Sedmo vanredno zasedanje, 29.07.2014.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

29.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:25

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Ne,  naše vreme tek dolazi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
A to i znate.
Povreda Poslovnika, Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zaista obećavam da se neću više javljati, ali, i dalje se nastavlja sa omalovažavanjem  i Skupštine i poslaničke grupe SNS koju zaista neću dozvoliti.
Plemeniti gasovi su i neon, argon, kripton, ksenon i radon, pored helijuma. Toliko o opštem znanju. Ali, da se nastavlja se trend omalovažavanja, ne samo Narodne skupštine, ne samo narodnih poslanika SNS, već i građana Republike Srbije, govore baš te prazne klupe iza, koje su nedopustive, jer ovde nas nisu poslali ljudi da bi pocrneli i da bi danas debatovali sa preplanulom bojom, već da bi bili prisutni, baš ovako kao i narodni poslanici SNS.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li želite da glasamo o povredi Poslovnika? (Ne)
Zahvaljujem poslanicima.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema nikoga prijavljenog za reč, da li neko ko još nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika traži reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Zaključujem zajednički i načelni pretres.
Sutra nastavljamo sa radom od 10.00 sati, s narednim tačkama dnevnog reda.
Hvala vam.