Četvrto vanredno zasedanje, 26.01.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/33-15

26.01.2015

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:05 do 21:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Uvaženi gospodine potpredsedniče, poštovani gospodine ministre, vojni sa sa    radnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, pre nego što se osvrnem na Zakon o odbrani, dozvolite gospodine predsedavajući Bečiću, da se zahvalim javno i otvoreno ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vojsci Republike Srbije na čelu sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, generalom Dikovićem, i Ministarstvu odbrane Republike Srbije na čelu sa vama ministre, vojni gospodine Gašiću, što ste u katastrofalnim poplavama u maju gospodnje 2014. godine, koje su zadesile deo naših građana i naše zemlje, dali ogroman doprinos kako na zbrinjavanju evakuisanih lica, tako i izgradnji nasipa, postavljanju mostnih prelaza, čišćenju sanacije klizišta, vodosnabdevanju, ispumpavanju vode i pružanju pomoći svake vrste kao uostalom i čitava Vlada Republike Srbije.
Gospodine ministre Gašiću, građani Srbije su to veoma dobro prepoznali i oni će vam zaista zahvaliti što ste učinili u poplavama.
Poštovani predsedavajući, dobro je što je Ministarstvo predložilo ove izmene i dopune zakona o odbrani, jer se i Zakon o odbrani, a i Vojska Srbije modernizuje u skladu sa sveukupnom modernizacijom naše zemlje koju je promovisao naš premijer u ekspozeu, kojeg je predstavio nama građanima Srbije 27.04. gospodnje 2014. godine.
Pošto neki zaboravljaju samo u jednoj rečenici da napomenem, da je ovo najsveobuhvatniji, najbolji i najprecizniji i najveći ekspoze od svih prethodnih 72 ekspozea od 1805. godine, od prvog predsednika Vlade, gospodina Mateje Nenadovića, do danas.
Vrlo dobro je, gospodine ministre što se ovim Predlogom zakona o odbrani, menjaju uočeni nedostaci u redovnoj primeni propisa i akata.
Odlično je, poštovani narodni poslanici, što će ovaj zakon biti usaglašen sa promenama koje Vlada Republike Srbije uvodi u pravni sistem Republike Srbije, a u skladu sa modernizacijom Srbije, koja je promovisana, kako sam rekao 27.04.2014. godine, ovde u Narodnoj skupštini.
Dobro je, gospodo narodni poslanici što se ovim zakonom definišu i pojmovi koji nisu bili uopšte definisani. Isto tako, vrlo dobro je poštovani predsedavajući što se ovim Zakonom o odbrani preciznije određuju i proširuju nadležnosti predsednika Republike Srbije u oblasti odbrane.
Odlično je, gospodo narodni poslanici, što se menjaju i poboljšavaju članovi zakoni koji se odnose na nadležnost Vlade Republike Srbije u oblasti odbrane, a posebno naglašavam kada su u pitanju ovlašćenja Vlade Republike Srbije za usvajanje procesnih, vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost naše otadžbine.
Odlično je, gospodine ministre, što će se izmenama ovog Zakona preciznije urediti poslovi ovlašćenja Ministarstva odbrane Republike Srbije a predložena rešenja su usaglašena sa Zakonom o ministarstvima, sa Zakonom o planiranju i izgradnji, bar što se tiče onih članovi, što se tiče vojnih objekata.
Vrlo dobro je što se ovim zakonom preciznije uređuju ovlašćenja Generalštaba Vojske Srbije za pripremu doktrinalnih dokumenata i dopune poslova u pogledu geotopografskog obezbeđenja.
Odlično je što se preciznije određuju i uređuju bezbedonosno odbrambeni poslovi iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Vrlo dobro je, gospodine ministre, što Ministarstvo odbrane primenom ovog zakona uvodi evidenciju o poginulim, nestalim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše SFRJ za period od 1991. do 15.05.1992. godine i evidenciju o nestalim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji AP KiM 1998. i 1999. godine.
Odlično je što se ovim zakonom preciznije određuju posebno dužnosti civilnih organa i postupaka o pripremanju sprovođenja planova odbrane iz delokruga njihove nadležnosti.
Na kraju, gospodine ministre, ovih dana čuli smo nedobronamerne, tendenciozne a i danas ovde u Narodnoj skupštini i neistinite kritike na vaš račun.
Verovali ili ne, poštovani građani Srbije, ali je istina, one dolaze od onih koji su doveli Vojsku Srbije na najniži nivo u svojoj bogatoj istoriji.
Verovali ili ne, oni dolaze čak i od bivših ministara odbrane bivšeg režima.
Niste vi, gospodine ministre Gašiću, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a sedi među nama, oštetili budžet Republike Srbije za 270 miliona na kursnim razlikama prilikom nabavke mobilnog sistema radio-relejnih veza preko „Jugohemije“, izveštaj državnog revizora, objavile „Večernje Novosti“ 18. jula 2012. godine, strana 17.
Niste vi, gospodine ministre Gašiću, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a sedi danas ovde među nama, oštetili budžet Republike Srbije kada je platio nadogradnju softvera za VMA 850 hiljada evra, što je čak četiri puta više nego što je novi koštao.
Niste vi, gospodine ministre Gašiću vojni, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a sedi danas ovde među nama, dodeljivali državne poslove od 156 miliona dinara svom najboljem prijatelju.
Niste vi, gospodine ministre Gašiću, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a danas sedi u Skupštini ovde sa nama, od 2008. do 2007. potpisali nekoliko desetina ugovora.
Niste vi, na kraju, gospodine ministre Gašiću, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a sedi među nama, veliki deo starešinskog kadra penzionisali u najboljim godinama, kada su bili uveliko radno sposobni i iskusni. To nije radila niti jedna vojska u istoriji ratovanja.
Na samom kraju, dozvolite, gospodine ministre, da vam prenosim mišljenje većine građana Srbije da imate ogromnu podršku vi kao ministar, vojska i Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Pozivam vas, gospodo narodni poslanici, posebno vas malobrojnih što ste ostali ovde večeras iz opozicionih klupa, da podržite bar ova dva zakona, jer ćete tako bar malo, makar i na taj način pokazati da vam je stalo do modernizacije Srbije za koju se tako zdušno zalaže predsednik Vlade gospodin Aleksandar Vučić sa čitavom Vladom Republike Srbije, potpomognutom od predsednika Srbije Tomislava Nikolića i većine građana Srbije, kao i većine poslanika u ovoj Skupštini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Atlagiću.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje prvo iz člana 96. Poslovnika? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac. Izvolite.
Vaše vreme je pet minuta i 12 sekundi.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
(Poslanik Srpske napredne stranke, s mesta: Budi dobar.)
Hoćete biti ljubazni da opomenete gospodina koji meni dobacuje da budem dobar.
Ako hoće da digne samo ruku da vidim ko je to.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, ako je neko uputio takvu molbu narodnom poslaniku koji se sprema da govori, molim vas da to više ne činite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Vratite vreme.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ponovo se prijavite. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Moram da kažem da kada slušam bivšeg ministra SAO Krajine, koji je tako isto narod u Krajni ubeđivao da nikada se neće desiti to što će se desiti, prosto mi suze naviru na oči i naravno da se tako to i desilo kada takvi ljudi imaju priliku da rukovode. Ovde nije bilo rukovođenja, ovde je više bilo… ali da se ne izražavam dalje.
Gospodine ministre, ne bih želeo da ponovo otvorimo one teme koje nisu teme dnevnog reda. Niste mi dali odgovor, zbog čega ne znam, u važećem članu 2. Zakona o odbrani kaže se da odbrana Republike Srbije sprovodi se samostalno, a može se sprovoditi i u saradnji s drugim državama u okviru institucija sistema nacionalne odbrane itd.
Zbog čega nije precizirano na koji način bi se ta saradnja sprovodila, ko bi bio nadležan, ko bi komandovao, ko bi vodio operativnu komandu, jer smo svedoci opšteg haosa u državi u vreme poplava, opšteg haosa o državi? Da nije vojska upala da pomogne, desio bi se Obrenovac na još nekim mestima.
Podsećam samo da u tom haosu je čak jedan poslanik Skupštine Srbije bio šef kriznog štaba u Šapcu, a bio je u Šapcu možda prvi ili drugi put u životu. Znači, to je stvar na koju stručnjaci Ministarstva odbrane moraju da daju odgovor.
(Aleksandar Martinović, s mesta: Da li je to tema?)
Gospodine predsedavajući…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja vas molim da, poslaniče Šutanovac, vaše obraćanje prilagodite dnevnom redu i temi koja je danas na dnevnom redu.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Mene molite zato što meni dobacuju?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja vas molim da ne izazovete replike narodnih poslanika koji će sa pravom da se javljaju za reč.