Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/370-15

3. dan rada

05.10.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 108 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u identifikacione jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 102 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su danas sprečeni da prisustvuju današnjoj sednici poslanici: Vladimir Pavićević, Branko Đurović, Branka Bošnjak, Nataša Vučković i Igor Bečić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretrese u pojedinostima PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Lukrecija Đeri i Stevan Nikčević, državni sekretari, dr Renata Pindžo i Gordana Radosavljević, pomoćnici ministra i Stanka Radan i Tatjana Dinkić, načelnici Odeljenja u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja, zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Gordana Čomić, Ivan Jovanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Goran Ćirić i Aida Ćorović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, podneli smo nekoliko amandmana, uglavnom tehničke, jezičke prirode, iz nekoliko razloga. Prosto nemamo velikih zamerki na Predlog zakona, odnosno izmene i dopune sa kojima ste došli u parlament.
Lično, mislim da je bilo prostora da se uradi novi zakon o turizmu i da time označimo jedan novi početak razvoja turizma u Srbiji. Mislim da je trebalo dodati, kasnije ćemo o tome govoriti, jednu moderniju formu i turističku organizaciju Srbije, govorićemo o tome. Međutim, hteo sam i amandmane da predložim, to bi izazvalo toliki broj promena, prosto više od polovine i onda samim tim iniciralo novi zakon.
Pristali smo na to da zajedno sa vama menjamo ovaj zakon, odnosno Predlog izmena i dopuna i kažem, nemamo krupnih zameri. Zato smo predložili i ovakve jezičke promene.
Hvala vam što ste usvojili ovaj amandman, odnosno odbijen je, pardon, razmotrite da usvojite ovaj amandman. Ovaj član, iako ne usvojite naš amandman, dobro je definisan, jer nosi nove stvari. Ne mogu baš da kažem moderne, jer su to trendovi koji se u Evropi koriste već bezmalo 10 godina.
Govorimo o destinacijskom menadžmentu, govorimo o destinacijskim menadžmentskim organizacijama, kompanijama koje upravljaju konkretnim lokacijama. To je koncept razvoja turizma koji je proveren u Evropi, bezmalo 10 godina. Dobro funkcioniše.
Loše je bilo do sada voditi turizam centralno, za sve lokacije isto, za čitavu Srbiju isto. Dobro je razvijati posebne konkretne lokacije i tako, samim tim, razvijati turizam u celosti. Kažem, dosta dobra stvar, nije toliko moderna, već desetak godina se koristi u Evropi. Trebalo je to i 2012. godine, nismo. Dobro je da ste sada predložili. I ako ne usvojite ovaj amandman, ovaj član je dobar, pošto je naš amandman jezičke prirode, ali razmislite o tome da i usvojite naš amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Janko Veselinović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, prihvatili su ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Gordana Čomić, Ivan Jovanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marijanović, Goran Ćirić i Aida Ćorović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovana predsednice, ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član definiše, pre svega, da se strategija razvoja turizma radi umesto na 10 godina na pet godina. Dakle, to je dobar predlog.
Naš amandman je takođe jezičke prirode, međutim, hteo sam nešto da dodam. Prosto, mislim da treba da razmislite i o reviziji, bez obzira što se radi o strategiji koja se donosi na neki duži period, treba raditi reviziju svake godine. Zašto? Zato što su koraci kojim se razvija turizam, dinamika kojom se nameću trendovi u turizmu toliki brzi i toliko veliki, da prosto moramo da radimo čak i reviziju strategije možda i na godinu dana. Zašto?
Dok smo razgovarali o Turističkoj organizaciji Srbije i 2000. godine, evo i danas, Evropa je prešla na turistički bord. Dok mi govorimo o velnes centrima, velnes centri širom Evrope vraćaju zdravstvenu funkciju u velnes centre. Mnogo kasnimo. Možda treba da razgovaramo i o reviziji i o češćem razgovoru o strategiji razvoja turizma. Zašto? Ono što je vrlo važno jeste i brend Srbije, možda rebrendiranje Srbije, termin koji mogu sada da iskoristim.
Znate da postoji „fjučr kantri brend indeks“ u Evropi, mi smo po tom indeksu 108 od 116 zemalja sveta. Iza nas su Bangladeš, Pakistan, Ruanda. Mi smo po tom indeksu 108. Šta govori brend i na koje tri stvari utiče, pre svega brend jedne zemlje? Na politički položaj države u međunarodnom društvu, na dolazak stranih investitora i na turizam. Brend pre svega i dominantno utiče na ove tri stvari. Zašto? Zato što na zemlju sa dobrim imidžom, odnosno u zemlju sa dobrim imidžom dolaze diplomate, strani investitori, dolaze i turisti. Ovo govori o toj socioekonomskoj strani turizma. Da nije samo zakon turizam, koji je vaš posao? Da nakon zakona konačno uradite onaj posao koji nije uradio niko pre vas unazad 25 godina ili 15 godina, da odbijemo onih 10 godina devedesetih, ironija ratnog turizma sumnjam da bi nekog privela i dovela u Srbiju.
Dakle, vaš posao je da turizam dovedete na sto Vlade kao prioritetnu agendu. Bez toga, zakon, neće ostati mrtvo slovo na papiru, ali neće doneti ono turizmu što je Srbiji potrebno da se desi. Zato je vaš posao veliki u ovoj oblasti i na ovaj posao o kojem ja govorim, razmislite. Imaćete našu podršku ukoliko želite na taj način da pristupite razvoju turizma. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Rasim Ljajić. Izvolite.

Rasim Ljajić

Vrlo kratko, da se kasnije ne bi javljao. Naravno, da je ova greška uočena i ona će biti ispravljena kroz pravno-tehničku redakciju, kao i većina amandmana koje je podneo, pre svega gospodin Pavićević i gospodin Živković. Dakle, nešto je prihvaćeno, a nešto će kroz pravno-tehničku redakciju biti ispravljeno.
Mi smo razmišljali, zaista da idemo sa potpuno novim zakonom, ali smo zbog brzine ipak se odlučili za ovu varijantu da menjamo do 50% odredbi zakonskih rešenja, ono što je bilo najnužnije, ono što su bili zahtevi turističke privrede. U skladu sa onim što ste i vi spomenuli ovde, mi smo po prvi put sada pomerili rok za izradu strategija. Dakle, ona neće više važiti za 10 godina. Može da važi za pet godina, sa tim što ćemo verovatno akcioni plan još manje oročiti, odnosno da se moraju donositi akcioni planovi koji će biti na godinu ili dve da možemo da pratimo njihovu realizaciju i da ti planovi realno ne bi bili spiskovi želja, kao što je do sada bio slučaj.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Ljubiša Stojmirović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka
Poštovane koleginice i kolege, meni je baš zadovoljstvo da je današnja sednica počela u jednom ovakvom duhu i drago mi je da se i ministar sa tim slaže.
Što se strategije tiče, obično je bilo da strategija bude jedan projekat koji je na duži niz godina, ali s obzirom da su danas promene u svim oblastima dosta brze, sasvim je u redu, kao što reče ministar da buduća strategija se donosi i na manje od pet godina.
Ono što će biti obaveza svakog ministarstva i svakog ko se bude bavio tim poslom je kontrola tih planova koji se predviđaju i oni će biti u tom kraćem vremenskom periodu. Mislim da će se u toj strategiji naći mesto i za razvoj turizma obalom Dunava i da ćete u tu strategiju uneti Grocku i gročanski deo, Ritopek, Vinču itd. jer je to jedan zbilja veoma lep i fin predeo koji je neiskorišćen. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Marjan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je pet godina za strategiju realni rok, a ono što je meni zasmetalo je nabrajanje na kom mestu je sve naša zemlja, u kojim oblastima, pa se tamo poredimo sa Ruandom itd.
To nameće jedno pitanje - otkud tako da smo nisko plasirani, kada smo u prethodnih 12 godina imali tako dobru, plemenitu, valjanu, vrednu vlast? Kako to da smo tako nisko plasirani? Da li se to desilo u poslednje dve godine ili se to desilo možda od 2000. do 2012. godine, pa smo zbog toga u raznim oblastima završili na samom dnu svetskih lestvica, ne samo što se tiče turizma, već što se tiče svih segmenata života u našoj zemlji?
Ne mogu da prihvatim da neko ko je najodgovorniji za veoma težak položaj naše zemlje, za veoma težak položaj našeg naroda, neko ko se 12 godina bahatio, neko ko se iživljavao, dok je narod jedva preživljavao, ne mogu da prihvatim to da neko ko od danas živi kao u bajci, narodu koji živi kao u basni, spočitava, svoje grehe prebacuje na neku drugu stranu, da građani znaju ko je i odgovoran za tako veoma nizak standard života u našoj zemlji, ko je odgovoran za nisku poziciju na svetskim lestvicama, u privredi, u raznim drugim delovima, pa i u turizmu.
Ne verujem da je to ova vlast u dve tri godine, i da je htela, uspela toliko da uništi. U koliko su oni koji su vladali od 2000. do 2012. godine, a još uvek vladaju u Vojvodini, u koliko su oni bili dobri, ja ne verujem da smo mi pogoršali neku poziciju i ovo je za mene ne prihvatljivo, da neko svoje greške prebacuje na neku drugu stranu. Valjda je vreme da nam oproste, makar svoje greške.
Danas je 5. oktobar, to je dan izneverenih nada ogromnog broja građana i mislim da nije primereno da oni koji su jeftino prodali 5. oktobar sada spočitavaju nekom drugom na onome što su oni izgrešili. Hvala vam.