Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

3. dan rada

08.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Malo je degutantno sa vaše strane da nas nazovete neznalicama. Ja ću vam reći tačnu stranu, iako zakon u ovom trenutku ne stoji ispred mene. Dakle, to se nalazi na str. 6, 7, 8. i 9, detaljno objašnjenje u obrazloženju tog zakona, kako ste vi naveli, na to da su porodilje te koje štete budžet Republike Srbije.

Za taj novac, poštovani ministre, ja znam da ste vi došli iz Ministarstva za rad, ali tu je i ministar koji je nekada bio u Ministarstvu za rad, dakle, odgovorni ste što ste taj problem, ako postoji problem uopšte, primetili, a za te žene niste obezbedili dovoljan broj vrtića gde mogu da smeste svoju decu. One ne odlaze na produžena porodiljska bolovanja iz hira, već zato što nema dovoljno mesta u vrtićima, da bi mogli svoju decu da obezbede.

Dakle, da ste malo dublje ušli u suštinu ovog problema, vi biste našli da je to za 88 miliona evra, koliko je to kad se prevede u evre, vi ste mogli da napravite vrtiće za svu decu na teritoriji Srbije, osim što ste ušli u tu analizu koja je suluda analiza i optužili porodilje da su praktično porodiljska mafija.

U isto vreme, Vlada Republike Srbije, bez bilo kakvog blama, 30 milijardi dinara daje na subvenciju državnih preduzeća. I oni se praktično nalaze pod protektoratom države, dok su porodilje stavljene u neodgovarajući položaj i u isto vreme se tretiraju kao da su mafija.

Sramno je obrazloženje koje ste dali. Možda vam je namera bila dobra, ali to u obrazloženju ne stoji. Za taj novac sigurno ste mogli da obezbedite vrtiće za svu decu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Zoran Đorđević

Ja ovde jedino što primećujem to je da se vi vrlo lepo razumete u to kako se rade prevare i da vrlo dobro branite tu činjenicu da mi treba da stimulišemo prevare.
Nama nije ideja da štedimo novac. Novac koji država izdvoji za porodice i decu, biće potrošen za sve majke i raspoređen na transparentan način, da dobiju najviše moguće koliko može država njima da da, a oni koji nemaju pravo na to, da to ne dobiju i da suzbijemo bilo kakav vid kriminala.
Ako vi to branite, to pokazuje samo koliko vi imate želju da pomognete majkama koje časno rade svoj posao i koje kad odu na trudničko, treba da dobiju nadoknadu za to.
S obzirom na to koliku podršku imate, to govori o tome koliko istine govorite o svemu i kolika je vaša stvarna želja da branite ovaj zakon i ono što pripada tim majkama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Vlade RS
Hvala. Moram samo da dodam zbog građana Srbije, zato što je ovo stvarno dosta ozbiljna tema. U budžetu je predviđeno 54,3 milijarde dinara za zaštitu porodice i dece, što je povećanje od 4,3% ili 2,2 milijarde dinara u odnosu na prethodnu godinu.
Dakle, mi povećavamo odvajanja za ovo. Od ovih 54,3 milijarde, imamo 32,9 milijardi naknadne zarade porodiljama, 13,7 milijardi dinara dečiji dodaci, 7,6 milijardi dinara roditeljski dodatak i druga prava za decu sa smetnjama u razvoju i bez roditeljskog staranja. Pored ovoga, još budžet od šest miliona dinara za populacionu politiku direktno, s tim što za populacionu politiku idu sredstva iz drugih projekata iz drugih ministarstava.
Dakle, ovo da ne bude zabune, jer je ozbiljna tema za građane Republike Srbije, apsolutno Vlada predlaže povećanje sredstava, u skladu sa merama populacione politike, jednog od našeg najvažnijeg cilja.
Pored toga, što se tiče odvajanja subvencija za javna preduzeća, u tim javnim preduzećima neko radi. Apsolutno bi bilo, možda, sada nisam ni sigurna, trebalo bi uradili analizu troškova, možda bi bilo jeftinije otpustiti sve te ljude i ne dati te subvencije. Možda i ne bi bilo, zato što bi oni otišli na biro pa bi kroz NSZ i ostala socijalna davanja morali da to pokrijemo.
Jel to pametna socijalna mera? Jel to ono što se predlaže? To neće Vlada raditi. To ova Vlada sigurno neće raditi. Dakle, možete menjati Vladu, ova Vlada neće bez plana B da otpušta ljude iz javnih preduzeća.
Mi rešavamo te probleme, rešavamo te probleme kao što smo rešili „Železaru Smederevo“, gde smo spasli 5500 radnih mesta, gde je iz godine u godinu pričano zašto dajete za „Železaru Smederevo“, zašto ne zatvorite to, to je trošak za građane Srbije, šta vas briga za 5500 ljudi, šta nas briga za celo Smederevo. Pa, to su porodice, to je hiljade porodica.
Kao što rešavamo restrukturiranje „Železnica“, kao što smo smanjili u „Železnicama“ 2500 ljudi, ali za njih obezbedili otpremnine, kao što rešavamo „Galeniku“, kao što smo je privatizovali, obezbedili otpremnine, kao što rešavamo jako puno drugih javnih preduzeća.
Ali, seći i reći – u redu, ovo je trošak za državu, vi ljudi idite na ulicu i snalazite se, to su isto neke buduće majke, neki očevi. Hoću da kažem i da zaključim sa tim da ova Vlada predlaže veći budžet za zaštitu porodice i dece i veći je za 4,3% nego u 2017. godini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Olivera Pešić.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovana predsednice Vlade, poštovani članovi Vlade, budžet za 2018. godinu je jasan dokaz da ova Vlada vodi dobru budžetsku politiku. Srpska napredna stranka smatra da će osnovni cilj budžeta biti ostvaren, a to je održavanje makroekonomske stabilnosti, koja je postignuta u prethodnom periodu i smanjenje učešća javnog duga u BDP.

Kada pogledamo planirane prihode i rashode, mi s pravom možemo da konstatujemo da su oni realno planirani, a da se ovim budžetom planira mali i održiv deficit.

Ovim budžetom planirano je povećanje prihoda u odnosu na 2017. godinu za 7,8%, a što se tiče rashoda, najznačajnije mere na strani rashoda jesu povećanja sredstva za povećanje plata i penzija.

Ono što mi iz SNS imamo potrebu da naglasimo je da se povećanje plata i penzija planira iz realnih izvora. Podsetiću građane Srbije na kakvom je putu Srbija bila. Od bankrota nas je delilo svega nekoliko meseci. Teškim merama fiskalne konsolidacije, koja je sprovedena u prethodne tri godine, Vlada Aleksandra Vučića i ova Vlada sad, uspele su da smanje deficit i da Srbiju vrate na pravi put.

Svima, koji to žele jasno da vide, je jasno da se u narednom periodu otvara mogućnost za nova povećanja plata i penzija. Bitna stvar za građane Srbije, osim povećanja plata i penzija, jesu svakako sredstva koja su planirana za investicije u iznosu od 128,3 milijardi. Zbog toga, mi iz SNS, s pravom možemo reći da pred nama danas imamo jedan budžet koji je razvojni.

Sredstva koja se planiraju za investicije, poboljšaće život svih građana Srbije, a svakako će poboljšati i život građana Leskovca, jer se od ovih 128 milijardi, koliko je planirano za investicije, značajna sredstva izdvajaju i za grad Leskovac za kapitalne projekte, kao što su izgradnja glavnog gradskog kolektora, za koji se planira 180 miliona dinara, za izgradnju kompleksa zatvorenog tipa u okružnom zatvoru u Leskovcu planirano je 186 miliona, za završetak sportske hale „Doma Partizana“, koja je počela da se gradi još 2011. godine i koja će konačno biti završena, na zadovoljstvo svih leskovčana, 60 miliona dinara. Pedeset četiri milijarde planirano je za ulaganje u infrastrukturu u Srbiji. Od ovog dela iznosa značajna sredstva se planiraju i za izgradnju i završetak Koridora 10 i konkretno za izgradnju dela autoputa E-75 kroz Grdeličku klisuru.

Zahvaljujući izgradnji autoputa, Grdelica-Varoš kod Leskovca, je ponovo vraćena na industrijsku mapu Srbije. Onog trenutka, kada je završena deonica autoputa do Grdelice, stigli su i prvi investitori. Dva investitora iz Holandije, koja su došla u Grdelicu, proizvode robu pretežno za izvoz i kažu da su se za Grdelicu opredelili upravo zbog postojanja dobrog autoputa, dobrih veza i lakog dolaska do svojih fabrika. Dok je deonica autoputa Grabovnica-Grdelica bila u izgradnji, svakog dana je oko 400 ljudi bilo radno angažovano, a veliki broj tih ljudi je iz Grdelice, iz sela koja gravitiraju od Grdelice, a takođe i 50 firmi kao podizvođača među kojima su bile firme iz Leskovca i čitavog Jablaničkog okruga. Autoput za građane Grdelice, Leskovca, čitavog Jablaničkog i Pčinjskog okruga, znači posao, znači investicije, znači bolji život građana. Sredstva koja su budžetom za 2018. godinu planirana za jug Srbije su dokaz da ova Vlada i predsednik države Aleksandar Vučić brinu o ravnomernom razvoju čitavog juga i čitave zemlje.

Što se tiče rashoda po osnovu otplate kamata u odnosu na 2017. godinu, oni su niži za 16 milijardi ili procentualno za 12% i na ovom polju se najbolje vide efekti fiskalne politike, jer su kamate znatno niže nego u prethodnim godinama. Bolji rejting države, proporcionalno se reflektuje, naravno i na privatna preduzeća koja se sada zadužuju radi proširenja svojih kapaciteta po mnogo povoljnijim uslovima i mnogo dugoročnije, što će naravno ubrzati privredni rast.

Još jedan od zakona koji se danas nalazi na dnevnom redu i koji je direktno vezan za budžet, a kojim će se doprineti ubrzanom privrednom rastu, jeste svakako Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Kažem, u direktnoj vezi sa budžetom, zato što je država Srbija po prvi put sada u mogućnosti da pomogne onima koji pokreću sopstveni biznis i to u periodu koji je za početnike u biznisu najteži, a to je prva i druga godina poslovanja. Država će na taj način pomoći što će početnike u biznisu osloboditi poreskih obaveza u prvoj godini poslovanja, odnosno do dve godine.

Poreske olakšice se pre svega odnose na mlade ljude koji su tek završili školovanje. Srpska napredna stranka smatra da su upravo ove olakšice ključna stvar ukoliko želimo da ubrzamo privredni rast. Sigurno je da bi ove poreske olakšice bile mnogo ranije predložene, da bi se mnogo ranije uvele, da je budžet Srbije mogao to da podnese.

Neke lokalne samouprave u Srbiji, a među njima i grad Leskovac, daju bespovratna sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa, pre svega mladim ljudima kako bi podstakli zapošljavanje. Od 2013. godine do danas, grad Leskovac bespovratno podstiče pokretanje sopstvenog biznisa sa 180 hiljada dinara, i od 2013. godine do sada je, što kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja, što kroz partnerstvo sa donatorskim programima, 350 lica otvorilo svoje firme. Od tih 350 lica koji su uz pomoć grada otvorile sopstvene biznise, 270 njih je aktivno i nakon prve godine poslovanja. Ako gledamo procentualno, to je nekih 77% održivosti.

Ovakvim merama koje lokalne samouprave primenjuju uz usvajanje ovakvog predloga zakona, vezano za poreske olakšice, smatram da bi taj procenat mogao da ide i do 100% i na taj način bi se naravno ubrzao privredni rast.

Na kraju, želim da zaključim, cilj koji je Vlada Aleksandra Vučića postavila 2014. godine i na kome radi Vlada naše premijerke Ane Brnabić, je ostvarila cilj koji je sebi postavila. Kriza javnih finansija više ne postoji i ovaj budžet je rezultat napornog rada, trudi i pre svega znanja. Ovom prilikom želim da čestitam ministru Vujoviću i čitavoj Vladi, a i svim građanima Srbije na dobrom budžetu za 2018. godinu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Maja Videnović.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala predsednice.

Poštovana gospođo Brnabić, dame i gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Brnabić danas je treći dan kada razgovaramo o budžetu, vi ste došavši danas rekli da se vrlo radujete svaki put kada dođete u parlament i da je danas idealna prilika da vi podnesete nekakav izveštaj o radu Vlade. Moram da vam kažem da to apsolutno ne možete danas da činite. Danas govorimo o budžetu, koji je najvažniji zakon. Ukoliko želite građanima, narodnim poslanicima podnosite izveštaj, ja vas pozivam da svakog poslednjeg četvrta u mesecu budete ovde, odgovarate na pitanja poslanika.

Danas ste vi očito došli, argumenti koji sada, u završetku rasprave, kada mi više nemamo vremena i ne možemo da razgovaramo, ne možemo argumentima da raspravljamo, vi, i od vas, i od vaših kolega ministara, imamo neverovatne kvalifikacije. Kada vi vređate narodne poslanike opozicije, morate toga da budete svesni, vi vređate građane koji su za nas glasali, koji su nas obavezali da ovde vama, u njihovo ime govorimo, da se sa nekim stvarima snažno ne slažemo, da druge stvari predlažemo i takvo vaše ponašanje je potpuno nedopustivo.

Ako ste, gospođo Brnabić, danas u trećem danu došli po nekakve aplauze ovde u Skupštini, ja moram da vas podsetim da ste pogrešili mesto. Za to vam je predsedništvo ili prostorije SNS. Aplauze od građana, ne od poslanika opozicije, nećete dobiti zbog toga što danas govorimo o nečemu što je krucijalno važno za njih. Danas građani gledaju ovu Skupštinu, gledaju poslanike opozicije sa jedne strane, koji pokušavaju da argumentima naznače nekakve stvari u budžetu za koje smatramo da su pogubna politika koju ću, koliko mi vreme dozvoljava da argumentujem, i sa druge strane gledaju praktično vanredno stanje koje je ova vlast napravila danas, time što je pokušala da iscenira neverovatno nasilje da se ovde dešava.

Mi smo imali konferenciju za štampu, na kojoj je cela poslanička vladajuća većina stajala, da su građani imali utisak da se danas proglašava nekakvo vanredno stanje. Zbog čega i zbog koga? Zbog tri, četiri poslanika DS, koje ne želite da ućutkate.

Dakle, ovaj budžet je nepravedan. Vlada time što i dalje produžava netransparentne subvencije, Vlada time što otima od penzionera penzije, pa ih tobože sada vraća, sa sramnim obrazloženjima koja smo čuli, da su se penzioneri dobrovoljno žrtvovali, niko ih nije pitao. Finansijsku konsolidaciju, koja je vama postala ideologija važnija od života, ne finansira i nije uspela da napravi Vlada, nego građani.

Građani su to finansirali i ona retka privatna preduzeća koja finansiraju budžet. Građani, a ne Vlada. Građani uprkos Vladi, isti oni građani na koje se vi, prevashodno predsednik Republike Aleksandar Vučić, ljuti proglašavajući ih neradnicima, lenjivcima koji samo spavaju. Građani, a ne Vlada, jer je prioritet ove Vlade stranačko zapošljavanje, kontinuirana zabrana zapošljavanja za koju je prošle godine ministar Vujović, odgovarajući meni, rekao da je odgovorna ministarka za državnu upravu, gospođa Brnabić, i da nju mogu da pitam zašto se kasni sa tim što niste uradili nikakve analize i produžavate zabranu zapošljavanja čime građani plaćaju vašu nesposobnost, jer nema šanse za najbolje, ima šanse samo za članove SNS.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, vreme. Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, Neđo Jovanović.