Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Do 30% pravo prvenstva. Evo, ja sam i maločas odgovarala na primedbe vezano za ovaj član, sada da nastavim tamo gde sam stala. Da se osvrnem na pitanje ustavnosti. Mi smo konsultovali Ustav, članove Ustava 87, stavove 2. i 3, i malopre sam rekla da po ovom članu prirodna bogatstva su dobra od opšteg značaja u skladu sa zakonom. To je i predviđeno ovim zakonom.
Takođe, predviđeno je da uslovi, način i postupak ostvarivanja prava prvenstva na poljoprivrednom zemljištu se određuju, opet zakonom. Malopre sam istakla koja su to osnovna pravila, osnovni način i postupci i rekla sam da će biti transparentnost obezbeđena kroz godišnji program, donesen na nivou lokalne samouprave, kroz komisiju koja će biti javna, koja će biti oglašena u „Službenom glasniku“, kroz uredbu koja je takođe, obavezujući zakonski akt, koji takođe podleže oceni ustavnosti, koja će takođe, biti objavljena u „Službenom glasniku“.
Usput, budi rečno, sugestija od Skupštine AP jeste - javnost i više pravnih zakupaca. Mi smo javnost obezbedili i mi ne bežimo od javnosti, jer mi nemamo lične prijatelje, samo stvaramo ambijent da privučemo investitore. Pri tom, na investitore na mislimo na strane investitore, mislimo i na domaće investitore, mislimo i na ta fizička lica koja vi pominjete. Zašto se naši poljoprivrednici, pogotovo oni jači, koji su ekonomski jači, ne bi udružili, pa oni zakupili deo, 10%, 20% ili 30% na području neke lokalne samouprave.
Mi hoćemo da i oni pokažu da su i oni spremni da uzmu kredite, da svoja sopstvena sredstva ulože i da od toga ima korist država, jer ne zaboravimo, ovo je resurs od opšteg interesa. Znači, ovo je resurs na koga imaju pravo svi građani, bez obzira bavili se poljoprivredom, zdravstvom ili bili radnici u nekoj fabrici.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, svaka stranka ima pravo na svoju političku kampanju. Ja se pitam i vas pitam – ko garantuje sadašnjim zakupcima da će sledeće godine biti zakupci tog poljoprivrednog zemljišta? Zašto stalno govorimo samo o ratarima od 5.400, odnosno 4.300 poljoprivrednih gazdinstava, jer čini mi se da su 1.100 od 5.400 stočari, a oni već imaju privilegije po Predlogu ovog zakona?
Da vidimo kakve to zamerke dolaze. Kakve dolaze možemo ceniti po onome iz kojih stranaka dolaze.
Članom 3, a to gospodin Martinović zna, Zakon o privatizaciji kaže – kaže se da prirodna dobra ne mogu da budu predmet privatizacije, a onda je mišljenje Aleksandra Vlahovića koji je bio pripadnik stranke bivšeg režima, je bilo starije od zakona i Ustava i to beše predmet privatizacije.
Pa, ću ja navesti, da je recimo – u Šećerani „Kovačica“, čiji je kapital vredeo 20 miliona, koja je prodata za tri evra, a kapital procenjen na 20 miliona evra, poljoprivredno zemljište koje je ujedno bilo i građevinsko od 181 hektar, 84 ara, 65 metara kvadratnih prodato za tri evra sa šećeranom, šećerom, mehanizacijom privrede. Kada to podelite da isključite šećeranu dobijete 20 evra centi, manje od 20 evra centi po hektaru.
Takođe, treba ceniti i druge stvari kada predlagač nešto traži da je gotovo nepojmljivo da se na Ustav pozivaju oni koji žele da predmet referenduma koji oni sprovode, stranačkog, bude međunarodni sporazum koji se zove SSP koji su oni potpisali i koji su oni u dogovorima sa ljudima iz EU činili i potpisivali.
Dakle, oni traže da predmet referenduma bude dvadesetsedmostruki međunarodni sporazum, da ako neko govori o ustavnosti treba i to da kaže.
Ima jedna izreka na što se predlagač često poziva, a ovde držim, ovo je finansijski direktor stranke bivšeg režima, inače kum i prijatelj drugog lidera, ovde držim i kako je 1.200 hektara najboljeg zemljišta u državnoj svojini zamenjeno za trnje, kanale itd. u opštini Inđija. Radi se o firmi „Agrounija“ i na takav način možemo da vidimo kako je to Pokrajina i Vlada Republike Srbije pre promena rukovodila poljoprivrednim zemljištem.
Mi nemamo nameru to da činimo i bojim se da su njihove sumnje na bazi zloupotreba koje su vršene dok su oni imali vlast i držali takvu vlast. Nama ne pada na pamet da to činimo. Mislimo da ovaj član, velika šansa da poljoprivrednici se stvarno udruže, da naprave sem ratarstva stočarstvo, preradu, i da budu jedne moderne prerađivačke zadruge koje će imati pravo da do 30% zemljišta na teritoriji svoje lokalne samouprave zakupe i na takav način dopune svoje prihode, zaposle svoje ukućane, ostanu na selu, da ne idu u grad, da ne pune preterano pretrpane gradove koji nemaju industrijsku podršku, a da novac koji oni zarade dođe do svih nas da imamo realno pokriće za plate i penzije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Replika na izlaganje gospođe ministra, pokrajinski sekretar Branislav Bogaroški.

Branislav Bogaroški

Zahvaljujem.

Mislim da me niste dobro razumeli. Glavna primedba AP nije u tome što je jedno pravno lice. To je uostalom i ispravljeno amandmanom. Glavna primedba jeste što su isključena fizička lica koja su do sada bili zakupci. Mi konstantno u raspravi koja se aktuelizuje u zadnjih nekoliko nedelja, u zadnjih nekoliko meseci imamo priču o uzurpaciji.

Mi ovim rešenjem ne gađamo uzurpatore. Mi gađamo one koji su uredno i legalno na licitacijama dolazili do poljoprivrednog zemljišta i uredno plaćali zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Ti ljudi će realno ostati bez onog najboljeg državnog zemljišta.

Opet se vraćam na računicu za AP Vojvodinu jer kao pokrajinski sekretar sam dužan da brinem o interesima poljoprivrede na teritoriji AP Vojvodine. Znači, 150.000 hektara za pretpostaviti je najbolje zemlje će biti namenjeno investitorima, jer investitor neće doći da uzme ni močvaru, ni utrinu, ni pašnjak, nego će biti u skladu sa ekonomskim interesima investitorima biti zanimljivo ono što je najbolje.

Očekivati je da naši poljoprivredici u roku od 24 sata, 48 sati krenu da se udružuju, a nisu se udruživali 20 godina i kroz taj pravni ili neki pravni oblik organizovanja postanu zakupci po osnovu ovog novog instituta jednostavno nije realno. Kaznićemo ljude koji su pravili tržišne viškove, koji su najnapredniji deo srpske poljoprivrede i najnapredniji deo poljoprivrede u Vojvodini. To su ljudi koji su uložili ozbiljan novac u unapređenje svojih gazdinstava, napravili grešku pa ulagali u mehanizaciju, a sada će doći u situaciju da ukoliko ostanu bez mogućnosti da zakupe onaj fond državnog zemljišta koji su imali do sada da će dolaziti banke da im oduzmu ono što su uzeli na kredit. To je činjenica o kojoj mora da se vodi računa.

Niko nije protiv investicija, ali se postavlja osnovno pitanje – da li investicija treba da se vrši na taj način što će se investitoru za preradni kapacitet...
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

Branislav Bogaroški

... investitoru za preradni kapacitet dati i fond zemljišta usput i da mu se omogući na taj način da napravi zatvoreni sistem gde nema mesta za one koji su se do sada bavili primarnom proizvodnjom i to umeli da rade.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Replika, ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Gospodin Bogoroški je dobio reč na moje poimanje primedbi, odnosno sugestija koje su stigle do Skupštine AP, a u obrazloženju amandmana koji su oni podneli jasno piše – nije obezbeđena javnost u dodeli zemljišta. Obrazložila sam kako smatram da je upravo obezbeđena javnost.
Druga primedba je da Predlogom zakona je predviđena mogućnost da samo jedno pravno lice bude investitor. Na te dve sugestije sam se osvrnula kada sam uzela reč i kada sam odgovorila na amandman prethodnog poslanika.
Pri tom želim da kažem da vi kažete da ćemo mi sada dati najbolje zemljište za neke investitore. Na bazi čega vi bazirate tu svoju pretpostavku? Trudili smo se da ovaj zakon pripremimo maksimalno ozbiljno i odgovorno. Radili smo, verujte, godinu dana intenzivno, a pre mene je započeta izrada ovog zakona i imamo sve relevantne podatke i spremni smo da svaki od ovih podataka vama stavimo na uvid.
Kažete – ostaće naši poljoprivrednici bez mogućnosti da obrađuju zemljište. Kažem – neće ostati. Ovo je zakupljeno. Ovo je sve ostalo neobrađeno. Može biti njima na raspolaganju.
Kažete – kupovali su mehanizaciju, sada ostaju bez zemlje. Ne ostaju bez zemlje, a pri tom vas pitam – kako je neko mogao da bazira svoju poslovnu politiku na državnom resursu? To znači da su uvek jedni isti dobijali na licitaciji. Uvek su oni bili sigurni da će baš oni dobiti, zakupiti zemljište, a mi znamo da su uvek neki veći, moćniji i jači dolazili do boljeg zemljišta na račun onih malih, onih sitnih. Oni i nemaju mogućnosti da uzmu zemljište i ako ga uzmu, uzmu ono zemljište koje im ostane od onih prethodnih.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Marijan Rističević.