Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2016.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Šta znači super „super woman“? Nisam baš sa engleskim.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Dakle, to vam je ono kad glumite da sve znate, možete, umete, a nemate pojma. Otprilike, to je u prevodu.
Dakle, nemoguće je da ministar uređuje naše zgrade. Nemoguće je da se ministar bavi hitnim intervencijama. Hoćete vi, gospođo Mihajlović, da dođete u moju zgradu ako ima neki problem sa grejanjem, ja nisam razumeo, ili kanalizacija, ili šta? Razumem da vaš profesionalni prinudni upravnik će da upadne u moju zgradu i da evidentira ko glasa za SNS, a ko ne glasa, taj deo sam razumeo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, hajdemo o amandmanima. Nemam više ni trunke tolerancije prema želji da pričate o svemu i svačemu. Znači, o amandmanima.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Dobro. Dakle, da li je prof. dr Zorana Mihajlović profesor uvaženog fakulteta Megatrend, zaista „super woman“?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam, poslaniče. Ne mogu da dozvolim da pričamo makar šta. Znači, ako tražite da se briše konkretan član, imamo još par meseci da naučite šta znači konkretan član. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, gospođo predsednice.
Vi znate da mi uvek gledamo da se odnosimo ozbiljno prema vremenu Narodne skupštine, pa ni ovaj put neće biti potrebe da ovo bude puno predviđeno vreme za repliku, a ponajmanje imamo želju da izlazimo u susret besmislenim i ispraznim pričama koje neko inicira, jer nažalost nije u stanju ništa bolje od toga.
Ovo je bilo interesantno i vredno je komentara možda samo u dva detalja. Prvo, da konstatujemo da neko osim toga što vidi sebe kao aktera filma „Balkanski špijun“, a pritom mislim na poslanika Čvorovića, izgleda da se izdaje i za vrstu ljubitelja i poznavalaca stripa. Može se čak reći da tu ima i smisla. Prepoznajem određene likove, strip junake, svaki put kada se taj neko ovde javi, ustane i što god kaže. Mislim da nije loše primetiti i da definicije i preciznost Narodnoj skupštini zaista jesu potrebne, gode joj i znače i doprinose kvalitetu rasprave. Pošto je neko objašnjavao neki karakter tipa ličnost koja se pravi da svašta zna, a u stvari ne zna apsolutno ništa, ne bi bilo loše to definisati.
Mislim da svako ko pogleda snimak ove današnje sednice, pa premota na dva minuta i dve sekunde pre početka ovog mog izlaganja, narednih dva minuta i dve sekunde može da vidi kako po definiciji izgleda lice koje se pravi da nešto zna, a u stvari ne zna pod milim bogom ništa. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Jesam to ja? Ne, pošto sam pre 20 sekundi bila ja.
(Vladimir Orlić, s mesta: Ne.)
Reč ima narodni poslanik Katarina Rakić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Sad sam prosto fascinirana ponovnim i ponovnim napadima na žene. Zaista, dokle više…?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, samo po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo, po amandmanu će biti, ali moram da kažem da ima nas koje zaista ne bežimo i nećemo pobeći i svakako ćemo uzvratiti, pa možete naći neke druge argumente da se borite sa nama, bar kada napišete „briše se“. Dajte onda obrazloženje, pa kako biste voleli da piše to što želite da se briše, osim da napadate žene. Kažem, dosta je više bilo zaista. Ima nas kojih se ne plašimo ni malo.
(Boško Obradović, s mesta: Replika.)