Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.
Evo, vratili smo se na raspravu u načelu i ja bih želela da zbog javnosti, pre svega zbog naših poljoprivrednika koji sada gledaju ovaj prenos, pokažem nekoliko tabela.
Evo, poštovani poljoprivrednici i poštovani narodni poslanici, na ovom grafičkom prikazu zelenom bojom je označeno poljoprivredno zemljište u vlasništvu države Srbije koje se iznajmljuje u zakup, oko 250 hiljada hektara.
Ovo crvenom bojom je poljoprivredno zemljište koja je bilo ponuđeno na javnom nadmetanju, ali nije izdato u zakup ili je neobrađeno ili je delom uzurpirano. Ovo je ovde oko 340 hiljada hektara zemljište koje uopšte nije ni bilo na licitaciji. O čemu mi pričamo? Ako ovo zemljište koje čini 30% zemljišta koje se sada izdaje, obrađuje oko pet hiljada gazdinstava, kako ćemo mi ugroziti ta gazdinstva ako im pružamo mogućnost da kupe jedan deo poljoprivrednog zemljišta koji su inače oni tražili da im se pruži kao mogućnost, kada imamo 70% nedopustivo mnogo zemljišta koje se ne koristi na zakonom propisan način.
Čak i kada bismo uspeli da svo predviđeno zemljište za investitora izdamo investitorima opet na ostaje oko 40%. Nema ni govora o tome da će bilo koje poljoprivredno gazdinstvo zbog ovog zakona ostati bez mogućnosti da ponovo uzme državno poljoprivredno zemljište u zakup.
Nemoj niko da plaši poljoprivrednike. Nemoj niko da govori o tome kako ima podatke da su oni nešto drugo želeli u odnosu na ono što smo mi predložili ovim zakonom.
Molim vas, donesite mi ta dokumenta, dajte da vidimo. Kao što sam ja
spremna …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

… da pokažem sve ono što smo zajednički radili i sve njihove sugestije koje smo dobijali u pisanoj formi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, još jednom poziv da se ne prihvati iz istog razloga. Ovo je do krajnjih granica neozbiljno. Pozivamo da se nešto briše, reč je konkretno o novim terminima, uz kakve izgovore, molim vas? Da je time neko ugrožen, ugrožena gazdinstva ili porodice. Dajte da se uozbiljimo.
Dakle, ako ne umeju predlagači ovakvih amandmana da objasne šta je konkretno loše u nesporno jasno dobrim stvarima ili recimo u onom informacionom sistemu koji sam pomenuo najbolje, da se ne zamajavamo, uz dužno poštovanje.
Nije loše da vidi Srbija kako se ponašaju neki koji je zastupaju. Iz takvog njihovog ponašanja i te neozbiljnosti izvodimo zaključke i mi i Srbija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ivana Stojiljković.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.
Želela sam upravo da kažem ovo što je kolega Orlić rekao, ali bih samo prosto još dodala, neozbiljno je tražiti da se briše ovaj član, odnosno predlog člana samo zato što su generalno protiv ovog zakona.
Ovim izmenama ovog člana se uvode jako bitna dva pojma, a to je knjiga polja i plodored i to je veoma bitno, kasnije će i Zakon o zaštiti poljoprivrednog zemljišta govoriti o tome, ali je veoma bitno da se uvedu ovi pojmovi jer toga do sada nije bilo, pa se dešavalo da upravo u Vojvodini se godinama iscrpljuje zemljište jednom te istom kulturom.
Oni koji znaju i koji se razumeju i u pedologiju, znaju kako je to opasno ne voditi knjigu polja, gde će se uvoditi šta se svakodnevno radi i ne uvoditi plodored koji podrazumeva smenu kultura, kako bi se očuvala plodnost zemljišta. Znači, onda prosto dobijamo jednu kontradiktornu informaciju da je neko ko se bori za zemljište protiv toga da se vodi računa o očuvanju kvaliteta zemljišta. Tako da, ovaj amandman je neprihvatljiv. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospođo predsednice.
Gospođa Bogosavljević Bošković ovde govori da nije tačno da će se izmeniti položaj poljoprivrednika i da nije tačno da će njima biti onemogućeno da uzimaju državnu zemlju u zakup. Recite mi, koju će zemlju uzimati? Ako vi trećinu poljoprivrednog zemljišta date nekim svojim poslovnim partnerima, trećina je svakako predmet restitucije, a trećina je neobradivo zemljište, to su neke utrine, devastirane livade, slatine, itd, pa recite mi onda, gospođo Bogosavljević Bošković, koju će onda poljoprivrednici zemlju moći da uzimaju u zakup? Ili možda mislite da će ti vaši nazovi investitori uzimati zemlju četvrte i pete klase? Neće, uzimaće zemlju prve, druge i treće klase, a tim poljoprivrednicima će ostajati upravo ta zemlja četvrte i pete klase i za zakup i za kupovinu kasnije. Tako da, jedini ko obmanjuje poljoprivrednike ste vi koji govorite da se njihov položaj neće ni na koji način promeniti.
Ponovo vas pitam, ako trećinu date odabranim privrednicima i privrednim licima, ako je trećina predmet restitucije, koja trećina će njima ostati da je obrađuju i koja trećina će njima ostati da je kupuju? To sigurno neće biti zemlja koju neko želi da obrađuje.