Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem poštovani predsedavajući.
Uvaženo predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, meni je naravno želja da, pre svega zbog javnosti ukažem na neke stvari koje se ovde postavljaju bez ikakvog razloga i zamolio bih i narodne poslanike iz redova opozicije koji imaju legitimno pravo da kritikuju, da se bave populizmom, da ipak prisustvuju i da ne govore neistine što se tiče odgovora na pitanja koja su postavili prvog dana.
Skupštinska atmosfera i odgovornost rada u Skupštini zahteva da ukoliko u tome učestvujete, učestvujete punim kapacitetom, a ne 10, 15 ili 20 minuta i nakon toga odete i ne čujete šta je resorni ministar u ovom slučaju, moja malenkost, odgovorio. Ali, dobro to nije toliko važno.
Prva i osnovna stvar zbog ovih ljudi koji sede ovde pored mene, ja želim samo da vas uputim u činjenice. Resorno ministarstvo ima sedam pomoćnika ili pomoćnica ministra, niti jedan od njih nisu članovi bilo koje stranke, bilo SNS, SPS, Pokreta Dveri, DS ili neke pete, šeste ili sedme. To je tzv. institucionalna memorija ljudi koji godinama u svim ministarstvima rade predano upravo da bi se reforma pa i reforma javne uprave sprovela u delo.
Što se tiče imenovanih lica, odnosno posebnih u kabinetu, pa naravno da svaki ministar ima pravo da izabere te ljude, ja ne vidim šta je u tome sporno. Što se tiče stručnog usavršavanja, ja bih voleo da je kojim slučajem gospodin Obradović ostao u toj biblioteci, i on bi imao priliku da se stručno usavršava, kao deo te javne uprave, a mislim da je takođe važno da ukažete na to da li vi poštujete vašeg poslanika, imajući u vidu da, nažalost koji nije prisutan, isključen je zbog …
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Ružiću.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Izvinjavam se, još samo sekundu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Izvolite.
Koji je isključen sa sednice, a pitajte ga gde je njegov otac bio, u kojoj partiji u tih prethodnih 25 godina, o kome ste govorili da je pljačkaška.
(Marinika Tepić: Poslovnik.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po Poslovniku, narodna poslanica Marinika Tepić. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem predsedavajući.

Upravo ste, nastavljajući sednicu i dajući meni reč po Poslovniku, a ne skrenuvši pažnju ministru Ružiću, potvrdili prethodno kršenje člana 107, odnosno dostojanstvo Narodne skupštine.

Molim vas predsedavajući, da skrenete pažnju ministru, da i u ono malo obraćanja koje ovde izvršava pred poslanicima, nema prava da pridikuje narodnim poslanicima koliko vremena govorimo ili ne, koliko sedimo ovde ili ne. Narodni poslanici mogu da prate zasedanje i kada nisu u sali, a sve i da ne prate, on nije taj koji treba da im pridikuje o tome, naročito ne da replicira na ovaj način. Naročito poslanicima koji nisu prisutni.

Molim vas da mu skrenete pažnju ili date pauzu od nekoliko minuta, da ga obavestite, reobavestite, jer on nije čovek bez iskustva, da tako ne može da se ponaša prema narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini, i onda kada raspravljamo o zakonu za koji bi trebalo da bude resorni, za koji ćuti od pola 11, znači prvi put je uzeo reč nakon tri sata, a onda narodnim poslanicima spočitava ko koliko priča ili ne priča, i da li je tu ili nije.

Uredno sedim sve vreme i vrlo sam pozvana da govorim o utrošku i načinu utroška vremena u ovoj raspravi. Molim vas, iako je vaš stranački kolega, da ministra Ružića opomenete da se tako ne odnosi prema narodnim poslanicima.

Tražim da se Narodna skupština izjasni o ovoj povredi. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Tepić.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, član 103. stav 7. i 8. Ovo je već drugi put da koleginica koristi povredu Poslovnika kao klasičnu repliku. U takvim situacijama je predviđeno da odbijete dva minuta od vremena poslaničke grupe, koja na takav način zloupotrebljava Poslovnik. Ali, ja i dalje imam razumevanja za vaš rad, za vašu tolerantnost prema opozicionim grupama, ali ipak s vremena na vreme treba da im ukažete na kršenje odredaba Poslovnika, kada oni reklamiraju povredu i da odbijete ta dva minuta od vremena poslaničke grupe, s obzirom da su te zloupotrebe učestale. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Rističeviću.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)
Zahvaljujem.
(Boško Obradović: Replika.)
Nemate osnova za repliku.
(Boško Obradović: Prozivao je oca našeg kolege narodnog poslanika.)
Niko se vama nije obratio. Niko se nije uvredljivo izrazio na vaš račun da bi imali osnova da dobijete repliku.
Gospodin Ružić, predstavnik predlagača je govorio o pitanjima koja su postavljena tokom današnjeg zasedanja.
Reč ima Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, javila sam se po amandmanu koji glasi – član 8. Predloga zakona – briše se.

Ovde izgleda ponovo imamo amandmane koji su jednobrazni, da ne kažem ponovo kopi-pejst varijante jedne iste, koje se podnose na sve članove zakona. Prosto se pitam kako je zamišljeno od strane podnosilaca ovakvih amandmana da se izbrišu svi članovi predloga i šta oni podnošenjem ovakvih amandmana misle da postignu.

Takođe se pitam dokle će se vreme, koje je predviđeno za korišćenje obrazloženja amandmana, koristiti za prikupljanje jeftinih političkih poena.

Zadržala bih se, ako nemate ništa protiv poštovani predsedavajući, na obrazloženju amandmana koje je dato od strane poslanika kojima je očigledno lakše da unesu kamen u Skupštinu, nego da daju dobar amandman. Obrazloženje amandmana se sastoji uglavnom od napada na SNS, sastoji se od optužbi koje su upućene na račun partijskih kadrova i navodno kupljenih diploma. Jako sam zadovoljna što građani mogu da prate ovaj prenos i da vide šta bi se desilo kada bi neki od tih poslanika došli na vlast, koji u ovom visokom domu svoje kolege nazivaju parazitima, šta bi onda radili sa građanima.

Na kraju, čuli smo i u obrazloženju amandmana, na koje sam se ja skoncentrisala, da se nije dovoljno čuo glas opozicije. Gospodo, glas opozicije se ne može čuti u ta dva minuta, u obrazloženju amandmana, već se čuje na izborima.

Predlažem da se ovaj amandman odbije.

Whoops, looks like something went wrong.