Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Prema tome, član 64a nema nikakve veze sa idejom da se bolje izda poljoprivredno zemljište. Kao što sam rekao, poljoprivredno zemljište je resurs. On mora da se koristi na efikasan način. To mora da se da u zakup po najboljim cenama, kakav investicioni program, kakve komisije, kakva čuda, dase adekvatna početna cena i nakon toga se počne sa licitacijom koja je javna. Na njoj mogu da učestvuju kvalifikovani ponuđači. Pobeđuje onaj ko dobije najveću cenu. Socijalna politika se vodi na drugom mestu, zaštita domaćeg tržišta, ako treba da se vodi, vodi se na drugom mestu, a ne kroz ovaj zakon.
Šta je suština ovog Predloga zakona? Suština je da se kroz ovakav postupak investiranja u zakup poljoprivrednog zemljišta nemoguća konstrukcija. To zemljište da tajkunima koji su po dobroj volji trenutne vlasti, da oni to uzmu na 30 godina i da za pet, šest, sedam godina kada će država početi da prodaje to zemljište i strancima, oni da prodaju strancima, a ne država. To je nedopustiva stvar.
Zbog toga vas molim da shvatite taj aspekt ove priče. Možda vi nemate tu nameru, možda ste pošli iz najboljih namera, ali će se ovakvim rešenjem da napravite prostor nekoj budućoj vlasti ili ovoj istoj vlasti u budućnosti da to zloupotrebi na najgori mogući način.
Prema tome, kaže se 200.000 hektara su van zakupa, to je zemlja koja se ne obrađuje. Zašto? Država mora da obrađuje tu zemlju, ako nije u zakupu država treba da je obrađuje ili lokalna samouprava. Kako? Tako što ćete imati jednog čoveka u opštini koju će da organizuje proizvodnju na tom zemljištu koje nije u zakupu. Znači, može da kupi seme, može da iznajmi mehanizaciju ili firmu koja će to da radi, može da nađe trgovačku kuću koja će da prodaje proizvode. Vi se hvalite time da 200.000 hektara ili se žalite, pa stvar se ne rešava tako, neka napravi država agenciju koja će se baviti obradom državne zemlje koja nije u zakupu ili neka to bude po opštinama i time rešavate sve, neka se proizvodi sa toga što država radi, neka to budu proizvodi koji idu u državne rezerve, robne rezerve.
To su načini kako da rešite ovo pitanje o kome sada govorimo, a ne da pravimo jedan galimatijas svega i svačega, te se rešava i socijala, gde se rešava i zakup i stranci i domaći i tajkuni, to je haos, ovo je 21. vek. Ovo što piše u ovom zakonu koji ste vi i nasledili, zakon treba da se menja potpuno. Država mora da kaže – izdaje se državno zemljište pod tim i tim uslovima, bez komisija, bez podzakonskih akata, da se zna na koji način. Ako treba da se zaštite domaći mali poljoprivrednici, stavite to u zakon, kažite, oni mogu da dobiju za 15% ili 10% manju cenu, po manjoj ceni od licitirane. To je način kako da se uposli sva ta zemlja, a ne da se hvatamo na to da su ljudi pošteni i da neće biti zloupotrebe.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se. Do kraja niste govorili o amandmanu, ali u redu je.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
To vi ne razumete.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Kao što razumem da ću vam vratiti vreme onog momenta kad vratite subvencije za vinograde. Zahvaljujem.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.
Poštovani poslaniče, vi ste izneli više interesantnih ideja, ne znam samo zašto ih ranije niste iznosili, zašto ih ranije niste našli da primenite u praksi.
Kada se radi o ovom zakonu, da smo ozbiljno pristupili odgovornom i teškom poslu govori i činjenica da smo zaista konsultovali se i sa zemljama EU, zemljama iz okruženja, iz regiona i tražili od njih podršku i rešenja za neka pitanja koja su za nas bila otvorena i bila sporna.
Naravno, ponešto smo mogli da preuzmemo, ali smo morali dobar deo toga da prilagodimo poljoprivredi Srbije, a naša poljoprivreda je takva kakva je. Malo i srednje gazdinstvo pretežno i veliki deo neobrađene zemlje i u državnom i u privatnom vlasništvu i sijaset problema nasleđenih. Vi postavljate pitanje, šta je to pravo prvenstva, odnosno šta će nam pravo prvenstva.
Mi ovu odredbu uvodimo zato što imamo malo investicija u poljoprivredi, zato što imamo uništena poljoprivredna dobra, zato što imamo uništene poljoprivredne kombinate. Mi želimo ono što nam je na raspolaganju da stavimo u funkciju, da ponudimo za investicije. Pri tom, tu se ne radi ni o kakvim mojim ili nečijim drugim prijateljima, ovde se radi o pravnim licima. Mi očekujemo da ćemo kroz ovaj povoljan investicioni ambijent motivisati kompanije da ulažu, da bi podigli preradne kapacitete, da bi povezali naše domaće male poljoprivrednike. Oni su to istkali kao njihovu želju, kao njihovo viđenje mogućnosti rešavanja njihovih aktuelnih problema.
Dakle, nećemo umanjiti raspoloživu površinu domaćem poljoprivredniku samo hoćemo da mu pomognemo i na njemu baziramo poljoprivredu Srbije u narednih deset godina.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Aleksandar Martinović.
(Zoran Živković, s mesta: Replika.)
Nemate pravo na repliku, niste pomenuti gospodine Živkoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ko o čemu Zoran Živković o poštenju u poljoprivredi. U akciji „Rezač“ priveden je Dobrivoje Sudžum, tadašnji pomoćnik ministra poljoprivredne koji se tereti da je zloupotrebio službeni položaj u periodu od 7. avgusta 2007. godine do 8. februara 2008. godine. Između ostalog, Vinariji „Živković“ omogućio nezakonito sticanje…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Markoviću, isto kao što je gospodin Božović poštovao to i gospodin Živković, kada opomenete njih možete slobodno i gospodina Martinovića.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
Dakle, omogućio je da Vinarija „Živković“ protivzakonito dobije 41 milion dinara, a vinarija izvesnog gospodina Đorđevića više od 77 miliona dinara. Sve ono što je pričao moj uvaženi kolega Marijan Rističević o kriminalu u režiji Zorana Živkovića ispostavilo se da je tačno.
Naime, na osnovu odredbi Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru i godišnjeg plana rada grupe za internu reviziju od 9. februara 2015. godine izvršena je revizija u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Predmet interne revizije bio je postupak izdavanja rešenja broj 320-05-4572/2007-06 od 15. novembra 2007. godine o dodeli podsticajnih sredstava po osnovu Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2007. godinu, „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 64/2007 i 97/2007 u daljem tekstu uredba.
Sada da ne pitam sve, pošto ima dosta, između ostalog se kaže, - na osnovu uvida u Registar poljoprivrednih gazdinstava utvrđeno je da je registracija poljoprivrednog gazdinstva broj 801747002642, Vinarija „Živković“ d.o.o. izvršena tek u julu 2007. godine. Prema gore navedenom proizilazi da ovo gazdinstvo nije imalo osnov za sticanje prava na podsticajna sredstva u 2007. godini, tj. da nije ispunjavalo osnovni uslov za podnošenje zahteva. Obzirom na to da se zahtev odnosi na površinu zemlje koja u trenutku podnošenja zahteva nije u posedu ovog pravnog lica, a unos ovog zemljišta u Registar poljoprivrednih gazdinstava je morao biti izvršen u periodu od januara do marta tekuće godine, odnosno 2007. godine. U skladu sa gore pomenutim članom 13. stav 1. tačka 1) Uredbe o registru poljoprivrednih gazdinstava iz navedenog je takav zahtev morao biti odbijen kao neosnovan.
Dakle, gospodin Živković je protivpravno prisvojio više od 41 miliona dinara i sad nam drži lekcije o tome kako bi trebalo da se uredi poljoprivredna proizvodnja u Republici Srbiji.
Ministarka ga je pitala zašto on nije promenio Zakon o poljoprivrednom zemljištu? Pa, zato što se on i nije bavio poštovanjem zakona i primenom zakona, nego kršenjem zakona i sticanjem protivpravne imovinske koristi na način koji je suprotan svim važećim propisima u Republici Srbiji.
Ono što gospodin Živković ne razume ili neće da razume, to je da se ovim zakonom pokušava podići nivo poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji na način da prestanemo da budemo izvoznici puke sirovine.
Dakle, da prestanemo da budemo izvoznici pšenice i kukuruza u Sloveniji, pa onda od njih uvozimo proizvode upakovane koji se prodaju u našim prodavnicama, našim supermarketima, našim dućanima. Zato se u zakonu pominju investicije, biznis planovi. Zato se formira neka komisija.
Ja razumem predstavnike bivšeg režima. Oni se plaše svih tih postupaka gde se nešto odlučuje po nekom postupku gde se podnose neki biznis planovi gde neko gleda vaše papire itd. Najbolje je ispod žita.
Najbolje je tajno, da niko ne zna, dogovoriš se tamo sa nekim pomoćnikom ministra, trebao si da registruješ do marta 2007. godine ti si registrovao u novembru, nema veze, ne isplate ti se podsticajna sredstva od 41 miliona dinara i onda se pitamo zašto je situacija u poljoprivredi takva kakva jeste, a zato što je naša poljoprivreda sistematski opljačkana. Zato što su je pljačkali ljudi iz bivšeg režima, zato što ju je pre svega pljačkala DS.
Ja sam o tome govorio i načelnoj raspravi. Ljudi iz DS u svim svojim agregatnim stanjima sadašnje demokrate, bivše demokrate, Nova stranka, Socijaldemokratska stranka, pitaj Boga kako se sve zovu.
Dakle, od 2002.-2008. godine Vlada Republike Srbije…