Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 125 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim da ubacite svoje kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 165 narodnih poslanika i da imamo uslove za današnji rad.
Obaveštavam vas da su sprečeni da danas sednici prisustvuju poslanici prof. dr Žarko Obradović i Jasmina Obradović.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika zbog potrebe da Narodna skupština što pre završi raspravu i izabere ministra odbrane.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste mogli da vidite za Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini utvrdila sam sledeći
D n e v n i r e d:
1. Izbor i polaganje zakletve člana Vlade.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju predsednik Vlade Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić, svi članovi Vlade, kao i kandidat za člana Vlade, gospodin Zoran Đorđević.
Primili ste predlog kandidata za člana Vlade koji je saglasno članu 133. stav 8. Ustava Republike Srbije i članu 25. stav 2. Zakona o Vladi, podneo predsednik Vlade gospodin Aleksandar Vučić, a koji mi je za ministra odbrane predložio Zorana Đorđevića.
Na taj način, a saglasno odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o Vladi i Poslovnika Narodne skupštine stekli su se uslovi da otvorim pretres o kandidatu za člana Vlade, da izaberemo člana Vlade i da član Vlade pred Narodnom skupštinom položi zakletvu.
Izvolite. Povreda Poslovnika, dr Janko Veselinović.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovana predsednice, predsedniče Vlade, narodni poslanici, reklamiram povredu člana 27. u vezi sa članom 119. još nekoliko članova koji se tiču kontrole Vlade, ali ovo je za početak dovoljno.

Dakle, danas ste otvorili sednicu za izbor člana Vlade. U slučaju da član Vlade bude izabran danas njegov izbor biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a nakon toga će istog dana, verovatno biti raspuštena Vlada.

Dakle, on čak da je Usein Bolt ne može da stigne na mesto na kome bi trebao da sedi, dakle, ne može da sedne na svoju funkciju.

Predsednice, vi ste prekršili član 27. i 119. zato što mi biramo člana Vlade koji ne može da sedne na svoju funkciju i ovo je obična farsa predsednice, Vlade.

Zbog čega u roku koji je bio zakonom predviđen predsednik Vlade nije došao pred Skupštinu i predložio izbor člana Vlade, nego je čekao poslednji dan zasedanja Narodne skupštine, on se sad lagodno smeši celom narodu u lice. Celom narodu u lice se smeje sada. Zašto nije u zakonskom roku predložio izbor člana Vlade?

Prekršili ste Poslovnik po navedenim članovima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslaniče, ubila vas je prejaka reč.
Dakle, pozvali ste se na član 27. koji se odnosi na radna tela Narodne skupštine, a u vezi člana 119. koji se odnosi na ovu posebnu sednicu, ali dobro, razumela sam u stvari suštinu šta ste hteli da kažete, ne da je povređen Poslovnik, nego nešto drugo.
Premijer je predložio u zakonskom roku kandidata, a ovo je otvoreno juče Prvo redovno zasedanje i stekla se mogućnost da danas to bude na dnevnom redu, a verujte mi građani Srbije, zaista niko se nije pobunio zbog toga što ćemo danas da biramo ministra odbrane, kažemo svoje mišljenje o ovom kandidatu.
Ako vi smatrate da sam ja prekršila čitav Poslovnik…
(Janko Veselinović, s mesta: Da.)
… ja se slažem sa vama, to ćemo da vidimo na glasanju kako će poslanici da glasaju. Hvala.
Da li je još neko zainteresovan za ovako nešto? (Ne)
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 269. Poslovnika, otvaram pretres o Predlogu kandidata za člana ove Vlade.
Da li želi reč predlagač, predsednik Vlade, Aleksandar Vučić, reč da obrazloži svoj predlog? (Da)
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, naravno da smo sve uradili da u zakonskom roku i sve u skladu sa propisima o kojima bih mogao što šta da kažem kada i kako su menjani i kakvim praktičnim situacijama su prilagođavan u prethodnom periodu, jer i ono što nije sasvim i nije uvek smisleno, došlo je iz ranijeg perioda jer je takav bio politički obračun sa Dinkićem, dok je bio član Vlade i onda su ti propisi ostali i mi ih uvek poštujemo po starom zlatnom pravilu dura lex sed lex, šta god mislili o pojedinim normama i odredbama, naša dužnost, naša obaveza, obaveza Vlade Srbije, obaveza Narodne skupštine Republike Srbije jeste da poštuje zakon.

U skladu sa zakonskim normama, što vam je potpuno jasno, u skladu sa zakonskim rokovima, podneli smo ovaj Predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije posle jedne nesvakidašnje, neobične i pomalo čudne situacije.

Naime, prvi put u našoj, svakako savremenoj političkoj istoriji, koliko znam nije se to dešavalo ni ranije, zbog jednog teškog verbalnog ispada ministra odbrane, došlo je do odluke i Vlade Srbije, zatim ono što je mnogo važnije predstavnika Narodne skupštine Republike Srbije, da se uskrati poverenje ministru odbrane i ma koliko to bilo bolno ili politički ne lako za neke od nas, mislim da je to bila važna stvar za Srbiju, da je to bila važna stvar i prekretnica za ponašanje, pre svega onih koji će da predstavljaju Vladu, pošto smo videli da neki u Narodnoj skupštini, ali i van Narodne skupštine ništa iz toga nisu naučili.

Naprotiv, nastavili su veoma bahato da se odnose i prema damama, ali i prema pojedinim profesijama i ljudima koji politički ne dele njihova uverenja, ali ono u čemu se razlikujemo i na čemu moramo da insistiramo kao standard u uspostavljenom, za dugi niz godina, to je da pokažemo da smo se mi promenili, da pokažemo da drugačije razumemo život oko sebe, da mnogo više poštujemo i žene, da mnogo više poštujemo našu javnost i da moramo da se ponašamo odgovornije i ozbiljnije. Prošlo je vreme i nadam se da neće doći vreme u kojem ćemo bilo kada morati da objašnjavamo suzavce ili flaše ili ne znam šta u srpskom parlamentu, srpskoj Vladi ili na bilo kojem drugom mestu.

Prosto, i ovo što smo uradili nije bio nikakav ustupak javnosti, bila je naša želja da sebe menjamo, jer smo uvek mogli da odgovorimo – a pogledajte šta je uradio onaj drugi, pogledajte šta je uradio onaj treći. Pogledajte ih sa svih političkih strana, delili su i pravili uvrede mnogo teže na račun dama nego što je to uradio Bratislav Gašić. Prosto, tako odvratne primedbe i uvrede su upućivali na račun žena da je sramota da izgovorite takve stvari ovde u Narodnoj skupštini. Ali, naša obaveza je bila da reagujemo. Mi smo reagovali i pokazali, čini mi se, tu vrstu odgovornosti i ozbiljnosti koja je neophodna modernoj Srbiji. U skladu sa tim, u skladu sa ustavnom obavezom člana 133. stava 8. u kojem je predviđeno da je predsednik Vlade dužan da po prestanku mandata člana Vlade, u skladu sa zakonom, pokrene postupak za izbor novog člana Vlade i u skladu sa članom 25. stavom 2. Zakona o Vladi predviđen je rok od 15 dana da predloži Narodnoj skupštini novog ministra, upravo sam vam uputio predlog da za ministra odbrane izaberete Zorana Đorđevića. Ima to i svojih ne samo formalnih i legalnih razloga.

Tehnička vlada, za koju ne znam kako je uvaženi gospodin koji je malopre govorio zaključio da će da traje do danas ili do večeras, izgleda da sebi daje pravo da zastupa predsednika Republike, ali kako ga je zastupao tih nekoliko sekundi, brže-bolje je napustio salu. Pošto u ovoj sali kod nekih ljudi ne postoji pravilo audiaturetalterapars, dajte da čujem i drugu stranu, nego samo čujem sebe i onda pobegnem napolje, valjda imam preča i pametnija posla, nego da čujem svoje kolege i predstavnike Vlade. Šta da radite, to je, valjda, nešto što je uobičajeno i nešto sa čime se stalno suočavamo.

Dakle, ima nekoliko važnih stvari, ne samo ovih o kojima smo govorili, a koje su uvek na prvom mestu, a to su zakoni i legalnost. Dakle, Vlada vrši tekuće poslove, ali može i donositi propise ako to nalažu, ukoliko to zahtevaju interesi odbrane. Vi znate da se mi nalazimo u ne lakoj, u ne jednostavnoj situaciji i zbog migrantske krize. Ne kažem da će nam bilo šta biti potrebno, ali nikada ne znate da li je na bilo koji način potrebno uključivanje i Vojske Srbije i, rekao bih, bilo kakvih efektiva Ministarstva odbrane u taj težak i odgovoran posao. Zakonodavac je, dakle, sam stavio naglasak na izuzetku od zabrane donošenja propisa ukoliko to nalažu potrebe odbrane. Ministar odbrane takođe ima specifičan položaj u odnosu na sve druge ministre. Stara se ne samo o Ministarstvu kao organu državne uprave, već i o Vojsci Srbije. Njegova odgovornost ne leži samo prema Skupštini, prema predsedniku Vlade, već i prema predsedniku Republike. Utoliko je to mesto, odnosno obavljanje te dužnosti složenije, kompleksnije od nekih drugih dužnosti. Takav kompleksan sistem i organizacija nikada nije dobro da budu bez rukovodioca.

Ja znam, naravno, da mi neko ne bi govorio, da ne znamo šta će biti i kakvi će rezultati izbora da budu. Naravno da ne znamo i naravno da su ti izborni rezultati neizvesni i upravo zato onaj ko bude dobio narodno poverenje moći će da predloži bilo koga drugog ili možda gospodina Đorđevića ili će možda da predloži nekoga iz nekog prethodnog perioda ili nekoga ko nikad nije bio ministar. Tako da, za nas je važno kako će to da funkcioniše do maja meseca, kada se neko bude odlučivao i opredeljivao kako i na koji način treba da funkcioniše celokupan sistem odbrane. Zoran Đorđević je izabran zato što je izabran. Naš je predlog. Vi ste ti koji ćete da donesete odluku da li će da bude izabran zato što je reč o vrednom, marljivom, posvećenom čoveku, čoveku koji je, rekao bih, dobro i timski obavljao svoj posao, deo sistema Ministarstva odbrane.

On je master ekonomskih nauka iz oblasti međunarodnog bankarstva i finansija. Član je Udruženja MENSA Srbije. Govori engleski i ruski jezik. Završio je ono čime se mi posebno ponosimo koji smo pripadali sistemu odbrane, završio je Školu nacionalne odbrane Visoke studije bezbednosti i odbrane. Mislim da ima dobre odnose sa svima u Vojsci Srbije, da dobro razume potrebe, posebno budžetiranje, prihodnu i rashodnu stranu Ministarstva odbrane. Dobro zna šta su mu obaveze. Mislim da niko do sada nije imao nikakvih ili bilo kakvih značajnih primedbi na njegov rad ni iz samog sistema. Mislim da je to važno da bez ikakvih turbulencija se prođe jedan ne lak, ne bih da govorim teže reči, period za nas, posebno što još ne znamo šta će biti rezultat susreta u Briselu 7. marta, na Samitu EU povodom migrantske krize. To se očekuje kao neka vrsta njihove osme sednice i konačne odluke o tome kojim putem će oni da krenu u rešavanje problema oko migrantske krize.

Ovim uspostavljamo ili garantujemo u potpunosti opstanak jednog stabilnog, dobrog sistema, sistema u kojem naravno da uvek ima mnogo poteškoća, ali bih rekao mnogo manje problema, sistema u kojem se svi ponašaju odgovorno, ozbiljno i sistema u kojem svi dobro razumeju šta je država Srbija i koje su njene osnovne potrebe. Zato bih vas zamolio da podržite naš predlog, a mi smo spremni, razume se, da saslušamo i čujemo sve vaše predloge, sve vaše ideje, sve vaše sugestije, sve vaše kritike. Takođe bih vas zamolio da razumete da će negde od 12.45 časova Vladu Srbije da zastupa potpredsednik Vlade Ivica Dačić. Ja ću kasnije ponovo da se vratim u salu. Želim da pokažem, kao i uvek, puno poštovanje i prema ovom visokom domu, prema Narodnoj skupštini Republike Srbije i prema svim narodnim poslanicima.

Još jedanput, veliko hvala. Želim ovom prilikom da se zahvalim i svim narodnim poslanicima na svemu što smo učinili u prethodnom periodu. Ovo je bio jedan pristojan, jedan dobar saziv parlamenta, u kojem smo mnogo zakona, važnih i dobrih, doneli, jedan od onih na koje sam veoma ponosan i onaj koji je izazvao, rekao bih, najveću pažnju ili najviše otpora u javnosti, a to je Zakon o radu, jer on je uspostavio nove temelje, novi sistem i novu šansu za oporavak Srbije. Želim da se zahvalim svima vama, uvaženi narodni poslanici, i koji ste podržavali Vladu Srbije i koji ste bili protiv nje, zato što smo i od jednih i od drugih što dobijali podršku, što mnogo toga naučili i trudili se da to u praksi primenjujemo. Hvala vam najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Balint Pastor.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Gospođo predsednice, uvaženi predsedniče Vlade, dame i gospodo članovi Vlade, gospodine Đorđeviću, poslanička grupa SVM će glasati za izbor Zorana Đorđevića za ministra odbrane u Vladi Republike Srbije. To ćemo učiniti iz dva razloga.

Prvi razlog je zaštita institucija. Mi smatramo da ministar odbrane ne samo može, nego mora da bude izabran u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsednik Vlade je prema Ustavu, Zakonu o Vladi i Poslovniku o radu Narodne skupštine bio u obavezi da predloži kandidata, što je i učinio, a Narodna skupština ne može, nego mora da izabere ministra odbrane, bez obzira što će najverovatnije ovaj saziv Narodne skupštine biti raspušten za nekoliko dana. Znači, to je prvi razlog. Drugi razlog je vezan za partnerstvo.

Savez vojvođanskih Mađara je deo vladajuće većine i trudio se da bude partner u realizaciji stremljenja Vlade Republike Srbije u poslednje dve godine, da bude deo stremljenja ka Srbiji kao normalnoj i pristojnoj državi, kao što to i premijer Vlade više puta kaže, ali je to bio naš izborni slogan 2012. godine i zbog toga se maksimalno slažemo sa tim nastojanjima i trudimo se da tome doprinesemo. Ova Vlada Republike Srbije je učinila u prethodne dve godine vrlo bitne korake, ne samo za Mađarsku nacionalnu zajednicu, nego i za one građane Srbije koji zajedno sa nama žive i koji imaju iste ciljeve kakve imamo i mi.

Samo želim da podsetim ovaj cenjeni dom da je ovaj saziv Vlade Republike Srbije, odnosno ova Vlada Republike Srbije, eliminisao iz pravnog sistema Republike Srbije princip kolektivne krivice nakon skoro sedam decenija, da su učinjeni bitni koraci ka tzv. istorijskom pomirenju između srpskog i mađarskog naroda, da su konkretne mere usvojene u interesu odgovarajuće ili srazmerne zasutpljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi, javnom sektoru generalno, da su pokrenuti veoma bitni infrastrukturni projekti. Tu mislim i na projekte u vezi železnice, Budimpešta-Beograd ili Beograd-Budimpešta, Subotica-Segedin-Baja. Mislim na ponovno finansiranje izgradnje tzv. ipsilon kraka na Koridoru 10 pored Subotice, na ponovno finansiranje izgradnje Narodnog pozorišta u Subotici. To su samo neki primeri koji pokazuju da je Vlada Republike Srbije učinila krupne korake ka realizaciji naših zajedničkih stremljenja i zbog toga mi možemo, na osnovu ovih konkretnih rezultata, da budemo zadovoljni i nadam se da ćemo biti u prilici da nakon sledećih izbora nastavimo sa radom na ovim i sličnim zadacima.

Već je rečeno da ministar odbrane, za razliku od nekih drugih članova Vlade, i u tehničkom mandatu Vlade ima mogućnosti da donosi propise ako to nalažu razlozi odbrane Republike Srbije. Pored toga, moramo reći, ukoliko bude bilo izbora, a biće ih, vi gospodine Đorđeviću na ovom položaju ostajete najmanje četiri meseca. Znači, ne radi se o danima, ne radi se o nedeljama. Najmanje se radi o četiri meseca. Bitno je što ste vi, gospodine Đorđeviću, iz sistema odbrane, što ste bili državni sekretar u Ministarstvu odbrane. Siguran sam da vam neće trebati vreme za uhodavanje, upoznavanje sa poslom, nego ćete od sutrašnjeg dana moći da izvršavate one svoje zadatke i nadležnosti koje ministar odbrane u Vladi Republike Srbije ima. Pored toga, ne možemo govoriti o sistemu odbrane, makar se radilo o personalnom pitanju, kao u ovom slučaju, a da se ne spomene migrantska kriza. Savez vojvođanskih Mađara je bila prva stranka, ako tako mogu da kažem, koja je ovde u Narodnoj skupštini u julu prošle godine govorila o opasnostima migrantske krize i o tome da na prvom mestu Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije treba da budu građani Republike Srbije, njihova bezbednost, sigurnost, sigurnost njihove imovine.

Kada sam o tome govorio prošlog leta nisam formulisao ni jednu rečenicu koja je bila uperena protiv bilo koga. Rekao sam solidarnost da, pomoć da svakome ko se nađe na našoj teritoriji, ali na prvom mestu treba da bude zaštita interesa svih građana Republike Srbije. Nama je drago što se slične rečenice govore prethodnih meseci. U tom kontekstu treba spomenuti odluku Saveta za nacionalnu bezbednost od 25. februara koja se tiče toga da je predsednik Republike dao ministru odbrane odobrenje da u slučaju potrebe stavi Vojsku Srbije u punu pripravnost. Nadam se i svi se nadamo da neće biti potrebe da Vojska povodom migrantske krize učini bilo kakav korak. Nadamo se da će policija koja profesionalno obavlja svoje zadatke biti dovoljna da bi svi građani Republike Srbije, bez obzira na ovu migrantsku krizu ili novu seobu naroda, budu bezbedni, da se sigurno osećaju. Ovu odluku osećamo ili na ovu odluku gledamo kao na jednu preventivnu odluku. Svakako bi bilo dobro kada Narodna skupština ne bi imala obavezu, nego samo mogućnost da izabere novog ministra odbrane i tada bismo se zalagali za to da imamo ministra odbrane u punom kapacitetu i zbog toga podržavamo ovaj korak da se izabere ministar i da se konkretno Zoran Đorđević, kao bivši državni sekretar u Ministarstvu odbrane, izabere za ovu funkciju. Još jednom da ponovim, poslanička grupa SVM će glasati za izbor Zorana Đorđevića za ministra odbrane u Vlade Republike Srbije.

Na samom kraju jedna rečenica. Možda nije tema, možda zbog ove rečenice neću dobiti aplauz jednog dela sale, čiji bi možda dobio, ali pošto se radi o sistemu odbrane, kao što je Kato govorio ceterum cenzeo, da i ja upotrebim neke latinske reči, kao što je to učinio predsednik Vlade Republike Srbije. Znači, SVM se i dalje zalaže za evroatlantske integracije naše države i smatramo i dalje da je to u interesu države Republike Srbije i nadamo se da će doći vreme kada će se ozbiljno razmatrati ta opcija, ta mogućnost, ne zbog simpatija ili antipatija, nego isključivo zbog državnih interesa Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Čotrić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Poštovana predsednice Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi predsedniče Vlade Republike Srbije, dame i gospodo ministri u Vladi, poslanici SPO podržavaju predlog premijera Aleksandra Vučića i glasaće za izbor gospodina Zorana Đorđevića za novog ministra odbrane u Vladi Republike Srbije.

Smatrao da je premijer pokazao izuzetno odgovoran odnos prema građanima Srbije, prema našoj javnosti, a posebno prema ženama i pripadnicima novinarske profesije, da je održao obećanje o razrešenju prethodnog ministra zbog neprimerene i neprikladne izjave i da je u roku, koji je obećao i u postupku koji predviđaju Ustav i zakon, predložio novog kandidata za ministra odbrane. Srbiji je potreban što pre prvi čovek Ministarstva odbrane, jer se kao država, region, kontinent suočavamo sa sve većim izazovima ugrožavanja mira, bezbednosti, poretka i zakonitosti, a pre svega zbog ratova, sukoba, zbog terorističkih akata koji se dešavaju na Bliskom istoku, kao i na severu Afrike. Određeni bezbednosni izazovi postoje i u regionu, od čega je veoma značajno da Srbija može da se posveti jačanju svog sistema odbrane. Naravno da, Vlada Srbije je u međunarodnim krugovima pravilno procenjena, kao faktor stabilnosti u regionu i da nikakve zapaljive izjave sa naše strane nisu dolazile, već je naprotiv Vlada Srbije posvećena procesu pomirenja u regionu i suočavamo se, dakle kao čitav kontinent sa velikom izbegličkom, migrantskom krizom, što je izazov koji možda u jednom trenutku prevaziđe i nadležnost i mogućnosti civilnih vlasti i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog čega će biti potrebno i reagovanje oružanih snaga, odnosno Vojske Republike Srbije.

Ohrabruje što EU upućuje pohvale Vladi Republike Srbije kako se mi nosimo sa ovom najvećom izbegličkom krizom, posle Drugog svetskog rata i zaista sve pohvale za nadležne u Vladi Republike Srbije koji sve čine da migranti, ti nesrećnici, izbeglice koji se nalaze na tlu Srbije dobiju svu potrebnu pomoć i kada je reč o smeštaju, o hrani i novčanoj pomoći i lepoj reči, što mnogo znači ovim ljudima i što oni stalno ističu i kada stignu u zemlje koje su njihovo odredište. U protekle tri i po godine, od izbora sadašnjeg premijera, gospodina Aleksandra Vučića, tada na mesto ministra odbrane, učinjeno je izuzetno mnogo pozitivnih i suštinskih promena u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Smatramo da je potrebno da se nastave te reforme koje će dovesti do još većeg nivoa bezbednosti naše zemlje, do dalje profesionalizacije vojske, do njene još bolje uvežbanosti, osposobljenosti, opremljenosti i na tome se mnogo radi, višeg socijalnog statusa zaposlenih u ovoj oblasti, da se nastavi ovaj veoma značajan, pozitivan trend povećanja izvoza naše namenske industrije i da se nastavi saradnja sa drugim ministarstvima odbrane i vojskama, da se nastavi naše veoma značajno učešće u mirovnim misijama, za šta inače dobijamo pohvale i od zemalja partnera u okviru čijih kontingenata učestvujemo i od svih drugih značajnih činilaca današnjeg sveta. Jer, smo od nekoga ko je i sam bio teritorija na kojoj su bile mirovne misije, postali onaj činilac koji doprinosi uspostavljanju mira i garantovanju bezbednosti u kriznim područjima sveta.

Najbolja potvrda da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije na dobrom putu, jeste ogromno poverenje građana koji oni imaju u ovim institucijama. Istraživanja pokazuju da u poslednje vreme građani ponovo imaju najveće poverenje u Vojsku Srbije, gotovo 50% naših ljudi ističu da je vojska ona institucija kojoj najviše veruju i to nas podseća upravo da je Vojska sada povratila ono poverenje, onaj ugled koji je imala i u najslavnijim danima naše pobedničke i vojničke tradicije, recimo posle velikih pobeda Kraljevine Srbije u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Dakle, to je taj nivo poverenja u Vojsku Srbije i Ministarstvo odbrane.

O tom poverenju govori i podatak da je veliko interesovanje za profesionalno angažovanje u Vojsci Srbije i da na svaki raspisani konkurs se javi 10 do 12 puta više zainteresovanih za angažovanje i da se sve veći broj ljudi i devojaka i mladića prijavljuju za dobrovoljno služenje Vojske Srbije. Srbija danas ima vojsku koja može da garantuje suverenitet i nezavisnost zemlje, što je najvažnije.

Gospodin Đorđević je u prethodnom periodu bio državni sekretar u Ministarstvu odbrane, što nas uverava da će biti nastavljene započete opsežne reforme u sektoru odbrane, koje imaju zaista pozitivan tok, koje su dobile podršku i domaće i stručne, ali i šire javnosti, kao i svih relevantnih spoljnopolitičkih partnera Republike Srbije.

Smatramo u SPO da je veoma značajno što je on čovek iz sistema, tako da kažem, iz resora, što je odlično upoznat sa svime što je do sada urađeno u Ministarstvu odbrane, što je upoznat sa planovima i kako te planove ostvariti. Gospodin Đorđević je, kao državni sekretar u Ministarstvu odbrane, već postao aktivni učesnik u procesu saradnje ministara odbrane jugoistočne Evrope, ostvario je uspešnu i intenzivnu saradnju sa predstavnicima Spoljnog komiteta Zapadne vojne alijanse, Evropske odbrambene agencije, značajni su njegovi radni susreti sa predstavnicima UN, Vlade Ruske Federacije, predstavništava ambasada najznačajnijih zemalja današnjeg sveta, SAD, Francuske, Italije i drugih predstavnicima. Sa Kancelarijom NATO-a je imao više susreta, kao i sa predstavnicima Konferencije nacionalnih direktora za naoružanje.

Značajno je to što u aktivnostima Ministarstva odbrane neće biti interegnuma, neće biti praznog hoda, neće biti gubljenje vremena, nego će ove započete aktivnosti da se nastave, biće dakle u kontinuitetu.

Naše Ministarstvo odbrane je u skladu sa proklamovanom državnom politikom uspešno održava distancu prema parterima i na istoku i na zapadu o čemu svedoče brojno vojno-tehnički sporazumi, recimo, poput onih sa Zapadnim vojnim savezom kao što su Sofa sporazum o primeni ugovora i povelja sporazuma, zatim IPAP sporazum o zajedničkim aktivnostima i produbljivanju saradnje. Zatim, NSPO sporazum o saradnji u oblasti logističke podrške. Tu su i zajedničke vojne vežbe, kako sa pripadnicima vojske Ruske Federacije, tako i sa pripadnicima Zapadnog vojnog saveza, podjednako se uspešno školuju pripadnici naše vojske u više stranih država i na istoku i na zapadu. Takođe se istovremeno razmenjuju iskustva i informacije. Ono što mislimo da bi trebalo nastaviti, što je uspešno započeto jeste i širenje mreže srpske vojne diplomatije koja neprestano jača, što je vidljivo i činjenica je da naša zemlja dobila nekoliko novih izlaslanstava odbrane gde ih ranije nije imala. Oni su posebno angažovani da rade u korist naše zemlje, na predstavljanju kapaciteta univerziteta odbrane, VMA, centra za usavršavanje kadrova ABHO, remontnih zavoda i centra za mirovne operacije.

Poslanička grupa SPO podržava sve potpisane i ratifikovane sporazume sa drugim državama, kao i sa vojnim savezima, jer je to garancija da ćemo biti deo sistema kolektivne bezbednosti, da smo respektabilni faktor, partner i da smo ravnopravni akter u odlučivanju u današnjem svetu.

Verujemo da naše oružane snage nikada neće biti primorane da se vojno angažuju i da će Srbija sva pitanja sa drugim zemljama rešavati mirnim diplomatskim i političkim sredstvima. Tome nesumnjivo doprinose dosadašnji stavovi premijera Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i zato SPO najsnažnije podržava evropske reforme koje se realizuju, briselske sporazume, proces pomirenja u regionu, posebno doprinos koji dajemo da se on ostvari u BiH i taj proces pomirenja srpkog i bošnjačkog naroda, podržavamo opredeljenje premijera za to puno pomirenje u regionu i za najbolje moguće odnose sa susedima. Posebno podržavamo integracije Srbije u porodicu uređenih demokratskih evropskih država uz istovremeno očuvanje naših tradicionalnih dobrih odnosa sa Ruskom federacijom, ali i sa Kinom i drugim značajnim zemljama savremenog sveta. Mi verujemo da će svi ovi uspešno započeti poslovi, projekti, aktivnosti, uspešno biti nastavljeni u narednom periodu posle parlamentarnih izbora i formiranja nove Vlade Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Sulejman Ugljanin.
...
Stranka demokratske akcije

Sulejman Ugljanin

SDA Sandžaka – PDD
Poštovana predsednice, članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, stranka Demokratske akcije Sandžaka će podržati izbor novog kandidata za ministra odbrane, prvenstveno iz dva razloga, moram da kažem. Prvo, što se radi o jednom uspešnom ekonomskom stručnjaku i zbog stanja u kojem se nalazi naša zemlja i sama vojska kao dobar ekonomski stručnjak može da omogući održivi razvoj i rad naše vojske.

Prva stvar, mi kao država imamo jedan dobar brend, dobar naučno-nastavni kadar za obrazovanje oficira, to može da bude jedan veliki, veliki naš kapital u budućem radu i razvoju naše odbrane.

Druga stvar, imamo dobru namensku industriju i ukoliko se pravilno kao jedan dobar ekonomista napravi program za pravilan smer razvoja naše namenske industrije, takođe sa našim kvalitetnim proizvodima možemo da budemo konkurentni na svetskom tržištu i to može da učini da život naše vojske bude održiv. Treća stvar i najvažnija u svemu ovome je VMA. Naša VMA je u samom svetskom vrhu i po znanju i po iskustvu i po opremljenosti što se tiče medicinske nauke i može da bude velika naučno-nastavna baza ne samo za obične zemlje, nego i za velike vojne saveze.

To su neke mogućnosti koje su nas opredelile da podržimo gospodina Đorđevića za budućeg ministra odbrane, jer kao dobar ekonomista sve ovo može da upotrebi kao jedan osnov za našu ekonomsku samostalnost vojske, da je skine sa budžeta države. Druga stvar o kojoj želim da govorim, govoriću kao Bošnjak i očekujem od gospodina Đorđevića da kao mlad čovek, druga stvar zbog čega podržavamo jeste što je u vreme 90-ih bio mlad čovek, i nije imao vremena da bude komandno odgovoran za mnoge stvari koje su tada učinile loše vojska tadašnje JNA, kasnije Vojska Jugoslavije i očekujem da će imati snage i volje da pokrene postupak lustracije za sve one ljude koji su kroz vojsku i u ime vojske i u tom komandnom kadru, da pokrene postupak za sve one ljude koji su krivi i koji ništa nisu učinili, a mogli su da učine za masovnu otmicu Bošnjaka u Sjeverinu 1992. godine 22. oktobra, za granatiranje bošnjačkih sela u Priboju koje je učinila Vojska Jugoslavije, tadašnji Užički korpus i za otmicu Bošnjaka u Sjeverinu.

Ukoliko se izvrši lustracija i oni se kazne, onda će Bošnjaci mnogo slobodnije da žive i da osećaju sigurnost u ovoj zemlji, a ne da očekuju u svakom uniformisanom licu opasnost po život.

Treća stvar, naša zemlja je odlukom Međunarodnog suda pravde 2007. godine presudom proglasila krivom po Konvenciji o sprečavanju zločina i genocida, zbog toga što nije sprečila genocid u Srebrenici i nije uhapsila i nije kaznila počinioce tih zlodela i nije predala Haškom tribunalu. Sve ovo je jedan veliki teret koji sve nas opterećuje kao građane ove zemlje, kao poslanike i sve odgovorne ljude.

Očekujem da će gospodin Đorđević imati snage, hrabrosti i sposobnosti da pokrene postupak da se rasvetle ovi zločini i da se skine odgovornost i sa države Srbije i sa svih budućih srpskih generacija za zlo koje je nad Bošnjacima učinio neko u njihovo ime. Za kraj, kada govorimo o jednom ekonomisti, uspešnom ekonomisti, sposobnom čoveku želim da kažem da očekujemo, vi znate SDA Sandžaka od samog početka se zalaže za evropske i NATO integracije, mislim da će u kontinuitetu gospodin Đorđević uspeti da dovede našu zemlju do mesta, do statusa da dobijemo poziv za članstvo i time steknemo jedan veliki preduslov na lestvici sigurnih zemalja, da se podigne naš rejting i postanemo zemlja povoljna za strane investicije. Sve to skupa ide ka našem bržem ekonomskom razvoju.

Ponavljam, čestitam Vladi što se odlučila da na ovako mesto postavi one ljude koji znaju da prave pare, a ne one koji znaju samo da troše pare. Hvala na pažnji.