Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

3. dan rada

08.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Vlade RS
Hvala.
Prvo, sigurno se neću razrešiti ministra finansija. Ministar finansija je odličan, odlično zna svoj posao, profesionalan je čovek i zna svaku brojku koju vi kažete, iz glave je zna.
Imamo budžet na koji je ova Vlada ponosna da ga predstavlja Narodnoj skupštini. Imamo Vladu koju je Narodna skupština, zahvaljujući odgovornoj većini narodnih poslanika izabrana i ima mandat, i Vladu koja sedi ovde, cela Vlada sedi tokom cele rasprave o budžetu zato što je važno, zato što smo odgovorni prema građanima Republike Srbije i prema narodnim poslanicima koji su za nas glasali.
Ne bih čak reagovala na to za ministra finansija, zato što to zna i poštovani narodni poslanik, ali hoće da provocira. Ali, dobro, to je parlament i to je okej.
Ali, ja moram da reagujem na to da isti nismo, isti mi nismo. I trudili smo se, bogami, ja zvanično u Vladi od avgusta 2016. godine, ali ovi ljudi dosta pre mene, da pokažu u praksi kako isti nismo, tako što završavamo Koridor 10, tako što smo pre 10 dana potpisali ugovor da nastavimo Koridor 11 Preljina-Požega, tako što završavamo Klinički centar Niš. I šta god rekli, prethodna Vlada je zaslužna za završetak Kliničkog centra Niš i ova Vlada to završava. Da je lako, ne bi bio prvi klinički centar u Srbiji koji je završen.
Isti nismo, gospodine. Mi ulažemo u mlade, u prosvetu. Mi smo prepoznali preduzetništvo, start-ap kompanije. Mi ulažemo 128 milijardi evra u infrastrukturu. Mi dugove vraćamo. Mi obaveze poštujemo. Mi na Srbiju mislimo.
Pročitala sam ovde, jedna od kritika ovih dana je bila od jednog narodnog poslanika – auto-put od Niša do Drača je protiv geostrateških interesa Srbije. Auto-put koji ide od Niša do Prištine je, kaže opozicija, protiv geostrateških interesa Srbije. Pa, šta su geostrateški interesi Srbije ako nisu auto-put od Niša do Prištine? I mi ga počinjemo u sledećoj godini.
Dakle, ja vas molim, možemo da pričamo o svemu, ali ne možemo da pričamo o tome da smo isti, jer isti nismo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Moram samo da objasnim. Pazite, možda vi niste dovoljno dobro informisani, ali nema države na svetu gde je indirektni korisnik budžetskih sredstava kabinet. Kabinet ne može da bude indirektni korisnik budžetskih sredstava, a vi kada pogledate budžet vidite kabinet potpredsednika indirektni korisnik, pa se nalaze tu neka sredstva, neka bude za zaposlene, za plate, a imamo dva kabineta nekih ministara gde se nalaze i transferna sredstva.

Gde to u svetu postoji? To jedino u pravilima Svetske banke, gde cilj opravdava sredstvo. Znate, gde god je Svetska banka bila, država se raspala. Savetovali Argentinu, pukli su. Gledajte, Ukrajina, jadnica, ne može da se sastavi uopšte, a kod predstavnika Svetske banke u Ukrajini dolazili su na noge i predsednik Republike i predsednik Vlade i ministri i tajkuni i Kole za investicije tamo. Tu trava više ne raste, ljudi, shvatite.

Vi imate slobodnu interpretaciju Zakona o budžetskom sistemu koji ima 50% istorijskih odredbi. Sve odredbe o fiskalnim pravilima su prevaziđene i neprimenjive, a pola završnih odredbi su istorijske o rastu plata i penzija iz 2007, 2008, 2009, 2012, 2013. godine itd. Zamagljeno, krije se iza velikih pojmova, tu je velika grupa – Vlahović, Pitić, Dinkić, Labus. To je sve napravio onaj N E D, sve pioniri Svetske banke. Zašto Dinkića niste uhapsili? Koliko smo ga kritikovali znate i sami.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice, poštovana predsednice Vlade sa ministrima, dame i gospodo narodni poslanici, prethodni govornici iz moje poslaničke grupe, ovlašćeni predstavnik Đorđe Milićević, poslanici Neđo Jovanović i Dejan Radenković su izneli stav SPS, odnosno poslaničke grupe SPS i na argumentovan način obrazložili da će poslanička grupa podržati Predlog budžeta za 2018. godinu i sve prateće zakone u vezi sa tim.

U okviru ovo malo vremena što je ostalo skratiću svoju potvrdu toga što je rečeno samo na nekoliko pitanja - šta u stvari budžet znači, gde je Srbija danas i kuda ide Srbija? Odmah želim jasno da kažem, u 2017. godini Vlada je imala velike aktivnosti i jasnom politikom, čvrstom odbranom, odličnim sprovođenjem postigla je značajne rezultate i na spoljno-političkom planu i na unutrašnjem planu ovde, konkretno, kada je u pitanju sprovođenje ekonomske politike.

Želim tu da dodam još jedan rezultat koji je vrlo važan, a to je da je Vlada učinila mnogo da se vrati vera u Srbiju, da se veruje da Srbija može, da Srbija zna, da Srbija ume da izađe jedne krize i da sebi obezbedi takvo mesto, ne samo unutra, već i u međunarodnim odnosima. Rezultat toga je da se Srbiji danas u svetu veruje, da se o Srbiji ne razgovara, nego se sa Srbijom razgovara. Srbija je dakle postala subjekat u razgovorima, i to poverenje u Srbiju je pokazano, između ostalog, čuli smo ovde podatke, na svim lestvicama u međunarodnim podizanjima rejtinga Srbije, ne samo kada je u pitanju kreditni rejting, investicije itd. To je nešto što je veoma značajno.

Kada je u pitanju 2017. godina, samo kratko nekoliko podataka. Rezultat koji kaže da je u Srbiji ostvaren fiskalni suficit, i to prvi put posle 2005. godine, istovremeno i ukupni i primarni fiskalni suficit je ostvaren u Srbiji. Prošle godine, ako se sećate, je bio ostvaren primarni, a ove godine i primarni i ukupni. Taj podatak i podatak da je ostvarena značajna redukcija učešća javnog duga u BDP govori dovoljno da je u Srbiji, da su mere fiskalne konsolidacije postigle efekte i da je javna potrošnja u dovoljnoj meri redukovana, a da je istovremeno uz sprovedene mere fiskalne politike dosta doprinelo uspostavljanje povoljnog poslovnog i investicionog ambijenta i naravno rezultiralo je značajnim poboljšanjem svih ekonomskih tokova u 2017. godini.

Još nekoliko podataka, još nekoliko brojki, a brojke su surove i one ne umeju da lažu. U Srbiji je ostvaren privredni rast, u Srbiji je povećan broj zaposlenih. Ne pričamo o masovnim otpuštanjima radnika. Pričam o povećanom broju zaposlenih i pričam o smanjenju stope nezaposlenosti. To su sve rezultati koji se ne mogu dovesti u pitanje.

Samo kratko da se osvrnem, kada je u pitanju fiskalna konsolidacija koja je uspešno završena, da su stabilizovane javne finansije, sada imamo situaciju koja dovodi do preokreta, takoreći, i ovog puta imamo razvojni budžet za 2018. godinu. Naravno, ostaje i dalje obaveza Vlade da očuva fiskalna dostignuća, ali čim je stekla uslove odmah je išla na relaksaciju toga, i to je rezultiralo sa dve veoma važne mere. Jedna da je povećan neoporezivi deo zarade, a šta to znači? Pomoć privredi, a istovremeno znači i rast i otvaranje novih radnih mesta. Sa druge strane, dosta, onoliko koliko je moglo, na zdravim osnovama je povećan budžet za plate i za penzije.

Da li je dovoljno ono što je sigurno? Ono što je ponuđeno, ponuđeno je na zdravim osnovama i sigurno da će Vlada težiti i dalje u tom delu da se redovno povećava, a uvek na zdravim osnovama.

Vrlo kratko, pošto vreme ističe, hoću samo dva komentara kada su u pitanju prihodi i rashodi. Kada su u pitanju prihodi, želim da naglasim da, imajući u vidu da su oni povećani za 1,9%, da ne računajući ovo o čemu sam govorio, povećanje neoporezivog dela zarada i usklađivanje sa akcizama, da ni jedna poreska stopa nije povećana. To govori o stabilnosti poreskog sistema, što smatram vrlo važnim, a istovremeno Vlada je pokazala i dalje će to činiti, a ja joj dajem zadatak, još veću pomoć na suzbijanju sive ekonomije, jer je tu veliki prostor za povećanje prihoda. Kratko sasvim, kada su u pitanju rashodi …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme je isteklo, a i produžila sam vam malo. Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministri i predsednice Vlade, želim samo da na početku kažem, odnosno da citiram predsednicu Vlade koja je malo pre u jednom trenutku rekla da je istorijski važna stvar, pa je onda odgovorila dalje poslaniku. Dakle, istorijski je važna stvar što se predsednica Vlade danas pojavila tek drugi dan u Skupštini Srbije, da odgovara na pitanja poslanika koji imaju veze sa budžetom, da je vreme opozicije manje-više potrošeno i da ona u suštini nema na šta da odgovara u ovom trenutku.

Takođe, istorijski je važna stvar i to da mi u ovom Predlogu budžeta, i ne samo Predlogu budžeta nego i u još 30 dodatnih zakona i predloga zakona o kojima bi trebali da raspravljamo večeras, dakle, istorijski je važna stvar da građani znaju da uz budžet može da dođe i u objedinjenoj raspravi još 30 tačaka na dnevnom redu.

Istorijski najvažnija stvar je da se Vlada Republike Srbije u ovom trenutku obračunala sa najgorom mafijom koja postoji u ovoj zemlji, a to je porodiljska mafija.

Mi na dnevnom redu imamo i Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom i u obrazloženju možete naći detaljno obrazloženje o tome kako u jednoj kalendarskoj godini, dakle, u toku jedne godine, u iznosu od 10,6 milijardi, negde je procenjeno da su porodilje oštetile budžet Republike Srbije.

Malo je licemerno govoriti u tom kontekstu da su porodilje oštetile po osnovu nege deteta budžet Republike Srbije, a u isto vreme upumpavati 30 milijardi dinara u državna preduzeća koji su do te mere gubitaši da ćemo mi verovatno i u narednih 100 godina, ukoliko ova Vlada, a nadam se da neće, ostane u ovom sastavu, ili u nekom drugom, dakle, nemamo šanse da se one oporave, a u isto vreme optužujemo porodilje da su odgovorne za nedostatak novca u budžetu Republike Srbije.

Jedna važna stvar isto je u Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom i tiče se čl. 12. i 17. Mi smo podneli amandmane. Podneli smo ih odmah prvog dana, jer smo i na Odboru za rad ukazali na ovaj problem, a to je sramna odluka da se ukine porodicama koje imaju decu koje su osobe sa invaliditetom posebna nega deteta, smatrajući da će tuđa nega i pomoć u tom trenutku zameniti tu nadoknadu.

Dakle, ovo ministarstvo kada je pisalo nacrt zakona, nije moglo da zameni jednu nadoknadu drugom, jer one nemaju istu upotrebu. Posebna nega deteta ima jednu drugu svrhu, dok tuđa nega i pomoć u slučaju osobe sa invaliditetom ima isključivo svrhu da potpomogne da se osobe sa invaliditetom ne diskriminišu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Zoran Đorđević

Poštovana predsednice i poštovani poslanici, ja bih bio vrlo kratak, pošto mislim da ne zaslužuje neznanje koje postoji, nečitanje i želja da se nešto slaže. Ja bih samo izdvojio reči jednog mudrog čoveka koji je rekao – Ima ljudi koji lažu samo zato da bi lagali.
Ovde se radi o jednoj stvari koju oni ne razumeju, a to je da, ili bolje rečeno razumeju kako i na koji način se vrše prevare i očigledno hoće da nam kažu da postoji način kako neko može da vara sistem i može da vara državu. Mi zakone donosimo po meri naših građana. Želja nam je da naše majke i oni koji imaju pravo da dobiju naknadu, tu naknadu dobiju u skladu sa zakonom i dobiju u najvećem mogućem iznosu koji država može njima da pruži.
Svakako jeste ideja zakona da promoviše rađanje dece i porodice i mi ćemo svakako nastaviti da u narednom periodu uredbom koju će donositi Vlada, merama koje će donositi Vlada, da takve stvari radimo i da podstičemo i porodicu, a i rađanje dece. Hvala.
(Tatjana Macura: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.