Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte molim vas da reklamiramo beogradske kafane.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
Neću više da se vraćam na to.
Zakon je vrlo jasan. Zakon je u interesu poljoprivrednika i onih u Vojvodini i onih u ostalim delovima Srbije. Ono što je važno da se naglasi, u diskusijama DS i nekih drugih poslaničkih grupa ponovo provejava jedna vrlo opasna ideja da se Srbija podeli po ovom pitanju. Ispada da će ovaj zakon separatno da važi samo na teritoriji Vojvodine, a on će da važi na celoj teritoriji Republike Srbije. Isti pravni režim će biti i za zemlju u Sremu, Banatu, Bačkoj, Mačvi, Pomoravlju, Ponišavlju, itd.
Nije tačno da je ovaj zakon zakon koji se odnosi isključivo na jedan deo naše teritorije, na Vojvodinu. Odnosi se na celu Republiku Srbiju. Svi će pod istim uslovima moći da zakupljuju poljoprivredno zemljište. Nikome zemlja neće biti prodata, pogotovo ne strancima. Usvojen je, to je bitno da se kaže, amandman Odbora za poljoprivredu da će ljudi koji imaju 30 hektara zemlje, već sada, moći da kupe još 20 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na period od 10 godina.
To je izuzetno važan benefit za naša poljoprivredne proizvođače. Mi ćemo time omogućiti i da se ukrupne posedi i da mladi ljudi ostanu da žive na selima i da na selima stvaraju svoju egzistenciju. Dakle, zakon je dobar i SNS će ga podržati, jer je u interesu srpskog poljoprivrednika i onog u Subotici, i onog u Mitrovici, i onog u Šapcu, i onog u Lapovu i u celoj Srbiji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospođo Gojković.
Ja verujem, istinski verujem, da gospodin Martinović ne razume o čemu mi govorimo.
Dakle, ne radi se o SSP. Vi ste jedini koji pominjete SSP. Nije tema SSP, nije tema prodaja zemljišta. Tema je danas to što Vlada Republike Srbije ovde predlaže, a vladajuća većina ima nameru da usvoji predlog po kome će 10 ili 15 hiljada porodica ostati bez prava da zakupljuje državno poljoprivredno zemljište, jer će neka komisija u nekom sastavu, na osnovu nekakvog investicionog plana, a bez ikakvih kriterijuma, dodeliti 30% poljoprivrednog zemljišta u svakoj opštini odabranim poljoprivrednicima. To je danas tema, a nikakav SSP.
Rekla sam vam već, ako imate problem sa procesom privatizacije, eno vam gradonačelnik Beograda, eno vam ga Siniša Mali, sve je privatizacije vodio u tom periodu, kao direktor Centra za privatizacije. Govorili ste o Mileti Jerkoviću. Evo jednog ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta koji je sklopljen sa Miletom Jerkovićem. Znate li koga je potpisao? Vaš visoki funkcioner SNS u Vojvodini, Vladimir Galić, a u to vreme vršilac dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Beogradu.
Molim vas, vi imate više danas veze sa procesom privatizacije, nego bilo ko ko danas sedi u ovim klupama, nego bilo ko je danas u DS. Ako imate problema sa poljoprivrednim zemljištem idite u pokrajinski odbor svoje stranke, izvinjavam se, nemate pokrajinski odbor stranke, razgovarajte sa svojim članovima u Vojvodini, razgovarajte sa gradonačelnikom Beograda. Čovek je sebi dodelio zemljište poljoprivredno, a gde neće vaših poslovnim partnerima dodeljivati.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milan Novaković.
...
Srpska napredna stranka

Milan Novaković

Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, uvažena ministarko sa saradnicima, uvaženi gosti, narodni poslanici, koleginice i kolege, ovde je izneta sada jedna netačna tvrdnja, svakako da ovaj amandman treba odbaciti.
Netačna tvrdnja je izneta u sledećem, 10 do 15.000 gazdinstava, nije tačno, 360.000 gazdinstava je registrovano, svega oko 5.300 gazdinstava su zakupci poljoprivrednog zemljišta, tako da je to tačan podatak. Sa druge strane, 100.000 hektara u Vojvodini je prešlo u privatne ruke od perioda 2000. do 2012. godine, niko se tada nije setio da vidi na koji način i kako. Kako su rađene, neki deo su prešli zakonito, a najveći nezakonito. Zemlja se tada prodavala od 1.000 do 2.000 eura, koliko je danas cena zemlje, koliko je država izgubila?
Sa druge strane, isto zamena kategorija zemljišta, svedoci smo i u ovoj akciji sada, što se ovih dana dešava, hapšenje, kakve su malverzacije rađene, kategorije, niže kategorije su davane za više kategorije, sve na štetu države se opet dešavalo.
Dalje, da, komisija je formirana, komisija koja će i na lokalnom nivou i na republičkom u sastavu Ministarstva da vodi računa koji su to investicioni planovi, a neće biti kumovsko-burazerski ili varijante u četiri oka, koje je DS propagirala i uvela kao pravilo 12 godina, da smo mi svi samo to nemo posmatrali. Zašto? Zato što su sve poluge vlasti bile u rukama DS i njihovih vođa.
Sve u svemu, mislim da ovaj amandman koji je podnesen u startu, uopšte pokazuje da predlagač nije dovoljno pratio ceo tekst izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, gde se tačno uređuje način na koji se izdaje i kome se izdaje zemljište i kome se zemljište prodaje. Prodaje se samo, ponavljam još jednom zarad javnosti, prodaje se domaćim poljoprivrednim gazdinstvima, koja imaju do 30 hektara u vlasništvu, najviše još 20 hektara upravo da bi se ukrupnila gazdinstva. Ne prodaje se stranim investitorima ni hektar zemljišta države Srbije, samo domaćim.
A zakup da se daje – da, da se daje zakup stranim investitorima, koji će registrovati firme koje će poslovati po zakonima Republike Srbije. Po zakonima Republike Srbije i jednostavno te investicije su itekako neophodne da bi se uvele i nove tehnologije i da bi se pospešila poljoprivredna proizvodnja, ne samo u naturalnom delu da najniži imamo oblik proizvodnje, a to je da proizvodimo samo pšenicu, kukuruz, soju, nego je suština ovih investicija da se prerađivački nivo poljoprivrednih proizvoda digne na viši nivo kako bi imali što veći prihod po hektaru. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Koristim vreme poslaničke grupe.
U znak podrške amandmana koji su podnele kolege iz LSV, iz najmanje dva razloga. Ako je sve tako jednostavno jasno, ako je potpuno u drugom članu definisano da nema prodaje, šta je problem da to bude prihvatanjem amandmana nedvosmisleno i svima očito, da nema vlasništva ni zakupcu, ni vlasniku.
Tanki su argumenti i to je drugi razlog zašto mi imamo ovako dugu debatu o zakupu poljoprivrednog zemljišta. To jeste zakon za Vojvodinu. Od 457.000 hektara, 90% toga je u Vojvodini.
Ovaj zakon će se primenjivati u Vojvodini i ako to pokušamo da obučemo u zamagljeno da važi za celu teritoriju Srbije, to prosto, kako da vam kažem, sutra će se videti da nije jasno. Kako kad kolega kaže – koalicija DS, LSV itd. Nije tako dalje, nego SPS, URS, SDS, i tako dalje, to je bila koalicija, nije – i tako dalje. Jel stvarno mislite da će neko zbog toga što kažete – ta koalicija je bila, i tako dalje, da ćemo zaboraviti ko je činio koaliciju? To je bila dobra koalicija. I dobro je što smo ratifikovali SSP koji inače nema veze sa ovim zakonom, ali vas molim da razmislite još jedanput, i da prihvatite amandman koleginice Olene Papuge.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Povreda Poslovnika, Neđo Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Ne, replika, replika.