Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku, narodni poslanik dr Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Par napomena pošto se pominje naša poslanička grupa i ovo pitanje podnošenja amandmana. Nismo čuli dve stvari. Prva stvar koju nismo čuli je ako neko zaista smatra da je nešto strašno uskraćen činjenicom da smo mi podneli amandmane za mogućnost da raspravlja o budžetu za 2017. ili za 2018. godinu ili o bilo čemu trećem što ga zanima pod milim bogom, nismo čuli, evo, sada je dva popodne, mi smo ovu sednicu počeli u 10.00, zašto za četiri sata ne urade to što bi želeli? Evo četiri sata mi raspravljamo u ovoj sali i ja nisam primetio da je i jedna jedina poslanička grupa sa druge strane pokazala bilo kakvo uzdržavanje, snebivanje da priča šta god žele. Što onda već jednom ne pređu na stvar i ne počnu da pričaju o tome što im tako nedostaje? Ja bih rekao iz samo jednog razloga – što tu izgleda baš nema šta da se kaže, što to što bi želeli da pričaju ne znaju šta bi tačno trebalo da bude, kako treba da glasi i koji sadržaj da ima.

Voleo bih da se već jednom pređe na stvar, da iskoriste to svoje vreme koje imaju po Poslovniku i obilato ga koriste najzad za to što smatraju da bi trebalo da bude svrha tog vremena.

Druga stvar koju nismo čuli je odakle nekome ubeđenje, odakle nekome ideja da pravo na raspravu koje sam uživa i obilato ga koristi, uskraćuje nama? Odakle nekome ideja da su naši poslanici možda nešto manje vredni, pa da imaju manje prava da koriste one mogućnosti koje Poslovnik pruža ako neko s druge strane može da podnese amandman kad god mu padne na pamet, na koju god hoće temu, bilo koji zakon?

Slušali smo ovde brisanja svega i svačega toliko puta. Odakle mu ideja da ne može drugi narodni poslanik samo zato što je poslanik SNS da podnese amandman? Da li je to i dalje problem onog samoproglašenog i samoumišljenog elitizma, onih koji misle da su oni bogom dani za sve, koji demokratiju nikada nisu suštinski shvatali, a mogu da se nazivaju demokratama koliko god žele, koji smatraju da su samo zbog toga što su umislili da su neka elita to i zaista? Te dve stvari da nam objasne, pa možemo dalje i o tehnici, a i o toj njihovoj suštini, mada tu suštine nikad nije ni bilo. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovde smo videli mnogo prigovora oko nagrade i bonusa. Najviše prigovora smo imali za one grupe i za one pojave koju ja zovem „kradulović del boj kompani“. Kako su oni delili bonuse probaću to da dokumentujem.

Ovde je jedno 40 osoba dok je gospodin „rasulović“ vršio funkciju ministra. Svih 40 je iz, ne mogu reći partije, udruženja „nikad im dosta nije bilo“. Evo bonusa: Ivan Ninić – 80 hiljada, dr Dušan Pavlović -113 hiljada po ugovoru o delu, fakultet 150 hiljada i to je ukupno 263 hiljade i ono deljenje pornografije i Bog da ga vidi.

Usput da kažem, a to je naša obaveza kao predstavnika građana, u onim zemljama na koje se taj profesor poziva, u uređenim zemljama, kada bi neko podelio na društvenim mrežama maloletničku pornografiju taj bi završio ne samo političku karijeru, već i karijeru na fakultetu.

Dalje, Miroslava Milenović, kako mi to zvuči poznato, nesuđeni kandidat, 120 hiljada dinara mesečno, a onda imate Aleksandra Stevanovića itd. Sve su to cvećke iz iste bašte, a u toj bašti baš izgleda ima svega. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Stefana Miladinović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Stefana Miladinović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministri, u pitanju je tehnički amandman. Zapravo, amandmanom sam htela da izvršim lekturu teksta kako bi se ispunila gramatička i stilska pravila.

Pokazna zamenica u ovaj zakon smatram da nije neophodna i u skladu sa tim i predložila da se „ovaj“ kao reč briše ispred zakona. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Miladinović.
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.
Nastavljamo sa radom u 15.00 časova. Hvala.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati i Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, u skladu sa Poslovnikom, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Predlog za dodavanje preambule iznad člana 1. Amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Poslaničke grupe SRS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, i narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Balša Božović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Marko Atlagić i narodni poslanik Marijan Rističević.
Reč ima narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, na član 1. Vlada Republike Srbije je predložila izmenu ovog člana tako da se brišu reči: „budžetski fondovi“ iz definicije korisnika budžetskih sredstava, jer su već definisani članom 64. zakona kao evidencioni računi, što će omogućiti da se pojedini budžetski prihodi i rashodi vode odvojeno. To se posebno odnosi na ciljeve koje treba ostvariti kada su u pitanju sporazumi, lokalni, pokrajinski, republički i međunarodni. To će pridoneti boljitku ukupnih ekonomskih parametara koji se ostvaruju budžetom za 2017. godinu.

Poštovana predsednice Skupštine, mi smo videli danas da se o ovim parametrima vrlo malo diskutuje sa strane opozicije, a oni su vidljivi parametri. Ja ću samo jedan parametar da spomenem, a to je inflacija. Ona je za vreme bivšeg režima bila visoka. Bivši režim je 2008. godine imao stopu inflacije 14,9%, da bi već u 2014. godini, dolaskom Aleksandra Vučića na čelu predsednika Vlade, bila spuštena na 1,7%, što je bila najniža moguća inflacija u poslednjih 40 godina.

Da li je tako, gospodo iz bivšeg režima?

Pogledajte i uporedite budžetski deficit. Vi ste ga imali 2008. godine 1,7%, da bi 2012. godine uvećali na 7,1%, a predsednik Aleksandar Vučić je, prilikom dolaska na vlast 2014. godine, zatekao na 7,1%, da bi ga u 2017. godini, evo, postigli suficit.

O ovome opozicija neće da razgovara, poštovani građani, zato što su vidljivi rezultati. Neću da zamaram, ali imam od 2008. godine do danas kako je tekla inflacija. To je bila strašna inflacija. Godine 2008. – 14,9%, 2009. godine – 6,6%, 2010. godine – 10,3%, 2011. godine – 7%, 2012. godine, kada smo preuzeli vlast – 13%, da bi je mi spustili na 7,8, a već 2014. godine 1,7%, što je najniža inflacija u poslednjih 40 godina.

Ovim amandmanom želeo sam dati podršku i ojačati predlog Vladi iz člana 1. itd. Smatram da je odgovor Vlade bio korektan i ja ga prihvatam. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Sonja Pavlović, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Reč ima Marinika Tepić. Izvolite.