Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Moj amandman se odnosi na unapređenje položaja najranjivijih društvenih grupa i ovom prilikom osvrnuću se na grupu koja pripada staroj populaciji.

Naime, za SNS odnos prema starim licima je odnos zrelosti jednog društva. Republika Srbija i njena Vlada pokazuju svu zrelost, kako u ekonomskom delu, tako i u socijalnoj politici i u odnosu prema najstatrijim i najranjivijim našim građanima.

Za SNS naravno svi su građani jednaki u ostvarivanju svojih prava, bez obzira na njihov socijalni materijalni položaj. Srpska napredna stranka ne deli građane na bogate i siromašne, kao što su to nekada činili režimi, kao što su to nekada činili predstavnici režima od 2008. do 2012. godine. Šta hoću da kažem?

Prvi put, ova Vlada prepoznaje potrebu da se izjednači položaj starih lica socijalno-materijalno ugroženih koji nemaju dovoljno sredstava, a imaju potrebu za uslugom zbrinjavanja u ustanove socijalne zaštite.

Prvi put, ova Vlada prepoznaje potrebu i obezbeđuje sredstva na razdelu Ministarstva rada i zapošljavanja i socijalne politike, u iznosu od 204 miliona, za rešavanje pitanja 904 stara lica socijalno ugrožena, koja će pod istim uslovima, kao i uslovima za smeštaj u državne domove, biti smešteni u privatne domove.

Na ovaj način, starim licima izlazi se u susret, a privatnim domovima koji su licencirani pruža se mogućnost da upotpune svoje kapacitete. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
I dalje prijatno iznenađen sposobnošću pisanja amandmana od kolega iz vlasti i njihovom otvorenom kritikom rada aktuelne Vlade, jer inače ne bi bilo toliko amandmana.

Mislim da je ovaj amandman dobar, bez obzira što predlagač neće glasati za njega i tu je vrlo važno da se zaštite starija lica. Mislim da ćemo se složiti oko toga da to počinje, pre svega, gospodine ministre, oko ovih nesrećnih penzija.

Jako je neobično vaše objašnjenje za to da ljudi imaju pravo na rešenje za penzije, a nemaju pravo na to da znaju kolika će im biti penzija. Ovim merama, konsolidacije privremene, koje traju četiri godine je narušen i odnos između penzija, između različitih penzionih grupa, mada ih nema, ali smanjene su razlike, što ne može da se uradi nikakvim zakonom, posebno ne privremenim, koji treba da izvrši konsolidaciju. To je stečeno pravo.

Ako neko ima 26,4% veću penziju od nekoga drugog, onda to mora da ostane, a vi ste ovim vašim merama to poremetili trajno, tako da je vaše poređenje sa zemljom potpuno besmisleno. Tačno je da je cena zemlje, da se meri na tržištu, tačno je i to da tržište zavisi od toga kakva je vlast prema zemlji, koji nivo stabilnosti, prosperiteta daje. Vi ste potpuno u pravu da je potpuno logično da uz ovakvu vlast pada i cena zemlje i cena stanova, mada nikada na 550 ili 380 evra po metru kvadratnom, ali padaju i penzije.

Nemojte to da pravdate. Tu nema opravdanja. Kao što je dokazano da je 25 milijardi više od 16 milijardi koje ste zatekli pre šest godina, tako je isto tačno da ste trajno poremetili odnose, a time se, pre svega i to pogađa naše starije sugrađane na šta se odnosi ovaj amandman.

Inače, Fiskalni savet vam je isto vezan za stanje svih naših građana, pa i onih starijih, rekao, da vam u ovom budžetu osim toga što niste iskoristili navodno puno para u budžetu da vratite penzije na ono što je zakonska obaveza države, a to vam piše u izveštaju Fiskalnog saveta koji smo mi dobili pre neki dan. Kasno, naravno, kao i Predlog budžeta, ali verovatno su i oni to dobili kasno, pa im dajem opravdanje što su nam poslali kasno, da ne dostaje transparentnost. To smo se složili vi i ja oko onih kineskih kredita, da nedostaju reformske mere za javni sektor, a time se isto ugrožavaju naši stari sugrađani. Nikakve reforme se ne sprovode u javnom sektoru.

Naravno da je mana i nepoštovanje budžetskog kalendara, što je očigledno. I oni kažu da je narušena ekonomska veza između doprinosa za penziono osiguranje i iznosa penzije i to traje već četiri godine, bez vaše namere da bilo šta promenite.

Takođe, ovim Predlogom budžeta su narušeni budžeti lokalnih samouprava gde takođe žive penzioneri i naši stari građani. Mi tražimo amandmanom da se pet milijardi vrati u onaj deo budžeta koji ide prema lokalnim samoupravama, ali vi to odbijate.

Prema tome, uzmite u obzir opravdane oštre kritike koje ste dobili od poslanika vlasti i konstruktivne ozbiljne primedbe kroz amandmane koje smo vam uputili mi iz opozicije, mi iz Nove stranke, iz Kluba samostalnih poslanika. Povucite se malo sa vašim kolegama, pa napravite novi predlog budžeta. Mi ćemo da vam oprostimo što kasnite u kalendaru, ali bar da usvojimo nešto što ima smisla.

Ovako će to biti jedan tipičan budžet SNS-a, došao preko noći, usvojen preko noći i šta on proizvodi - tamu, mrak, netransparentnost, crno vreme za svoje korisnike. To ne treba Srbiji. To ne treba ni vama kao priznatom ekonomskom stručnjaku. Ja se nadam da to ne treba ni kolegama koji su danas dali amandmane, a koji su svesni da nijedna funkcija ne traje večno, pa ni funkcija poslanika i da će vas pitati, sve nas, ali i vas iz pozicije, vlasti, šta ste to radili, zašto ste dopustili da se nastavlja ovo crno vreme, posebno u vreme zlatnog doba srpskog budžeta, kada ima para koliko god hoćete.

Kako ima para koliko god hoćete, kad imate budžetsku stavku od 3.000 dinara za zaštitu dece od diskriminacije? Od 3.000 dinara, ne kuvajtskih, srpskih. Ko priča o tim parama? Zašto nema lekova po bolnicama? Zašto nema para za popravku auto-puteva, gde imate one rupe na desnoj traci u hiljadu kilometara? Zašto nema para da se najzad završi i ta Slavija, ne znam više ko je tu plaća? Zašto nema para da dođemo, konačno, da znamo šta se zarađuje, ko zarađuje, ko plaća porez i na šta se troši taj porez?

Možete da nam date koliki god veliki budžet, od 2.000 stranica, sa fontom koji je 0001 milimimetar, to neće promeniti suštinu. To je licemerje, to lažemo sami sebe, posebno vi. Zato, poslušajte i ove opravdane kritike koje dobijate od strane poslanika vlasti, a ja preporučujem kolegama iz drugog dela sale, iz pozicija vlasti, da traže da se smeni ova loša Vlada i da se izabere nova.

Imam i konkretan predlog. Pošto je pod velikom sumnjom, meni ne, ali neki još uvek sumnjaju, kako je izabran predsednik države, pošto ja znam da nije izabran kako treba po zakonu, da on podnese ostavku na mesto predsednika države i da se kandiduje ponovo za predsednika Vlade Srbije, pa da istrpimo još tih par meseci, a posle da imamo lepe redovne vanredne izbore na kojima će građani Srbije imati prilike da izaberu nešto normalno. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Gotovo je neverovatno kako predstavnici bivšeg režima, odnosno režima do 2012. godine imaju…

(Aleksandar Martinović: Ovo je replika.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ja nisam čuo da je pomenuo po imenu i prezimenu.
(Aleksandar Martinović: Direktno pominjanje. Divio se kako pišemo amandmane.)
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Da, da, pomenuta sam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
U redu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, samo ako možete, vratite mi vreme. A, pomenuta sam, da se slaže sa mojim podnetim amandmanom.
Gotovo je neverovatno šta smo sve čuli od predstavnika bivšeg režima, onog režima koji je od 2008. do 2012. godine vladao. Poštovani građani Srbije, pre svega penzioneri, vi ste podneli veliki teret naših reformi koje smo sprovodili od 2012. do 2016. godine. Ali, došlo je vreme da i vi i zaposleni u javnim ustanovama živite bolje.
Naime, poenta, što se penzionera tiče, je sledeća. Režim od 2008. do 2012. godine je četiri puta povećavao penzije bez ikakvog realnog osnova, zadužujući se i uzimajući kredite po visokim kamatnim stopama, koje su išle od 6-8%. Naravno, ti krediti su ostajali i te kredite morali smo da vraćamo svi, vraćaju svi građani Srbije.
Tu vlast nije zanimalo što će svi građani Srbije to da vraćaju i nije zanimalo što penzionere i njihovu decu dodatno zadužuju, nego ih je zanimalo samo da u predizbornoj kampanji 2012. godine imaju šta da kažu. Sve ono što imaju da kažu, to je čista manipulacija i čisto obmanjivanje građana, pre svega penzionera.
(Marko Đurišić: Koliko traje ova replika?)
Moram da istaknem da od 2012. godine 60% penzionera, onih sa najmanjim primanjima, Vlada apsolutno nije smanjila penzije. Sada će 86,6% penzionera imati veće penzije u januaru 2018. godine nego u januaru 2015. godine.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
(Marko Đurišić: Kako replika toliko traje?)
Samo sam koleginici vratio vreme koje sam joj lično i oduzeo, tako da je imala pravo potpuno na to.
(Srbislav Filipović: Ne laj tamo, Đurišiću. Šta laješ, bre?)
(Marko Đurišić: Jesi li čuo šta mi je rekao?)
Ne, nisam čuo.
(Marko Đurišić: Jesi li čuo šta mi je rekao?)
Nemojte da dobacujete.
(Marko Đurišić: Ne dobacujem ja. Rekao mi je – šta laješ! Hoćeš li da ga kazniš sad?)
Ja to nisam čuo. Tražiću beleške da vidimo ko je šta kome rekao. Ne mogu sve da čujem i da vidim, kolega Đurišiću. Ušli ste u salu veoma nervozni. Počeli ste sa vrata da dobacujete i meni i članovima vladajuće većine. Ne znam zašto?
Ja vas samo molim za malo mira, da damo onome ko je sledeći, a to je dr Aleksandra Tomić, da govori po amandmanu. Replika na pominjanje stranke - SNS.
Izvolite.