Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, dozvolite mi samo jednu sekundu.
Izvolite, Branislav Mihajlović, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo da završim u jednoj rečenici.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Branislav Mihajlović, povreda Poslovnika.
(Saša Radulović, s mesta: Ja sam prvi.)
Ne, vi niste prvi, vidim ja.
(Saša Radulović, s mesta: Ja sam šef poslaničke grupe.)
Gde piše to? Povreda Poslovnika, Branislav Mihajlović.
Nađite mi gde kaže kada šef poslaničke grupe podigne drugi, treći Poslovnik, on ima prednost?
Izvolite, Branislav Mihajlović.
(Branislav Mihajlović, s mesta: Šef se javio.)
Niste vi predsedavajući. Znači, dižete Poslovnike, nemate ozbiljnu nameru da govorite o povredi Poslovnika. Hoću da zna javnost da podigne deset poslanika s leve strane Poslovnik, kao nekakvu koreografiju, nemaju ozbiljnu nameru da kažu nešto o povredi Poslovnika. Kad prozovem poslanika koji stalno podiže Poslovnik, oni se zgledaju i kažu – šef. Mandat pripada poslaniku, ne pripada šefu, toliko znamo valjda.
Znači, neću vam sada dati zato što je ovo izigravanje rada našeg parlamenta i povrede Poslovnika. Znači, ovo nije koreografija. Ja mogu da ponudim da učestvujete na nekom festivalu ili nešto, ali nemojte da se glupiramo. Ovo nema smisla.
(Saša Radulović, s mesta: Član 103. stav 3.)
Izvinjavam se poslaniku što sam ga prekinula.
Želite li da nastavite diskusiju? Izvinjavam vam se.
Znači, nećemo da pravimo cirkus, i to loš cirkus od parlamenta. Ne možete to da radite.
Izvolite. Nema vas u sistemu. Pokušajte na drugoj jedinici. Ja vam se izvinjavam, ali morala sam ovo da uradim pošto stvarno nema smisla. Obesmišljavamo povredu Poslovnika koja je vrlo ozbiljna stvar, a nije stvar za glupiranje ovde.
Nemojte dobacivati, ovo je parlament.
(Zoran Živković, s mesta: Kako vi dobacujete?)
Ja ne mogu da dobacujem. Nemojte biti nepristojni.
(Zoran Živković, s mesta: Prekidate poslanika.)
Tako je. Prekidam da pokažem šta radi jedna poslanička grupa zarad kamera.
(Zoran Živković, s mesta: Ne možete, po Poslovniku, nemate domaće vaspitanje.)
Mogu, mogu. A za domaće vaspitanje obratite se mojoj majci. Malo poštovanja da imate naspram roditelja svih nas.
Izvolite.
Poslaniče, daću reč drugom poslaniku, a vama ću dati jer sam vas ja lično onemogućila da diskutujete. Izvinjavam se poslaničkoj grupi SNS.
Znači, vi nećete. Hoćete ili nećete? Hoćete. Izvolite. Ali nekako, kako da vam objasnim, morate i da se prijavite. Imam puno strpljenja.
Izvolite, gospodine Mihajloviću.

Branislav Mihajlović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala, predsedavajuća.
Sve vreme se prijavljujem, a vi mi ne dajete reč.
Sve vreme govornik vrši povredu člana 106. Poslovnika stav 1, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Takođe, i vi kao predsedavajuća vršite povredu Poslovnika po članu 103. stav 3, koji kaže – predsednik Narodne skupštine daje reč narodnom poslaniku koji ukazuje na povredu stava 1. ovog člana odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika, s tim što predsednici poslaničkih grupa imaju prednost, gospođo predsedavajuća.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte vikati, vi ste prvi podigli Poslovnik.

Branislav Mihajlović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Ja sam hteo da dam prednost mom predsedniku poslaničke grupe, a vi mi to niste dozvolili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vi ne možete da date prednost nikome.
Sačekaću samo da prestanu ovacije.
Vi ne možete da dajete prednost i reč nikome, to znate, po Poslovniku.
(Branislav Mihajlović, s mesta: Prednost daje Poslovnik, a ne ja!)
Nemojte vikati, stvarno, prekinuću sednicu.
Imam utisak da bi neko želeo pauzu, a ja neću, ja hoću da radimo jer moramo da shvatimo da ima i onih poslanika koji žele da mi pravimo pauze, da ne izaberemo nikoga i onda će da kažu da mi opstruišemo izbor REM-a. A ovo pitanje je staro godinu dana, koliko ja znam da čitam, samo neko ima selektivno sećanje, a neko nema, u odnosu na Poslovnik.
Znači, svi poslanici danas su pričali o stanju u medijima. Niko nije pričao o kandidatima. Sada da pitam poslanike kako se tačno zovu kandidati i šta piše u njihovim biografijama, ne znam da li bi onda prekidali ili ne bi prekidali sednicu. Prema tome, i govornici iz vaše poslaničke grupe o tome nisu rekli ni reč. Hajde, reč ste rekli. I drugi su rekli reč. I drugi su rekli REM, pa pričali o nečemu drugom.
Ne znam zašto uopšte vi reagujete na diskusiju poslanika iz SNS gospodina Markovića? Gde ste se vi tu pronašli?
Znači, govorio je o temi o kojoj se govori dva dana, a vi ako budete hteli ovde nekog da imate strogog učitelja, pa da kaže – može, ne može, kraj, mogu i tako da vodim sednice, to znaju poslanici, ali neće vam se dopasti, ali će biti po Poslovniku. Pa, birajte, nije problem.
Hoćete da glasamo o povredama Poslovnika?
(Branislav Mihajlović, s mesta: Da.)
(Saša Radulović, s mesta: Da.)
Ne pitam vas, pretpostavljam vaši poslanici smeju nešto da kažu, a da im vi to ne sugerišete.
Znači, poslanik Mihajlović je individua sama po sebi štiti ga Ustav. Njemu pripada mandat. Da li je tako? Da, kao što je juče jedna poslanica kad ste vi rekli - prekini govor, rekla da joj nije dobro, pa je prekinula govor, posle pola sata joj je bilo dobro. Nemojte to da radite, nije dobro za vašu grupu, za vaš imidž, prosto, slobodno mislećih ljudi ovde.
Molim i drugi put hoću da pomognem mladim kolegama, ali sad već radimo nekoliko meseci.
Izvolite, gospodine Raduloviću.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.
Povredili ste član 107. Poslovnika vređate dostojanstvo narodnih poslanika i Narodne skupštine, obraćate se sa neprimerenim rečnikom narodnim poslanicima. Ponašate se kao da ste učiteljica u školi, a to sigurno niste, i da vas još podučim u članu 103. kaže – da prednost prilikom reklamiranja povrede Poslovnika imaju predstavnici poslaničkih grupa. Malopre ste čitav govor o tome održali i niste se vratili nazad, mislim da dugujete izvinjenje poslaničkoj grupi, pošto ignorišete član 103. stav 3, i hoću da se glasa o ovoj povredi Poslovnika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Član 103. je već iskorišćen, pa ne možemo dva puta da glasamo. Glasaćemo samo za povredu.
(Saša Radulović, s mesta: Rekao sam 107.)
Duhovito. Pokušaj duhovitosti. Rekli ste i član 103. i onda ste mi…
(Saša Radulović, s mesta: Rekao sam 107.)
Dobro. Uzećemo stenogram, pa ćete se vi izvinuti meni, i javnosti i parlamentu.
Znači, 107. i 103.
(Saša Radulović, s mesta: Reklamirao sam 107. i objasnio sam vam i 103. kako urušavate dostojanstvo Narodne skupštine.)
Član 107. i 103. ste rekli. Član 103. stav 3. upotrebio je gospodin Mihajlović prethodni poslanik. Nasiljem nećete ništa kod mene uspeti. Odlično, tvitujte o tome.
Član 103. stav 3. glasaćemo za ono što je izneo poslanik Mihajlović, a vi i ne morate da slušate, a o 107. ćemo glasati, ono što ste vi rekli, ali dva puta ne može. Važe svi članovi Poslovnika, a ne samo ono što se nekome dopada ili ne. Znači, ne može dva puta isto, znači samo 107. za vas, a 103. za prethodnog poslanika.
(Balša Božović, s mesta: Da li mogu da dobijem repliku?)
Kada završim poslanik Marković, dobijate repliku sigurno, on mora da završi svoj govor. Mali problem, morala sam da prekinem jer petnaestoro je diglo Poslovnik iz čista mira i kada sam prozvala poslanika on kaže, neću hoće moj šef. Izvinjavam se Balši Božoviću. To je zloupotreba, to zaista ne može.
Izvolite poslaniče, završite vašu diskusiju.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća što ste mi dozvolili da privedem govor kraju.
Samo u jednoj rečenici. Izražavam nadu da će Narodna skupština izabrati dobre kandidate za Savet REM i SNS će podržati najbolje kandidate od onoga što je ponuđeno. Zahvaljujem.