Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/370-15

3. dan rada

05.10.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, kolege poslanici, ja mislim da ovaj amandman ne trebamo prihvatiti. Ministarka je već rekla zašto, pa pozivam i sve kolege poslanike da ne prihvatimo amandman.
Ja ću glasati, kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke izabran sa liste SNS, protiv ovog amandmana i glasaću za predlog Vlade, jer mislim da je 15. novembar rok koji bi zadovoljio sve što treba, a u krajnjem slučaju čuli smo od vas da je sve ovo što ste napisali baš ono što je potrebno za program i plan društva koje će raditi vezano za održavanje nacionalnog parka.
Još jednom pozivam sve kolege poslanike da ne prihvate ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić, po amandmanu. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Imamo nesporazum. Zato što se u stavu o kojem ja govorim kaže „da upravljač dostavlja nadležnom organu“. Vi govorite o subvencijama. Ja vam govorim o Zakonu o budžetskom sistemu. Novembra 1. budžet treba da uđe u Skupštinu. Šta ćete raspoređivati uredbom ako nemate i subvencije u januaru?
Vi govorite o tome da upravljač nacionalnog parka ima i druge prihode. Ja o njima ne pričam. To je poslovni plan nacionalnog parka i sve ostalo. Vi ste sami u zakon stavili da upravljač dostavlja nadležnom organu do 15. novembra tekuće godine program upravljanja i sadrži aktivnosti sa dinamikom izvršavanja poslova i visinom potrebnih sredstava za sledeću godinu. Hoćete da kažete da visinu subvencija, koje upravljač hoće, on sam određuje ali mora to do 15. novembra, a Vlada prema Skupštini ima obavezu 1. novembra. Te subvencije moraju da stoje u republičkom budžetu. Mi imamo nesporazum.
Dakle, vi smatrate ovako. Ja razumem kako se ovo desilo. Te će subvencije da idu, pa će da idu. Ja ovo kada završim samo da damo papir. Neće. Neće. Čekaju nas promene ove godine. Čekaju nas promene i posle rasprave skrininga. Čekaju nas promene i o subvencijama. Čekaju nas promene. Nemojte ljudima odseći tih 15 dana samo zato što je rutinski tako sve išlo.
Ako se ovaj stav 6. i odnosi samo na subvencije iz budžeta Republike Srbije, onda ne može da stoji 15. novembar, onda mora da stoji 1. novembar. Ako se ne odnosi na subvencije, onda se odnosi na sredstva sa kojima nadležni organ nema nikakve veze. Znači, nacionalni park sam za sebe kaže – ja ću da imam toliko miliona dinara za svoj program aktivnosti, ja obaveštavam nadležni organ da će to tako da bude. To su dve različite stvari. Ako je ovo drugo, onda je svejedno da li je 15. novembar ili je 1. novembar ili je 1. decembar. Ja vam govorim o obrazloženju zašto naš amandman je sa datumom koji je i u Zakonu o budžetskom sistemu.
To što, ponavljam, u stvarnosti vlade kasne, da li ćemo oko toga da se razgovaramo ili nećemo, to nema veze. Ja vam kažem da mi očigledno, čitajući stav 6. ovog člana 12, ili govorimo o različitim stvarima ili ja ne uspevam da vam objasnim šta je obaveza Vlade po Zakonu o budžetskom sistemu, kada je budžet u pitanju. Ako su subvencije za nacionalne parkove u tom budžetu, a nemaju gde drugde da budu nego u budžetu Republike Srbije. Ako uopšte nije reč o subvencijama, mislim ne treba vam nikakav datum.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministarka Bogosavljević.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Evo, samo ću kratko da pokušamo da se razjasnimo, da vam pročitam šta piše.
Dakle – upravljač u svom programu između ostalog predviđa visinu potrebnih sredstava za sledeću godinu. To je ono što on predviđa. Inače, svi u sistemu pravimo, da li je tako, programski budžet, imamo programski budžet. Mi planiramo potrebna sredstva. On predviđa potrebna sredstva. Nakon usvajanja Zakona o budžetu, on zna čime raspolaže i to čime raspolaže, a odnosi se na subvencije, raspoređuje kroz uredbu u januaru mesecu.
Znači, u tom delu se, mislim, ne razumem dobro i radi se o datumu 15. novembar koji smo mi predložili zbog svega što sam navela i ono što vi kažete da bude 1. novembar. Znači, samo je u tome spor, ali ne znamo zbog čega. Evo, ja stojim iza toga da se radi o planiranim potrebnim sredstvima, a koliki će dobiti značaj nakon usvajanja budžeta i ono što dobije u smislu subvencija raspodeliće kroz uredbu u januaru mesecu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Evo o čemu se radi.
Ako se poštuje zakon, 1. novembra je Vlada već uvela predlog zakona o budžetu u Skupštinu. Kome onda upravljač daje 15. novembra? Samo se o tome radi. Dakle, ako se radi o tome da hoćemo da poštujemo zakone i da uspem da vam objasnim zašto govorim o 1. novembru, zato što bi 15. oktobra Vlada trebala da utvrdi budžet i vi da glasate i 1. novembra da bude u Skupštini. Ako uđe u Skupštinu, kako će upravljač nacionalnog parka i kom državnom organu da dostavlja svoj plan sredstava? Gotovo je, piše na poziciji, jednom kada od nacrta budžeta postane predlog budžeta. Naša je želja da nacionalni parkovi imaju vremena da podnose svoj plan dok je budžet u nacrtu.
Ako se pozivate na realnost da to nije bilo da mi poštujemo datume, isto to razumem. Ne pravim oko toga nikakvu dramu, niti ću praviti ako zakasni, ako dođe na vreme, čak sam pohvalila ministra ove Vlade, prethodne, svejedno, koja je to uradila na vreme. Moja je obaveza da vam obrazložim zašto je potrebno da ovde piše 1. novembar.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Branislav Blažić.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospođo ministarka, saradnici, dame i gospodo narodni poslanici, Vlada kada donosi budžet planira sredstva u zavisnosti od toga kako je to bilo prošle godine, prema finansijskim mogućnostima i prema već nekim ustaljenim standardima u odnosu na prethodnu godinu.
Ovo što će uraditi nacionalni park podrazumeva šta će on prema svojim nekim željama, predlozima planirati za sledeću godinu. Da li će te njegove želje, mogućnosti, planovi biti ispunjeni ne zavise od njega, već zavise od mogućnosti Vlade i sredstava koje država u datoj godini ima. Ne možete vi čekati da svi svoje predloge, želje ispune, pa će to onda Vlada svima ispuniti. Neće. Radi se o nečemu što se zove planiranje budžeta, a on se radi prema prethodnoj godini ili prema mogućnostima ili prema predviđenim projektima ili prema ostavljenim sredstvima rezervi koje će moći u zavisnosti od date godine, kada se novi projekti pojave, da se ostvare u nacionalnom parku.
Prema tome, datum, da li je prvi ili petnaesti, je savršeno svejedno. Nacionalni park će dati svoj program i plan, a Vlada će već to prema nekim mogućnostima ispuniti ili neće, a prema sredstvima koje je već planirala. Mislim da su tu stvari potpuno jasne.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Reč ima narodni poslanik Milan Petrić.