Peto vanredno zasedanje, 19.02.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite gospođo ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Koliko ja vidim vi ste tražili da se briše član 22. to znači brisati i Zeleni fond.

Molim vas, tako piše ovde. Sad, šta ste vi drugo mislili ili drugo uradili, ja zaista ne znam, ali sam razumela suštinu. Vi biste da mi formiramo ponovo fond kao što je nekada bio.

Mi smo rekli da smo mi formirali fond u skladu sa drugim zakonima RS, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i mislimo da je to dobar model. Lično ja mislim da je to odličan model. Zbog čega više nas ne bi učestvovalo u kreiranju politike implementacije važnih projekata u praksi? Zbog čega bismo mi sada, pod uslovom da nam drugi zakoni dozvoljavaju, formirali jedno novo nezavisno telo, telo koje će da ima direktora, nadzorni odbor, upravni odbor itd. koje je nekad funkcionisalo i znamo da to nije bio dobar model?

Vi kažete – zašto to ponovo ne uradimo pa ne vidimo da li možemo ili ne možemo. Mi prosto više nemamo vremena da eksperimentišemo. Zakoni nam to više ne dozvoljavaju i mi sada se bavimo ozbiljnim pitanjima, ozbiljnim problemima i nije problem ako mi danas rešimo pitanje otpadnih voda, prečišćavanja otpadnih voda u Kraljevu, sutra rešimo pitanje deponije u Subotici, u Pančevu, u Raškoj i u drugim našim krajevima.

Nama je poenta i cilj da napravimo listu prioritetnih projekata i imamo listu prioritetnih projekata. Zajedno više institucija, Vlada RS radi na tome i zašto bi mi tražili da budemo nezavisni kada mi svi zajedno idemo ka istom cilju…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

I kada taj posao radimo maksimalno ozbiljno i odgovorno.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima dr Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče, gospođo ministarka, mislim da ste dobro obrazložili ovaj Zeleni fond, a predlagači amandmana žale za ranijim fondom, znate iz kojeg razloga pitaju – gde su sredstva? Ovo što ću sada tri podatka izneti su izveštaji DRI, 500 hiljada dali su za oglašavanje u jednom dnevnom listu. Upravo ministar sa liste prethodnog govornika, ranije su bili u istoj stranci, 500 hiljada evra, radi se o evrima, dali su za bilborde i dodatno za finansiranje lavića na Paliću, što je utvrdila dodatno DRI za 2011. godinu. Vidite gde su sredstva otišla.

Mlađan Dinkić, koji je nekada bio ministar, a ovde i poslanik, izjavio je 2012. godine u ovom visokom domu da je bivša vlast bivšeg režima predlagača finansirala predizbornu kampanju uvoženjem akumulatora i davanjem na reciklažu. Dakle 2012. godine, 21. i 22. decembra, u ovom visokom domu. Dakle, žal jeste za bivšim fondom da se ne bi kontrolisala sredstva. Postavili su pitanje zašto se ne kazne. Koliko je meni poznato, mislim da je proces još u toku oko ovog slučaja.

Hvala lepo. Mislim da ste odlično obrazložili fond i da treba kontrola nad svim finansijama. To je garancija da će se sredstva i utrošiti za ono za šta su planirana, a ne da idu u privatne džepove. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik dr Aleksandar Radojević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Radojević

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospođo ministarka, koleginice i kolege, odlično se razumemo ja i kolega, bez obzira na to što se kaže taksa, porez ili naknada, onome ko plaća taksu, porez ili naknadu dođe na isto. Ovde se, u ovom što moj cenjeni kolega naziva preciziranjem, radi i o proširivanju baze, pa se samo još nije navelo da se treba naplatiti naknada i na zdrav vazduh ili čistu vodu. Tako da, zbog toga mislim da je neprihvatljivo preciziranje sa širenjem, jer i onako previše nameta imaju i privredni subjekti i građani, da to zaista ne bi bilo ni od kakve koristi, samo bi nanelo štetu građanima ove države. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Nevenka Milošević.

Izvolite, gospođo Milošević.
...
Srpska napredna stranka

Nevenka Milošević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, kolege narodni poslanici, predlažem da ovaj amandman na član 22. sadržine da se član 22 briše apsolutno odbijemo, jer jedan od osnovnih ciljeva upravo ovog Predloga zakona jeste stabilan sistem finansiranja.

Svi znamo, čuli smo i u načelnoj raspravi, zbog čega je prestao da radi i prestao da postoji fond za zaštitu životne sredine. Neću ponovo sve te razloge obrazlagati. Podržavam novi model finansiranja zaštite životne sredine i formiranje zelenog fonda kao budžetskog fonda. Nadam se i sigurna sam da ćemo sada imati veću kontrolu trošenja sredstava u oblasti životne sredine. Dakle, još jednom predlažem da ovaj amandmana odbijemo. Hvala.