Peto vanredno zasedanje, 19.02.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Antić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Antić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je predlagač amandmana predvideo da naslov iznad člana 89. – sredstva za finansiranje životne sredine i da se u ovom članu radi o sredstvima za finansiranje, pa je sasvim i normalno što je predlagač zakona u prvi stav uvrstio načela koja se odnose na finansiranje.

Predlagač amandmana je dao i neka opšta načela koja se odnose na oblast životne sredine i ona bi eventualno mogla da budu ugrađena u nekim drugim članovima zakona i na neki drugi način je moglo da se interveniše. Kada su u pitanju finansijska načela koja se odnose na finansiranje, mislim da je predlog jako dobar. Osim toga, postoji i jedan problem, to je u delu predloga gde imamo i finansijske instrumente. Pominju se naknade, pominju se osiguranja, mada su finansijski instrumenti mnogo brojniji. Jednostavno finansijski instrumenti se najčešće i skoro po pravilu se ne nalaze u tekstu zakona, oni idu kroz podzakonske akte.

Prema tome, nije potrebno finansijske instrumente nabrajati u samom tekstu zakona, kada su u pitanju sredstva za finansiranje životne sredine, ona će biti naknadno razrađena, pa mislim da je ovo ključni argument zašto je Ministarstvo dobro postupilo i odbilo ovaj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.

Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

U kontekstu ovog amandmana da kažem da smo mi predložili rešenje koje je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije, da vaš amandman nije dovoljno precizan, da je neusklađen sa drugim zakonima i da je to razlog zbog koga je amandman za nas neprihvatljiv.

Ono što još želim da kažem, to je da se iz Fonda koji će biti osnovan, u skladu sa zakonima Republike Srbije, će se finansirati projekti, a projekte predlaže Vlada, naravno, uz našu saglasnost i uz naše učešće, utvrđujemo listu prioritetnih projekata i ti prioritetni projekti će se i finansirati.

Opet želim da istaknem i to da je za ove projekte potrebno i vreme, potrebna su i sredstva da se pripremi neophodna tehnička dokumentacija. Pre nekoliko dana, sveže mi je, i zato hoću da vam kažem, da sam prisustvovala predaji tehničke dokumentacije za jedan važan projekat u Kraljevu, za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje sistema kanala za sakupljanje otpadnih voda, da je samo priprema te tehničke dokumentacije koštala preko milijardu, preko milion i 200 miliona evra i da je u pripremi ove dokumentacije učestvovalo više različitih institucija. Tu je delegacija EU, odnosno projekat EU, tu su naši stručnjaci iz Ministarstva, tu je Kancelarija za evropske integracije i za sve to je trebalo vreme i bio je potreban novac.

Zašto ovo kažem? Zbog toga što tek tako pripremljena tehnička dokumentacija može da bude validna za evropske fondove koji će sada dodatno dati sredstva da se projekat praktično implementira.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Hoću da kažem da mi zaista radimo organizovano, sistemski i vrlo profesionalno i odgovorno.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.

Reč ima narodni poslanik dr Aleksandar Radojević. Izvolite, gospodine Radojeviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Radojević

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege, naravno da sam protiv prihvatanja ovog amandmana, jer ovaj amandman mi liči na spisak lepih želja koje bi trebalo naplatiti od nekoga da bi se novci iskoristili u neke svrhe koje, moram priznati, mogu biti plemenite, ali da se postavimo malo u situaciju onih koji plaćaju te dažbine i naknade od privrednih subjekata do onih koji su, da kažem, fizička lica.

Sada imate opterećenje koje privredni subjekti, naročito privatni, ne mogu da izdrže kada su u pitanju sve dažbine koje su iz bivših režima nasleđene, pa kad još vidite da imate dodatak na spisak lepih želja, šta još treba finansirati iz nekog fonda, moramo se ipak zapitati ko puni te fondove, da li može da puni te fondove i da li na taj način činimo nešto dobro ili ne?

Ovde na jednom mestu kažete – naknada po osnovu primene načela, korisnik i zagađivač plaća, naknada po osnovu reciklaže otpada. Ovih naknada se može smisliti koliko god hoćete. Ako već neko reciklira otpad u ovoj državi, a imamo ogroman broj, da ne pričamo o svakodnevnom otpadu i divljim deponijama koje su godinama na mestima na kojima se nalaze, još tim ljudima koji se bave reciklažom

treba napraviti neki namet, pa onda nećemo nigde stići. Zbog toga mislim da ovaj spisak lepih želja mora da ostane za neku drugu priliku jer ionako smo previše opterećeni, naročito privredni subjekti i građani, sa raznoraznim taksama i mislim da ih treba lagano početi skidati, a kada privredni subjekti ojačaju i naprave neki svoj kapital, i sami će brinuti o svojoj životnoj okolini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 22. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.

Reč ima dr Blagoje Bradić. Izvolite, gospodine Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ovaj član je sličan članu 21. Ovde se govori o Zelenom fondu Republike Srbije i pošto nisam imao vremena, sada ću prokomentarisati Zeleni fond Republike Srbije.

Dakle, Zeleni fond Republike Srbije se formira umesto Fonda za zaštitu životne sredine. Koja je suštinska razlika između ta dva fonda? Kolege me nisu razumele o čemu sam pričao. Trebale su malo pažljivije da me slušaju. Suština je u daljoj centralizaciji u Republici Srbiji. Ovde imate da Vlada određuje prioritete na osnovu sredstava koji se plaćaju po zakonu – korisnik plaća, zagađivač plaća i ostale takse.

U prethodnom članu smo samo precizirali šta sve treba da bude obuhvaćeno. Ne znam šta je problem u tome da se preciznije uredi neki zakon? Zašto stavljati maglu i nedorečene reči i rečenice? Treba maksimalno u zakonu to da bude precizno, ako već težimo zakonu koji će biti konkretan i primenjiv.

Suština je da Vlada želi da odlučuje o prioritetima. Mi smo za to da ostane nezavistan Fond za zaštitu životne sredine. Kažete – zloupotrebljavana su sredstva. Kaznite ljude koji su to radili. Nije rađeno kako treba, pa stavite stručne ljude, ali suština je da Fond bude taj koji odlučuje i ljudi koji su u Fondu. Ovako imate pare koje idu u budžet i postaju budžetske pare. Mi smo protiv toga. To je centralizacija. To su dve koncepcije i dve politike.

Mislimo da je bolje da to bude nezavisno telo na koje će normalno Vlada davati saglasnost, a ne određivati prioritete i praviti listu prioriteta. To je suština onoga što smo hteli da uradimo izmenama Zakona.