Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Javljam se za repliku zato što je u negativnom kontekstu pomenuta SRS.

Znate, kada je država pod sankcijama, kada ne postoji mogućnost da komunicira sa međunarodnim finansijskim institucijama, onda se država na razne načine snalazi i to je legitimno pravo svih onih koji su tada bili na vlasti.

Moram da skrenem pažnju, kada ste 2001. godine došli na vlast, bez obzira koju ste metodologiju primenili, napravili ste nekoliko loših stvari. Prva loša stvar jeste što ste narod ubedili da je SFRJ za vreme sankcija uzimala inostrane kredite. Nije uzela ni jednu marku kredita. Zadnji kredit u SFRJ je došao negde 1988. godine, ako ne i ranije.

Drugo, vi ste tada zahvaljujući učeniku gospodina Vujovića, koji se zove Mlađan Dinkić napravili jedan aranžman nevoljno, rađanje preko instituta G17 čiji je osnivač gospodin Vujović i Mirosinka Dinkić i onda pregovori sa ona dva kluba su se zasnivala na principu da se pogase naše domaće banke, da se otvori prostor ulasku stranim bankama, da se izvrši nulovanje, a i dan danas, stečaj sa tim bankama nije završen i još dugo neće biti završen, otvoren je prostor da uđu strane banke. Danas ste svi vi žrtve stranih banaka.

Što se tiče penzija, molim vas, od 2008. godine, februara meseca, tu je Momo Čolaković i još neki ljudi, kada se razgovaralo šta, kako dalje, šta kako ako nema para i šta kako ukoliko zakon dozvoljava neka povećana prava. Kako taj problem da se reši? I taj problem se nekako rešavao, ali molim vas, vodite računa. U potpunosti vas razumem da imate potrebu da kritikujete, ali danas u ovoj Vladi sedi PUPS, sedi SPS, sedi Rasimova stranka … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, vreme.
Replika, Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Kada govorimo o Fiskalnom savetu, znači, mi uvek moramo da pročitamo od početka do kraja šta oni kažu. Kada govorimo o Ustavnom sudu, govorimo o presudama koje su doneli u odnosu na penziju. I jedno i drugo, ako nam se ne dopada, moramo da budemo krajnje iskreni i racionalni i da kažemo kako stoje stvari.

Ako uporedimo 2007. godinu sa cenom rada, koja je u to vreme iznosila 55 dinara po satu, po kursu od 79,9 onda to govori da je iznosila 0,68 evra.

Danas, 2017. godine, 10 godina kasnije, iznosi 1,18 evra. Znači da se nešto radilo. Znači da je SNS vodila odgovornu politiku, da je otvorila nova radna mesta i na osnovu otvaranja novih radnim mesta povećanom produkcijom, znači stvaranjem nove vrednosti, vi dobijate mogućnost da jednostavno isplatite sve one troškove koje ste imali i koje zatekli u trenutku kada su dospeli svi krediti, sva dugovanja i da sada osposobite svoje javne finansije da u budućnosti imate sigurnu isplatu plata i penzija. To je ono što je najvažnije reći građanima Srbije, a ne plašiti ih time da je to jednostavno nemoguće i da to više ne postoji. Nemojte plašiti građane Srbije i penzionere lažima koje ne stoje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Momo Čolaković.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Momo Čolaković

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poštovana predsednice, predsedništvo, poštovani ministri, ja sam zaprepašćen današnjom raspravom i sa jedne i sa druge strane. Ja bih molio da, milion 715 hiljada 938 penzionera, ne vređamo.

Danas, iz rasprave, ja tako to doživljavam kao penzioner, osnovni problem društva unazad 20 godina, su penzioneri. To nije tačno. Molim vas da u tom smislu, uputio sam apel i u načelnoj raspravi, da na drugačiji način razgovaramo, da na drugačiji način koristimo podatke i da budemo vrlo jasni i precizni.

Mi smo dokumenta, koja su na raspravi danas, budžet i ostali zakoni, podržali, i kazali smo zašto. I, između ostalog, predložili kako i na koji način da se najstarija populacija, koja je dala najveći doprinos u konsolidaciji, i zbog toga smo dali podršku tadašnjem premijeru, gospodinu Vučiću, izađe iz situacije u kojoj se našla. Ali, razlikujemo se u tome što ne tražimo da se povećava deficit, nego u okviru ponuđenog rešenja budžeta za 2018. godinu, da se nađe pravilnije i pravičnije rešenje. U tom smislu smo principijelno ukazali na mnoge probleme.

Druga stvar, molim vas da se koriste precizni podaci. NJih sam izneo u načelnoj raspravi. Molim vas, 2008. godine, tačno je da su penzije usklađene sa zakonom i povećane za 10% vanredno, ali 2009. i 2010. godine penzije su zamrznute. Godine 2010, 2011, 2012. godine, penzije nisu usklađivane sa zakonom. Godine 2014, 2015. i 2016, znamo kako je. Ako je to tako, i ako kažemo da su penzioneri dali najveći doprinos, onda dajte da ih poštujemo. U okviru mogućeg, insistiramo to što je ministar rekao, da nađemo najpovoljnije rešenje. To su naši predlozi.

Moj apel još jednom, molim vas da u vezi sa ovakvom diskusijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kada su u pitanju penzioneri, prestanemo. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo poslanik Darko Laketić.
Da li želite reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.

Poštovana predsednice, poštovani ministri, uvažene kolege narodni poslanici, dakle, podneo sam amandman na član 2. Zakona o budžetskom sistemu, koji definiše određene termine u ovom zakonu. Ti termini se pre svega tiču direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, zatim korisnika sredstava za obavezno socijalno osiguranje, sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, ali definiše i određene termine, poput finansijskog plana i javnih sredstava.

Ovo je vrlo bitno, zato što amandman koji sam podneo, a koji govori pre svega o efikasnijoj lokalnoj samoupravi i efikasnijem trošenju budžeta lokalnih samouprava, tiče se upravo finansijskih planova. Na primer, u opštini Prokuplje, za vreme vladavine bivše vlasti, veliki broj finansijskih transakcija je odrađivan upravo mimo finansijskog plana. Mislim da smo jedina opština u Srbiji, a možda i u svetu, gde je Gradski vodovod podigao kredit, a kao zalog za taj kredit založio fabriku vode. Naime, 2010. godine Gradski vodovod je zaključio ugovor o dugoročnom kreditu sa KBC bankom Beograd, a predmet je bio dugoročni kredit u iznosu od 50 miliona dinara, na ime, sa rokom otplate 11. novembar 2020 godine, i kamatom, zamislite, 45.744.989,55 dinara. Dakle, za 50 milina kredita treba vratiti skoro duplo više novca.

Ono što je naročito, signifikantno, odnosno značajno, jeste da kao zalog za taj kredit založena je filter stanica Bresnica, površine 413 metara kvadratnih, sa svim mašinama, tehničkoj opreme, filtere stanice, u šta spadaju, taložnik, oprema za doziranje hemikalija, filter polja, oprema za dezinfekciju vode, rezervoar čiste vode, laboratorijska oprema itd, itd. Dakle, založeno je srce vodosistema opštine Prokuplje, odakle se vodom snabdeva oko 70 i preko 70% stanovništva našeg grada.

Mogu samo reći da upravo ovim amandmanom sam zamislio i hteo da se uspostavi jedna valjana finansijska disciplina u lokalnim samoupravama, da se ovo više nikad ne bi desilo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo poslanik LJiljana Malušić.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice, dame i gospodo iz Ministarstva, uvaženi poslanici, moj amandman glasi – planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako, da u najvećoj mogućoj meri unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji.

Cilj amandmana je da se zakonskim rešenjem osnaži i unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji.

Naime, obrazovanje je jedan od prioriteta i fokusa Vlade Republike Srbije. Cilj SNS je da obrazovanje kreira mlade, sposobne ljude koji znaju da razmišljaju, koji donose dobre odluke, koji će ostati ovde da rade i da doprinesu budžetu Republike Srbije, a ne mlade koji žele da se okoriste, kao bivši pokrajinski premijer Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Dragoslav Petrović, koji su razbacivali pare Fonda za tehnološki razvoj, tako što su podelili 35 miliona evra za subvencije privatnim preduzećima.

Umesto da su te pare upotrebili za mlade istraživače, za kupovinu kompjutera po školama, oni su školama isporučili, nećete verovati, 21.280 jednodelnih sifona po ceni od 38.419 evra i školama još 21.280 dvodelnih sifona po ceni od 70.437 evra. Sramota. Svim specijalnim školama isporučeno je još po 5.370 sifona. To je otprilike jedan sifon na osam učenika, užas, odnosno oko 90 sifona po jednoj osnovnoj školi. Ovo je strašno tužno, tužno je. Mi gradimo škole. Mi unapređujemo obrazovanje, povećavamo plate, a oni prodaju sifone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo Krsto Janjušević.