Drugo vanredno zasedanje, 02.02.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/30-16

2. dan rada

02.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se predsedavajući.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, moje današnje pitanje postavljam Ministarstvu unutrašnjih poslova i to ministru Nebojši Stefanoviću.
Naime, moj grad Novi Sad na čelu sa njegovim gradonačelnikom Milošem Vučevićem i Vladom RS, na čelu sa predsednikom Vlade, gospodinom Aleksandrom Vučićem, predstavljaju svetao i dobar primer toga kako se trebaju trošiti pare građana Srbije, na investicije, i to upravo one investicije koje predstavljaju naš ulogu u budućnost.
U 2015. godini grad Novi Sad je dobio 38 hektara zemljišta pored autoputa koji predstavljaju taj ulog za budućnost našeg grada. To zemljište će predstavljati zaista jedan ozbiljan investicioni potencijal i upravo na tom zemljištu ćemo u ovoj godini, do kraja godine dobiti jednog novog američkog investitora, američku kompaniju „Lir“, to je jedna od najznačajnijih američkih kompanija koja se bavi proizvodnjom delova za automobile sa preko 130 hiljada zaposlenih širom sveta, sa godišnjim obrtom od preko 15 milijardi dolara. Zaista jedna ozbiljna kompanija i jedan ozbiljan investitor.
Takođe, u ovoj godini ćemo imati u Novom Sadu i investiciju američke kompanija „Delti“ koja je takođe jedan gigant u proizvodnji delova za automobile, takođe, sa ogromnim brojem zaposlenih i ogromnim godišnjim obrtom i ono što je najvažnije, iz ovih investicija će se zaposliti oko pet hiljada naših sugrađana.
Dakle, novcem građana Vojvodine i građana Novog Sada i građana Vojvodine i građana Srbije će se pripremiti zemljište upravo za ove investitore.
Moje poslaničko pitanje se odnosi na nešto drugo, odnosi se na jedan loš primer, na to kako se nezakonito troše pare građana Vojvodine i građana Srbije od strane pokrajinske vlasti na čelu sa Bojanom Pajtićem.
Naime, pre nekog vremena smo u Skupštini Srbije dobili izveštaj državnog revizora koji u svom nalazu – poslovanje AP Vojvodine, je utvrdio niz nezakonitosti i nepravilnosti, pa tako je recimo utvrdio da je Skupština Vojvodine nezakonito potrošila sredstva od čak 5,5 miliona dinara. Govorim o 2014. godini.
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam je bez dodele na javnom konkursu udruženjima građana odobrio 850 hiljada dinara.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je po sprovedenom javnom konkursu za sufinansiranje projekata energetski održivih farmi sa dva poljoprivredna gazdinstva je ugovorio i isplatio milion i po dinara više u odnosu na stvarnu sumu koju su gazdinstva dobila odlukom o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava.
Pokrajinski sekretarijat za privredu je mimo konkursa podelio više od 23 miliona dinara pojedincima, odobrio subvenciju u iznosu od 12 miliona dinara mimo uslova navedenih u projektu zapošljavanja – niz šansa. I ne samo to, za refundiranje troškova učešća privrednika na sajmovima u Evropi i Srbiji isplatio je 10 miliona dinara mimo pravila.
Takođe, utvrđeno je da je i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj bez prethodno sprovedenog konkursa udruženjima građana preneo sredstva u iznosu od 10 miliona dinara.
Ono što je možda najstrašnije, a to je da je utvrđeno da je Vlada Bojana Pajtića potrošila ukupno milijardi i 800 miliona dinara nezakonito. To sve stoji u izveštaju revizora.
Mislim da ove činjenice zaista pokazuju razmere bahatosti pokrajinske vlasti na čelu sa Bojanom Pajtićem. Pozivam građane Vojvodine i građane Srbije da na predstojećim izborima zaustave propadanje Vojvodine i da stranku Bojana Pajtića pošalju u istoriju i to u onaj deo istorije koji želimo da zaboravimo i koji želimo da nam se nikad više ne ponovi.
Dakle, moje pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova je da li su na osnovu nalaza državnog revizora podnete krivične prijave za utvrđene nezakonitosti u poslovanju Vlade Bojana Pajtića? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287?

Pošto se niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Borisav Kovačević, mr Dejan Radenković, Đorđe Čabarkapa, prof. dr Vladimir Marinković.

Nastavljamo načelni pretres o 4. tački dnevnog reda – Predlog zakona o sportu.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju: Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, Predrag Peruničić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, Uroš Zeković, pomoćnik ministra omladine i sporta, i Zorica Nikodijević, sekretar Ministarstva omladine i sporta.

Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?

Reč ima narodni poslanik Sabina Dazdarević. Izvolite.

(Marko Đurišić, s mesta: Gde je ministar?)

Upravo će služba da ih pozove.
...
Stranka demokratske akcije

Sabina Dazdarević

SDA Sandžaka – PDD
Hvala poštovani predsedavajući.
Gospodine ministre sa saradnicima, koji niste tu, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o novom Zakonu o sportu. Ovaj zakon ima nekoliko prednosti u odnosu na prethodni, koji se primenjuje od 2011. godine, i verujemo da će on imati pozitivne efekte na građane koji žele da se bave sportom, kako profesionalno, tako i rekreativno.
Ovi pozitivni efekti proističu, pre svega, iz toga da je zakon proizašao iz činjenice da je Srbija na evropskom putu, te da je u tom smislu rađen tako da bude u skladu sa dokumentima međunarodnih organizacija, kao što su Ujedinjene nacije i Savet Evrope, kao i sa dokumentima Evropske unije.
Poštovani ministre, u vašem uvodnom izlaganju ste pomenuli da su poslednjih par godina sportisti naše zemlje postigli veliki bum što se tiče međunarodnih takmičenja. Ovde moram da pomenem i nekoliko sportista iz Sandžaka koji su postigli, i još uvek postižu, izuzetne rezultate kada su u pitanju međunarodna takmičenja. Tu je, pre svega, naša cenjena atletičarka Amila Terzić, koja je osvojila čak tri medalje u prošloj godini, zatim tu su Osmir Kolašinac, profesionalni bacač kugle, Adem Ljajić, koji je fudbaler i reprezentativac Srbije, kao i Muamer Hukić, koji je višestruki svetski šampion u boksu, i mnogi, mnogi drugi. Ovo su ljudi zbog čijih ličnih uspeha i pobeda, mi kao narod Sandžaka takođe osećamo uspehe i pobedu. U ovom smislu je potrebno da konstantno tražimo talente, a da bismo ih pronašli i prepoznali, složićete se sa mnom, moramo da imamo bolju sportsku infrastrukturu.
Takođe, kada govorimo o sportistima iz Sandžaka, ovde moram da pomenem da su tokom katastrofalnih poplava, koje su zadesile Srbiju u maju 2014. godine, direktor ustanove za sport iz Tutina sa još 24 sportiste, učestvovali u sanaciji vrtića od poplava u Svilajncu. Ovo je još jedan pokazatelj da su sportisti tu ne samo kada treba da se bave sportom, već i kada treba da se pokaže humanost na delu.
Kada govorimo o saradnji Ministarstva sa jednom malom lokalnom zajednicom kao što je Tutin, pre svega, moram da pohvalim uloženi trud Ministarstva i vas lično, koji ste prvi ministar omladine i sporta koji je posetio Tutin i koji se lično uverio u stanje sportske infrastrukture u ovom gradu, te da su uz podršku Ministarstva urađeni projekti trim staze i multifunkcionalnog terena u ovom gradu.
Takođe, u Sjenici ste iz fondova Norveške ambasade uradili teren za mali fudbal, što je izuzetna stvar i na čemu su vam građani ova dva grada izuzetno zahvalni.
Međutim, ovo nije dovoljno. Prilikom vaše posete Tutinu ste se uverili kakvo je stanje sportskih objekata, te znate da deca i sportisti u ovom gradu skoro da nemaju gde da se bave sportom. Sportska hala koja je započeta 2002. godine, a koja se nalazi u blizini dve osnovne škole u kojima je preko 2.000 učenika, još uvek nije završena. Ovi đaci praktično nemaju gde da se bave sportom. Takođe, ukoliko bi ova hala bila završena, pored učenika ovih škola, mogli bi da je koriste i sportisti rekreativci u večernjim satima i vikendom.
Isti je slučaj i sa Sjenicom koja takođe ima problem nedostatka sportskih objekata za učenika i srednjoškolce, a takođe i problem sa izgradnjom Ski centra „Žari“, koji predstavlja jedan kapitalni projekat na državnom i regionalnom nivou. Osim „Biatlon centra“, u okviru ovog centra koji je izgrađen, a koji je finansiran iz budžeta opštine Sjednica, i pored obećanja iz Ministarstva, do sada ovde ništa nije urađeno. Ovde ću takođe pomenuti još jedan projekat koji je od velike važnosti, a to je Projekat kampa na Pešteri, koja zbog svoje nadmorske visine predstavlja idealnu lokaciju za pripreme za bazične sportove, što je i tim iz Ministarstva koji je posetio ovu lokaciju takođe potvrdio.
S obzirom na problem lokalnih samouprava da nemaju dovoljno novca da investiraju u razvoj sporta, ono što biste vi kao ministar omladine i sporta mogli da uradite je da nam date konkretne odgovore u vezi projekata koje sam napred pomenula. Prilikom vaše posete Tutinu obećali ste 2017. godinu kao godinu završetka sportske hale, a ovu 2016. godinu kao godinu u kojoj će se uraditi krovna konstrukcija na ovom objektu. Takođe, Kamp na Pešteri i Ski centar „Žari“ u Sjenici, koji su od ključnog značaja pre svega za ekonomski razvoj ovog regiona, moraju biti uvršteni u budžet Republike Srbije ili se moraju naći drugi izvori finansiranja, kako bi Ministarstvo u saradnji sa lokalnim samoupravama realizovali ove projekte.
Na kraju ću još jednom napomenuti da je ovaj zakon dobar iz razloga što je u mnogome proistekao iz činjenica na terenu, odnosno na osnovu problema sa kojima se lokalne vlasti i drugi odgovorni suočavaju i njima je definisan jedan novi način saradnje između Ministarstva sporta i jedinice lokalne samouprave.
Verujem da ćete iskoristiti ove prednosti zakona, te da će se planirani i započeti projekti sportske infrastrukture u Sandžaku uskoro i završiti, te da ćemo vas ovim povodom ponovo ugostiti.
Na kraju bih rekla da ćemo mi iz poslaničke grupe SDA Sandžaka podržati ovaj zakon u danu za glasanje. Želimo da čestitamo i vama i vašim saradnicima na njegovoj izradi i svakako se nadamo da on neće ostati samo mrtvo slovo na papiru, već da će biti implementiran. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Vanja Udovičić. Izvolite.

Vanja Udovičić

Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici i narodne poslanice, želim da vam se zahvalim na pohvalama koje ste izneli, a izgradnja same infrastrukture u delu koji ste vi pomenuli je samo početak.
Kao što ste rekli, jesam jedan od prvih ministara koji je došao u Tutin, nisam prvi. Nisam obišao Sjenicu, ali vrlo sam upoznat sa infrastrukturom u Tutinu. Ono što mogu da vam kažem jeste da smo krenuli sa izgradnjom trim staza i multifunkcionalnog terena, od onoga što smo mogli u ovom trenutku da isfinansiramo od sredstava koje smo imali opredeljenih za 2015. godinu, upravo iz razloga što želimo da pokažemo da nema privilegovanih kada je reč o infrastrukturi.
Naša želja jeste da dođemo u sve delove Srbije, čak tamo gde nisu dolazili ranije ministri, gde se nije ranije gradilo.
Kada je reč o sportskoj hali koju ste spomenuli, vrlo sam upoznat sa tim projektom. Nisam rekao da će 2016. godine da se stavi krov, nego moramo prvo da rešimo sve one probleme koji su ranije nastali i da rešimo te probleme u najskorijem roku. Rekao sam da 2017. godine očekujem da tu halu možemo da završimo, iz prostog razloga, zato što prvenstveno Tutin je grad sa najvećim brojem mladih ljudi, preko 50% ljudi koji žive u Tutinu su mladi, a sama škola, kao što ste rekli, broji više od 2.000 đaka.
Ako je nešto interes, jeste interes da oni dobiju jednu takvu halu koju mogu obe škole da koriste, a i profesionalni klubovi ili udruženja. Baš zbog toga, vrlo detaljno svakodnevno radimo na rešavanju tog problema.
Znamo da postoje problemi i ja očekujem, kao što sam rekao, u 2017. godini i nastavak izgradnje te hale jer stoji jako dugo i problemi nisu mali, jer da su jednostavni, ne bi se čekalo 13 godina, ali moj odlazak više puta u Tutin pokazuje zainteresovanost i Republike i Ministarstva omladine i sporta da reši taj problem i da nastavimo sa izgradnjom te hale. Kao što sam rekao, smatram da je jako bitno da Tutin dobije takvu jednu halu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Marija Jevđić. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Jedinstvena Srbija
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, na samom početku želim da naglasim da će JS, odnosno poslanici JS podržati predloženi zakon o sportu.
Prethodni Zakon o sportu donet je 2011. godine i on je, možemo reći, odgovorio očekivanjima koja su postojala pri njegovom donošenju, ali za dalje unapređenje sporta u Srbiji potrebno je doneti novi zakon o kojem mi danas i raspravljamo.
Predlog zakona o sportu, odnosno njegovo usvajanje je potrebno radi uređenja ove oblasti u skladu sa evropskim standardima i propisima i sportskim pravilima nadležnih međunarodnih sportskih saveza, čiji je razvoj bio izuzetno dinamičan u ovoj oblasti u proteklom periodu. Usaglašavanje sa novonastalim nacionalnim propisima i konsenzusom svih relevantnih subjekata sporta, da su potrebne izmene u zakonskoj regulativi, kako bi se postojeći sistem unapredio.
Usvajanjem predloženog zakona omogućila bi se, sa jedne strane, mogućnost da se maksimalno poveća obuhvat bavljenja građana sportom, a sa druge strane, da se i dalje podržava i razvija domaći vrhunski sport.
Postoje mnogi razlozi za donošenje novog zakona, a jedan od razloga koji je za JS, kao socijalno odgovornu stranku, jako bitan je taj koji proističe iz potrebe da se svim građanima, posebno deci, mladima, ženama i osobama sa invaliditetom omogući permanentno bavljenje sportom, uz što veću podršku sportistima koji postižu vrhunske rezultate na koje smo svi ponosni i koji su naši najbolji ambasadori u svetu, a kao neko ko je 15 godina bio aktivni sportista, takmičar, reprezentativac, znam koliko je ta pomoć i podrška potrebna.
Podatak da je u 2013. godini u Srbiji svaka peta odrasla osoba gojazna, da svaka treća konzumira cigarete, a da skoro polovina stanovnika ima hipertenziju je alarm da se kao nacija mobilišemo i nađemo rešenje o podizanju svesti građana koliko je bitno baviti se sportom, odnosno koliko fizičko vežbanje i zdrava ishrana treba da budu sastavni deo života.
Primer odgovorne lokalne samouprave je grad Jagodina, pod vođstvom Dragana Markovića Palme, gde svako selo ima terene za male sportove i time stvara mogućnost, odnosno da svako dete ima mogućnost da se razvija i da sebi stvara idole u vrhunskim sportistima koji su upravo i potekli sa takvih malih terena širom Srbije.
Kraljevo, grad iz kojeg dolazim, je u prošloj godini otvorilo modernu halu sportova. U ovoj godini je planiran početak radova na zatvorenom bazenu, adaptacija postojeće atletske staze, kao i moto staze na Beranovcu, što je svakako pohvalno i svakako potrebno sportistima u Kraljevu.
Poštovani ministre, juče smo u vašem izlaganju čuli, a to je posebno ostavilo utisak na poslaničku grupu JS, da predloženi zakon o sportu ima za cilj da sport ne bude privilegija pojedinaca i bogatih, već da omogući svim građanima da mogu da se bave sportom. To nam govori da promene u novom zakonu idu u pravcu smanjenja diskriminacije, odnosno da sva deca, bez obzira na materijalnu situaciju, dobiju šansu da se bave sportom. Ta činjenica omogućava da nam deca ne budu na ulici, već na sportskim terenima i igralištima. Po mom mišljenju, to je korak ka unapređenju školskog sporta koji je važna karika u približavanju sporta i zdravog života najmlađima i eventualno određivanje njihovog životnog poziva sutra kao profesionalni sportista.
Jako je bitno spomenuti da je prvi put regulisana upotreba ličnih podataka sportista, da zdravstvena zaštita za decu od šest do 14 godina ubuduće je besplatna i obuhvaćena osiguranjem, a to svakako olakšava teret roditeljima. Članarina za maloletne sportiste ne može da pređe 10% od prosečne zarade.
Jedinstvena Srbija smatra da je među jednima od važnijih odredbi predloženog zakona odredba po kojoj će ugovor između menadžera i sportiste ubuduće morati biti overen, a kada je reč o maloletniku, on će morati da ima saglasnost oba roditelja, čime se, složićete se, eliminiše svaki vid eventualne zloupotrebe.
Zakonom se regulišu i transferi u sportu, pogotovo međunarodni koji su dozvoljeni po striktnim pravilima međunarodne zajednice. Kada je reč o domaćim nacionalnim transferima, posebno je stavljen akcenat na maloletne sportiste, kojima u slučaju da pređu u drugu sredinu mora biti omogućen kvalitetan način života.
Izdvojila bih i pohvalila uvođenje obaveznog osiguranja za trenere i sve sportiste za vreme nastupa za reprezentaciju, veću odgovornost članova rukovodećih organa, kao i nove obaveze u smislu prijava sukoba interesa.
Ponekad, nažalost, sportske utakmice i rezultati ostanu u drugom planu zbog nedoličnog ponašanja na utakmicama, ali predloženim zakonom i to će biti sankcionisano, kako na utakmicama prvih liga, tako i na nižem nivou.
Svedoci smo da važeće rešenje o privatizaciji klubova nije dalo rezultate jer nije pokrenuta nijedna privatizacija, tako da odluka da pitanje privatizacije bude regulisano posebnim zakonom je ispravna. Ali, treba navesti da predloženim zakonom se sprečava ugrožavanje društvene imovine u sportskim organizacijama do regulisanja pitanja privatizacije.
Zbog svega ovoga što sam navela, na samom kraju želim ponovo da naglasim da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati predloženi zakon o sportu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Vanja Udovičić. Izvolite.

Vanja Udovičić

Želim da vam se zahvalim na podršci i na pohvalama koje ste izneli i da vam se zahvalim i kao predstavniku JS, ali i kao bivšem sportisti i nekome ko je živeo u sistemu sporta. Sigurno je da vaše reči imaju i veću težinu jer ste živeli sistem sporta i znate koliko je on kompleksan i šta on realno znači i kako funkcioniše. Neke odredbe koje ste izneli apsolutno smo se trudili da u onoj meri u kojoj je moguće pojačamo jer jeste istina da sport postaje privilegija.
Želimo da vratimo situaciju da sport bude besplatan. To je moja težnja, kao ministra omladine i sporta. I sam lično, nikada dok sam se bavio sportom u mlađim kategorijama nisam platio članarinu, tj. moji roditelji za mene nisu plaćali članarinu i težnja i jeste da se visina članarine smanji.
U ovom trenutku, imajući u vidu i uzimajući u obzir situaciju u klubovima gde je najosnovniji vid zarade svakog kluba naplaćivanje članarine, mi smo se odlučili da ta članarina ne ide preko 10% od prosečne zarade u Republici Srbiji, ali sigurno ćemo težiti da taj procenat bude manji i da sport bude pristupačniji svima.
Još jednom vam se zahvaljujem na podršci. Hvala vam.