo. Nemojte to da spočitavate SNS.
Što se tiče vaše zabrinutosti, tehnički gledano, može da se ispuni taj rok i za osam dana, ali nemamo ništa protiv ni da prihvatimo amandman u Danu za glasanje da rok primene zakona otpočinje od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ i onda ćemo da rešimo sve probleme i nedoumice koje ćemo imati.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Vreme.
Replika, Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.
U toj rečenici gde ne znate da saberete koliko je DS ukupno bila na vlasti, leže odgovori na mnoga pitanja. Znači, od 2007. godine do 2012. godine je pet godina, ali u nekoj vašoj matematici to je možda i 70 godina. No, dobro, ogledalo stručnosti svakoga cenim na osnovu zakona koji predlaže, a ne na osnovu toga kako računa. Desi se ljudima da se zabroje, pogotovo kada su tuđe pare upitanju.
Kada je reč o mandatu DS tu se mnogo lako zabrojite. Posebno lako koristite rečenicu da je Srbija propadala poslednjih 12 godina. Ja vam kažem da je najviše probadala posle 2012. godine kada ste vi došli na vlast. Od 2012. do 2013. godine je Srbija doživela katastrofu i fijasko.
Za tu vašu rečenicu gde kažete da je DS napisala zakon 2004. godine, nije DS preuzela odgovornost za upravljanje Srbijom 2004. godine. Taj zakon smo nasledili, ali ste vi kazali da ste najbolji, najpametniji, najobrazovaniji, najstručniji, da samo najbolji idu napred sa vama i da ćete sve u roku od tri meseca dlanom od dlan da ispravite u ovoj zemlji čarobnim štapićem. Taj čarobni štapić je izgleda pojela maca. Nikako ga ne vidimo, niti njegove efekte. Vidimo samo da odlažete, odgađate, prepravljate, menjate datume, a sistemske zakone koje ste obećali građanima RS ne donosite.
Ono što je najstrašnije za vas, a najbolje za građane RS je da više nećete biti u mogućnosti u ovom sastavu, jer kao što su kazali svi vaši visoki potpredsednici, članovi SNS Srbiju 2014. godine čekaju vanredni parlamentarni izbori. Tada će građani da se izjasne da li su ovakvim načinom vršenja vlasti zadovoljni ili ne. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Vreme.
Gospodine Mikoviću, po kom osnovu se javljate?

Srđan Miković

Demokratska stranka
Član 104, replika. Moje je da pitam zato što sam ja pominjao datume.