Prva posebna sednica, u Jedanaestom sazivu, 11.08.2016.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva posebna sednica, u Jedanaestom sazivu

01 Broj 06-2/164-18

3. dan rada

11.08.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Vladimir Đukanović, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, uvažena predsedavajuća.
Ne bih se javljao, ali preko nečega ne mogu da pređem. Naravno, reč je o članu 107. – povreda dostojanstva.
Ovde je govornik rekao da je koristio legalan i legitiman metod kako bi ušao u Skupštinu, pa se između ostalog tako i predstavljao, promenio je veru za večeru. Ja i svi mi ovde smo pošteno zaradili naš mandat. Ne dozvoljavam da neko na takav način kaže da može da se uđe u Skupštinu tako što ćete da promenite naciju. Ja sam Srbin, pravoslavne vere, on može da bude Vlah.
Ali ga samo nešto pitam, pošto svakako svaka nacionalna manjina ovde predstavlja i želi da predstavi neke svoje probleme ako ima ili eventualno da ostvari neka prava, koje je to vlaško selo obišao u kampanji, da nam kaže koji su to problemi Vlaha, naših sugrađana? Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Ne bih ovu sednicu da pretvorimo i da posvetimo Đorđu Vukadinoviću. To ćemo drugi put. Molim poslanika Đukanovića povuče predlog da ne pričamo o Đorđu Vukadinoviću, da zaista razgovaramo o ekspozeu mandatara i o Vladi.
Reč ima narodni poslanik Milovan Drecun.
Neka pripremi Srđan Nogo.
(Vojislav Šešelj, s mesta: Poslovnik.)
Ne može povreda Poslovnika, ništa se u međuvremenu nije dešavalo, jedino ako ćete o Đorđu Vukadinoviću.
(Vojislav Šešelj, s mesta: Desilo se. Molim?)
Jedino ako ćete o Đorđu Vukadinoviću, on je jedini koji je govorio.
(Vojislav Šešelj, s mesta: Jeste, o tome.
O Đorđu Vukadinoviću? Jel povredio dostojanstvo Parlamenta?
(Vojislav Šešelj, s mesta: Jel mogu da kažem? Član 27.)
Morate se javiti, niste pritisli dugme.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja sam hteo da vas upozorim nešto gospođo Gojković.
Ovaj naš Poslovnik se zasniva na Ustavu i direktno se zasnivao na Ustavu dok nije donesen Zakon o Narodnoj skupštini, ali to ništa ne menja. Ovde je bilo reči o Vlasima i mogao se izvući jedan nepovoljan utisak na osnovu toga što se neko lažno izjašnjavao za Vlaha, pa sada kao da mi imamo nešto protiv Vlaha.
Hoću da naglasim da smo svi mi po malo Vlasi, svi mi Srbi. Kada su Srbi došli na Balkan u 7. veku zatekli su romansko stanovništvu koje se nazivalo Vlasima koje su pre toga Varvari skoro uništili i asimilovali smo ih.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koji član Poslovnika?
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 27. stav 2.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobro, da mogu da pratim.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro, nema potrebe da me prekidate, brzo ću završiti.
Dakle, svi smo i Vlasi. Koliko som Vlasi utoliko koliko se srpski jezik danas razlikuje od ruskog u fonetici. Mi smo zahvaljujući vlaškom kao romanskom jeziku stekli fonetiku koja je danas sličnija italijanskoj nego ruskoj. To vam je dokaz da smo svi pomalo Vlasi. Taj proces apsorcije Vlaha nije sasvim dovršen u Timočkoj krajini, tamo je ostao još jedan broj tih izvornih Vlaha koji su dosta posrbljeni, imaju srpska imena itd.
Molim vas da se Vlasi poštuju, jer su naši preci. A sada, što se gospodin Vukadinović izjašnjavao kao Vlah nije to iz poštovanja prema Vlasima, nego je iz koristoljublja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, prošlo je. Dala sam vam 12 sekundi duže, jer sam vam oduzela.
Hvala puno, interesantno. Jednu sednicu posvetiti pitanjima zloupotrebe Izbornog zakona, ali ja vodim sednicu.
Reč ima narodni poslanik Milovan Drecun.
(Đorđe Vukadinović, s mesta: Poslovnik.)
Zloupotreba Poslovnika, oduzeću dva minuta, a vi imate samo tri minuta. Prema tome nemojte to da radite.
Milovan Drecun.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Drecun

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, mandataru, kandidati za ministre, kolege poslanici, u potpunosti podržavam opširan ekspoze koji je izneo mandatar.
Gospodine Vučiću očekujem da će ovo postati standard i uobičajena praksa svih narednih mandatara iz ključnog razloga. Ovako opširnim trasiranjem puta kojim Srbija treba da ide u naredne četiri godine pokazali ste puno poštovanje prema građanima Srbije, jer sve ono što će buduća Vlada raditi se direktno tiče kvaliteta života svih građana. Oni moraju detaljno da budu upoznati sa onim što planirate da radite.
Sa druge strane, pokazali ste puno poštovanje parlamentu i poslanicima, jer ste nas upoznali …