Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

3. dan rada

20.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, morate govoriti o tačkama dnevnog reda po Poslovniku koji ste sami doneli.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ja govorim o tački dnevnog reda koju vi ne razumete, ali to je vaš problem, ne moj. I ovo gledaju građani Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Jeste. Mogu reći da je zadovoljstvo moje što se ne razumem sa pojedinim ljudima.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Prema tome, da li je „Savamala“ deo tog protokola? Da li se Sporazum o bezbednosti sa Vladom Savezne Republike Nemačke tiče i atentata u Jajincima? (Isključen mikrofon)
(Zoran Živković: Možda tu postoje neka saznanja.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, imamo duboko nerazumevanje vi i ja.
(Zoran Živković: Tu se potpuno slažem.)
Apsolutno.
(Zoran Živković: Vratite mi vreme.)
Ne mogu vam vratiti vreme uopšte, zato što ne želite da govorite o tačkama dnevnog reda.
(Zoran Živković: Kada budete vračara, pa da znate …)
Šta da postanem?
(Zoran Živković: Kada budete vračara, pa da znate šta će ko da govori, onda …)
Ne, ne, čuju kolege poslanici koji žele ozbiljno da rade.
Jako mi je žao.
(Zoran Živković: Po kom članu?)
Po svim članovima Poslovnika, naročito u skladu sa kućnim vaspitanjem.
(Zoran Živković: Vašim.)
Mojim naravno, mojim. Ne može neko da ima žaljenje u skladu sa kućnim vaspitanjem ako ga ne poseduje.
(Zoran Živković: Koje nedostaje.)
Znači, mojim, da.
(Zoran Živković: Vratite mi vreme.)
Ne mogu da vam vratim vreme. Morate govoriti o sporazumima onako kako su prethodni govornici svi govorili. Svi, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju.
(Zoran Živković: Govorim o sporazumima.)
Morate se prijaviti ponovo.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Znači, ovo sa Nemačkom nema veze sa Jajincima koliko sam shvatio.
Da li Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Srbije i Bugarske o policijskoj saradnji, podrazumeva i status bugarskog begunca koga traži Interpol? Interpol, znate, ima neke veze sa policijom.
Zove se Cveta Vasilev koga vlast ove zemlje, najviši predstavnici vlasti ove zemlje, kriju od bugarskog zakona već dve i po godine, a poznat je i po tome što je nelegalno privatizovao srpsku Fabriku stakla Pančevo, najvećeg dužnika za struju, gas, porez i neke druge stvari. Druži se sa bivšim i budućim predsednikom svaki dan. Krije se od Interpola, od crvene poternice Interpola, na šta sam ukazivao…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Odlično poslaniče, žao mi je, vi niste pročitali dnevni red.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Pa, vi nemate pojma. Interpol ima veze sa…(Isključen mikrofon.) Verujte mi za 50 dana ste mogli da pročitate i da shvatite, bez obzira
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na ograničenje čega?
(Zoran Živković: Vaše ograničenje.)
Dobro, imate opomenu poslaniče, zbog nevaspitanog ponašanja.
Dobićete šansu da izaberete novog predsednika koji će trpeti uvrede i primitivizam koji slušam godinu dana iz pojedinih poslaničkih klupa. Znači, nekog u skladu sa vašim shvatanjem pristojnog ponašanja i vašeg kandidata za predsednika države.
(Zoran Živković: Sada vratite vreme. Dajte mi reč.)
Ne, nećete dobiti reč. Ne, utrošili ste vaše vreme, svih pet minuta na ono što ste izgovorili.
(Zoran Živković: Zašto govorite neistinu?)
Proverite u službi.
(Zoran Živković: Ja da proverim?)
Pa, ja nisam sekretarica.
Reč ima Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, postoji izreka – nerazumnom je teško objasniti da je nerazuman, da se to može, on ne bi ni bio nerazuman. Tako da ja tražim razumevanje za mog kolegu poljoprivrednika, poznatog vinodelca u pokušaju koji se, recimo, razume u šverc duvana…