Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

3. dan rada

08.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, replika na izlaganje gospodina Aleksića.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Vi ste, ministre, potpuno u pravu kada se pozivate na fiziku i na inerciju u tim procesima, ali nažalost, moram da kažem, pogrešnim ljudima se obraćate. Fiziku je, koliko mi se čini, završio onaj veliki politički genije Vuk Tadićev Jeremić. Čuli ste sigurno za njega. To je onaj čovek što je skoro pazario stranku. Međutim, koliko zna fiziku, u to ne bih ulazio. Nadam se da je zna bolje nego što zna diplomatiju.

Što se tiče ovog pitanja koje smo mi pokrenuli danas, interesantno je da se u dva minuta čovek ni ne osvrne na ono što je bilo direktno pitanje – gde je bilo tih minus tri koma nešto posto rasta, tzv. rasta? Koje je to godine bilo? Je l' u to zlatno doba o kome nam se ovde priča? Hajde da se oko toga razumemo, ako pokrenete temu, terajte stvar do kraja, ispričajte i objasnite. Ne, kažu - otuđenje od naroda.

Kakav je to nivo otuđenja od naroda kada neko spiska, koliko beše, 3,6 miliona evra na putovanja po svetu, učinak za državu mu bude 0, potroši te pare samo da bi se lično reklamirao i onda bude malo i boravak na najboljim mogućim mestima, najskupljim lokacijama, najelitnijim hotelima, sve to bude malo, nego još pride tih narodnih para, koliko, 55.000 evra strpa u svoj džep pripremajući kandidaturu za šta, za neko mesto u UN. Koji je to nivo otuđenja i odsustva bilo kakvog osećaja za to kako narod živi, šta je državi potrebno i šta bi taj neko trebalo da radi za tu državu i taj narod.

Da se neki ovde vrlo rado pozivaju na primer rumunskog puta, i tu je ministar bio u pravu. Ja se dobro sećam kampanje 2017. baš iz redova tih koji su podržavali velikog političkog pobednika Tadićevog Jeremića. Čini mi se svaki dan su pokazivali slike demonstracija u Rumuniji i one jezive prizore razbijenih glava. Da li su na to mislili kada su se pozivali na rumunski primer i rumunski put, nadam se da nisu.

Subvencije, ljudi, završavam sa time gospodine predsedavajući, isterajte stvar do kraja. Ako ste stvarno protiv njih, pod jedan, kažite ljudima koji su se zaposlili na osnovu njih – ne, vi niste trebali da dobijete posao i druga stvar, vratite te traktore koje ste dobili kroz subvencije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Orliću.
(Miroslav Aleksić: Replika.)
Gospodine Aleksiću, nemate osnova za repliku.
Nastavljamo dalje sa radom.
Reč ima narodni poslanik Milena Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, kraj godine je svakako trenutak u kome treba da razgovaramo o budžetu ali i prilika da čujemo najšire moguće argumente i najširu moguću priču. Ja ovo vidim kao priliku da razgovaramo i sumiramo dosadašnje rezultate, da govorimo o planovima za 2018. godinu, ali i da razgovaramo o predlozima koji se pored budžeta nalaze na današnjem dnevnom redu.

Iz priloženih podataka koje smo dobili jasno se vidi da ovi planovi imaju osnova i utemeljenje u dosadašnjem rukovođenju i radu. Uštede su učinile da ima prostora za odobravanje bonusa, naknada zaposlenima, odnosno korisnicima budžetskih sredstava, i to su izmene koje su unete radi nagrađivanja onih koji su podneli najveći teret kada je u pitanju stabilizacija finansija u Republici Srbiji.

Ono što je ključno je da je ova odluka održiva, da je planirana iz realnih i postojećih sredstava i da je doneta kada su se za to stvorili uslovi.

Kada je u pitanju finansijska podrška porodicama sa decom, ovo je jasan pokazatelj Vlade Republike Srbije da osnaži i podrži srpsku porodicu i da u trenutku, kada je to porodici najpotrebnije, obezbeđen jasan mehanizam podrške porodicama sa decom. Ova mera je izuzetno značajna u momentu kada porodica ima povećane izdatke i zato će davanja finansijska biti veća.

Još jedna mera koja je doneta u ovom predlogu je smanjenje potrebne dokumentacije za ostvarivanje ovih davanja, i to je izuzetno značajno, ali i bolja zaštita za porodilje, jer se sve naknade uplaćuju direktno na njen račun, a ne na račun poslodavca i ova davanja neće zavisiti od trenutne finansijske situacije poslodavca, već će zapravo Republika i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja preuzeti ulogu poslodavca. Dodatna zaštita, odnosno dodatna naknada je predviđena za žene po osnovu rođenja i nege deteta i predviđena je za lica koja se bave sopstvenom delatnošću ili su vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, zaposleni po Ugovoru o delu ili autorskom ugovoru.

Zakon predviđa naknadu troškova boravka u predškolskim ustanovama za decu koja dolaze iz porodica koje su korisnici socijalne pomoći, ali i refundaciju troškova za boravak u predškolskim ustanovama za decu čije su porodice materijalno ugrožene.

Ono što bih želela da istaknem kada je u pitanju budžet to je povećano sredstvo, odnosno 87 milijardi kada su u pitanju subvencije koje su opredeljene, i to su sredstva koja su opredeljena kapitalnim investicijama. Veliki deo tih sredstava je opredeljen za infrastrukturu. Ako se ne varam, 40% je predviđeno za Ministarstvo saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva, i to je ono što nam je u ovom momentu najpotrebnije, da nastavimo izgradnju autoputeva, da nastavimo obnovu i sanaciju postojećih puteva, jer je to prilika da se povežemo sa regionom i da budemo primamljiviji investitorima, da omogućimo veći dolazak investicija, otvaranje novih radnih mesta.

Sedamnaest milijardi za eksproprijaciju je dodeljeno Ministarstvu finansija. Mene posebno raduje što se u planu za 2018. godinu nalazi i inoviranje plana koji je postojeći za Moravski koridor i on se odnosi na usaglašavanje sa slikom na terenu, odnosno usaglašavanje sa prostornim planom i sa zaštitom od voda u zoni koridora.

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je sprovelo javnu nabavku za izmenu ovog plana. Važno je istaći da se uporedo sa promenom ovog prostornog plana radi na zaštiti od voda, odnosno na izgradnji kanala.

Ono što je takođe značajno jeste da za ovaj projekat postoje čak dva zainteresovana investitora i ne moram da napominjem koliko će ovo biti značajno za povezivanje Koridora 10 i 11 za 500.000 stanovnika koji žive na ovom potezu od Ćićevca, Stalaća, Kruševca, Trstenika, Kraljeva i Čačka i da će ovo biti naša prilika da budemo dostupniji investitorima i da otvaramo nova radna mesta.

Značajno je što se uz pomoć Republike realizuju kapitalni projekti u svim delovima Srbije, ravnomerno se ulaže u sve delove i samo u Trsteniku je pri kraju izvođenje radova na prvom kružnom toku koji je vredan 70 miliona dinara i koji svakako ne bi bio moguć bez pomoći Republike i koji će značajno uticati na bezbednost na ovom magistralnom putu. Nedavno je završena rekonstrukcija još jednog dela magistralnog puta u vrednosti od 150 miliona dinara u Stopanje, takođe, značajno za sam izgled ovog dela i za bezbednost na putu, jer je urađen i parking, javna rasveta i trotoari.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je nešto što je takođe veoma značajno i što omogućava da ulažemo u naše škole, naše ustanove, da vršimo rekonstrukciju, energetsku efikasnost. U Trsteniku je početkom ove godine za dve škole odobreno 10 miliona dinara, a sada krajem godine još za dve blizu 70 miliona, i to su sredstva koje opština sigurno ne bi mogla sama da obezbedi i veoma nam je značajno.

Mene posebno raduje što sam u programu ovog budžeta videla da se sredstva za Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima povećaju, i to je veoma značajno, da će iznositi 2.944.573.000 dinara, što znači da će ulaganja tek biti i sve što mi treba da uradimo jeste da se pripremimo sa projektima i da spremni čekamo ove konkurse.

Kada je u pitanju Ministarstvo omladine i sporta, za ustanove u oblasti sporta i fizičke kulture povećanje od 26,5%, dakle, 93.450.000, što je takođe veoma značajno i imaćemo dosta prilika u toku naredne godine da ulažemo u ove objekte.

Kada je u pitanju Ministarstvo privrede, za regionalni razvoj je predviđeno 1,9 milijardi i rashodi za subvencije, čak 13 milijardi je namenjeno privatnim preduzećima.

Kada je u pitanju Ministarstvo odbrane, tu su zabeležena predviđena povećanja. Dakle, 67 milijardi je opredeljeno, od toga za izdatke za mašine i opremu 13,2 milijarde.

Moram da napomenem da je u protekloj godini Namenska u Trsteniku dobila sredstva u vrednosti od 3,5 miliona evra za modernizaciju mašina, što je preduslov da se uđe u nove poslove, da se sklope novi poslovi, da se uposle novi mladi ljudi.

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja ulaganja. Dakle, subvencije su predviđene u iznosu od 800 miliona dinara. Budžetski fond za vode, beležimo povećanje od 40%, povećanje subvencija između ostalog i Uprave za agrarna plaćanja 11,8%.

Ono što stalno možemo čuti su zapravo kritike na račun Vlade i ministarstava, ali ono što moram da napomenem jeste jedna sitnica koju zaboravljamo, a to je da se ministar ne postaje uz pomoć ambasada i medija, već se ministar postaje sposobnošću i uz pomoć građana Republike Srbije, odnosno uz njihovu podršku i poverenje. Sve bi to opozicija bolje, ali se ne libi da, iako blati Vladu i rad ministarstva, koristi subvencije koje to ministarstvo dodeljuje, pa tako imamo u današnjim novinama da je moj prethodni govornik ostvario 893.833 dinara podsticaja za kupovinu traktora za svoje poljoprivredno gazdinstvo. Čestitam. Ovo je odlična jedna poruka. U vaše vreme, u vreme prethodnika, niko ko nije bio deo vladajuće vlasti nije mogao da ostvari dinar subvencija, a danas su subvencije dostupne svima, i to je odlično.

Razumem i strah da se ne ponove rezultati izbora u Milutovcu kada je na ponovljenim predsedničkim izborima osvojeno samo dva glasa. Nasuprot tome SNS je osvojila 90% glasova stanovnika Milutovca. Aleksandar Vučić je zadobio ogromno poverenje.

Moram da napomenem da građani žive i u Milotovcu, i u Kostolcu, i u Preševu i da ne žive samo u Beogradu, već se moramo posvetiti razvoju cele Srbije i ulagati u celu Srbiju.

Imajući u vidu predodređena sredstva za ulaganje u sve ključne oblasti, a to je infrastruktura, privreda, poljoprivreda, uverena sam da će ovako isplaniran budžet dovesti upravo do ravnomernog razvoja svih krajeva Srbije i do unapređenja kvaliteta života naših građana. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Gospodine predsedavajući, reklamiram član 104. Poslovnika i smatram da ste ga grubo prekršili.

Kao prvo, ministar Vujović je uredno i pristojno pozvao mene da iznesem stavove alternativne ekonomske politike. Niste mi dozvolili.

Takođe, u svom izlaganju je izneo neke stvari koje proizilaze iz pogrešnog tumačenja mog izlaganja zato što je zakasnio na sednicu i nije došao na vreme. Vi meni ne dajete pravo na repliku od celih dva minuta, ali zato poslaniku Orliću dajete repliku na repliku.

Dakle, dva puta ste prekršili Poslovnik. Prvo što meni niste dali da odgovorim ministru, na šta sam apsolutno imao pravo, a zatim što ste Orliću dali dva puta. To govori o tome da vi zapravo ne želite normalnost u ovom parlamentu i kada neko iz opozicije želi da diskutuje normalno, kulturno i civilizovano o budžetu, o najvažnijem dokumentu koji se tiče života građana Srbije, vi to ne dozvoljavate. Ne možete na način što vezujete ruke poslanicima opozicije sakriti istinu. Ona će kad-tad doći do građana. Kad-tad oni će to shvatiti.

Ovo što radite je brutalno kršenje Poslovnika, gospodine Milićeviću, i vi to vrlo dobro znate i vi zloupotrebljavate funkciju na kojoj se sada nalazite na taj način i proizvodite da ovde dođe do tenzija i da okrivljujete opoziciju kako pravi haos u parlamentu, pravi razno-razne scenarije. Ne, to radite vi i to radite tendenciozno već dve godine sa idejom da urušite najviši zakonodavni organ u Republici Srbije, najviše zakonodavno telo i molim vas da ubuduće to ne radite. Ako želite normalnost u ovom parlamentu, dajte normalnu diskusiju, normalnu polemiku i sa jedne i sa druge strane.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Aleksiću, imamo potpuno normalnu diskusiju. To da li sam ja kao predsedavajući prekršio Poslovnik ili ne, to će reći poslanici u danu za glasanje.
Član 104. stav 3. – o korišćenju prava iz st. 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine, u konkretnom slučaju predsedavajući.
Vi ste tokom svog izlaganja, da vas podsetim, izazvali repliku pominjući političke stranke i to je bio osnov za javljanje kolege Orlića. Nakon toga ste dobili dodatna dva minuta da obrazložite i postavite određena konkretna pitanja. Opet ste pomenuli neke političke stranke i dobili ste vrlo konkretne odgovore od ministra Vujovića i nije se negativno izrazio u kontekstu vašeg dijaloga. Naprotiv, ja sam shvatio da vas je pohvalio i da je rekao da ste veoma elokventni.
Pitam vas – da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da.)
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, reklamiram član 103. u vezi sa čl. 107. i 108. st. 7. i 8. govore o tome kada neko zloupotrebi povredu Poslovnika onda se vreme toj poslaničkoj grupi oduzima.

Član 103. govori o tome da se povreda Poslovnika može izreći kao ja sada neposredno po učinjenoj povredi Poslovnika, a pošto vi niste to povredili za vreme izlaganja gospođe Turk, ta povreda je bila neblagovremena, prerasla je u repliku i to od strane, povredila je dostojanstvo, s obzirom da se raspravlja o budžetu, osobe koja uvek učestvuje u rashodu budžeta. On nikada ne učestvuje u prihodu. On kao onaj vuk potomak. Mislim da je kod njega sada u stranci. On uvek učestvuje u rashodima. Onaj je imao džeparac 28.000 evra mesečno. Ovaj je u rashodu 55 miliona dinara bio za tri godine na nevladinu organizaciju.

Povreda dostojanstva Narodne skupštine s obzirom da se raspravlja o budžetu, za ove neupućene, da osoba koja uvek učestvuje u rashodu, osoba koja je ove godine dobila od ove partijske države koja ne valja 893.000 dinara za traktor. Dakle, toliko je država sa rashodne strane uputila kolegi koji je reklamirao povredu Poslovnika.

(Zoran Krasić dobacuje.)

Vi gospodine Krasiću nemojte meni da dobacujete. Dobacujte ovima kada govore.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Rističeviću, obraćajte se meni molim vas. Samo mi recite u čemu je povređen član.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dakle, osoba koja uvek učestvuje u rashodima, osoba koja je proneverila 55 miliona dinara za negovanje starih lica, koje niko u Trsteniku ne može da pronađe, osoba koja je imala seosko javno preduzeće sa jednim zaposlenim tj. njime je poslednja koja može da krši Poslovnik i molim vas da primenite meru iz člana 103.