Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

3. dan rada

20.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Molim?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vidite da sam vam dodala na ona četiri minuta. Završite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Imao sam sedam minuta.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate. Imali ste četiri i 26 i dodala sam vam još. Završite rečenicu.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Da zaključim, podržavam sve sporazume i osuđujem ponašanje mog kolege Pernara. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Aleksandra Tomić, tri minuta i 27 sekundi.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se, predsedavajuća.

Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, danas da završimo debatu u jednom tonu u kojem treba reći da su ovi sporazumi rezultat rada Vlade u prethodnim godinama sa sprovedenim ekonomskim reformama, ali odgovornom politikom koju je vodila u odnosu na spoljnu politiku i unutrašnju i kao takvu političku platformu koja je ponuđena građanima Srbije, koja je dobila preko dva miliona glasova.

Ono što treba reći prethodnim govornicima i istaći da Katar nije Republika, već država koja je monarhija i koja spada u red država koje su priznate od strane Srbije kao partnera sa kojim treba sarađivati. Zbog toga sporazumi koji se ratifikuju danas pokazuju da mi imamo prijatelje ne samo na zapadu, već i na istoku, ali i u državama koje su monarhije ovoga tipa, kao što su Emirati. Ono što treba reći danas jeste da su mnoge države priznale rezultate izbora na kojima je gospodin Vučić dobio preko dva miliona glasova i sa kojim je SNS, kao kandidata za predsedničke izbore … Ono što treba reći jeste da je odraz današnje sednice svetlo pod kojim se održavaju uopšte današnje aktivnosti u parlamentu i pokazuju da mi završavamo ove predsedničke izbore u saglasnosti sa građanima Srbije i njihovom ocenom da Srbija treba da ima jednog predsednika, kao što je dosadašnji premijer ove Vlade bio.

Vlada neće pasti zbog toga što nije dobro radila, kao što su neki naveli ovde, već zbog toga što premijer prelazi na novu funkciju, a to je predsednik Republike Srbije. Zbog toga u danu za glasanje treba podržati ove predloge zakona kroz ratifikaciju sporazuma, jer su mnogi sporazumi u vreme bivšeg režima potpisani. To znači da nisu mogli da budu ratifikovani, jer obe strane nisu mogle da nađu način da sprovedu te zakone u praksi i zbog toga su tek danas došli na ratifikaciju u Skupštinu. Stoga pozivam sve druge stranke da podrže ove predloge zakona, jer oni će doneti dobro svim građanima Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres.
Pošto smo obavili pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o predlozima ovih zakona.
Idemo dalje.
Trinaesta tačka - Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
To je predlog koji je podneo predsednik poslaničke grupe DJB Saša Radulović.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstveni pretres o Ppredlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa DJB.
Da li predlagač Saša Radulović želi reč? (Ne.)
Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Želite reč u vezi ovoga?
Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala, poštovana predsednice.

Kolege poslanici, ovo je uobičajena tačka dnevnog reda kada dolazi do promena u sastavu poslaničkih grupa, da li zato što neki poslanici odlaze sa svoje funkcije, dolaze neki novi, ili se određeni poslanički klubovi menjaju u svom sastavu. Ono što želim da kažem, mislim da nije u redu pristupamo ovim izmenama, kada je ovaj drugi slučaj u pitanju, odnosno kada se menja broj poslanika u poslaničkim grupama. Naime, kada smo izabrali sastave odbora na početku ovog mandata u poslaničkim grupama je bilo 247 poslanika, u 17 poslaničkih grupa, napravljena je neka matematika koliko svaka poslanička grupa treba da ima članova odbora i onda po toj matematici, uz manje ili veće nezadovoljstvo, sve poslaničke grupe su dale svoje predloge.

Danas je situacija drugačija. Danas imamo 14 poslaničkih grupa, a u njima učestvuje 236 poslanika, odnosno imamo 14 samostalnih poslanika, i ona matematika od pre godinu dana, odnosno malo manje, sa početka mandata, nije ista kao i danas. Mislimo da je možda potrebno da se sada uradi promena u odnosu na onu situaciju koja postoji danas, u odnosu na ono što je bilo pre godinu dana. To je načelna zamerka. Ovo je tačka o kojoj ovde u plenumu o tome možemo da razgovaramo. Nemamo prilike da na kolegijumima Skupštine, ili negde, možda razgovaramo o tome.

Još jednom želim ovom prilikom da iskažem nezadovoljstvo moje poslaničke grupe, verujem i svih kolega poslanika iz opozicije, činjenicom da od 20 skupštinskih odbora samo u dva odbora predsedavaju poslanici iz opozicije. Znači, to je daleko od odnosa snaga u ovom Parlamentu.

Ono što me posebno brine, i zašto to ističem, zato što se danas, ne u ovoj tački dnevnog reda, nego u sledećoj, koja se bavi ovim izmenama i jedan član odbora koji je ujedno i predsednik odbora iz redova opozicije, predsednik Odbora za evrointegracije menja. Ne znam da li će makar u tom odboru se nastaviti sa jednom dobrom praksom da predsednik Odbora za evrointegracije bude iz redova opozicije, ili će se i to onako, na brzinu, bez neke velike priče i govora u javnosti promeniti.

Tako da, moj apel vama, pre svega znači rukovodstvu Skupštine, da inicira dogovor između šefova poslaničkih grupa da se vidi da li je ovaj odnos i predstavljanje svake poslaničke grupe u odboru adekvatan danas, posle svih ovih izmena koje su se desile u poslednjih godinu dana, i da ga prilagodimo ovoj situaciji u kojoj danas radimo. Hvala.