Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na šta? Na spominjanje SPS u konotaciji da su glasali za SSP?
Pretpostavljam da da, nisam bila poslanik, ali da čujemo šta ima da kaže poslanik Jovanović, možda potvrdi.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Dozvoljavate?
Pa šta je sad htela poslanica Čomić da kaže u kontekstu onoga što pominje, vezano za SPS, to je verovatno na njoj da objasni i verovatno samo ona zna.
Ali ono što je bitno da se istakne i da građani znaju, SPS nije učestvovala ni jednom jedinom svojom radnjom, kada je potpisivan upravo taj SSP koji se, s jedne strane, prvo negira, s druge strane se podržava, s treće strane se više i ne zna kako se tumači, a činjenica je da bi građani bili i te kako dobro upoznati, koliko je ovde licemerje i politička hipokrizija u pitanju, ukazuje jedna činjenica koju niko ne može dovesti u sumnju, a to je da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, teretan pravni posao, da samim tim što je teretan pravni posao, podrazumeva i određene obaveze. Te obaveze se moraju poštovani i nije kako je to rečeno, nije to amin.
I te kako je amin, imajući u vidu da se upravo na osnovu tog pravnog posla koji se ne može nikako drugačije menjati, niti aneksirati, osim saglasnošću svih onih koji su ga potpisivali, dovodi u situaciju da sada Srbija, htela, ne htela, mora da ide ovim putem kojim je krenula, s jedne strane, zato što je to Vlada uspela da realizuje, da otvori vrata Evropi kroz koju će Srbija sigurno proći. S druge strane da poštuje ono što su drugi potpisali, a to su upravo oni koji sada ukazuju na krajnje nekorektan način za SPS. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Moram da vam oduzmem dve minute od ukupne diskusije, jer je ovlašćeni vaš u sali i onda se on javlja na replike SPS-a, tako da ću ovo računati kao dve minute diskusije po amandmanu.
Reč ima narodni poslanik Arpad Fremond.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
Poštovana predsednice, poštovani saradnici, poštovana ministarko sa saradnicima, gospodine predsedniče, poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SVM godinama unazad priča o tome da ne možemo da menjamo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU, nažalost.
Šta možemo da uradimo i šta kaže SSP vezano za kupovinu poljoprivrednog zemljišta? Sporazum o stabilizaciji kaže da građani EU pod istim uslovima mogu da kupe poljoprivredna zemljišta, kao što mogu da kupe građani Republike Srbije. Znači, šta moramo svi mi da uradimo, jeste da pooštrimo uslove u budućnosti.
To je upravo uradila inače, kroz amandman, Poslanička grupa SVM na član 11. ovog zakona, gde se kaže - svako ko želi da kupi državno poljoprivredno zemljište, pet godina mora da ima prebivalište u toj lokalnoj samoupravi i najmanje tri godine mora da ima gazdinstvo registrovano i to u aktivnom statusu. Znači, SSP ne možemo da promenimo, ali uslove kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu možemo uvek da pooštrimo i svi mi treba to da radimo.
Inače, želim da pohvalim ministarku, odnosno Ministarstvo poljoprivrede da su prihvatili ovaj naš amandman, ubuduće moramo svi da radimo na pooštravanju uslova. To smo sad uradili kroz ovaj zakon, ali ubuduće, znači i posle 2017. godine, možemo to da uradimo, jeste, možemo biti u kontaktu sa EU, možemo da vodimo razgovore vezano za to, ali je najvažnije da smo sad, trenutno pooštrili te uslove. Sporazum ne možemo da menjamo, ali kroz naš amandman, te uslove smo pooštrili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Branislav Blažić.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, stvarno su najgori oni koji se ničega ne stide.
Pa da li je moguće da oni koji su popisali SSP i dozvolili da stranci mogu da kupuju zemlju, četiri godine nakon što postane zemlja kandidat za ulazak u EU, danas pokušavaju da naprave priču da se zabrani strancima da uzimaju u zakup da bi investirali ovu zemlju.
Ovakva količina manipulacije, izmišljanja i podmetanja, ja mislim da nije viđena još u Skupštini Srbije. Potpisan je SSP, a pre toga je prodata zemlja. Osam i po hiljada je kroz kupovinu kombinata Frikom i Dijamanta Zrenjanin, Ivica Todorić tajkun iz Hrvatske kupio osam i po hiljada hektara. Pa to ste mu dozvolili običnim mišljenjem jednog ministra, a ne zakonima koje je ova zemlja imala.
Prodali ste zemlju. Sada se borite da sprečite investitore da dođu da investiraju u ovu zemlju. Pa dokle ljudi? Pa, SSP nije pitanje poglavlja 11. i 12. To nije poglavlje rasprave o poljoprivredi, pa to je pitanje Poglavlja 4. o slobodi kretanja kapitala. I nećete vi nikakvih, danas, juče ste potpisali prodaju, a danas skupljate potpise da sprečite to što ste potpisali 2008. godine. Ta količina licemerja već prevazilazi sve mere i granice.
Mi možemo da menjamo zakone o poljoprivrednom zemljište kad hoćemo. Mi ništa ne možemo na taj način uticati na SSP. Možemo da ga kvarimo, da dodajemo šta hoćemo, mi jednostavno smo potpisali ugovor sa EU.
Jedini ko može to da promeni, to je premijer koji će u razgovoru i oko Poglavlja 4, ponavljam, svojim autoritetom i dobrom međunarodnom spoljnom politikom koju smo napravili eventualno da nam oni popuste, 28 država, i da retifikuju produžetak tog potpisanog sporazuma. Jedini je to i u njega možemo da se nadamo da će on uspeti to da napravi. Vi vaši referendumom, pričamo to što ste napravili sada hoćete da izbrišete. Pa nemojte, ljudi, da nas više obmanjujete i nas i građane Srbije, a poljoprivrednike najviše.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vučeta Tošković.
...
Srpska napredna stranka

Vučeta Tošković

Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarko, poštovani predsedniče Pokrajine Vojvodine, dame i gospodo narodni poslanici, ja nekih 13 godina putujem Novi Sad-Beograd i gledam poljane sa leve i desne strane. To su oruđa za rad od pre 40 godina. Sa takvim oruđem ne možemo dobiti nikakvu poljoprivrednu proizvodnju na evropskom nivou.
Ovaj amandman koji je podnet, ne treba ga podržati iz prostog razloga jer nama treba investicija. Taj strani investitor dolazi da nešto zaradi i da nama napravi uslugu, da obrađuje to poljoprivredno zemljište. Ti investitori imaju kompletnu mehanizaciju, tehnologiju, tehniku. Oni će za jednu godinu, eventualno dve, pun prinos dobijati. Naši ljudi koji kupe, koji imaju 30 hektara i kupe još 20 hektara, sa tom mehanizacijom koju poseduju, a nemaju mogućnosti da poboljšaju vozni park, mašinski park, neće biti proizvodnje na nivou srpskom.
Prama tome, ovaj amandman ne treba prihvatiti uopšte.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Amandman kojim se posle člana 1. dodaje član 1a zajedno su podneli narodni poslanici poslaničke grupe LSV.
Na osnovu člana 163. Poslovnika, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospođo predsednice.

Predlažemo da se i ovaj član briše, zato što smo protiv Predloga zakona u celosti. Ne menja na stvari što se ovim članom definišu određeni pojmovi u zakonu zato što se mi protivimo izmenama i dopunama zakona.

Daleko od toga da mi smatramo da je dosadašnji zakon bio dobar, kao što smo imali mnogo puta prilike da čujemo. Nije bio dobar, usvojen je 2006. godine. Otvarao je mogućnost za razne manipulacije, rekla sam da su neki funkcioneri sadašnjih stranaka na vlasti i te kako koristili te rupe u zakonu. Tako da, ne mislimo da je on bio dobar.

Međutim, isto tako je činjenica da je on ipak doneo nekakva poboljšanja kada je u pitanju zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i to najpre vidi na veoma merljive načine i odatle mi crpimo taj podatak od 10 hiljada domaćinstava koja žive upravo od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.

Naime, kada se pogledaju podaci iz 2007. godine, kada je prvi put počelo da se daje u zakup državno poljoprivredno zemljište, vidi se da je taj zakup iznosi oko 200 miliona dinara, a da će ovo godine deo koji pripada AP Vojvodini biti preko dve milijarde dinara. Tako da znači da ipak ljudi iznajmljuju to državno poljoprivredno zemljište.

Prema podacima popisa poljoprivrede kojima mi isto tako raspolažemo se vidi da nije tačno to što vi govorite da samo pet hiljada ili manje od pet hiljada porodica poljoprivrednih domaćinstava uzima državno poljoprivredno zemljište u zakup. Ne, naprotiv, iz tih podataka se vidi da tih domaćinstava ima više od 10 hiljada, a prema našim podacima gotovo polovina njih, gospođo Bogosavljević Bošković, živi isključivo od toga što uzima državno poljoprivredno zemljište u zakup.

Tako da mi smatramo da ovaj predlog sa kojim dolazite treba brisati i da treba zadržati postojeće rešenje da bi se ozbiljnije, mnogo ozbiljnije radilo na novim izmenama.