Peto vanredno zasedanje, 19.02.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Nada Lazić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Ja samo želim da naglasim da niko ne spori da postoji centralni sistem. Ako se održavanje automatskih stanica za vazduh na teritoriji Pokrajine finansira iz sredstava Pokrajine, onda je valjda logično pitanje - zašto se onda i skupljaju podaci o svemu tome, zašto tu postoji razlika, zašto se onda iz jedinstvenog budžeta ne finansira sve? Sutra će nekome pasti na pamet u ovoj racionalizaciji zaposlenih… Ja sam govorila i u načelnoj raspravi da će biti jako velika šteta ako se pojedini kadrovi koji su obučeni, sistem koji je razvijen bude ukidao, zbog potreba racionalizacije, zato što nigde u zakonu nemate naglašeno da se takav sistem i razvija. On ničemu ovde na smeta, naprotiv, on ovde ima koristi.

Još nešto. Da vam postavim pitanje - koliko automatskih stanica, za mene je kvalitetan vazduh na teritoriji Srbije, izuzev Vojvodine, ne radi u ovom trenutku, a zbog toga što se nije investiralo u njihovo funkcionisanje i održavanje?

Ja imam podatak, recimo, da preko 50% stanica ne radi, a imate, recimo, u Budimpešti i nekim drugim gradovima panoe pored automatskih stanica gde građani mogu u svakom trenutku da pročitaju koliko je zagađenje, a ne da traži u sistemu, itd. Idemo ka tome da građani budu na vreme obavešteni.

Naš amandman je upravo u tom cilju da se postigne efikasnost, nikakvo politiziranje, ali ovo prelazi nekakvu nepotrebnu meru. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jugović.
...
Srpski pokret obnove

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Poštovana predsednice, poštovana ministarko, kolege i koleginice, SPO će u danu za glasanje podržati ove izmene i dopune zakona. Govoriću o amandmanu na član 14.

Usaglašavanje naših propisa sa propisima EU, pogotovo kada je u pitanju oblast zaštite životne sredine, je više nego potrebna. Dakle, poslanički klub SPO misli da je bitnija dostupnost informacijama koje imaju značaj u primeni ovog zakona, nego podela posla. Informacioni sistem je formiran u saglasju sa principima koji važe u EU. Za izradu Nacionalnog godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine u Srbiji koriste se podaci Agencije za zaštitu životne sredine, a oni se razmenjuju na evropskom nivou preko Evropske agencije za životnu sredinu. Da podsetim, mi smo pridruženi član Evropske agencije za životnu sredinu. Zato bi izdvajanje podataka, koji bi se posebno odnosio na AP Vojvodinu, bilo pogrešno, pogotovo što su podaci sa pokrajinskog nivoa dostupni Agenciji za zaštitu životne sredine, a da ponovim još jednom podaci su dostupni svim građanima Srbije.

Dakle, primena zakona adekvatno, na primer, kažnjavanje zagađivača, treba da bude zadatak. Naravno da bi administrativna poboljšanja mogla uticati na poboljšanje uslova za striktnu primenu zakona, ali mi u SPO ne vidimo da se to ovim amandmanom postiže. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vučeta Tošković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vučeta Tošković

Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani poslanici, odmah da kažem da ovaj amandman ne treba prihvatiti, a mogu da kažem i jednu stvar. Jedna narodna kaže – ko o čemu, baba o uštipcima. Zašto sam to rekao? Kad god iz LSV predlažu neki amandman iskoriste svaku priliku da se neka nadležnost prenese na Vojvodinu kako bi na neki način uradili ono što im je na umu.

Šta kaže zakonodavac? Organ javne vlasti dužan je da u skladu sa zakonom najmanje jednom godišnje ili po potrebi na zahtev ministarstva ažurira podatke u nacionalnom…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, nemojte dobacivati. Vi ste gosti ovde na zasedanju.
...
Srpska napredna stranka

Vučeta Tošković

Srpska napredna stranka
…a predlagač kaže da se posle stava 5. dodaje novi stav koji glasi – Autonomna pokrajina formira i održava svoj informacioni sistem, kao sastavni deo informacionog sistema Republike Srbije.

Dakle, sve se navodi da bi se bilo šta od neke nadležnosti prevelo na nadležnost AP Vojvodine. Zato ne treba prihvatiti ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 15. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.

Molim ministra da se izjasni.
...
Socijalistička partija Srbije