Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Ujedno izražavam žaljenje što ministar nije tu, iako su tu drugi ovlašćeni, pretpostavljam, ispred Vlade Republike Srbije kao predlagača, pa očekujem odgovor koji bi trebalo da dobijem, s obzirom, pretpostavljam, da će ovaj naš amandman biti odbijen, a tiče se izuzetno važne stvari, odnosno definisanja budžetskih korisnika u sistemu finansiranja Republike Srbije i tiče se tačke 47, gde predlagač, nakon Republike Srbije, prepoznaje još lokalne vlasti u sprovođenju finansijske pomoći EU u finansiranju, ukupnom, Republike Srbije, ali, nažalost, ne prepoznaje i autonomne pokrajine.

Smatram da je ovo izuzetno pogrešno, kao i moje kolege iz KSP, s obzirom da ne samo po Ustavu Republike Srbije, mi imamo prepoznate dve autonomne pokrajine, već iz prostog razloga što naročito AP Vojvodina već dugi niz godina učestvuje u finansiranju projekata, odnosno finansijskoj pomoći EU i to tako što sama, takođe, predviđa i planira sredstva za predfinansiranje.

Navešću odmah jedan konkretan primer, da bi svima to bilo jasno, ilustrativno. Evo, na primer, radi se o institutu „BioSens“, kojim se i predsednica Vlade Ana Brnabić izuzetno hvalila u prethodnom periodu, čak je tamo odlazila u Novi Sad da postavlja kamene temeljce, ali niko nije uzeo u obzir da je npr. baš projekat „BioSens“ pokrenula i inicirala Pokrajinska vlada u 2015. godini, da je Evropska komisija upravo ovaj projekat Pokrajinske vlade, dakle, u prethodnom sazivu, smatrala najboljim projektom u ovoj oblasti te godine. Smatram da, bez obzira što je AP Vojvodina i dalje u režimu lokalne samouprave, kada je reč o prepoznavanju budžeta, odnosno načinu prenosa sredstava, zaslužila mesto koje joj pripada i po Ustavu i po zakonu, naravno, izražavajući žaljenje da ni danas nemamo zakon o finansiranju AP Vojvodine i da je to, pretpostavljam, jedan od razloga. Ali, evo prilike da se to stanje promeni. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Đorđević.

Zoran Đorđević

Hvala.
Poštovani poslanici, probaću brzo da odgovorim. Pod pojmom lokalna vlast i Zakona o budžetskom sistemu podrazumeva se i pokrajinska vlast i podrazumeva se i lokalna samouprava, tako da je sve to obuhvaćeno i nije potrebno da se nabraja pojedinačno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
(Marinika Tepić: Mogu li samo dopunu?)
Možete.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Pretpostavljam da smo se pažljivo slušali. Ja sam u samom zaključku i rekla da smatram greškom, da potpuno znam i verujem da je AP Vojvodina ostala u režimu finansiranja tako što je prepoznata kroz lokalnu samoupravu. Ali, to je pogrešno.

Ministar Vujović je i prošle godine u istoj raspravi o budžetu rekao da je to pogrešno i da će do ove godine, upravo kroz zakon koji je sada predmet rasprave, kao i u Zakonu o budžetu za 2018. godinu, tu grešku ispraviti. Izrazio je i tada nadu da će tokom cele prethodne godine bar neko inicirati usvajanje zakona o finansiranju AP Vojvodine, ako to nije Vlada Republike Srbije, to može da uradi bilo koji narodni poslanik i, naravno, Skupština AP Vojvodine. Meni je žao što skupštinska većina Igora Mirovića to nije uradila. Ali, zato, s obzirom da ministar nije tu, volela bih da čujem razloge zašto se u ovih godinu dana to nije dogodilo i da mi ponovo u istim zakonima imamo isto degradiranje autonomnih pokrajina, mislim, naravno, na obe autonomne pokrajine i Kosovo i Metohiju i Vojvodinu, i da one budu u režimu opština i gradova, odnosno jedinica lokalne samouprave. Verujem da ste i sami svesni da je to pogrešno, da je to loše i da to dodatno stvara utisak zle namere kada je budžet u pitanju, odnosno novčanik, što mi kažemo, države.

Želim odgovor na pitanje – zašto se do sada ovo stanje nije promenilo? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

I mi smo podneli amandman kojim smo tražili da se briše član 1. Predloga zakona. Zašto? Ako se budžetski fond izbaci i više ne bude indirektni korisnik budžetskih sredstava, ja ne znam šta ćemo da dobijemo.

Pročitali smo jedno obrazloženje da je budžetski fond ustvari račun u Trezoru, pa svi direktni, indirektni korisnici budžetski sredstava u Trezoru su račun, ali iza tog računa se krije pravno lice i budžetski fond jeste pravno lice. Pogledajte predlog zakona za 2018. godinu, pa ćete videti na kojim sve pozicijama se nalaze budžetski fondovi, a to su u suštini namenski fondovi, gde se izdvajaju neka sredstva za tačno određene namene.

Međutim, mnogo veći problem ovog Zakona o budžetskom sistemu je taj što… Ovo što držim u ruci je spisak korisnika javnih sredstava. U ovom delu se nalazi samo nekih 2.000 korisnika javnih sredstava tzv. republičkog nivoa. Pravilnik i ovaj spisak je na osnovu člana 8. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije doneo ministar finansija. Kada gledamo samo korisnike budžetskih sredstava na Republičkom nivou, ovde ćemo videti direktne i indirektne korisnike.

Međutim, tu se nalaze pod šifrom šest drugi korisnici javnih sredstava, pod šifrom sedam ostali korisnici javnih sredstava. Svi oni moraju da budu uključeni u budžet Republike Srbije. Nažalost, njih nema u budžetu Republike Srbije. Zašto ih nema? Gde je Nacionalna korporacija za osiguranje depozita? Gde su druge brojne agencije? Toga nema u budžetu Republike Srbije, to je izbačeno, a oni su korisnici budžetskih sredstava.

Mi ćemo na jednom od sledećih članova otvoriti jednu veliku dilemu - šta su javni prihodi, šta su primanja, šta su javni rashodi, šta su izdaci, pa da vidite koliko su naši budžeti za proteklih nekoliko godina, ne samo nejasni, nego ne sadrže pravi prikaz budžetske potrošnje. Dobar deo budžetske potrošnje, u jednom velikom procentu, nalazi se izvan Zakona o budžetu Republike Srbije. Ako bi se išlo tom logikom da se i budžetski fondovi izbace, izvinite molim vas, a šta će onda da ostane u budžetu Republike Srbije? Da li ćemo mi onda da raspravljamo samo o 60% potrošnje na nivou Republike, a 40% da nam bude nevidljivo, kao što je sad u jednom velikom procentu nevidljivo?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Đorđević pravo na repliku. Izvolite.

Zoran Đorđević

Prvo, što se tiče prvog pitanja, lokalna vlast koja je ovde uvedena kao pojam obuhvata i autonomne pokrajine i lokalnu samoupravu i prilikom izmene Zakona o finansiranju lokalnih samouprava možemo da pričamo o tome da se izmeni terminologija i da bude drugačije definisano u Zakonu o budžetskom sistemu.
Što se tiče vašeg pitanja, lepo ste rekli, da je to tačno kao što ste vi rekli, verovatno bi bilo pravilno to kako ste vi rekli i verovatno bi imalo smisla. Budžetski fond nije pravno lice, to je prva stvar. Druga stvar, korisnici koje ste nabrojali nisu korisnici budžetskih sredstava, već javnih sredstava i onda ih to ne svrstava u ovu kategoriju koju ste vi spominjali.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić.